MULTICENTAUR

Lista funkcji

 • Funkcje administracyjne.
 • Obsługa rozrachunków międzysystemowych.
 • Bezpośredni kontakt z systemami KIR SA: ELIXIR-C oraz EUROELIXIR-C.
 • Obsługa rozrachunków międzyoddziałowych.
 • System może się bezpośrednio kontaktować z systemem ELIXIR, ELIXIR-C oraz EUROELIXIR.
 • Obsługa tabeli kont banków uczestniczących w rozliczeniach SORBNET.
 • System wyposażony jest w zestaw funkcji ekranowych umożliwiających podgląd i wyszukiwanie wszelkich operacji.
 • Zapewnia kontrolę sald i niezgodności rozrachunków.
 • Zawiera obsługę opcji systemowych oraz dziennik błędów.
 • Posiada mechanizmy tworzenia plików do księgowań z możliwością tworzenia plików z transakcjami do księgowania w systemach zewnętrznych prowadzących konta rozliczeń.
 • Zawiera rozbudowany system kontroli sald międzybankowych.
 • W przypadku stwierdzenia błędnych komunikatów, odsyła informacje o ich odrzuceniu w postaci komunikatów.
 • Posiada mechanizm do ewidencji i monitorowania anulowań. Zapewnia możliwość ręcznej obsługi komunikatów anulujących (zarówno przyjęć jak i rozliczeń).
 • Zawiera tabele parametryczne służące do ustalania kursu przewalutowania w zależności od Segmentu klienta odbiorcy. Posiada interfejs użytkownika do aktualizacji tych tabel. Do wyznaczania kursu jaki należy zastosować przy danym przewalutowaniu wykorzystywane są tabele parametryczne (uzależniające odchylenie od kursu bazowego według segmentu klienta) oraz aktualne bazowe kursy walut obowiązujące w banku. Pozwala na bieżąco wczytywać kursy walut.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm