MC-PRO

Lista funkcji

 • Zawiera zestaw funkcji administracyjnych.
 • Zapewnia obsługę plików przeglądania listy oraz zawartości plików importowanych i eksportowanych do systemów transakcyjnych oraz wyszukiwanie plików na podstawie zadanych kryteriów.
 • W ramach obsługi błędów dostępne jest przeglądanie listy błędów, które wystąpiły podczas wykonywania sesji importowych i eksportowych.
 • Monitorowanie poprawności transmisji plików pomiędzy systemami obsługiwanymi przez MC-Pro przy pomocy raportu zawierającego wyniki działania wszystkich zdefiniowanych reguł.
 • Posiada mechanizm zapewniający obsługę Modułu Prowizyjnego.
 • Wpłaty gotówkowe od agentów. System zawiera funkcje pozwalające na obsługę wpłat gotówkowych od agentów transferowych. Obsługa walutowych wypłat gotówkowych obejmuje:
  • import transakcji zagranicznych,
  • import plików MI*.TXT z systemu informatycznego Banku,
  • przeglądanie i wydruk operacji w MC-INTRA,
  • eksport raportów do systemu informatycznego Banku,
  • importowane operacje zagraniczne posiadające BID zaczynający się od "SWT" kierowane są do systemu informatycznego Banku,
  • zaimportowane transakcje udostępniane są do dalszej obróbki w MC-INTRA.
 • W aplikacji MC-INTRA funkcja "Przekazy gotówkowe z zagranicy" umożliwia przeglądanie oraz drukowanie przekazów gotówkowych z zagranicy.
 • Możliwe jest wyszukiwanie operacji na podstawie zakresu dat, stanu operacji, referencji agenta oraz nazw nadawcy i odbiorcy.
 • Dostępny jest podgląd wybranej operacji, jej wydrukowanie lub anulowanie.
 • Umożliwia eksportowanie do systemu informatycznego Banku plików tekstowych zawierających raport z wykonanych w aplikacji MC-INTRA wydruków.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm