Listy, filtry i wyszukiwania

System GRYFCARD wykorzystuje interfejs użytkownika oparty na przeglądarce internetowej. Zgodnie ze standardami aplikacji HEUTHES system ten posiada następujące własności, które ułatwiają pracę operatorom:

  • Wyszukiwanie transakcji z jednoczesnym uwzględnieniem wielu parametrów filtra (np. data, kwota, , aktualny stan komunikatu, zawartość w treści tytułu zlecenia, itp.). Wyszukiwanie może się odbywać poprzez filtr standardowy i zaawansowany. Funkcjonalność filtra zaawansowanego pozwala na dużą elastyczność eksploracji danych na poziomie udostępnionego widoku między innymi poprzez możliwość użycia operatorów logicznych (and, or) oraz porównywania względem udostępnionego zakresu danych (np. użycie =, <, >, itp.).
  • Konfigurowalne szablony (definiowane i zapisywane gotowe zapytania o wyszukiwane transakcje) dla ustawień filtra o zasięgu:
    • globalnym - definiowany przez administratora biznesowego dla wszystkich użytkowników,
    • indywidualnym - definiowany przez konkretnego użytkownika.
  • Rozbudowany podgląd historii komunikatów.
  • Generowanie raportu z wyniku wyszukiwania (filtrowania) w postaci wydruków, eksportu do pliku .csv, xls.
  • Konfiguracja widoku tabeli/list (tzn. wł./wył. poszczególnych kolumn, zmiana ich kolejności) – co przekłada się również na wynik generowanych raportów z wyników wyszukiwania.
  • Sortowanie komunikatów rosnąco / malejąco po każdej kolumnie osobno (z zachowaniem kolejności sortowania, np.: najpierw sortuj dane z kolumny_1, potem sortuj dane z kolumny_3).

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm