Wymiana między oddziałami i między systemami Banku

Możliwości

  • Zapewniona jest obsługa transakcji, operacji, komunikatów wymienianych i rozliczanych pomiędzy oddziałami w obrębie jednego Banku.
  • Obsługiwana jest wielopoziomowa struktura Banku.
  • Zapewniona jest obsługa pomiędzy różnymi systemami informatycznymi Banku oraz rozliczeniowymi w ramach tej samej organizacji (banki przed i po konsolidacji, banki zrzeszone). System MULTICENTAUR stanowi Centrum Rozliczeniowe Banku również w przypadku niejednolitej struktury informatycznej. W takiej strukturze odbywa się wymiana transakcji oraz ich rozliczanie między różnymi systemami, odpowiadającymi za poszczególne dziedziny.
  • System stanowi także Centrum Rozliczeniowe Banku zapewniające komunikację oraz wymianę danych z innymi centrami rozliczeniowymi funkcjonującymi w Banku.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm