SORBNET3 - nowy system RTGS w złotych w MULTICENTAUR PAYMENT HUB

System SORBNET3 służy do dokonywania rozliczeń wysokokwotowych.​ SORBNET3 jest obsługiwany w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB, który integruje wiele systemów informatycznych banku oraz systemów otoczenia bankowego i charakteryzuje się następującymi własnościami:

 • umożliwia generowanie plików z transakcjami do SORBNET3 w formacie obsługiwanym przez system SORBNET3 w centrali banku,
 • w systemie możliwe jest dokonanie konwersji danych systemu informatycznego banku na ustalony format,
 • obsługuje operacje międzybankowe pomiędzy bankami, funduszami, instytucjami finansowymi itp.,
 • posiada możliwość wymiany danych z innymi systemami poprzez interfejs plikowy (pliki przecinkowe, XML),
 • zapewnia obsługę tabeli kont banków uczestniczących w rozliczeniach SORBNET3,
 • posiada możliwość wymiany danych z innymi systemami o oparciu o Web Services,
 • system można dostosować do podłączenia (współpracy) z różnymi typami szyn danych (np. ESB),
 • system można dostosować do współpracy z dowolnym systemem księgowym.

Najważniejsze zmiany, które wnosi SORBNET3 w porównaniu z SORBNET2 obejmują wprowadzenie:

 • modułowej architektury,
 • standardu komunikatów MX/ISO 20022,
 • nowych procedur rozrachunkowych,
 • nowej struktury rachunków,
 • nowych rodzajów operacji na rachunkach,
 • nowych mechanizmów zarządzania płynnością.

SORBNET3 jest to projekt dostosowania systemu SORBNET do wymogów ISO 20022.

Narodowy Bank Polski jako operator systemu SORBNET2, najważniejszego w Polsce systemu płatności w złotych, rozliczającego płatności wysokokwotowe w czasie rzeczywistym rozpoczął w 2021 r. prace zmierzające do budowy i uruchomienia w 2025 roku nowego systemu SORBNET3. Pozwoli to na uwzględnienie dokonującego się postępu technologicznego oraz zapewnienie jak najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa, a także zgodności z najnowszymi międzynarodowymi standardami.

Komunikacja w SORBNET3 opiera się o sieć SWIFT i standardy komunikatów XML zgodne z normą ISO 20022 z wykorzystaniem modelu operacyjnego typu Y-copy. W celu wymiany komunikatów w systemie ustanowiono dedykowaną grupę użytkowników systemu SORBNET3, tzw. Closed Users Group (CUG) SORBNET3. Komunikacja uczestników z systemem SORBNET3 jest możliwa w trybach U2A iA2A, przy czym dla zapewnienia uczestnikom minimum funkcjonalności w systemie obowiązkowe jest połączenie w trybie U2A.

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm