+48 91 460 89 74
HEUTHES PL HEUTHES ENG HEUTHES DE

BS Solution

Pełna obsługa działalności banku i klientów

BS Solution to nowoczesny system bankowy, który adresuje istotne potrzeby banku i jego klienta poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, łącząc je w spójną, efektywną całość.

Czytaj dalej

Czym jest BS Solution?

BS Solution zostało przygotowane przez konsorcjum HEUTHES sp. z o.o. oraz I-BS.pl sp. z o.o. i zostało stworzone na bazie wieloletnich doświadczeń tych firm w wytwarzaniu i serwisowaniu oprogramowania dla sektora bankowego.

Centralnym elementem tego rozwiązania jest system produktowo-księgowy GRYFBANK autorstwa HEUTHES sp. z o.o., agregujący dane i integrujący je z nowoczesnymi kanałami dystrybucji, takimi jak bankowość internetowa EBO eBank Online oraz bankowość mobilna EBO Mobile PRO autorstwa I-BS.pl sp. z o.o. Zgromadzone dane o klientach i transakcjach stanowią źródło dla generowanej w zautomatyzowany sposób sprawozdawczości obowiązkowej oraz dla zarządzania ryzykami w module RISQ i szeroko pojętej sprawozdawczości zarządczej ‒ QUANT.

Image

BS Solution odpowiada za realizację poszczególnych funkcji finansowych, księgowych oraz biznesowych niezbędnych do pełnego i prawidłowego działania banku. To kompleksowa obsługa banku na każdej płaszczyźnie jego funkcjonowania – obsługi klienta, zarządzania produktami i usługami bankowymi, sprawozdawczości obowiązkowej, ale także usprawnienie pracy administracji i działu IT dzięki cyfryzacji, digitalizacji oraz automatyzacji powtarzalnych procesów.

System produktowo-księgowy oraz nowoczesna bankowość internetowa to nieograniczony czasowo dostęp do rachunków klienta z jednoczesnym zapewnieniem maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. To gwarancja efektywnej i niezawodnej pracy banku, oszczędność czasu pracowników, a co za tym idzie kosztów operacyjnych banku. Prosta i intuicyjna obsługa podnosi odporność banku na rotację pracowników, poprzez redukcję czasu szkolenia.

Dlaczego BS Solution?

 • Nowoczesne środowisko pracy

  To nowoczesne i kompletne środowisko do zarządzania rachunkami i produktami bankowymi oraz obsługi klienta dostępne on-line zarówno po stronie banku jak i klienta końcowego.

 • Jest dostępny z każdego miejsca, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez przerwy na zamknięcie dnia. Dzięki temu możliwa jest realizacja transakcji z kanałów zdalnych, dostępność do kart płatniczych, BLIK czy płatności natychmiastowych. System zapewnia aktualne raporty o dostępnych środkach z uwzględnieniem informacji o faktycznym saldo, udzielonych limitach, blokadach wynikających z operacji będących w trakcie realizacji oraz blokad z innych tytułów.

 • Zapewnia kompleksową obsługę wszystkich stanowisk zarówno w małych oddziałach, filiach, ekspozyturach, jak i największych centralach, oddziałach i w bankach stowarzyszonych.

 • Nowoczesna bankowość internetowa i mobilna EBO zapewnia szybki i bezpieczny dostęp do produktów klienta: rachunku osobistego, rachunku oszczędnościowego, kart płatniczych, lokat, kredytów, wraz ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych produktów, prowizji i opłat.

 • Umożliwia samodzielne tworzenie i zarządzanie produktami bankowymi, określanie specyficznych cech produktu oraz sposobu jego obsługi w każdej fazie życia tego produktu. Zarządzanie produktami wiązane jest ze schematami naliczania prowizji pobieranych od klientów oraz algorytmami oprocentowania. Odseparowanie produktów od danych księgowych upraszcza obsługę klienta, a ewidencja księgowa jest wykonywana automatycznie „w tle”, co obniża pracochłonność i czas adaptacji nowych pracowników.

 • Zapewnia obsługę całej palety rachunków bieżących, depozytów terminowych i kredytów. Poprzez interfejs graficzny systemu lub w kanałach zdalnych pozwala na realizację operacji we wszystkich krajowych kanałach rozliczeniowych: kartowych, Elixir, SORBNET, Express Elixir, BlueCash, BLIK.

 • Realizuje zadania związane z zarządzaniem ryzykami banku i opracowaniem sprawozdawczości obowiązkowej. Automatyzuje realizację sprawozdań w często zmieniającym się środowisku, według wytycznych jednostek nadzorujących jak: EBA, NBP, BFG czy KNF. System przekształca zarejestrowane dane do wymaganej postaci, eliminując konieczność stosowania dodatkowych narzędzi czy też przeliczeń poza nim.

 • Prowadzi wszechstronną analizę transakcji finansowych w celu zapobiegania ewentualnym nadużyciom poprzez efektywne zarządzanie procesami związanymi z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML – Anti Money Laundering) w ramach identyfikacji transakcji powyżej 15 tysięcy EUR, oceny ryzyka, a także raportowania do GIIF czy KNF.

 • Dedykowany jest do obsługi klientów detalicznych, firm i przedsiębiorstw, korporacji, jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych kont VIP. Posiada możliwość oferowania klientom produktów w ramach konsorcjów bankowych.

 • Opcjonalnie może również zawierać księgowość dla firm oraz system do fakturowania i kontroli biznesu z poziomu bankowości internetowej i mobilnej z gwarancją 100% bezpieczeństwa. To między innymi: wystawianie faktur z własnym logo, wygodne rozliczanie faktur z płatnościami oraz bieżące monitorowanie płatności i stanu finansów bez względu na liczbę dokumentów. To także generowanie KPiR, rejestru VAT, deklaracji i pliku JPK, księgowanie dokumentów oraz konsultacje z księgową prowadzącą i łatwa wymiana dokumentów on-line.

System produktowo-księgowy

Kluczowe korzyści:

 • dostęp przez przeglądarkę www, bez instalacji na stacjach roboczych,
 • integracja z LDAP,
 • SSO – przechodzenie między modułami systemu bez konieczności ponownego podawania danych uwierzytelniających,
 • tworzenie i parametryzacja produktów, z możliwością parametryzacji grupy docelowej, wg: typu klienta, kanału dostępu, listy walut,
 • definiowanie schematów księgowych dla wszystkich operacji, służących do automatycznego generowania dekretów księgowych,
 • definiowanie opłat i prowizji wg różnych algorytmów, określanie zasad naliczania oprocentowania; możliwość parametryzacji na poziomie ogólnym oraz stosowania indywidualnych wartości negocjowanych,
 • zarządzanie klientami i relacjami z nimi, dostęp do kart wzorów podpisów bezpośrednio z systemu, automatyczne generowanie umów wg wzorców,
 • otwieranie rachunków produktowych dla klienta: rachunki bieżące, terminowe, kredyty,
 • realizacja przelewów rejestrowanych w placówce i przyjmowanych z kanałów zdalnych, wpłaty i wypłaty, zlecenia stałe,
 • rejestr prania brudnych pieniędzy,
 • kontrola dostępnych środków dla wszystkich kanałów, obsługa blokad i autoryzacji,
 • naliczanie i pobieranie opłat i prowizji,
 • przetwarzanie dnia, naliczanie odsetek i podatków,
 • zarządzenie kartami i integracja z systemem w banku zrzeszającym lub procesora,
 • archiwum elektroniczne dokumentów i wydruków, bezpośredni zapis i odczyt do archiwum z poziomu systemu,
 • operacje skarbowe własne.

Bankowość internetowa

Kluczowe korzyści:

 • jedna platforma do obsługi rachunków klienta indywidualnego lub firmy,
 • przełączanie pomiędzy rachunkami bez konieczności ponownego logowania,
 • obsługa paczek przelewów i przelewów masowych,
 • przelewy natychmiastowe BlueCash, SORBNET, Express Elixir,
 • przelewy internetowe Paybynet,
 • optymalizacja operacji masowych,
 • kantor wymiany walut online,
 • doładowania telefonu,
 • produkty bankowe: lokaty, kredyty, inwestycje, ubezpieczenia,
 • wnioski rządowe na programy socjalne,
 • wnioski bankowe online,
 • księgowość dla firm, (opcjonalnie)
 • prosty i intuicyjny interfejs z naciskiem na szybkie i wygodne wykonywanie najczęstszych czynności.

Bankowość mobilna

Kluczowe korzyści:

 • nieograniczony dostęp do środków oraz regularna kontrola wydatków 24/7,
 • obsługa klientów indywidualnych i biznesowych,
 • wygodne i bezpieczne płatności BLIK oraz przy użyciu funkcji „fotoprzelew”,
 • logowanie kodem QR do bankowości internetowej EBO,
 • płatność kodem QR,
 • generator kodu QR z danymi do przelewu,
 • podgląd środków, operacji bez logowania,
 • natychmiastowe płatności, szybkie przelewy Express Elixir,
 • obsługa paczek przelewów i przelewów masowych,
 • dostęp do produktów bankowych: lokaty, kredyty, inwestycje, ubezpieczenia,
 • powiadomienia i komunikaty.

POBIERZ BROSZURĘ INFORMACYJNĄ

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną systemu BS Solution

Pobierz Broszurę