MC-RAP

Lista funkcji

  • Moduł Raportów zawiera mechanizmy zapewniające definiowanie i generowanie raportów w postaci plików tekstowych.
  • Współpracuje z bazami danych wspierającymi język SQL.
  • Funkcja pokazuje listę wszystkich zdefiniowanych raportów w programie. Istnieje możliwość dopisania definicji nowego raportu, modyfikacji już istniejącego raportu. Funkcja pozwala także na podgląd lub usunięcie istniejącego raportu.
  • System pozwala na testowanie zapytań SQL, które mogą być potem użyte w definicjach raportów. Funkcja wykonuje podane przez użytkownika zapytania SQL. Efektem jej działania jest lista rekordów lub treść błędu, który wygenerowało zapytanie.
  • Funkcja pokazuje listę wszystkich raportów zdefiniowanych w systemie. Z list można wybrać i uruchomić tworzenie raportu. Wynikiem działania tej funkcji jest utworzenie pliku tekstowego zgodnie z definicją raportu. Funkcja umożliwia także przekazanie wygenerowanego raportu na serwer FTP.
  • System wyposażony jest także w mechanizm pozwalający importować dane z zewnętrznego pliku tekstowego do wskazanych tabel.
  • W systemie jest prowadzony rejestr wszystkich zaimportowanych plików.
  • System posiada możliwość konfiguracji i określenia opcji wymaganych do definiowania sposobu jego działania.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm