MC-SRB2

Obsługa systemu SORBNET2 przez MC-SRB2

Zgodnie z wytycznymi NBP system SORBNET2 wykorzystujący komunikację SWIFT został uruchomiony w Polsce w I kw. 2013r. i zastąpił system SORBNET. HEUTHES posiada w ofercie komoleksowe rozwiązanie obejmujące przystosowanie banku do SORBNET2.

MC-SRB2

Proponowany przez HEUTHES MC-SRB2 jest modułem odpowiedzialnym za obsługę komunikatów płatniczych i informacyjnych systemu SORBNET2. Funkcjonalność dotycząca przetwarzania płatności jest tu analogiczna jak dla systemu SORBNET. Natomiast nowe funkcjonalności związane są z monitorowaniem rachunków i zleceń w NBP. MC-SRB2 obsługuje tryb A2A (interfejs online XML do SORBNET2) i wykorzystuje sieć SWIFT do komunikacji z NBP. Może funkcjonować samodzielnie lub być częścią rozbudowanego systemu wykorzystującego inne moduły systemu MULTICENTAUR.

FUNKCJONALNOŚĆ

System MC-SRB2 może realizować funkcjonalności związane z przetwarzaniem płatności oraz monitorowaniem rachunków i zleceń. Funkcjonalności przetwarzania płatności:

 • wymiana zleceń płatniczych oparta na komunikatach MT takich jak:
  • zlecenie płatnicze (MT103/MT103+),
  • zlecenie międzybankowe (MT202),
  • zlecenie pokrywające (MT202cov),
  • zawiadomienie o wysłaniu (MT012),
  • zawiadomienie o przerwaniu realizacji zleceń (MT019),
  • potwierdzenie obciążenia rachunku (MT900),
  • potwierdzenie uznania rachunku (MT910),
  • komunikat o wyciągu w ciągu dnia (MT940),
  • komunikat o wyciągu na koniec dnia (MT950),
 • walidacje komunikatów zgodnie z kryteriami NBP i SWIFT,
 • rozbudowa walidacji komunikatów zgodnie ze wskazaniami banku,
 • zarządzanie kolejnością wysyłania komunikatów do NBP,
 • wprowadzenie mechanizmów STP,
 • możliwość wprowadzania dyspozycji ręcznie,
 • akceptacja dyspozycji na „dwie ręce” (dwuetapowa akceptacja),
 • wyszukiwanie zleceń z uwzględnieniem kilku parametrów filtra (np. data, typ, kwota, bank beneficjenta, źródło komunikatu, aktualny stan komunikatu, zawartość w treści tytułu zlecenia itp.),
 • konfigurowalne szablony dla ustawień filtra (np. ustawienie szablonu, który będzie filtrował komunikaty pochodzące: z konkretnego źródła, z ostatniej godziny itp.),
 • generowanie raportu z wyszukiwania (filtrowania) w postaci wydruków, eksportu do pliku .csv lub innego formatu ustalonego z bankiem (np. raporty potrzebne do procesu rekoncyliacji),
 • edycja komunikatów błędnych,
 • archiwizacja danych,
 • historia zmian danych komunikatu,
 • wyliczanie salda bieżącego (o charakterze pomocniczym) na podstawie wysyłanych i otrzymywanych komunikatów MT.

Funkcjonalności MC-SRB2 związane z monitorowaniem rachunków i zleceń w NBP:

 • monitorowanie rozliczeń (sprawdzanie wysokości salda na rachunku banku),
 • wyszukiwanie transakcji związanych z rachunkiem banku,
 • odwołanie z kolejki płatności oczekującej na realizację,
 • zarządzanie kolejką płatności (zmiana kolejności, priorytetu, czasu wykonania),
 • obsługa (modyfikacja, znoszenie, wprowadzanie) kwoty blokady KIR i KDPW na danym rachunku.

INDYWIDUALNE POTRZEBY BANKU

Z racji, że MC-SRB2 jest modułem elastycznym, może on zostać wykorzystany do pracy w banku w oparciu o indywidualne kryteria i specyficzne potrzeby. Należy tu wyróżnić następujące aspekty dostosowania:

 • Integracja z Systemem Informatycznym banku – możliwa jest poprzez różne typy interfejsów (np. pliki, WebServices, MQ, JMS) oraz przy zastosowaniu dowolnego formatu zapisu zleceń (np. MT, SORBNET_BW, inny wymagany przez bank).
 • Szczególnym przypadkiem rozwiązania może być pełnienie przez moduł MC-SRB2 funkcji adaptera pomiędzy dotychczasowymi systemami informatycznymi banku korzystającymi z interfejsów SORBNET a systemem SORBNET2 w NBP.
 • Modyfikacja funkcjonalności – możliwe jest dostosowanie wybranych funkcjonalności zgodnie z indywidualnymi potrzebami banku (np. zmiany w mechanizmie STP, rozbudowa walidacji o kryteria banku itp.).
 • Dodatkowe funkcjonalności – możliwa jest rozbudowa systemu MC-SRB2 o funkcjonalności wymagane przez bank (np. generowanie dodatkowych raportów, integracja z księgą główną, mechanizmy wspierające proces rekoncyliacji, monity itp.).

KORZYŚCI

W zależności od zastosowanego rozwiązania firmy HEUTHES w obszarze systemu SORBNET2 można uzyskać następujące korzyści:

 • brak konieczności dostosowywania dotychczasowych aplikacji do wymagań NBP,
 • dostęp do systemu poprzez WWW – optymalizacja kosztów wdrażania i utrzymania systemu,
 • automatyzacja możliwych procesów,
 • oszczędności na komunikacji z systemem SORBNET2 (wyliczanie salda bieżącego przez system),
 • uzyskanie wydajnego, bezpiecznego narzędzia do rozliczeń w SORBNET2, które wspomaga zarządzanie płynnością banku,
 • przeniesienie znacznej części prac związanych z projektowaniem rozwiązania SORBNET2 w banku na HEUTHES (wspieramy bank wiedzą z zakresu IT i rozwiązań bankowych),
 • zapewnienie profesjonalnego wdrożenia rozwiązania przez firmę z długoletnim doświadczeniem w tej branży,
 • swoboda wyboru producenta bazy danych i brak ścisłego powiązania z systemem operacyjnym,
 • możliwość integracji z LDAP.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm