Aktualności HEUTHES

Zobacz archiwum wiadomości:

3 lipca 2024

35. Walne Zgromadzenie HEUTHES zatwierdza sprawozdanie Zarządu i udziela absolutorium Prezesowi Zarządu

27 czerwca 2024 roku odbyło się, już 35, Walne Zgromadzenie HEUTHES sp. z o.o. i udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi z wykonania pełnionych obowiązków, a także zatwierdziło sprawozdanie Zarządu wraz w wynikiem badania ksiąg rachunkowych przez audytora za rok 2023.

Udziałowcy przeanalizowali sprawozdanie zarządu firmy za 2023 rok wraz z corocznym badaniem ksiąg rachunkowych przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Badanie wypadło pozytywnie. Firma HEUTHES jest w dobrej kondycji finansowej. Sytuacja firmy, jej rentowność i perspektywy na kolejne lata są niezmiennie stabilne i przewidywalne w dłuższym okresie czasu. Sprawozdanie i dane zostaną wkrótce przekazane do KRS.

Potwierdzeniem sytuacji firmy są nagrody i wyróżnienia, które HEUTHES rokrocznie zdobywa w prestiżowych konkursach branży IT.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych, które tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych), Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Bank Spółdzielczy w Bieczu, Bank Spółdzielczy w Szczytnie, Bank Pocztowy SA, Volkswagen Bank GMBH, BOŚ SA. Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w dużych przedsiębiorstwach oraz w wielu firmach z sektora MSP.

2 lipca 2024

ISOF-WORKFLOW z elementami ERP – system do obsługi zaplecza banku z Rekomendacją Hit Roku 2024 w konkursie Gazety Bankowej

26 czerwca w willi Foksal w Warszawie odbyła się gala TechnoBiznes 2024, organizowana jak co roku, przez Gazetę Bankową – najstarszy Magazyn Ekonomiczny w Polsce. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody dla zwycięzców, których kapituła wyłoniła w trzech dziedzinach: bankowość, ubezpieczenia oraz inne instytucje finansowe i gospodarka 4.0.

Konkurs Gazety Bankowej został zorganizowany już po raz siedemnasty, a firma HEUTHES piętnasty raz została wyróżniona nagrodą, co też świadczy o jej wysokiej i mocnej pozycji w polskiej branży IT. HEUTHES znalazł się w gronie dwóch firm wyróżnionych Rekomendacją w kategorii bankowość za autorski system ISOF-WORKFLOW w. 22.2 do obsługi zaplecza banku.

Laureaci konkursu HIT 2024 w kategorii BANKOWOŚĆ fot. Andrzej Wiktor/Fratria

Celem konkursu Hit Roku 2024 jest wskazanie najlepszych rozwiązań technologicznych, które będą dostępne w tym roku. Mogły to być np. aplikacje, systemy wspierające zarządzanie, ułatwiające kontakt z klientami, urządzenia, czyli wszelkiego rodzaju rozwiązania, które pozwalają zwiększyć innowacyjność działających na terenie Polski przedsiębiorstw i instytucji, wejść na nowe rynki, poprawić konkurencyjność.

System ISOF-WORKFLOW, wpisuje się więc w całkowicie w koncepcję konkursu, jako że jest pierwszym na rynku kompleksowym systemem łączącym zagadnienia ERP/DMS oraz Workflow do obsługi zaplecza bankowego. Najważniejszą cechą systemu jest modułowość, wiele komponentów można łączyć, a informacje w nich zawarte przenikają się i mogą być dostępne natychmiast dla wszystkich pracowników.

Do modułów, które oferuje system ISOF-WORKFLOW należą:

DMS

 • Zarządzanie dokumentami elektronicznymi - daje możliwość gromadzenia, udostępniania i wyszukiwania dokumentów powstających w banku lub przychodzących. Moduł spełnia funkcje wirtualnego katalogu i e-Archiwum.
 • WORKFLOW - realizacja wielu procesów biznesowych w bankach polega na obsłudze mechanizmu obiegu dokumentów i pracy grupowej.
 • E-FORMULARZE I OBIEGI – system swobodnie definiowalnych e-formularzy może służyć do obsługi dowolnych dokumentów wewnętrznych, jak i składanych przez klientów w oddziałach lub placówkach banku. Pracownicy mogą samodzielnie przygotować i wprowadzić do użycia nowe formularze i ich obiegi.
 • PODPIS I PIECZĘĆ CYFROWA - system obsługuje podpisy (kwalifikowane i niekwalifikowane, w tym tzw. pracownicze) i pieczęci cyfrowe (w tym pieczęć kwalifikowana – imienna).
 • ZINTEGROWANY SYSTEM OCR - zapewnia dodanie warstwy tekstowej do zeskanowanego dokumentu w formacie PDF.
 • AUTORSKA TECHNOLOGIA HEUTHES DOREMO (DOCUMENT RECOGNITION MODULE) - umożliwia rozpoznawanie dokumentów w różnych formatach (faktur, umów kredytowych, dokumentów postepowania windykacyjnego, komorniczego, sadowego itd.).

Kadry i Płace

Wspomaga prace działów: kadrowego i płacowego, niezależnie od specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń, premii i zasiłków oraz prowadzenie on-line rozliczeń z US i ZUS.

 • Kasa Zapomogowo Pożyczkowa - funkcjonalność jest zintegrowana z systemem ISOF-WORKFLOW, pracownicy mogę wypełniać formularze z wnioskami na stacjach roboczych, które następnie są wysyłane w elektroniczny obieg dokumentów i są automatycznie wczytywane do modułu Płace–Kadry, co eliminuje obiegi i archiwum dokumentów papierowych. System weryfikuje zgodność procedury z regulaminami Kasy.
 • SPRZĘG Z ZUS - system Elektronicznej Wymiany Dokumentów – EWD ZUS pozwala na eliminacje aplikacji Płatnik lub e-Płatnik. Dokumenty można podpisać cyfrowo, wysłać bezpośrednio do ZUS i sprawdzić potwierdzenie odbioru.

Majątek Trwały

Przeznaczony do zarządzania środkami trwałymi i wyposażeniem. To szybkie i skuteczne przetwarzanie informacji o posiadanym majątku. Dzięki integracji z systemem DMS pozwala uniknąć dokumentów papierowych zastępując je dokumentami elektronicznymi z pieczęciami cyfrowymi.

Moduł Magazyn

Zapewnia pełną kontrole magazynu. Umożliwia: raportowanie, inwentaryzacje magazynu, obsługę dystrybucji towarów, przyjęcie towarów, zarządzanie rozmieszczeniem towarów oraz prowadzenie ewidencji zdarzeń, takich jak bilans otwarcia, przyjęcie i wydanie towarów z magazynu, przesunięcia, rozchody i przychody wewnętrzne, korekty i zwroty magazynowe. Dzięki integracji z DMS pozwala prowadzić Magazyn oryginału dokumentów w powiązaniu z wersjami elektronicznymi dokumentów.

CRM: Aktywności, Portfolio, Zadaniowy i Serwisowy

CRM zapewnia możliwość gromadzenia i analizy historii wszelkich zdarzeń z klientami – Aktywności. Pozwala zarządzać kontaktami, szczegółowo planować działania i tworzyć raporty.

Inne moduły uzupełniające

Delegacje, Samochody, Fakturowanie (JPK VAT), Zamówienia do dostawców, Zamówienia od jednostek organizacyjnych banku.

Dekretacja do zewnętrznej Księgi Głównej

Moduł Dekretacja zapewnia definiowanie schematów oraz umożliwia współprace z dowolnym systemem Finansowo-Księgowym (bankowym).

Integracja z Active Directory i Passkeys w systemie ISOF-WORKFLOW

Hasła dostępowe do kont użytkowników mogą być zastępowane przez klucze Passkeys, które wykorzystują moduł Hello w systemie Windows, w tym biometrię lub klucze U2F.

Więcej informacji na stronie: ISOF-WORKFLOW z elementami ERP

2 lipca 2024

Zespół HEUTHES do spraw sztucznej inteligencji

Firma HEUTHES stworzyła zespół do spraw sztucznej inteligencji w Dziale Badawczo-Rozwojowym złożony zarówno z doświadczonych pracowników w kwestii AI jak i młodych adeptów branży IT – studentów wydziałów informatycznych. Połączenie doświadczenia z innowacyjnością młodych umysłów przynosi bardzo dobre rezultaty w dziedzinie najnowszych technologii, za którymi stale podąża HEUTHES.

Sztuczna inteligencja to dziedzina wiedzy, która użyta w aplikacjach ma na celu pomóc człowiekowi w szybszym rozwiązywaniu wielu zadań, niejednokrotnie wykonując je za niego w wielu płaszczyznach funkcjonowania człowieka poczynając od nauk humanistycznych, poprzez ścisłe aż do praktycznej strony życia. AI to przestrzeń, która ciągle „się uczy” wykorzystując szerokie zbiory danych z danej dziedziny. Wszystko to odbywa się w sferze wirtualnej, a więc cyfrowej i zdygitalizowanej, jednak przekłada się na codzienne, analogowe funkcjonowanie każdego z nas, bardzo usprawniając korzystanie z wiedzy. Obecnie sztuczna inteligencja z dużą dynamiką i skutecznością wkracza w świat biznesu i pozwala na realizację wielu procesów w sposób trudny do osiągnięcia przez człowieka bez jej udziału.

Na obecnym etapie AI znacznie polepsza przewagę konkurencyjną, szczególnie w obszarze agregacji i analizy dużych zbiorów danych.

Wychodząc naprzeciw trendom rynkowym Zespół HEUTHES do spraw sztucznej inteligencji, zajmuje się zastosowaniem AI w systemach bankowych i ERP, które są autorskimi rozwiązaniami HEUTHES funkcjonującymi na rynku od wielu lat. Od pewnego czasu firma pracuje nad tymi zastosowaniami i wkrótce skomercjalizuje kilka projektów. Oprócz wielu innych funkcji zespół pracuje, między innymi, nad rozpoznawaniem zeskanowanych dokumentów elektronicznych, analizą danych CFT, monitoringiem w czasie rzeczywistym systemów informatycznych od strony technicznej, merytorycznej i funkcjonalnej.

1 lipca 2024

Relacja z XVIII jubileuszowego pikniku z okazji 35-lecia HEUTHES

Tradycyjnie w czerwcu firma HEUTHES zorganizowała plenerowy piknik rodzinny. Impreza odbyła się 15 czerwca, już po raz osiemnasty, na terenie zespołu pałacowo-parkowego Wiejce w województwie lubuskim w powiecie międzyrzeckim, nieopodal Skwierzyny. Tegoroczny Piknik był również okazją do świętowania jubileuszu 35-lecia działalności firmy.

W tym malowniczym miejscu, położonym w środku starego lasu jakim jest Puszcza Notecka, w bliskim sąsiedztwie rzeki Warty i z dala od zgiełku cywilizacji, pracownicy HEUTHES oraz zaproszeni goście wraz z rodzinami spędzili kilka godzin na wspólnej rozrywce, rozmowach i biesiadowaniu przy zastawionych stołach.

Atmosfera magnackiej, letniej rezydencji, której historia sięga początku XVIII wieku sprawiła, że każdy mógł się poczuć jak uczestnik podróży w czasie, jako że cała infrastruktura pałacowo-parkowa i zabudowania folwarczne zostały zachowane jak sprzed kilkuset lat. Wyjątkiem jest dobudowana niedawno oranżeria w stylu z epoki. Sam pałac wybudowali hrabiowie Kwileccy, na początku XVIII wieku. Wiejce – wieś położona na terytorium Pierwszej Rzeczpospolitej, po trzecim rozbiorze Polski znalazła się w Królestwie Pruskim, aby potem, po upadku Napoleona, zostać w latach 1807-1815 częścią Księstwa Warszawskiego, a następnie powrócić w ręce pruskie.

Majątek Wiejce w swej bogatej historii wyjątkowo często zmieniał właścicieli. Poczynając od hrabiów Kwileckich, którzy sprzedali go Gorajskim, kolejnymi właścicielami było kilku niemieckich arystokratów, z których ostatni rozbudował majątek. Pałac został powiększony o boczne ryzality, jednocześnie ujednolicono elewacje, a wnętrzom nadano nowe funkcje, osiągając w ten sposób formę neobaro­kowego pałacu. Wówczas również rozbudowano sięgający rzeki Warty park oraz położone po północno-zachodniej stronie pałacu zabudowania folwarczne. W 1945 r. wieś przyłączono do Polski. W pałacu mieściła się szkoła, ośrodek kolonijny, a po przebudowie w latach 2001–2003 stworzono luksusowy hotel i centrum konferencyjno-rekreacyjne.

I w takiej to urokliwej lokalizacji, obarczonej burzliwą historią pracownicy HEUTHES i zaproszeni goście czynnie wypoczywali biorąc udział w atrakcjach przygotowanych przez organizatora. Tegoroczne, jubileuszowe wydarzenie odbyło się pod hasłem: „Po drugiej stronie kurtyny, czyli XVIII rodzinny piknik teatralny z okazji 35-lecia firmy HEUTHES”.

Piknik rozpoczął, jak zwykle, Prezes Zarządu HEUTHES Wojciech Grzybek, po czym rozpoczęły się wcześniej zaplanowane aktywności związane ze sztuką teatralną i cyrkową. Wszystko nieco się opóźniło z powodu padającego na początku deszczu, ale ostatecznie zaplanowane punkty programu udało się przeprowadzić. A były to: edukacyjno-plenerowy spektakl teatralny, pretekstowa gra terenowa, pokazy i parady elementów sztuki teatralno-cyrkowej. Oprócz tego, tradycyjnie już, ustawione zostały strefy warsztatowe, w których znalazł się kącik tworzenia masek, kącik malowania buziek, a także małe atelier odkrywające tajemnice powstawania lalek, kukiełek i pacynek. Jak co roku odbywały się różne konkursy powiązane z tematem przewodnim pikniku, jak i aktywnościami w plenerze, w których uczestnicy pikniku chętnie brali udział. Zwycięzcy zostali obdarowani nagrodami. Oczywiście nie mogło zabraknąć strefy dla milusińskich czyli dmuchanych zjeżdżalni i sweetcara z goframi i lodami. Całości dopełnił różnorodnie i bogato zastawiony stół, przy którym można było miło spędzić czas w dobrym towarzystwie.

Główną muzyczną atrakcją pikniku był zespół dęty Brass Federacja -trzy trąbki, trzy puzony, suzafon, perkusja to prawdziwy brass band! Od ponad 10 lat grają oryginalną, energetyczną muzykę inspirowaną jazzem, funkiem, a także techno, disco, hip-hopem. W repertuarze zespół posiada współczesne hity i znane covery w autorskich brass-bandowych aranżacjach. Zespół współpracował z takimi gwiazdami jak: Natalia Kukulska, Agnieszka Musiał, Magda Kluz, Michał Szpak, Ania Dąbrowska oraz raperami L.U.C. i O.S.T.R. Albumy: "Narkotyki" (2023) Jan Młynarski + Brass Federacja, "Poniatowski mosteczek" (2022), "Go, go to be on time!" (2019). Skład zespołu: Maurycy Idzikowski, Artur Jargiło, Kuba Łupiński - trąbki, Szymon Białorucki, Grzegorz Pałka, Bartek Łupiński - puzony, Piotr Wróbel - suzafon, Maciek Wojcieszuk, Wojtek Sobura - perkusja.

Firma HEUTHES składa szczególne podziękowania Prezesowi Banku Spółdzielczego w Brodnicy, Panu Aleksandrowi Mikołajczakowi, który wręczył miły prezent Prezesowi Wojciechowi Grzybkowi, a była to statuetka z okazji 35-lecia firmy HEUTHES.

Po raz kolejny idea pikniku firmowo-rodzinnego sprawdziła się. Wszystkim, którzy przybyli bardzo dziękujemy, a tych którym nie udało się dojechać pozdrawiamy i zachęcamy do udziału w następnym pikniku.

5 czerwca 2024

Firma HEUTHES z nagrodą główną od Związku Banków Polskich!

W konkursie Spółdzielcza Technologia Roku 2023 organizowanym przez Związek Banków Polskich w ramach Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, firma HEUTHES otrzymała nagrodę główną. Kapituła konkursu uhonorowała HEUTHES w kategorii: Kompleksowe rozwiązania firm IT dedykowane dla bankowości spółdzielczej, w uznaniu za prace na rzecz rozwoju sektora bankowości spółdzielczej oraz zgłoszone w Konkursie rozwiązanie: Rozwój Platformy HUB BS-API integrującej rozwiązania informatyczne w Bankach Spółdzielczych.

Źródło zdjęć: "Miesięcznik Finansowy BANK"

Przyznanie nagrody zbiegło się z jubileuszem 35-lecia powstania firmy HEUTHES oraz 25-leciem jej wsparcia dla bankowości spółdzielczej.

Firma HEUTHES wciąż bardzo szybko odpowiada na rosnące potrzeby bankowości w dziedzinie najnowszych technologii. HUB BS-API powstał jako platforma integrująca rozwiązania informatyczne we wszystkich bankach spółdzielczych w Polsce. Za jej pomocą banki spółdzielcze oraz ich dostawcy mogą oferować swoim klientom rozwiązania dostarczane przez banki zrzeszające do wspólnego wykorzystania. HUB BS-API optymalizuje systemy informatyczne i integruje rozproszone bazy danych, umożliwia zaciąganie kredytów online, przyspiesza obieg informacji i dokumentów, skraca procedury, upraszcza i uszczelnia weryfikację danych. Platforma udostępnia możliwość założenia konta bankowego zarówno z poziomu aplikacji mobilnej, jak i w kanałach www. Ułatwia kontrolę nad procesem zarządzania finansami i zwiększa bezpieczeństwo klientów bankowości internetowej, integrując usługę KIR mojeID do potwierdzania tożsamości on-line z Profilem Zaufanym i Węzłem Krajowym. HUB BS-API diametralnie zmienił obraz polskiej bankowości spółdzielczej. Każdy z banków niezależnie od wielkości zyskał dostęp do zaawansowanych technologii bez konieczności dużych inwestycji.

HEUTHES włączył się do projektu BS-API wnosząc pomysł i realizację standardu na wzór PolishAPI w systemie PSD2 przy użyciu autorskich zaawansowanych technologii informatycznych, metodologii testowania oraz wdrażania systemów bankowych w dużej skali.

To prestiżowe wyróżnienie Związku Banków Polskich jest ukoronowaniem wkładu jaki firma HEUTHES wniosła w rozwój bankowości spółdzielczej dostarczając bankom systemy do ich sprawnego funkcjonowania w ramach autorskiej Infostrady Bankowej, jako środowiska informatycznego dla banku i łączności z jego otoczeniem.

Obecnie naszymi najważniejszymi systemami bankowymi w ramach Infostrady Bankowej są:

MULTICENTAUR PAYMENT HUB (w SGB-Bank S. A. od 2006 roku, BPS S. A. od 2017 roku) - system zapewnia obsługę transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, ELIXIR, TARGET2, EURO ELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, EXPRESS ELIXIR, Western Union/Money Gram oraz BLIK. Obsługuje wymianę międzysystemową.

MULTICENTAUR HUB BS API (od 2020 roku) - to drugi co do wielkości system bankowy autorstwa HEUTHES, który powstał jako platforma integrująca rozwiązania informatyczne we wszystkich bankach spółdzielczych w Polsce.

GRYFCARD (w SGB-Bank S. A. od 1999 roku) - system jest multimodułową platformą stanowiącą zbiór zintegrowanych podsystemów obsługujących wszystkie obszary wydawnictwa i zarządzania kartami płatniczymi oraz usługami płatniczymi typu BLIK i AUTOPAY, dodatkowo umożliwia rozliczanie operacji księgowych powstałych w wyniku użytkowania kart płatniczych oraz płatności elektronicznych. System umożliwia też zarządzanie i rozliczanie urządzeń do płatności kartowych (ATM, POS) wraz z obsługą wpłat dokonywanych w bankomatach. Umożliwia też obsługę kart płatniczych zapewniającą pełną współpracę i wymianę danych pomiędzy zewnętrznym centrum rozliczeniowym (procesor kartowy), systemami wspomagającymi (monitoring autoryzacji), a głównym systemem bankowym.

GRYFBANK (użytkowany i rozwijany od 1992 r.) wraz z systemem BS Solution (od października 2022 roku specjalna wersja dla banków spółdzielczych) - stanowi jądro systemów obsługi w banku. Zapewnia obsługę gotówkową i bezgotówkową transakcji klientów w kanałach tradycyjnych oraz inicjowanych w kanałach zdalnych, wykonując w tle ewidencję księgową i dostarczając dane dla sprawozdawczości. System zapewnia dostępność w trybie 24/7, bez przerw związanych z przetwarzaniem dnia.

Intensywna współpraca firmy HEUTHES z bankowością spółdzielczą rozwinęła się szczególnie po podpisaniu listu intencyjnego o współpracy przy dalszym rozwoju BS-API z SGB-Bank S. A. i BPS S. A. - Bankami Zrzeszającymi Banki Spółdzielcze oraz z firmami informatycznymi i izbami gospodarczymi we wrześniu 2020 roku. Inicjatorem tych działań była Rada Konsultacyjna Sektora Bankowości Spółdzielczej działająca przy Związku Banków Polskich, która nadzorowała realizację wspólnych rozwiązań IT dla bankowości spółdzielczej.

Konsekwencją tego wydarzenia także było powstanie systemu BS Solution - nowego systemu dla bankowości spółdzielczej, który został stworzony przez konsorcjum firm HEUTHES Sp. z o. o. oraz I-BS.PL Sp. z o. o. Ofertę Konsorcjum dla banków tworzą systemy: produktowo-księgowy GRYFBANK oraz bankowość internetowa EBO Bank Online i mobilna EBO Mobile PRO wraz z systemami powiązanymi. System został stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń obu firm w wytwarzaniu i serwisowaniu oprogramowania dla spółdzielczego sektora bankowego.

Dodatkowo wiele banków spółdzielczych korzysta z autorskiego systemu HEUTHES do obsługi zaplecza banku ISOF-WORKFLOW z elementami ERP, zawierającego obsługę dokumentów elektronicznych w DMS, wraz z modułami Kadry-Płace, Magazyn, Środki Trwałe, CRM i Projekty. System ISOF-WORKFLOW jest ściśle zintegrowany z Infostradą Bankową.

16 maja 2024

Technologia Passkeys w systemach bankowych HEUTHES

W wyniku intensywnych prac badawczo-rozwojowych firma HEUTHES zintegrowała swoje systemy bankowe z technologią Passkeys, innowacyjną metodą autoryzacji, która do zabezpieczania dostępu wykorzystuje klucze kryptograficzne, które eliminują potrzebę używania haseł, znika tym samym konieczność okresowej, często uciążliwej dla użytkowników, zmiany haseł, co jest zdecydowanym ułatwieniem w ramach systemów informatycznych. W autoryzacji można wtedy korzystać z metod biometrycznych lub kluczy U2F.

Dzięki 35-letniemu doświadczeniu w rozwoju systemów dedykowanych bankom oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii możemy zaoferować swoim klientom innowacyjną, bezpieczną, a przy tym niezwykle prostą w użytkowaniu technologię uwierzytelniania, która będzie dostosowana do specjalnych potrzeb banku.

W pierwszej kolejności Passkeys został udostępniony w Internetowym Systemie Obsługi Firm ISOF autorstwa HEUTHES do obsługi Portalu Zamówieniowego (kwiecień 2024). Zgodnie z przewidywaniami kolejne było wdrożenie technologii Passkeys w ramach systemów bankowych, w pierwszej kolejności w systemie GRYFBANK w. 21. Do końca drugiego kwartału 2024 technologia Passkeys zostanie wdrożona w systemie ISOF-WORKFLOW przeznaczonym do obsługi zaplecza banków.

Passkeys – bezpieczeństwo i prostota

Passkeys opiera się o klucze prywatne i publiczne, które są bezpieczne nawet w obliczu ich kradzieży zarówno na serwerze, jak i u klienta. W wyniku niewłaściwego użycia klucz zostaje unieważniony i staje się bezużyteczny. To znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do metod logowania z wykorzystaniem haseł. Nowoczesna metoda Passkeys może korzystać z różnych metod uwierzytelniania użytkownika.

Pierwszą z nich jest moduł Hello w systemie Windows. Funkcja Windows Hello to sposób logowania się do urządzeń, aplikacji, usług online i sieci, która może wykorzystywać uwierzytelnianie biometryczne — za pomocą rozpoznania twarzy, tęczówki, odcisku palca lub w ostateczności kodu PIN. Takie rozwiązanie jest proste do wdrożenia (nie wymaga żadnego, dodatkowego sprzętu) i będzie z pewnością najczęściej stosowane.

Klucze U2F

Oprócz biometrii w systemie Windows Hello można także wykorzystywać inną metodę uwierzytelniania jaką są urządzenia zewnętrzne w postaci kluczy U2F (Universal 2nd Factor). Klucze kryptograficzne to przedmioty wyglądem przypominające pendrive, który można włożyć do portu USB w komputerze/telefonie. Zapewniają dodatkową warstwę ochrony danych. Proces uwierzytelniania w oparciu o klucz fizyczny to obecnie najbezpieczniejsza metoda zabezpieczenia danych logowania.

Najwyższe standardy

Klucze Yubikey posiadają certyfikat NIST (National Institute of Standards). Dodatkowo klucze spełniają wymagania UE - dyrektywa NIS2 dotycząca cyberbezpieczeństwa oraz rozporządzenia DORA w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej. YubiKey 5 FIPS jest certyfikowany zgodnie z normami Federal Information Processing Standards (FIPS). Jest to wymóg stawiany przez niektóre instytucje rządowe i organizacje sektora publicznego. Dzięki najwyższym standardom i spełnianiu wszelkich wymagań bezpieczeństwa, wybrane klucze U2F mogą być stosowane w systemach bankowych.

Klucze bezpieczeństwa U2F YubiKey 5 FIPS Series z walidacją FIPS 140-2, spełniają rygorystyczne wymagania zgodności dla organizacji szczególnie dbających o bezpieczeństwo. Mają wszystko czego potrzeba, aby w 100% chronić użytkowników przed atakami phishingowymi i zabezpieczać proces logowania do systemów informatycznych. Klienci wybierając fizyczny klucz bezpieczeństwa U2F ograniczają ryzyko nieświadomego udostępnienia danych do logowania oraz chronią przed przejęciem konta przez osoby niepowołane. Klucze wkłada się do portu USB i mogą one wspierać protokół NFC, a więc można ich używać również zbliżeniowo z kompatybilnymi smartfonami. Nie trzeba nic dodatkowo instalować. Klucz działa na zasadzie Plug&Play. Nie wymaga żadnych dodatkowych sterowników/programów. Wystarczy sama przeglądarka. Klucz działa z większością przeglądarek na komputerze i niektórymi przeglądarkami na telefonie.

Główne zalety zastosowania kluczy U2F:

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa poprzez silne uwierzytelnianie,
 • znaczne przyspieszenie procesu logowania,
 • możliwość dwuetapowej autoryzacji,
 • urządzenia nie wykorzystują wbudowanych źródeł energii (baterii),
 • urządzenia nie posiadają komunikacji sieciowej,
 • wg. producenta zmniejszają o 92% liczbę incydentów z udziałem haseł dostępu.
17 kwietnia 2024

Rozbudowa technologii OCR w module DMS systemu ISOF-ERP

Zastosowanie technologii OCR w systemie ISOF-ERP umożliwia błyskawiczną zamianę skanów na dane cyfrowe. W ramach digitalizacji, duża część wykonywanych prac jest usprawniana i automatyzowana przez zastosowanie nowoczesnych technologii. Technologia OCR pozwala również na eliminację obiegu dokumentów papierowych.

Optyczne rozpoznawanie znaków (z ang. Optical Character Recognition) polega na automatycznym rozpoznawaniu znaków w plikach graficznych, drukowanych, a także w dokumentach pisanych ręcznie. W efekcie znacznie ułatwia to przede wszystkim ich cyfryzację usprawniając tym samym czynności biurowe zachodzące w firmie.

W module DMS systemu ISOF-ERP rozbudowana została usługa OCR. Funkcja ta pozwala na konwersję plików graficznych oraz plików PDF bez warstwy tekstowej na format PDF z ukrytą warstwą tekstową.

W nowej funkcji OCR dostępne są konfiguracje pozwalające:

 • wybrać format docelowy (obecnie TXT i PDF),
 • określić minimalną, akceptowalną dokładność OCR (jeżeli zależy nam na jak najwyższej zgodności wyniku OCR z obrazkiem źródłowym),
 • wskazać język dokumentu - polski, angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski lub włoski,
 • wprowadzić marginesy zawężając pola dla rozpoznania tekstu,
 • przesłać warstwę tekstową do modułu DOREMO celem rozpoznania dokumentu i zapisania w formacie XML pozwalającym na dalszą obróbkę,
 • wykonać OCR na próbę, stworzyć tymczasowy plik PDF w DMS, w którym można podglądnąć warstwę tekstowa i załączniki, np. XML, a następnie zaakceptować jako nową wersję pliku lub odrzucić.

Dokładność odczytu skanowanych plików można stale zwiększać dzięki zastosowaniu gotowych formularzy i szablonów, czy specjalnych rodzajów pisma. Usługa OCR doskonale sprawdza się w module DMS, jako bezpośrednie wsparcie dla elektronicznego obiegu dokumentów.

Zalety rozwiązań z zakresu OCR w module DMS to przede wszystkim:

 • zwiększenie efektywności pracy wielu działów firmy;
 • oszczędność czasu pracowników;
 • przyspieszenie obiegu dokumentów w firmie;
 • proste i czytelne zasady działania.

Dalsze prace będą prowadzone nad rozwojem modułu DOREMO, tak, żeby rozpoznawanie było jak najbardziej efektywne.

16 kwietnia 2024

Nowa wersja serwera aplikacyjnego HDB 7.0 i HDB HA 7.0

Serwer aplikacyjny HDB to jedna z wielu własnych technologii firmy HEUTHES, która na bieżąco aktualizuje swoje produkty, dostosowując je tym samym do potrzeb rynku. Ostatnia aktualizacja serwera HDB miała miejsce we wrześniu 2023 roku. Po kilku miesiącach, zgodnie z zapowiedziami, powstała kolejna nowa wersja serwera, w której rozbudowany został tryb wysokiej dostępności HA (High Availability).

Nowa wersja HDB 7.0 ma dwie własności pozwalające na uruchamianie HDB właśnie w tym trybie:

 • możliwość pobierania konfiguracji z bazy danych, zamiast z plików,
 • możliwość przetrzymywania danych sesyjnych w bazie danych zamiast w pamięci.

Te dwie nowości pozwalają na zastosowanie rozwiązań wyrównywania obciążenia (Load Balance) takich jak HAproxy, za którym można postawić kilka serwerów aplikacyjnych HDB 7 HA współdzielących sesje klientów. Dodatkowo zostały zaktualizowane biblioteki, w tym biblioteki pozwalające na pracę z najnowszymi wersjami Collabora OnLine, z dokumentami OpenOffice i MS Office.

Nowe elementy udoskonalą pracę systemów HEUTHES w bankowości i przemyśle, za pomocą których codziennie z tej technologii korzysta kilkadziesiąt tysięcy klientów.

Prace nad rozwojem serwera HDB trwają nieprzerwanie od 1997 roku i w planach na ten rok mamy kolejną wersję 7.5 z implementacją HTTP/3 oraz rozwojem języka HDB poszerzającym jednoczesny dostęp do wielu różnych baz danych. Wersja ta jest obecnie intensywnie testowana we wdrożeniach pilotażowych.

HEUTHES ocenia, że zastosowanie serwera HDB oraz języka programowania HDB nawet do siedemnastu razy przyspiesza produkcję oprogramowania.

Inne technologie HEUTHES wykorzystane do budowy aplikacji to przede wszystkim zaawansowane oprogramowanie kryptograficzne, BALANCED-CLIENT-SERVER, CLIENT-WEB-SERVER, CLIENT-WEB-pCLOUD, HDB CLOUD MONITOR, R2O, RTAPU, UNSYSTOR, HDB ADS, CADABAT i VIMI.

15 kwietnia 2024

Najnowsza autorska technologia HEUTHES - DOREMO (Document Recognition Module)

Firma HEUTHES od początku swojego istnienia prowadzi działalność innowacyjno-rozwojową, a także jest jednym z liderów w branży IT na rynku polskim wprowadzającym autorskie technologie, które wspomagają funkcjonowanie systemów bankowych oraz ERP.

Najnowszym, własnym produktem HEUTHES jest technologia DOREMO, która umożliwia rozpoznawanie dokumentów (faktur, paragonów, WZ, umów kredytowych, dokumentów postępowania windykacyjnego, komorniczego, sądowego itd.). DOREMO jest zintegrowane z systemem OCR, który rozpoznaje zeskanowane dokumenty i zapisuje treść w formie dodatkowej warstwy tekstowej pliku PDF. DOREMO przeszukuje treść dokumentu i wynik analizy zapisuje jako załącznik XML do pliku PDF. Za pomocą tej technologii można przeszukiwać archiwum zeskanowanych dokumentów po zawartości np. określonych słów/zdań, numerów spraw czy dat.

OCR i DOREMO można wykorzystać w obiegu Faktur Zakupowych, które są przekształcane do ujednoliconego PDF, elementy sztucznej inteligencji rozpoznają i analizują dokument, dokładają warstwę tekstową i dołączają załącznik do PDF w formacie XML zgodnym z KSeF lub EDI gs1. Po uwierzytelnieniu są wczytywane do modułu Faktur Zakupowych.

Technologia DOREMO będzie pomagała w budowaniu tezaurusa heurystycznego (słownika) słów kluczowych i ich synonimów, tak aby dany dokument był rozpoznany w jak najwyższym stopniu. Możliwe będzie zapisywanie schematów wykrytych już dokumentów, generowanych przez daną firmę np. faktur identyfikowanych poprzez NIP. Tezaurus będzie wzbogacany na bieżąco i będzie zawierał słowa kluczowe dla danego dokumentu i zapisane schematy, które w przyszłości będą się powielały np. umowy kredytowe, które mają jednolitą strukturę tekstu. HEUTHES ma nadzieję, że wkrótce DOREMO będzie mogło używać generatywnej sztucznej inteligencji.

Technologia DOREMO będzie wspomagała funkcjonowanie internetowego systemu obsługi firmy ISOF-ERP zarówno w bankowości, jak i w przedsiębiorstwach.

12 kwietnia 2024

Technologia OCR w procesie obiegu faktur zakupowych w systemie ISOF-ERP

Dotychczas technologia OCR w systemie ISOF-ERP wykorzystywana była w indeksowaniu całotekstowym plików graficznych rozpoznając znaki i zamieniając je na tekst, który był zapisywany, a później wykorzystywany do wyszukiwania w module DMS. Dzięki rozbudowie OCR w systemie ISOF możliwe stało się wykorzystanie rozwiązania w obszarze szeroko pojętych rozliczeń, na początek w ramach obiegu faktur zakupowych. Warto podkreślić, że w module DMS można rozpoznawać również inne typy dokumentów.

Dodatkową możliwością nowej funkcji OCR jest dokładniejsze rozpoznawanie treści dokumentów (faktur zakupowych). Po wykonaniu takiego rozpoznania powstaje nowa wersja pliku, w formacie PDF z załącznikiem XML, z rozpoznanymi pozycjami faktury (tylko NIP, ale trwają prace nad kolejnymi polami tj. IBAN NR FAKTURY, KWOTA itd). Taki załącznik jest wykorzystywany w Obiegu Dokumentów i pozwala na szybsze wprowadzanie faktur do systemu. Podczas wprowadzania takiej faktury możliwy jest import rozpoznanych pozycji z załącznika prosto do formularza.

Czas wprowadzania faktur z wykorzystaniem OCR jest znacznie krótszy niż ich ręczne wprowadzanie do systemu. Faktury są przekształcane do PDF, elementy sztucznej inteligencji rozpoznają i analizują dokument i dokładają warstwę tekstową oraz zapisują wersję w formacie XML (zgodnym z KseF). Faktury, które nie zostaną rozpoznane przez system trafiają do weryfikacji przez pracownika.

Automatyzacja odczytywania danych z faktury to przede wszystkim bardzo duże przyspieszenie pracy, zwłaszcza w okresach wzmożonych napływów, czyli np. w ostatnich dniach miesiąca. Szybkie wprowadzanie faktur do systemu to również gwarancja, że zostaną one opłacone w terminie.

11 kwietnia 2024

To już 35 lat – jubileusz firmy HEUTHES!

Firma HEUTHES została założona jako spółka z o.o. 29 marca 1989 roku, a swą działalność rozpoczęła 1 września 1989 r. Podczas zakładania spółki został wniesiony kapitał założycielski w wysokości 1,5 mln zł co stanowiło wówczas równowartość 150 USD. Firma powstała jako nieformalna grupa programistów pod nazwą HEUTHES The Software Group of Wojciech Grzybek. Początkowo programiści pracowali w różnych firmach współpracujących w tworzeniu oprogramowania. Jednak niezależenie od tego, gdzie powstawały programy, sygnowane były już znakiem HEUTHES.

"Kiedy powstawała firma HEUTHES nie było jeszcze Internetu i do dystrybucji oprogramowania wykorzystywano BBS, modemy oraz linie telefoniczne. W taki sposób pracowało się ponad 30 lat temu przed upowszechnieniem sieci. Dzisiaj HEUTHES tworzy najbardziej zaawansowane technologie, programy i aplikacje". - Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.

Pierwszym produktem stworzonym w firmie był język opisu informacji wraz z kompilatorem i przeglądarką HEUTHES, który można określić jako poprzednika współczesnych stron WWW. Natomiast pierwszą ważną datą w rynkowej działalności firmy był rok 1990, kiedy to HEUTHES wdrożył system ROR (bankowy system obsługi kont osobistych) w 43 oddziałach Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie (obecnie Pekao SA), a następnie w 60 kolejnych oddziałach zarówno PBKS SA (obecnie Pekao SA), jaki i innych, dużych banków, jak np. Powszechny Bank Gospodarczy (obecnie Pekao S.A.).

Najdłużej działającym systemem firmy HEUTHES jest GRYFBANK, który został wdrożony w 1992 roku i w dalszym ciągu jest rozwijany dla codziennej pracy tysięcy pracowników banków. Tak długi okres użytkowania jest możliwy dzięki implementacji w systemie najważniejszej technologii firmy - KOBADIBUS (ang. Knowledge Base Driven Banking System - Sterowany Bazą Wiedzy System Bankowy), która umożliwia swobodne definiowanie produktów bankowych wraz z zasadami ich działania i księgowania. Bank może samodzielnie przygotować i następnie zaoferować klientom nowe, różnorodne produkty z minimalnym udziałem producenta oprogramowania. W takim podejściu do budowania systemów informatycznych zawiera się filozofia HEUTHES mówiąca o uzyskiwaniu przewagi funkcjonalnej i rynkowej dzięki przewadze technologicznej.

Dobra współpraca z bankami była fundamentem powstania kolejnego, autorskiego rozwiązania HEUTHES - systemu GRYFCARD, który wspiera banki w rozliczaniu operacji dokonywanych kartami płatniczymi. Pozwala na automatyzację obsługi procesów kartowych, obsługę większej liczby klientów, a także ma bezpośredni wpływ na usprawnienie pracy i redukcję kosztów działania banku oraz bezpieczeństwo funkcjonowania kart płatniczych. Pierwsze wdrożenie systemu GRYFCARD rozpoczęło się w 1994 r. w Pomorskim Banku Kredytowym w Szczecinie (obecnie Pekao SA).

Kolejnym ważnym systemem w historii firmy jest również MULTICENTAUR PAYMENT HUB. To rozwiązanie, które tworzy połączenie pomiędzy wszystkimi systemami w banku i główny „hub transakcyjny” pośredniczący w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem. System MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w bankach od 1996 r. i jest stale rozwijany.

W 1999 r. HEUTHES postanowił przenieść swoje doświadczenie producenta systemów bankowych na rynek produktów dla sektora MŚP. W ten sposób, w 2000 r. firma wprowadziła na rynek Internetowy System Obsługi Firmy - ISOF-ERP. System klasy ERP, który pozwala na prowadzenie firmy przez przeglądarkę internetową, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. To zintegrowany system informatyczny szczególnie dla firm terytorialnie rozproszonych, posiadających oddziały, filie, magazyny, pracowników mobilnych i pracujących zdalnie.

Od chwili powstania firma HEUTHES wyspecjalizowała się w produkcji kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego, a także zaawansowanych systemów dla firm. Firma dysponuje zespołem doświadczonych specjalistów, a także zaawansowanym oprogramowaniem przeznaczonym do rozwijania systemów informatycznych. Firma zdobywa liczne nagrody i rok do roku plasuje się na wysokich miejscach we wszelkiego rodzaju rankingach dla firm z branży IT. W rankingu miesięcznika Bank, w 2023 roku firma HEUTHES znalazła się na 5 miejscu wśród dostawców oprogramowania dla bankowości.

10 kwietnia 2024

Sprzęg systemu ISOF z ZUS i jego modułem kadrowo płacowym

Firma HEUTHES jest na etapie ukończenia prac nad sprzęgiem internetowego systemu obsługi firmy ISOF z systemem elektronicznym ZUS.

Pracujemy nad tym, żeby zastąpić aplikację Płatnik lub e-Płatnik systemem ISOF. Wszelkie dokumenty będą wysyłane bezpośrednio z poziomu systemu ISOF i przechowywane w systemie. Obieg dokumentów będzie odbywał się drogą elektroniczną, bez potrzeby używania jakichkolwiek innych, zewnętrznych programów.

System Elektronicznej Wymiany Dokumentów - EWD ZUS jest nową funkcją w ISOF w module Płace. Ta nowa funkcjonalność pozwoli na generowanie, zapis, wyświetlanie i walidację raportu ZUS. Zapis ten będzie widoczny w naszym systemie DMS. Wygenerowany dokument będzie można podpisać cyfrowo bezpośrednio w przeglądarce (dzięki technologii BIFILAR), a następnie wysłać do ZUS z poziomu systemu ISOF. Następnie będzie można sprawdzić czy przesłany dokument został dostarczony. Będzie można to zrobić poprzez pobranie potwierdzenia odbioru wysłanego dokumentu.

Oprócz tego, równocześnie, wszelką dokumentację będzie można pobrać i obsłużyć ręcznie, np. za pomocą aplikacji Płatnik czy innych dotychczasowych metod komunikacji z ZUS.

Bezpośredni sprzęg systemu ISOF z ZUS to kolejne już, po elektronicznym zwolnieniu lekarskim e-Zla, udogodnienie dla naszych klientów ułatwiające komunikację z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, które mocno usprawni funkcjonowanie firm korzystających z systemu ISOF.

Sprzęg z ZUS będzie udostępniony na przełomie I i II kwartału bieżącego roku.

07 luty 2024

Technologia Passkeys w systemach HEUTHES

Firma HEUTHES opracowała integrację technologii Passkeys ze swoimi systemami bankowymi i ERP.

Passkeys to metoda uwierzytelniania bez hasła dla stron internetowych i aplikacji, wspierana przez World Wide Web Consortium i FIDO Alliance. Klucze Passkeys zostały stworzone po to, aby logowanie do stron internetowych i aplikacji było bezpieczniejsze i łatwiejsze, oraz żeby odbywało się bez haseł. Sposób logowania za pomocą haseł jest dość kłopotliwy bo mogą być np. trudne do zapamiętania, zwłaszcza jeśli zachodzi okoliczność korzystania z wielu haseł do różnych systemów i stron. Do tego, hasła muszą być stosunkowo często zmieniane. Poza tym, mając na uwadze zwiększającą się ilość incydentów związanych z wykradaniem haseł użytkowników ze stacji roboczej lub nawet z serwerów, branża IT starała się temu zapobiec i stworzyć inne, alternatywne metody logowania, przy tym łatwe w użyciu w postaci technologii Passkeys.

Technologię Passkeys wdrożyły już takie firmy jak Google, Amazon, Apple, Microsoft, a na rynku polskim nad implementacją pracuje mBank.

Firma HEUTHES w pierwszej kolejności udostępni Passkeys w swoim internetowym systemie obsługi firm ISOF. Integracja obejmie na początku Portal Zamówieniowy. Dzięki temu wdrożeniu użytkownik będzie mógł zrezygnować z dotychczas używanych certyfikatów X509 PKCS11 lub PKCS12 dla swoich klientów Portalu. Certyfikaty i ich obsługa (instalacja i odnawianie) stanowiły sporą barierę dla użytkowników Portali ISOF, a rozwiązanie Passkeys znacznie ułatwi korzystanie z systemu, ponieważ hasła dostępowe do Portalu będą zastąpione użyciem modułu Hello w systemie Windows, np. odciskiem palca i/lub zdjęciem twarzy, w ostateczności jednym PINem do systemu Hello. Są to nowoczesne metody biometryczne stosowane też przy korzystaniu z telefonów komórkowych lub kluczy U2F (urządzenie szyfrujące zewnętrzne wyglądem przypominające zwykły pendrive, którego używa się jako drugiego elementu podczas uwierzytelnienia wieloskładnikowego, może też zawierać czytnik odcisku palca). Cały proces uruchamiania dostępu do systemu znacznie się uprości, a będzie zapewniał podobny poziom bezpieczeństwa do metody, z której dotychczas korzystał HEUTHES czyli przy pomocy CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy) i certyfikatów X.509. Do uruchomienia dostępu wystarczy kliknąć w link przesłany pocztą elektroniczną.

Unikalną cechą technologii Passkeys jest też możliwość autoryzacji międzyplatformowej - dwuskładnikowej przez wykorzystanie telefonu komórkowego jako elementu potwierdzania tożsamości. Korzystając z Androida lub IOS będzie można dokonać autoryzacji odciskiem palca i/lub foto twarzy w telefonie połączonym z komputerem za pomocą Bluetooth.

Na początku technologia Passkeys będzie dostępna dla użytkowników Portalu Zamówieniowego i Serwisowego, a następnie w ISOF START i ISOF RYCZAŁT. W dalszej perspektywie technologia Passkeys zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom ISOF, równolegle do już funkcjonujących od 25 lat certyfikatów X.509, a także Active Directory.

Firma HEUTHES pracuje również nad tym aby dostęp bezhasłowy Passkeys można było wykorzystać w systemach bankowych. W bankach szczególnie uciążliwa jest konieczność częstej zmiany haseł. W przypadku stosowania Passkeys, autoryzacja będzie łatwiejsza, bezpieczniejsza i szybsza, co bardzo uprości pracę użytkownikom systemów HEUTHES oraz zapewni odpowiednio wysokie bezpieczeństwo w kontroli dostępu do systemów.

Firma HEUTHES przewiduje, że na przełomie lutego i marca 2024 pierwsze firmy będą mogły zacząć używać technologii Passkeys w Portalach Serwisowym i Zamówieniowym, a dalsze wdrożenia przewidujemy w II kwartale tego roku.

25 stycznia 2024

HEUTHES po raz czwarty w rankingu „Diamenty Forbesa”!

Firma HEUTHES kolejny raz znalazła się w gronie laureatów prestiżowego rankingu „Diamenty Forbesa”. To już 16 edycja zestawienia najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce, które zostają docenione również za zdolność do osiągania sukcesu mimo wyzwań i rynkowej niepewności. Po wyróżnieniach w 2011, 2012 i 2022 roku przyszedł czas na kolejne 2024.

Ranking przygotowywany corocznie przez redakcję magazynu Forbes, wspólnie z firmą Dun & Bradstreet i jest jednym z najbardziej renomowanych rankingów prowadzonych wśród polskich firm. Jego celem jest zidentyfikowanie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w danym regionie, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości. Wywiadownia Dun & Bradstreet Poland  zebrała dane firm, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za okres 2022–2018. Na tej podstawie powstała tegoroczna, rekordowo długa lista przekraczająca ponad 20 tys. przedsiębiorstw z pozytywnym ratingiem wiarygodności i ryzyka współpracy, mających wysoką płynność bieżącą i nie zalegających kontrahentom z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie powyższe warunki dodatkowo musiały wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na znaczne różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi i handlowymi. Na liście Diamentów Forbesa znalazły się więc przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny, roczny wzrost wartości – na poziomie 15 proc. i więcej. 

Firmy zostały klasyfikowane w trzech kategoriach:

 • Przychody od 5 do 50 mln zł,
 • Przychody od 50 do 250 mln zł,
 • Przychody powyżej 250 mln zł.

W zestawieniu nie mogło zabraknąć firmy HEUTHES, która z roku na rok notuje coraz wyższe wskaźniki sprzedaży autorskiego oprogramowania bankowego i dla firm. HEUTHES został sklasyfikowany w pierwszej z kategorii. Nasza firma zajęła 1189 miejsce na liście regionalnej i 5734 na liście ogólnopolskiej. Sprzedaż w 2022 r. wyniosła 25,5 mln zł, a zysk netto 8,8 mln zł. Średnia ważona wzrostu to: 26,94%.

Do wyceny Diamentów Forbesa 2024 wykorzystane zostały takie dane jak:

 • poziom sprzedaży,
 • zysk netto,
 • wartość majątku trwałego,
 • zapasów,
 • należności,
 • oraz nakładów na inwestycje.

Lista firm opracowywana w ramach rankingu Diamenty Forbesa przygotowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, która łączy metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia natomiast wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne. Poza tym przedsiębiorstwa, które są nastawione na rozwój i dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski. Połączenie obu tych metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku w kolejnych latach. Ostatecznie w rankingu uwzględniane są przedsiębiorstwa, które wykazują się najbardziej efektywnym i dynamicznym wzrostem.

22 stycznia 2024

Noworoczne spotkanie darczyńców Caritas z udziałem HEUTHES

W Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej odbyło się spotkanie noworoczne darczyńców z przedstawicielami Caritas Archidiecezji Warszawskiej (16.01.2024 r.). Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski osobiście powitał zgromadzonych.

W związku z naszą działalnością charytatywną w spotkaniu na zaproszenie kard. Kazimierza Nycza uczestniczył również przedstawiciel firmy HEUTHES. W trakcie spotkania dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Zbigniew Zembrzuski oraz kard. Kazimierz Nycz m.in. wspólnie podziękowali darczyńcom Caritas za ich wsparcie.

Podczas spotkania Pani Barbara Czarnocka Z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej przedstawiła historię Caritas od momentu powołania w 1929 r. Instytutu Caritas. Działalność Caritas opiera się głównie na prowadzeniu zakładu leczniczego dla osób ciężko i przewlekle chorych, a także hospicjum dla nieuleczalnie chorych, domu opieki dla osób bezdomnych, a także wspieraniu uchodźców z Ukrainy oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

– Pomocy jest bardzo dużo dzięki temu, że mamy na to środki – mówił ks. Zbigniew Zembrzuski – Mamy okazję, aby powiedzieć państwu bardzo skromne, serdeczne, głębokie i niewyobrażalnie duże dziękuje za to, że jesteście z nami, z Caritas Archidiecezji Warszawskiej – dodał.


– Za działalnością charytatywną zawsze stoją konkretni ludzie, którzy mają swój czas, życzliwość, pieniądze, zarówno w rodzinach, parafiach i diecezjach. Najlepiej pokazała to pomoc uchodźcom ukraińskim, kiedy po rozpoczęciu wojny w lutym pojawiło się ich 3 mln. Myśmy zrobili naprawdę dużą pracę organizacyjną, natomiast większość uchodźców przyjęli konkretni ludzie w swoich domach – obywatele samorządu i parafianie – mówił kard. Kazimierz Nycz.

Uroczyste spotkanie w Domu Arcybiskupów Warszawskich uświetniły występy artystyczne utalentowanych muzyków oraz wspólne kolędowanie.

HEUTHES jako darczyńca wspiera różne organizacje i przeznacza środki na wybrane akcje charytatywne. W minionym roku udzieliliśmy wsparcia m.in. Stowarzyszeniu Amazonek „AGATA” w Szczecinie oraz wspomnianemu Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Środki przekazane na rzecz Caritas zostały w całości wykorzystane na pomoc przebywającym w Polsce uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Zakupioną dzięki zbiórce żywność z długim terminem przydatności na bieżąco odbierają kobiety z dziećmi, osoby starsze i te, które nie znalazły zatrudnienia w naszym kraju. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że Caritas jest wiarygodną i skuteczną organizacja działającą na rzecz potrzebującym.

W tym roku obchodzimy 35-lecie działalności firmy HEUTHES, a jednocześnie 35 rok systematycznego wsparcia na rzecz organizacji charytatywnych.

Więcej informacji na stronie Archidiecezji Warszawskiej: https://archwwa.pl/aktualnosci/kard-nycz-do-darczyncow-caritas-za-dzialalnoscia-charytatywna-zawsze-stoja-konkretni-ludzie/

19 stycznia 2024

Nowa wersja ISOF 22.0.1

Firma HEUTHES, kontynuując modyfikacje i aktualizacje swoich systemów, w minionym roku udostępniła dwie nowe wersje internetowego systemu obsługi firm ISOF.

W najnowszej wersji ISOF 22.0.1 najwięcej zmian nastąpiło w modułach Sprzedaż i DMS.

Moduł Sprzedaż rozszerzono o kilkanaście nowych elementów, między innymi rozbudowano funkcje POS (Point of Sale – punktów handlowych), udoskonalono system fakturowania, dodano nowe opcje w wydrukach dokumentów. Nowością w module jest możliwość obsługi Grupy VAT, jako podmiotu posiadającego ISOF, ale również przy wystawianiu dokumentów dla podmiotów z Grupy VAT. Dodatkowo udostępniliśmy możliwość wysyłki informacji (e-mail) do klientów, o zbliżającym się terminie płatności za fakturę. Wdrożyliśmy również obsługę KSeF w formacie 2.0.

W module DMS najwięcej zmian wprowadzono w Formularzach dodając kolejne możliwości konfiguracji i parametryzacji. Inne zmiany wprowadzone w DMS to między innymi: wyszukiwanie całotekstowe rozszerzone o dodatkowe możliwości filtrowana wyszukiwanych słów/zwrotów.

Moduł Magazyn został uzupełniony o wiele dodatkowych elementów potrzebnych w pracy magazynów np: dodanie tłumaczeń na język angielski dla dokumentów magazynowych, możliwość zaznaczania na wydruku pozycji dokumentu MMW. Na zestawieniu dokumentów magazynowych pojawiły się kolumny z aktualnym stanem towaru.

Kolejny raz rozbudowano także moduł Rachunkowość: w JPK VAT dodano korekty podatku naliczonego, w module Płace - urlop opiekuńczy do 5 dni i kontrolę ilości dni, zaktualizowano CIT -8 do wersji 32. Powstała także nowa wersja Środków Trwałych wzbogacona o: nowe możliwości obsługi amortyzacji (bilansowa i podatkowa), analizę środków trwałych, ich historię i cechy.

Do modułu Administracja dodano rejestrację drukarek fiskalnych w kasach ISOF. Klienci zyskali możliwość wykonania Raportu kontrolnego, który ukazuje informację o zajętości dysku całej bazy danych systemu ISOF.

W najnowszej wersji Oferty zawierają opis usługi do nazwy na wydruku, historię zmian oraz wydruki do PDF w różnych językach.

CRM Aktywności zyskał widok kalendarza dla aktywności ze statusem wykonania, a także możliwość podpisu cyfrowego załączników w PDF z poziomu Aktywności.

Ważną zmianą jest integracja najnowszej wersji oprogramowania biurowego Collabora Online z modułem DMS w ISOF. Collabora Office to popularny pakiet biurowy LibreOffice dla firm typu open source. Oprócz wydajnej pracy, nowe rozwiązanie umożliwia użytkownikom edytowanie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji wprost w systemie ISOF (w przeglądarce WWW), bez konieczności instalacji pakietu biurowego na urządzeniu, którym może być notebook, PC ale także tablet lub smartfon z aplikacją Mobilny ISOF.

HEUTHES pracuje obecnie intensywnie nad rozbudową modułu Płace o obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz kończy prace nad elektroniczną wymianą danych z ZUS. Trwają również prace nad tzw. Magazynem Walut. Prowadzimy zaawansowane prace nad implementacją technologii Passkey w systemie ISOF i w kolejnych systemach. Pierwsza implementacja nastąpi w Portalu Zamówieniowym. Nowości te prawdopodobnie zostaną wdrożone w wersjach produkcyjnych w najbliższych miesiącach.

Rozbudowa i aktualizacja systemu ISOF odbywa się na bieżąco, a zmiany wprowadzane są sukcesywnie co skutkuje nową wersją systemu. Ma to na celu dostosowywanie systemu do potrzeb dynamicznego, ciągłego rozwoju rynku najnowszych technologii.

19 stycznia 2024

Nowy serwer w Data Center HEUTHES dla systemu ISOF

Firma HEUTHES sukcesywnie wymienia i rozbudowuje infrastrukturę sprzętową. Mając na uwadze zwiększające się wymagania i potrzeby naszych Klientów korzystających z systemu ISOF, dokonaliśmy rozbudowy klastra serwerów w naszym Data Center.

Poprzedni serwer posiadający 2 procesory i łącznie 16 rdzeni bazujących na pamięciach DDR3 został zastąpiony nowym serwerem z 2 procesorami i łącznie z 48 rdzeniami EPYC, które wspierane są pamięcią DDR4 i systemem dyskowym NVME.

Nowy serwer jest znacznie szybszy. W praktyce szybkość pracy systemu ISOF wzrosła dwukrotnie, np. średni czas zapisu faktur zmniejszył się dwukrotnie.

Zaktualizowany system operacyjno - narzędziowy jest zgodny z aktualnymi wersjami najnowszych technologii. Stanowi to przygotowanie do wdrożenia nowej platformy serwera aplikacyjnego HDB 7.5.

Nowy serwer ułatwia również prace serwisowe, wzmacnia niezawodność tworzonych przez firmę aplikacji chmurowych. HEUTHES planuje dalszą rozbudowę infrastruktury sprzętowej Data Center co związane jest z rosnącą liczbą użytkowników systemów ISOF oraz planami wdrożenia w Data Center własnej technologii Client-Web-pCloud, w coraz większym zakresie.

08 stycznia 2024

Firma HEUTHES nagrodzona czterema tytułami w prestiżowych rankingach opublikowanych przez redakcję Portalu Przedsiębiorców „Europejska Firma"

Jak co roku, spośród tysięcy polskich przedsiębiorstw (tym razem 96 881), których wyniki finansowe w styczniu 2023 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, wyłoniono najlepsze firmy w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych z lat 2019-2020 z Krajowego Rejestru Sądowego, a tytuły zostały przyznane za rok 2022.

Poszczególne rankingi zostały opublikowane przez portal Europejska Firma.

Firma HEUTHES została wyróżniona w czterech rankingach, których została laureatem.

Po raz drugi HEUTHES otrzymał tytuł Brylant Polskiej Gospodarki Branży informatycznej (pierwszy raz w 2019 roku). W tym rankingu firma znalazła się na 213 miejscu. Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki firma otrzymuje jeśli oszacowana wartość rynkowa wyniosła w marcu 2021 r. więcej niż 10 mln zł. Wartość firmy HEUTHES we wspomnianym terminie wynosiła 102 mln PLN.

Tytuł Efektywna firma HEUTHES uzyskał już po raz trzeci (wcześniej w latach 2010 i 2020). Jest to ranking firm wyliczany według średniej stosunku zysku netto do przychodów. Jeżeli średnia z tych stosunków w latach 2019-2020 była wyższa niż 5%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma. Tu HEUTHES zajął 389 miejsce.

Po raz dziewiąty zostaliśmy nagrodzeni tytułem Gepard Biznesu (wcześniej w latach 2010, 2013, 2014, 2025, 2016, 2017, 2018, 2020). W tym rankingu bierze się pod uwagę średnią z dynamik zysku i przychodów w latach 2019-2020. Jeżeli średnia z tych stosunków w latach 2019-2020 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu.

Po raz pierwszy natomiast, HEUTHES został laureatem rankingu Mocne Firmy Godne Zaufania w Branży Informatycznej. Kryterium jest  dynamiczny rozwój przy dużej efektywności działania. Ranking ułożony jest według sumy miejsca w konkursach Gepardy Biznesu i Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie najbardziej dynamiczne i najbardziej efektywne. HEUTHES uplasował się na 1038 miejscu.

Wszystkie przyznane nagrody i tytuły to potwierdzenie bardzo dobrej i wysokiej pozycji firmy HEUTHES na rynku polskiej przedsiębiorczości. Wymienione konkursy to tylko kilka z wielu, których HEUTHES jest laureatem. Od wielu lat firma jest nagradzana przez różne, niezależne instytucje, tak biznesowe, jak i branżowe i zajmuje wysokie pozycje w wielu rankingach.

Zobacz archiwum wiadomości: