Aktualności HEUTHES

Zobacz archiwum wiadomości:

07 luty 2024

Technologia Passkeys w systemach HEUTHES

Firma HEUTHES opracowała integrację technologii Passkeys ze swoimi systemami bankowymi i ERP.

Passkeys to metoda uwierzytelniania bez hasła dla stron internetowych i aplikacji, wspierana przez World Wide Web Consortium i FIDO Alliance. Klucze Passkeys zostały stworzone po to, aby logowanie do stron internetowych i aplikacji było bezpieczniejsze i łatwiejsze, oraz żeby odbywało się bez haseł. Sposób logowania za pomocą haseł jest dość kłopotliwy bo mogą być np. trudne do zapamiętania, zwłaszcza jeśli zachodzi okoliczność korzystania z wielu haseł do różnych systemów i stron. Do tego, hasła muszą być stosunkowo często zmieniane. Poza tym, mając na uwadze zwiększającą się ilość incydentów związanych z wykradaniem haseł użytkowników ze stacji roboczej lub nawet z serwerów, branża IT starała się temu zapobiec i stworzyć inne, alternatywne metody logowania, przy tym łatwe w użyciu w postaci technologii Passkeys.

Technologię Passkeys wdrożyły już takie firmy jak Google, Amazon, Apple, Microsoft, a na rynku polskim nad implementacją pracuje mBank.

Firma HEUTHES w pierwszej kolejności udostępni Passkeys w swoim internetowym systemie obsługi firm ISOF. Integracja obejmie na początku Portal Zamówieniowy. Dzięki temu wdrożeniu użytkownik będzie mógł zrezygnować z dotychczas używanych certyfikatów X509 PKCS11 lub PKCS12 dla swoich klientów Portalu. Certyfikaty i ich obsługa (instalacja i odnawianie) stanowiły sporą barierę dla użytkowników Portali ISOF, a rozwiązanie Passkeys znacznie ułatwi korzystanie z systemu, ponieważ hasła dostępowe do Portalu będą zastąpione użyciem modułu Hello w systemie Windows, np. odciskiem palca i/lub zdjęciem twarzy, w ostateczności jednym PINem do systemu Hello. Są to nowoczesne metody biometryczne stosowane też przy korzystaniu z telefonów komórkowych lub kluczy U2F (urządzenie szyfrujące zewnętrzne wyglądem przypominające zwykły pendrive, którego używa się jako drugiego elementu podczas uwierzytelnienia wieloskładnikowego, może też zawierać czytnik odcisku palca). Cały proces uruchamiania dostępu do systemu znacznie się uprości, a będzie zapewniał podobny poziom bezpieczeństwa do metody, z której dotychczas korzystał HEUTHES czyli przy pomocy CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy) i certyfikatów X.509. Do uruchomienia dostępu wystarczy kliknąć w link przesłany pocztą elektroniczną.

Unikalną cechą technologii Passkeys jest też możliwość autoryzacji międzyplatformowej - dwuskładnikowej przez wykorzystanie telefonu komórkowego jako elementu potwierdzania tożsamości. Korzystając z Androida lub IOS będzie można dokonać autoryzacji odciskiem palca i/lub foto twarzy w telefonie połączonym z komputerem za pomocą Bluetooth.

Na początku technologia Passkeys będzie dostępna dla użytkowników Portalu Zamówieniowego i Serwisowego, a następnie w ISOF START i ISOF RYCZAŁT. W dalszej perspektywie technologia Passkeys zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom ISOF, równolegle do już funkcjonujących od 25 lat certyfikatów X.509, a także Active Directory.

Firma HEUTHES pracuje również nad tym aby dostęp bezhasłowy Passkeys można było wykorzystać w systemach bankowych. W bankach szczególnie uciążliwa jest konieczność częstej zmiany haseł. W przypadku stosowania Passkeys, autoryzacja będzie łatwiejsza, bezpieczniejsza i szybsza, co bardzo uprości pracę użytkownikom systemów HEUTHES oraz zapewni odpowiednio wysokie bezpieczeństwo w kontroli dostępu do systemów.

Firma HEUTHES przewiduje, że na przełomie lutego i marca 2024 pierwsze firmy będą mogły zacząć używać technologii Passkeys w Portalach Serwisowym i Zamówieniowym, a dalsze wdrożenia przewidujemy w II kwartale tego roku.

25 stycznia 2024

HEUTHES po raz czwarty w rankingu „Diamenty Forbesa”!

Firma HEUTHES kolejny raz znalazła się w gronie laureatów prestiżowego rankingu „Diamenty Forbesa”. To już 16 edycja zestawienia najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Polsce, które zostają docenione również za zdolność do osiągania sukcesu mimo wyzwań i rynkowej niepewności. Po wyróżnieniach w 2011, 2012 i 2022 roku przyszedł czas na kolejne 2024.

Ranking przygotowywany corocznie przez redakcję magazynu Forbes, wspólnie z firmą Dun & Bradstreet i jest jednym z najbardziej renomowanych rankingów prowadzonych wśród polskich firm. Jego celem jest zidentyfikowanie najdynamiczniej rozwijających się polskich firm w danym regionie, które osiągnęły najwyższy średni roczny wzrost wartości. Wywiadownia Dun & Bradstreet Poland  zebrała dane firm, które złożyły w terminie raporty do Krajowego Rejestru Sądowego za okres 2022–2018. Na tej podstawie powstała tegoroczna, rekordowo długa lista przekraczająca ponad 20 tys. przedsiębiorstw z pozytywnym ratingiem wiarygodności i ryzyka współpracy, mających wysoką płynność bieżącą i nie zalegających kontrahentom z płatnościami. Przedsiębiorstwa spełniające wszystkie powyższe warunki dodatkowo musiały wykazać się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych. Wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na znaczne różnice dotyczące kategorii bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi i handlowymi. Na liście Diamentów Forbesa znalazły się więc przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny, roczny wzrost wartości – na poziomie 15 proc. i więcej. 

Firmy zostały klasyfikowane w trzech kategoriach:

  • Przychody od 5 do 50 mln zł,
  • Przychody od 50 do 250 mln zł,
  • Przychody powyżej 250 mln zł.

W zestawieniu nie mogło zabraknąć firmy HEUTHES, która z roku na rok notuje coraz wyższe wskaźniki sprzedaży autorskiego oprogramowania bankowego i dla firm. HEUTHES został sklasyfikowany w pierwszej z kategorii. Nasza firma zajęła 1189 miejsce na liście regionalnej i 5734 na liście ogólnopolskiej. Sprzedaż w 2022 r. wyniosła 25,5 mln zł, a zysk netto 8,8 mln zł. Średnia ważona wzrostu to: 26,94%.

Do wyceny Diamentów Forbesa 2024 wykorzystane zostały takie dane jak:

  • poziom sprzedaży,
  • zysk netto,
  • wartość majątku trwałego,
  • zapasów,
  • należności,
  • oraz nakładów na inwestycje.

Lista firm opracowywana w ramach rankingu Diamenty Forbesa przygotowywana jest na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, która łączy metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i posiadanego know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia natomiast wrażliwości na zmiany sezonowe lub koniunkturalne. Poza tym przedsiębiorstwa, które są nastawione na rozwój i dużo inwestują, mogą wykazywać niewielkie zyski. Połączenie obu tych metod rekompensuje te ułomności. Know-how, jeśli jest wartościowe, wpływa na zyskowność albo – w przypadku firm inwestujących – na wzrost majątku w kolejnych latach. Ostatecznie w rankingu uwzględniane są przedsiębiorstwa, które wykazują się najbardziej efektywnym i dynamicznym wzrostem.

22 stycznia 2024

Noworoczne spotkanie darczyńców Caritas z udziałem HEUTHES

W Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej odbyło się spotkanie noworoczne darczyńców z przedstawicielami Caritas Archidiecezji Warszawskiej (16.01.2024 r.). Kardynał Kazimierz Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski osobiście powitał zgromadzonych.

W związku z naszą działalnością charytatywną w spotkaniu na zaproszenie kard. Kazimierza Nycza uczestniczył również przedstawiciel firmy HEUTHES. W trakcie spotkania dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Zbigniew Zembrzuski oraz kard. Kazimierz Nycz m.in. wspólnie podziękowali darczyńcom Caritas za ich wsparcie.

Podczas spotkania Pani Barbara Czarnocka Z-ca Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej przedstawiła historię Caritas od momentu powołania w 1929 r. Instytutu Caritas. Działalność Caritas opiera się głównie na prowadzeniu zakładu leczniczego dla osób ciężko i przewlekle chorych, a także hospicjum dla nieuleczalnie chorych, domu opieki dla osób bezdomnych, a także wspieraniu uchodźców z Ukrainy oraz działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

– Pomocy jest bardzo dużo dzięki temu, że mamy na to środki – mówił ks. Zbigniew Zembrzuski – Mamy okazję, aby powiedzieć państwu bardzo skromne, serdeczne, głębokie i niewyobrażalnie duże dziękuje za to, że jesteście z nami, z Caritas Archidiecezji Warszawskiej – dodał.


– Za działalnością charytatywną zawsze stoją konkretni ludzie, którzy mają swój czas, życzliwość, pieniądze, zarówno w rodzinach, parafiach i diecezjach. Najlepiej pokazała to pomoc uchodźcom ukraińskim, kiedy po rozpoczęciu wojny w lutym pojawiło się ich 3 mln. Myśmy zrobili naprawdę dużą pracę organizacyjną, natomiast większość uchodźców przyjęli konkretni ludzie w swoich domach – obywatele samorządu i parafianie – mówił kard. Kazimierz Nycz.

Uroczyste spotkanie w Domu Arcybiskupów Warszawskich uświetniły występy artystyczne utalentowanych muzyków oraz wspólne kolędowanie.

HEUTHES jako darczyńca wspiera różne organizacje i przeznacza środki na wybrane akcje charytatywne. W minionym roku udzieliliśmy wsparcia m.in. Stowarzyszeniu Amazonek „AGATA” w Szczecinie oraz wspomnianemu Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Środki przekazane na rzecz Caritas zostały w całości wykorzystane na pomoc przebywającym w Polsce uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Zakupioną dzięki zbiórce żywność z długim terminem przydatności na bieżąco odbierają kobiety z dziećmi, osoby starsze i te, które nie znalazły zatrudnienia w naszym kraju. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że Caritas jest wiarygodną i skuteczną organizacja działającą na rzecz potrzebującym.

W tym roku obchodzimy 35-lecie działalności firmy HEUTHES, a jednocześnie 35 rok systematycznego wsparcia na rzecz organizacji charytatywnych.

Więcej informacji na stronie Archidiecezji Warszawskiej: https://archwwa.pl/aktualnosci/kard-nycz-do-darczyncow-caritas-za-dzialalnoscia-charytatywna-zawsze-stoja-konkretni-ludzie/

19 stycznia 2024

Nowa wersja ISOF 22.0.1

Firma HEUTHES, kontynuując modyfikacje i aktualizacje swoich systemów, w minionym roku udostępniła dwie nowe wersje internetowego systemu obsługi firm ISOF.

W najnowszej wersji ISOF 22.0.1 najwięcej zmian nastąpiło w modułach Sprzedaż i DMS.

Moduł Sprzedaż rozszerzono o kilkanaście nowych elementów, między innymi rozbudowano funkcje POS (Point of Sale – punktów handlowych), udoskonalono system fakturowania, dodano nowe opcje w wydrukach dokumentów. Nowością w module jest możliwość obsługi Grupy VAT, jako podmiotu posiadającego ISOF, ale również przy wystawianiu dokumentów dla podmiotów z Grupy VAT. Dodatkowo udostępniliśmy możliwość wysyłki informacji (e-mail) do klientów, o zbliżającym się terminie płatności za fakturę. Wdrożyliśmy również obsługę KSeF w formacie 2.0.

W module DMS najwięcej zmian wprowadzono w Formularzach dodając kolejne możliwości konfiguracji i parametryzacji. Inne zmiany wprowadzone w DMS to między innymi: wyszukiwanie całotekstowe rozszerzone o dodatkowe możliwości filtrowana wyszukiwanych słów/zwrotów.

Moduł Magazyn został uzupełniony o wiele dodatkowych elementów potrzebnych w pracy magazynów np: dodanie tłumaczeń na język angielski dla dokumentów magazynowych, możliwość zaznaczania na wydruku pozycji dokumentu MMW. Na zestawieniu dokumentów magazynowych pojawiły się kolumny z aktualnym stanem towaru.

Kolejny raz rozbudowano także moduł Rachunkowość: w JPK VAT dodano korekty podatku naliczonego, w module Płace - urlop opiekuńczy do 5 dni i kontrolę ilości dni, zaktualizowano CIT -8 do wersji 32. Powstała także nowa wersja Środków Trwałych wzbogacona o: nowe możliwości obsługi amortyzacji (bilansowa i podatkowa), analizę środków trwałych, ich historię i cechy.

Do modułu Administracja dodano rejestrację drukarek fiskalnych w kasach ISOF. Klienci zyskali możliwość wykonania Raportu kontrolnego, który ukazuje informację o zajętości dysku całej bazy danych systemu ISOF.

W najnowszej wersji Oferty zawierają opis usługi do nazwy na wydruku, historię zmian oraz wydruki do PDF w różnych językach.

CRM Aktywności zyskał widok kalendarza dla aktywności ze statusem wykonania, a także możliwość podpisu cyfrowego załączników w PDF z poziomu Aktywności.

Ważną zmianą jest integracja najnowszej wersji oprogramowania biurowego Collabora Online z modułem DMS w ISOF. Collabora Office to popularny pakiet biurowy LibreOffice dla firm typu open source. Oprócz wydajnej pracy, nowe rozwiązanie umożliwia użytkownikom edytowanie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji wprost w systemie ISOF (w przeglądarce WWW), bez konieczności instalacji pakietu biurowego na urządzeniu, którym może być notebook, PC ale także tablet lub smartfon z aplikacją Mobilny ISOF.

HEUTHES pracuje obecnie intensywnie nad rozbudową modułu Płace o obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz kończy prace nad elektroniczną wymianą danych z ZUS. Trwają również prace nad tzw. Magazynem Walut. Prowadzimy zaawansowane prace nad implementacją technologii Passkey w systemie ISOF i w kolejnych systemach. Pierwsza implementacja nastąpi w Portalu Zamówieniowym. Nowości te prawdopodobnie zostaną wdrożone w wersjach produkcyjnych w najbliższych miesiącach.

Rozbudowa i aktualizacja systemu ISOF odbywa się na bieżąco, a zmiany wprowadzane są sukcesywnie co skutkuje nową wersją systemu. Ma to na celu dostosowywanie systemu do potrzeb dynamicznego, ciągłego rozwoju rynku najnowszych technologii.

19 stycznia 2024

Nowy serwer w Data Center HEUTHES dla systemu ISOF

Firma HEUTHES sukcesywnie wymienia i rozbudowuje infrastrukturę sprzętową. Mając na uwadze zwiększające się wymagania i potrzeby naszych Klientów korzystających z systemu ISOF, dokonaliśmy rozbudowy klastra serwerów w naszym Data Center.

Poprzedni serwer posiadający 2 procesory i łącznie 16 rdzeni bazujących na pamięciach DDR3 został zastąpiony nowym serwerem z 2 procesorami i łącznie z 48 rdzeniami EPYC, które wspierane są pamięcią DDR4 i systemem dyskowym NVME.

Nowy serwer jest znacznie szybszy. W praktyce szybkość pracy systemu ISOF wzrosła dwukrotnie, np. średni czas zapisu faktur zmniejszył się dwukrotnie.

Zaktualizowany system operacyjno - narzędziowy jest zgodny z aktualnymi wersjami najnowszych technologii. Stanowi to przygotowanie do wdrożenia nowej platformy serwera aplikacyjnego HDB 7.5.

Nowy serwer ułatwia również prace serwisowe, wzmacnia niezawodność tworzonych przez firmę aplikacji chmurowych. HEUTHES planuje dalszą rozbudowę infrastruktury sprzętowej Data Center co związane jest z rosnącą liczbą użytkowników systemów ISOF oraz planami wdrożenia w Data Center własnej technologii Client-Web-pCloud, w coraz większym zakresie.

08 stycznia 2024

Firma HEUTHES nagrodzona czterema tytułami w prestiżowych rankingach opublikowanych przez redakcję Portalu Przedsiębiorców „Europejska Firma"

Jak co roku, spośród tysięcy polskich przedsiębiorstw (tym razem 96 881), których wyniki finansowe w styczniu 2023 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, wyłoniono najlepsze firmy w Polsce. Analiza została przeprowadzona na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych z lat 2019-2020 z Krajowego Rejestru Sądowego, a tytuły zostały przyznane za rok 2022.

Poszczególne rankingi zostały opublikowane przez portal Europejska Firma.

Firma HEUTHES została wyróżniona w czterech rankingach, których została laureatem.

Po raz drugi HEUTHES otrzymał tytuł Brylant Polskiej Gospodarki Branży informatycznej (pierwszy raz w 2019 roku). W tym rankingu firma znalazła się na 213 miejscu. Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki firma otrzymuje jeśli oszacowana wartość rynkowa wyniosła w marcu 2021 r. więcej niż 10 mln zł. Wartość firmy HEUTHES we wspomnianym terminie wynosiła 102 mln PLN.

Tytuł Efektywna firma HEUTHES uzyskał już po raz trzeci (wcześniej w latach 2010 i 2020). Jest to ranking firm wyliczany według średniej stosunku zysku netto do przychodów. Jeżeli średnia z tych stosunków w latach 2019-2020 była wyższa niż 5%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma. Tu HEUTHES zajął 389 miejsce.

Po raz dziewiąty zostaliśmy nagrodzeni tytułem Gepard Biznesu (wcześniej w latach 2010, 2013, 2014, 2025, 2016, 2017, 2018, 2020). W tym rankingu bierze się pod uwagę średnią z dynamik zysku i przychodów w latach 2019-2020. Jeżeli średnia z tych stosunków w latach 2019-2020 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu.

Po raz pierwszy natomiast, HEUTHES został laureatem rankingu Mocne Firmy Godne Zaufania w Branży Informatycznej. Kryterium jest  dynamiczny rozwój przy dużej efektywności działania. Ranking ułożony jest według sumy miejsca w konkursach Gepardy Biznesu i Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie najbardziej dynamiczne i najbardziej efektywne. HEUTHES uplasował się na 1038 miejscu.

Wszystkie przyznane nagrody i tytuły to potwierdzenie bardzo dobrej i wysokiej pozycji firmy HEUTHES na rynku polskiej przedsiębiorczości. Wymienione konkursy to tylko kilka z wielu, których HEUTHES jest laureatem. Od wielu lat firma jest nagradzana przez różne, niezależne instytucje, tak biznesowe, jak i branżowe i zajmuje wysokie pozycje w wielu rankingach.

Zobacz archiwum wiadomości: