MC-CB

Lista funkcji

W ramach systemu MC-CB realizowane są następujące funkcje:

  • PC (Collect);
  • MPP (płatności masowe);
  • IPZ (wewnątrzbankowe polecenie zapłaty - wszyscy dłużnicy w banku wierzyciela);
  • MPZ (polecenia zapłaty, gdy rachunki dłużników obsługiwane są przez inne banki);
  • MP (Moduł Prowizyjny);
  • Factoring;
  • BILL-Payments.

PC (Collect)

Usługa ta polega na "śledzeniu" operacji kierowanych na rachunki wirtualne. Operacje takie są zatrzymywane, a następnie w określonym momencie tworzone i wysyłane uznania (operacja zbiorcza) dla klienta, którego dany zestaw operacji dotyczy. Dla klienta tworzony jest raport ( lub raporty ) zawierające szczegółowe dane o każdej analitycznej operacji.

MPP (płatności masowe)

Usługa typu płace, gdzie klient przekazuje do banku listę płatności. Jeżeli klient posiada środki na realizację tych płatności, wówczas transakcje analityczne podlegają dystrybucji. Po wysłaniu tych operacji, system śledzi czy do tych operacji nie nadeszły zwroty. Jeśli tak jest są one kierowane na konto klienta, a jednocześnie w raporcie zwrotnym do klienta taka operacja oznaczana jest jako odrzucona. Parametrem tej usługi jest informacja czy klient korzysta z tej usługi dla dowolnej liczby wysłanych operacji, czy powyżej ustalonego limitu. Zalety : konto klienta obciążane jest tylko jedną zbiorczą operacją.

IPZ

Jest to polecenie wewnątrzbankowe zapłaty - wszyscy dłużnicy w banku wierzyciela. Klient wierzyciel przysyła w pliku zestaw transakcji, którymi należy obciążyć jego klientów. Po sprawdzeniu czy w systemie istnieje zarejestrowana i ważna zgoda, obciążenie jest wysyłane do systemu obsługującego rachunki klientów. System śledzi, czy dla wysłanych obciążeń nie nadeszły odmowy. Jeśli nadeszły operacja jest oznaczana jako odmówiona. W określonym czasie system generuje jedną operację uznaniową na sumę operacji nie odmówionych. Tworzone są również raporty.

MPZ

MPZ to polecenia zapłaty, gdy rachunki dłużników obsługiwane są przez inne banki. Funkcjonalność bardzo podobna do IPZ. Występuje tutaj dodatkowa funkcjonalność dotycząca dystrybucji zgód do innych banków.

Moduł prowizyjny MC-MP

Funkcjonalność modułu prowizyjnego to m.in. definiowanie stawek prowizyjnych oraz innych parametrów jak rachunek obciążany, częstotliwość naliczania prowizji czy definicja promocji.

Factoring

Funkcjonalność tego modułu jest powiązana z modułem MC-Faktor w zakresie generowania i śledzenia odmów w zakresie rozliczania umów.

BILL-Payments

Usługa BILL-Payments umożliwia wykonywanie opłat dla faktur zawierających kod paskowy w kasach hipermarketów.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm