MC-RENT

  • Definiowalna identyfikacja i kwalifikacja przekazów otrzymanych z innych systemów do rozliczenia świadczeń emerytalno-rentowych.
  • Rozliczenia automatyczne i/lub przez operatora w Oddziale.
  • Obsługa tabeli wykluczeń i korekt.
  • Obsługa uzgodnień na podstawie raportów finansowych generowanych z systemu MULTICENTAUR w trybie codziennym.
  • Obsługa różnic kursowych związanych z obsługą świadczeń.
  • Obsługa edytowalnych stawek podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia zdrowotne ZUS, podatków zagranicznych i prowizji bankowych.
  • Podgląd, rozliczanie świadczeń skierowanych do decyzji operatora, monitoring świadczeń rozliczonych/do rozliczenia, tworzenie raportów na żądanie.
  • Dostęp do danych globalnych sumowanych od początku roku wg świadczeniobiorcy.
  • Dwustronna możliwość zmiany typu transakcji skierowanych do decyzji operatora: standardowa (czyli nierentowa) lub skierowana do rozliczenia świadczeń.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm