Heuristics Pattern Finder

Firma HEUTHES stworzyła technologię: Heuristics Pattern Finder (HPF) do heurystycznego porównywania dużej ilości wzorców z danymi. Zbudowano ją w oparciu o schemat funkcjonowania automatu skończonego z elementami sztucznej inteligencji, technik heurystycznych oraz zestawów zaawansowanych algorytmów dopasowywania i przeszukiwania (ang. Fuzzy Matching/Search).

Zastosowanie technologii HPF

Na bazie technologii HPF można m.in. poszukiwać duplikatów informacji w bazach danych, zapobiegać tworzeniu zdwojonych rekordów nie tylko poprzez proste porównanie danych ze wzorcem, ale z uwzględnieniem literówek, anagramów, brakujących liter, inwersji wyrazów, błędów ortograficznych, skrótów, odpowiedników fonetycznych, itp. W odpowiedzi uzyskuje się informację z jakim prawdopodobieństwem istnieje zgodność pomiędzy listą wybraną z dużej ilości wzorców a badaną próbką.

Przykładem zastosowania jest uzgadnianie wyciągów bankowych z fakturami, z uwzględnieniem możliwości zniekształcenia informacji zawartej na wyciągach. Technologia może być zintegrowana z dowolną aplikacją pracującą w technologii Web Services. Charakteryzuje się niezwykłą wydajnością, np. dla 2,5 miliona wzorców czas odpowiedzi wynosi około 50 ms.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm