SORBNET2

MC-SRB2 jako część systemu MULTICENTAUR integrującego wiele systemów informatycznych banku oraz systemów otoczenia bankowego charakteryzuje się następującymi własnościami:

  • umożliwia generowanie plików z transakcjami do SORBNET2 w formacie obsługiwanym przez system SORBNET2 w centrali banku,
  • w systemie możliwe jest dokonanie konwersji danych systemu informatycznego banku na ustalony format,
  • obsługuje operacje międzybankowe pomiędzy bankami, funduszami, instytucjami fianasowymi itp.,
  • posiada możliwość wymiany danych z innymi systemami poprzez intrfejs plikowy (pliki przecinkowe, XML),
  • zapewnia obsługę tabeli kont banków uczestniczących w rozliczeniach SORBNET2,
  • posiada możliwość wymiany danych z innymi systemami o oparciu o Web Services,
  • system można dostosować do podłącenia (współpracy) z różnymi typami szyn danych (np. ESB),
  • system można dostosować do współpraccy z dowolnym systemem księgowym.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm