BP-CAD

Informacje podstawowe

BP-CAD stanowi komputerową realizację metodologii projektowania produktu bankowego opracowaną w firmie HEUTHES®. Jego podstawowym zadaniem jest wspomaganie konstruowania systemu produktów bankowych oraz ułatwienie orientacji w złożonych zależnościach występujących pomiędzy poszczególnymi elementami tego systemu. Dodatkowo BP-CAD ułatwia tworzenie planu kont.

Lista produktów.

Charakterystyka programu

Pracując z programem BP-CAD, użytkownik korzysta z odpowiednio zaprojektowanego interfejsu graficznego, który umożliwia łatwe przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi elementami aplikacji.

Cztery podstawowe okna pozwalają definiować typy produktów, elementy produktów (kapitałowe, odsetkowe, rezerw, kosztów, przychodów, poręczeń, gwarancji itp.), fazy produktu (np. faza podstawowa, windykacja, egzekucja itd.), sposoby księgowania odsetek na określonych typach produktów, wektory elementów, które służą do parametryzacji algorytmów obsługi produktów w systemie bankowym (np. kolejność spłat zobowiązań itp.) oraz plan kont.

W końcowej fazie projektowania BP-CAD umożliwia powiązanie elementów produktów z kontami księgowymi i określenie zasad księgowania przejść fazowych oraz zmian sytuacji finansowej, a następnie generowanie repozytorium z którego korzysta system bankowy.

Zalety

Program BP-CAD posiada następujące zalety:

  • Przyspieszenie projektowania systemu produktów bankowych oraz planu kont.
  • Ułatwienie orientacji w zależnościach występujących pomiędzy poszczególnymi elementami systemu produktów bankowych.
  • Przejrzysty i wygodny w użyciu interfejs użytkownika.
  • Automatyczne generowanie repozytorium dla systemu bankowego.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm