KRYPTOGRAFIA

Możliwości

 • W zakresie Eksportu przesyłek do ELIXIR-C zapewnione są następujące mechanizmy ochrony danych:
  • kontrola - sprawdzanie zgodności pól z typem danych i ich merytoryczną zawartością;
  • autoryzacja - tworzenie bloku skrótu w formacie ELIXIR; obliczanie skrótu z bloku BIF, zaszyfrowanie go kluczem prywatnym znajdującym się w urządzeniu kryptograficznym i sformatowanie pola podpisu w formacie ELIXIR, umieszczanego w rekordzie kończącym blok BIF;
  • utworzenie pliku - przygotowanie i wysłanie pliku w formacie wymaganym przez ELIXIR-C.
 • W zakresie Import przesyłek z ELIXIR-C zapewnione są następujące mechanizmy ochrony danych:
  • odbiór zakodowanego pliku z serwera FTP;
  • autoryzacja otrzymanego pliku, weryfikacja podpisu cyfrowego w formacie ELIXIR; zliczanie rzeczywistej wartości skrótu bloku BIF, odczytanie pola podpisu w formacie ELIXIR, uzyskanie certyfikatu klucza publicznego podpisującego, rozszyfrowanie bloku skrótu i porównanie wartości oryginalnej skrótu z rzeczywistą;
  • wczytanie do tabeli przejściowej w systemie MULTICENTAUR.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm