Praca

oce� stron�

Programista

Miejsce pracy: SzczecinWymagania:

 • wykszta�cenie wy�sze techniczne, kierunkowe;
 • znajomo�� j�zyk�w Pascal, Java;
 • znajomo�� technologii XML;
 • znajomo�� system�w: Linux, Windows;
 • zdolno�ci analityczne i projektowe;
 • dyspozycyjno��;
 • skrupulatno��;
 • komunikatywno�� i umiej�tno�� pracy w grupie;

Oferujemy:

 • prac� przy zaawansowanych technologicznie du�ych projektach informatycznych;
 • mo�liwo�ci rozwoju zawodowego;
 • atrakcyjne warunki finansowe;
 • elastyczny czas pracy;

Zainteresowane osoby prosimy o przes�anie CV i listu motywacyjnego na adres: pracaisof.pl.

Prosimy o dopisanie nast�puj�cej klauzuli: „Wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb�dnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw� z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.