MPP (Massive Priority Payments)

Możliwości

  • Przetwarzanie transakcji masowych MPP.
  • Usługa typu płace, gdzie klient przekazuje do banku listę płatności. Jeżeli klient posiada środki na realizację tych płatności, wówczas transakcje analityczne podlegają dystrybucji. Po wysłaniu tych operacji, system śledzi czy do tych operacji nie nadeszły zwroty. Jeśli tak jest są one kierowane na konto klienta, a jednocześnie w raporcie zwrotnym do klienta taka operacja oznaczana jest jako odrzucona. Parametrem tej usługi jest informacja czy klient korzysta z tej usługi dla dowolnej liczby wysłanych operacji, czy powyżej ustalonego limitu. Zaletą takiego rozwiązania jest fakt, iż konto klienta obciążane jest tylko jedną zbiorczą operacją.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm