Kredyty

Informacje podstawowe

Moduł Kredytowy przeznaczony jest do stosowania w oddziałach banków, a jego podstawowym zadaniem jest wspomaganie pracowników wydziału kredytowego w realizacji funkcji związanych z udzielaniem kredytów, takich jak pobieranie danych od kredytobiorcy, drukowanie dokumentów kredytowych czy nadzorowanie przebiegu kredytu.

Zasada działania

Moduł Kredytowy jest ściśle powiązany z modułem HEUTHES® - GRYFBANK®, ponieważ korzysta z baz danych tego modułu. Dzięki temu pracownik wydziału kredytowego używający Modułu Kredytowego w razie potrzeby może bardzo szybko dodać obsługiwanego kredytobiorcę do bazy klientów banku oraz założyć mu rachunek i konto. Wszystkie dane wprowadzone do systemu przy wykonywaniu powyższych czynności są rejestrowane w oddziałowej centralnej bazie danych modułu HEUTHES® - GRYFBANK®, co sprawia, że są natychmiast widoczne we wszystkich innych modułach Infostrady Bankowej®, korzystających z tych danych. Moduł Kredytowy korzysta także z własnej bazy danych, przechowując tam specyficzne informacje, jak np. umowy kredytowe i harmonogramy spłat.

Wyszukiwanie kredytów.

Realizowane funkcje

Obsługa kredytu wiąże się z wykonywaniem szeregu działań takich, jak pobranie danych od kredytobiorcy, przygotowanie zestawu niezbędnych dokumentów kredytowych czy nadzorowanie przebiegu kredytu. Moduł Kredytowy wspomaga wykonywanie tych działań dostarczając odpowiednich funkcji.

Otwieranie kredytu

Podstawowym działaniem wykonywanym w czasie udzielania kredytu jest ustalenie danych określających komu kredyt zostaje udzielony, w jakiej wysokości i na jakich warunkach. Moduł Kredytowy znacznie usprawnia ten proces, pozwalając m.in. korzystać z danych o określonym kliencie, wprowadzonych wcześniej w innych modułach Infostrady Bankowej® (przede wszystkim w module HEUTHES® - GRYFBANK® na stanowiskach dysponenckich). Jeżeli natomiast klient nie figuruje jeszcze w bazach danych oddziału, może być natychmiast zarejestrowany - dzięki odpowiednim formularzom wyświetlanym na ekranie komputera pracownik banku jest w stanie szybko dodać kredytobiorcę do oddziałowej bazy klientów a także założyć mu rachunek.

Generowanie dokumentów kredytowych

Udzielanie kredytu wiąże się z koniecznością utworzenia szeregu dokumentów kredytowych. Podstawowym dokumentem tego typu jest umowa kredytowa, określająca parametry kredytu na które zgadzają się kredytodawca i kredytobiorca. Ponadto wystąpić może potrzeba utworzenia dokumentów takich, jak aneksy czy poręczenia.

Moduł Kredytowy, na podstawie wprowadzonych danych i w oparciu o odpowiednie szablony, jest w stanie automatycznie wygenerować cały zestaw niezbędnych dokumentów oszczędzając czas pracowników banku.

Generowanie umowy kredytowej.

Powyższy rysunek przedstawia umowę kredytową wygenerowaną przez Moduł Kredytowy i otwartą w edytorze tekstu, skąd można ją wydrukować.

Nadzór nad przebiegiem kredytu

Interes banku wymaga prowadzenia ścisłej kontroli nad przebiegiem udzielonego kredytu tak, by odzyskać pożyczone środki wraz z odsetkami.

Korzyści

Zastosowanie Modułu Kredytowego pozwala bankowi osiągnąć szereg korzyści, wśród których najważniejszymi wydają się przyspieszenie procesu udzielania kredytu oraz zapewnienie odpowiedniej kontroli nad jego przebiegiem.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm