Możliwości systemu MULTICENTAUR

MULTICENTAUR PAYMENT HUB integruje systemy zarówno otoczenia bankowego, jak i wewnętrzne banku tworząc główny "hub transakcyjny". Wszelkie systemy wykorzystują go do wymiany informacji i do pośredniczenia w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami.

Rodzaje rozliczeń realizowanych przez system

 • SWIFT, ELIXIR, TARGET2, EUROELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, BLIK, Płatności natychmiastowe EXPRESS ELIXIR, wymiana międzysystemowa (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.).

Bankowość korporacyjna

 • Rachunki wirtualne.
 • Direct Debits, Internal Direct Debits.
 • Charging Module (moduł prowizyjny).
 • Massive Payments.
 • High Priority Payments.
 • Bailiff (płatności komornicze).
 • Faktoring.
 • Bill Payments.
 • Postal Orders.
 • Inne produkty bankowe.
 • Produkty na zamówienie według wymagań biznesowych.

Operacje międzynarodowe

 • SWIFT z Loro Projection i Nostro Projection.
 • Virtual Banking.
 • Obsługa Agentów i Bank of New York.
 • Rozliczanie Western Union.
 • Czeki zagraniczne.
 • Kontrola CFT.

Księga Główna

 • Prowadzenie rachunków Loro/Nostro.
 • Prowadzenie kont drogi.
 • Kontrola rozrachunków.
 • Pooling, Overdraft.

Bankowy Portal Informacyjny WWW

 • ChM-Info – portal dla doradców biznesowych.
 • MC-WEB – portal dla klientów korporacyjnych.

Praca z systemem odbywa się wprost w oknie przeglądarki internetowej, bez konieczności instalowania aplikacji na stacjach roboczych.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm