MC-WESTU

  • Moduł MC-WESTU jest wykorzystywany do rozrachunku i ksęgowań dla wpłat, wypłat oraz prowizji przekazów Westrn Union. Dane dotyczące operacji pobierane są bezpośrednio z plików Settlement (.ST), Activity (.AC) których źródłem jest aplikacja Centralowa Western Union. W związku z czym rozwiązanie o nie wymaga używania przez Bank takich systemów jak Voyager czy Western 2.
  • Rozliczenie w systemie dokonywane jest analitycznie natomiast księgowania mogą odbywać się zarówno analitycznie jak i syntetycznie. Pozwala to na przegląd operacji detalicznie natomiast w celu zmniejszenia ilości operacji księgowych mogą one odbywać się zw sposób zbiorczy.
  • Tworzenie grup agentów/subagentów (różnych typów np. oddział, placówka zewnętrzna itp.).
  • Przygotowanie dziennego rozliczenia banku z Western Union.
  • Automatyczny proces rozliczania się z Agentami/Subagentami banku.
  • Udostępnienie danych o rozliczeniach i transkacjach Agentom/Subagentom.
  • Możliwość bezpośredniej integracji z kanałami rozliczeń ELIXIR, SORBNET2, SEPA, SWIFT (np. do rozliczeń z subagentami).
  • Kontrola formalna rozliczeń (walidacja logiczna rozliczeń).
  • Proces rozliczania dnia operacyjnego ogranicza się do wykonania przez operatora kilku czynności, które w zależności od preferencji/możliwości banku można w pełni zautomatyzować i ograniczyć rolę operaatora tylko do weryfikacji poprawności wykonania procesu.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm