Portal Serwisowy

Użytkownicy systemów HEUTHES dzięki internetowemu Portalowi Serwisowemu mają możliwość zgłaszania uwag o charakterze serwisowym, a także podglądu stanu ich realizacji oraz akceptowania wykonanych prac. Portal jest połączony logicznie z systemami wewnętrznymi HEUTHES, ale jednocześnie stanowi odrębne rozwiązanie, które zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych. Obecnie, średni czas reakcji na zgłoszenie serwisowe klientów wynosi poniżej 4 godzin.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm