eMIR

Lista funkcji

  • Import z systemu eMIR trzech rodzajów plików: transakcje poprawne, transakcje błędne, raporty dzienne.
  • Transakcje poprawne - weryfikacja oraz korekta transakcji.
  • Transakcje błędne - struktura plików zgodna z wymaganiami KIR.
  • Import z systemu eMIR raportów dziennych, zawierających podsumowanie ilości i kwot transakcji, ze wszystkich plików wygenerowanych przez eMIR w ciągu dnia.
  • Ręczna obsługa transakcji błędnych pochodzących z systemu eMIR.
  • Wydruki poleceń przelewów.
  • Generowanie raportów kontrolnych.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm