Data Center HEUTHES

Firma HEUTHES posiada w pełni wyposażone dwa ośrodki komputerowe (outsourcingowe) Data Center. W każdym ośrodku jest kompletna infrastruktura sprzętowo programowa zdolna obsłużyć klientów systemu ISOF. Dane i systemy są całkowicie zabezpieczone. W wyniku awarii ośrodka głównego pracę w krótkim czasie przejmuje ośrodek zapasowy. Codziennie, w godzinach nocnych, wykonywana jest pełna kopia danych. Każda kopia pozwala na pełne odtworzenie systemu i danych w razie jakiejkolwiek awarii.

Serwery główne systemu ISOF znajdują się w wynajętym profesjonalnym centrum komputerowym w Warszawie.

Ośrodek wyposażony jest w:

  • dwie niezależne linie energetyczne,
  • dwa generatory prądu,
  • dwa niezależne systemy UPS,
  • dwa systemy klimatyzacji z zainstalowanymi antypyłowymi filtrami powietrza,
  • system gaszenia gazem obojętnym z czujnikami wczesnego wykrywania pożaru,
  • dwa niezależne doprowadzenia linii internetu,
  • kontrola dostępu do pomieszczeń z systemem kart dostępu i telemonitoringiem,
  • ochronę przed dostępem osób niepowołanych,
  • monitorowanie działania serwerów 24/7.

Systemy znajdują się w zaplombowanej i zabezpieczonej zamkiem cyfrowym szafie 19” 42U.

Do serwera na którym jest zainstalowany system mają dostęp tylko osoby upoważnione.

Serwer jest chroniony sieciowym urządzeniem zabezpieczającym uwzględniającym TLS v.1.3.

Każdorazowy dostęp do serwera wymaga zgody Prezesa Zarządu lub osoby upoważnionej przez Prezesa.

Serwery pomocnicze – robocze HEUTHES znajdują się w siedzibach HEUTHES w Szczecinie i w Warszawie.

Kopie bezpieczeństwa są wykonywane raz w miesiącu na nośniku trwałym (DVD-R/DVD-DL/BD) i składowane w sejfie w siedzibie HEUTHES.

Działanie systemów jest na bieżąco monitorowane w zakresie poprawności działania poszczególnych elementów a także istotnych parametrów pracy, jak np. temperatura. Pracownicy HEUTHES prowadzą dyżury w dni robocze w godz. 6.00 - 22.00 oraz w niedziele i święta w godz. 10.00 - 18.00 służąc pomocą pod tel. 91 460 89 74 w. 10.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm