Docker HA

Firma HEUTHES wykorzystuje w swoich serwerach produkcyjnych systemów komputerowych technologię Docker.

Testy systemu ISOF w SaaS w tym środowisku wykazują przykładowo 40% obniżenie czasu zapisu dokumentów i zwiększenie wydajności systemu. Firma implementuje tą technologię również w rozwiązaniach bankowych.

Zupełnie nowa architektura wewnętrzna systemu ISOF została oparta o kontenery w technologii Docker. Składa się na nią kontener z serwerem WWW Apache, kontener zawierający serwer aplikacyjny HDB NG z systemem Java, kontener z bazą danych PostgreSQL oraz kontener z serwerem TAPIR.

Dzięki Dockerowi ułatwiona została dystrybucja systemu ISOF w trybie licencji oraz rozwiązań bankowych firmy HEUTHES. Oprogramowanie dystrybuowane w kontenerach pracuje u odbiorcy dokładnie w takim środowisku w jakim zaplanował to producent oprogramowania i w jakim zostało przetestowane u producenta oprogramowania oraz na serwerach testowych odbiorcy.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm