MC-GLOBAL TRANSACTION

Lista funkcji

  • MC-GLOBAL TRANSACTION umożliwia tworzenie oraz wgląd w komunikaty wejściowe i wyjściowe SWIFT, tworzenie i obsługę reklamacji.
  • Umożliwia wprowadzenie komunikatów MT (np. MT2xx, MT103).
  • Pozwala na edycję i wyszukiwanie transakcji powstałych w systemie księgowym Banku dla komunikatów SWIFT oraz transakcji OPO (wychodzących do SWIFT) i IPO (przychodzących ze SWIFT).
  • Zawiera funkcje administracyjne: edycję banków korespondentów i banków zagranicznych, obsługę tabel routingu oraz prowizji.
  • Zapewnia obsługę reklamacji (komunikaty n9n).
  • Umożliwia przygotowanie podpowiedzi - standardowych informacji do wykorzystania w komunikatach MTn95, Mtn96.
  • Zapewnia pokazywanie komunikaów do/z SWIFT.
  • Obsługuje rejestr i statystykę błędów.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm