MC-ISOF

Lista funkcji

  • W ramach systemu MC-ISOF obsługiwane jest udostępnianie plików. Głównym repozytorium systemu jest DMS (Document Management System). Zarządza on wszystkimi danymi. W module DMS możliwe jest także nadawanie uprawnień do każdego pliku/katalogu dla dowolnego użytkownika. Dostępne są następujące poziomy uprawnień: widoczność, odczyt, zapis, usuwanie.
  • Wersjonowanie plików zapewnia moduł DMS, dzięki któremu każda zmiana w pliku zmagazynowanym przez moduł, powoduje zapisanie jego nowej wersji.
  • Wszystkie operacje wykonywane przez użytkowników na plikach (czytanie, przenoszenie, tworzenie wersji, itp.) są logowane w systemowym dzienniku zdarzeń.
  • Import plików odbywa się w sposób bezpieczny i niezaprzeczalny.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm