Moduł komunikacyjny

Informacje podstawowe

Zadaniem modułu Gateway (Brama Komunikacyjna) jest umożliwienie modułowi GRYFBANK® (a także pozostałym modułom INFOSTRADY BANKOWEJ®) komunikacji z różnorodnym otoczeniem informatycznym, na które składają się inne systemy do prowadzenia księgowości, programy płacowe, magazynowe, czy rozliczeniowe.

Gateway przeznaczony jest do stosowania w centralach i oddziałach banków. Pracuje w systemach operacyjnych DOS i Microsoft Windows Windows.

Moduł Bramy Komunikacyjnej umożliwia komunikację centrali i oddziałów banku z Krajową Izbą Rozliczeń oraz komunikację międzyoddziałową.

Obsługiwane systemy

Gateway umożliwia modułom INFOSTRADY BANKOWEJ® komunikację także z innymi systemami informatycznymi, przy czym zbiór tych systemów można powiększyć dodając obsługę kolejnych, nowych protokołów.

Centaur

Protokół komunikacyjny do międzyoddziałowej izby rozrachunkowej CENTAUR. Zapewnia elektroniczną wymianę operacji międzyoddziałowych a także międzybankowych poprzez ELIXIR. Może pracować w układzie centralnym poprzez CENTAUR lub lokalnie w oddziale.

Elixir

System do międzybankowej elektronicznej realizacji przelewów. Opcja "Import" umożliwia przyjęcie danych pochodzących z systemu ELIXIR (przekazanych w postaci pliku) i umieszczenie ich w paczkach modułu GRYFBANK®). Po kontroli poprawności danych operacje można księgować.

Opcja "Eksport" tej funkcji umożliwia przygotowanie pliku z danymi poprzednio zaksięgowanymi w module GRYFBANK® (przeznaczonymi dla ELIXIR) w formacie akceptowanym przez ELIKSIR.

First Data (Polcard) VISA

Automatyczne wczytywanie operacji dotyczących kart First Data (Polcard) i VISA do modułu GRYFBANK® w centrali, a następnie wybranie tych operacji i przygotowanie plików z danymi do rozesłania do oddziałów. Oddziały generują dane dotyczące operacji przeprowadzonych w oddziale przez klienta - posiadacza tych kart i przesyłają te dane do Centrali, gdzie służą do aktualizacji stanu kont klientów.

Pegaz

Przyjmowanie danych z systemów rozliczania kont drogi (SYBIR, ELIXIR) - księgowanie na odpowiednich kontach w module GRYFBANK® w centrali, a następnie wybranie operacji i utworzenie plików zawierających dane do zaksięgowania w oddziałach.

Bankomat

Brama Komunikacyjna pozwala na przyjmowanie danych z bankomatów i ich weryfikację oraz księgowanie.

Inne

Moduł Gateway, oprócz wymienionych wyżej możliwości, posiada swobodnie definiowany format danych, które będą następnie zaksięgowane w module GRYFBANK®. Dane te mogą pochodzić z systemu płacowego, gospodarki materiałowej itp.

Przesyłanie danych

Dane pomiędzy modułem Gateway a innymi systemami (zewnętrznymi lub modułem GRYFBANK®) mogą być przesyłane na nośnikach magnetycznych (dyskietki), poprzez pocztę elektroniczną lub przy wykorzystaniu innego sposobu dystrybucji (np.NFS).

Dane mogą być przesyłane w postaci jawnej (zbiory tekstowe) lub w postaci zakodowanej. W przypadku kodowania danych dostęp do nich (możliwość ich utworzenia i odczytu) mają tylko osoby uprawnione - w module tym istnieje odrębna baza użytkowników (niezależna od bazy użytkowników modułu GRYFBANK®) z uprawnieniami do poszczególnych funkcji.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm