AUTO DEBETY

Możliwości

  • System MULTICENTAUR wspiera obsługę operacji związanych z auto debetami (automatyczne obciążanie rachunku klienta kwotą spłaty zadłużenia z tytułu transakcji dokonanych kartą kredytową).
  • Posiada funkcje umożliwiające transmisję plików z interfejsu systemu obsługi kart bankowych w module MC-FTP oraz funkcje importu pliku.
  • Zapewnia obsługę operacji pierwotnych i uznaniowych (wtórnych).
  • Posiada obsługę otrzymanych odwołań.
  • Posiada raporty umożliwiające porównanie danych przetwarzanych w systemach kartowych i MULTICENTAUR.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm