MC-MP

Lista funkcji

Podstawowe funkcje realizowane przez moduł to:

 • Moduł Prowizyjny prowadzi słownik kodów prowizji ("rodzaje transakcji"), od których są naliczane prowizje wg zasad opisanych wewnątrz MP.
 • Kody prowizji definiowane są w odniesieniu do cech ogólnych danej transakcji, tzn. bez wyodrębniania: Segmentu/CIS/Rachunku/Regonu. Kody prowizji są również definiowane w odniesieniu do cech szczególnych danej grupy transakcji:
  • Produkt;
  • Cecha produktu (np. MPPclassic, AutoMPP, wewnątrz CIS, poza CIS);
  • Kanał dostarczania (papierowa dyspozycja, PB24, Proffice, Zlecenie stałe);
  • REGON/PESEL/CIS;
  • Rachunek.
 • Możliwość wprowadzania wyodrębnionych kodów transakcji dla ściśle określonej grupy transakcji. Wtedy MP może naliczać prowizje dla tak określonej grupy na zupełnie innych zasadach niż w stosunku do innych "podobnych transakcji".
 • MP zapewnia możliwość grupowania zasad indywidualnych na poziomie: numeru rachunku, CIS, REGON lub ściśle określonej grupy rachunków.
 • MP umożliwia indywidualne definiowanie zasady naliczania prowizji (stawki stałe, progowe, procentowe).
 • System zapewnia możliwość symulacyjnego naliczenia prowizji (np. w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych parametrów, itp.)
 • Możliwe jest też definiowanie dowolnych parametrów w dowolnym momencie.
 • Moduł Prowizyjny prowadzi tabelę z saldami dotyczącymi prowizji. W tabeli tej system utrzymuje aktualne salda dla każdego klienta (dla którego naliczano prowizje) w rozbiciu na rodzaje salda.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm