MC-PARC

Lista funkcji

 • System zawiera funkcje obsługi archiwizacji danych systemu MC-PRO.
 • Aplikacja do archiwizacji danych uruchamiana jest przez operatora z poziomu konsoli. Archiwizowane dane zapisywane są do plików tekstowych.
 • Archiwizacji podlegają następujące dane:
  • polecenia przelewu/zapłaty,
  • zwroty,
  • zlecenia zagraniczne,
  • komunikaty FTB,
  • wyciągi,
  • rejestr błędów,
  • powiązania danych z plikami.
 • Proces archiwizacji przebiega w czterech etapach:
  • weryfikacja danych,
  • eksport danych do plików tekstowych,
  • kasowanie zarchiwizowanych danych,
  • defragmentacja bazy danych.
 • Możliwa jest również praca krokowa, gdzie każdy etap jest potwierdzony przez operatora. System umożliwia także odtworzenie zarchiwizowanych danych do nowo utworzonych tabel o strukturze zgodnej ze strukturą zarchiwizowanych danych. Możliwe jest odtwarzanie zarówno wszystkich jaki i pojedynczych tabel bazy danych.
 • Archiwizacja danych może być wykonywana raz w miesiącu lub z inną dowolną częstotliwością. Dane archiwizowane będą do podanej daty co pozwala na ograniczenie wielkości plików archiwalnych oraz zredukowania czasu archiwizacji.
 • Archiwizacja danych nie wymaga modyfikacji struktury bazy danych. Mechanizm archiwizacji jest niezależny od konfiguracji tabel w przestrzeniach dyskowych.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm