MC-PEGAZ

Lista funkcji

  • Wczytywanie plików rozliczeniowych ELIXIR i EUROELIXIR oraz z systemu MULTICENTAUR.
  • Kontrola i uzgadnianie rozliczeń w komunikacji KIR-MULTICENTAUR. Dane prezentowane są w podziale na wysłane i otrzymane uznania/obciążenia.
  • Drukowanie zestawienia niezgodności i not memoriałowych.
  • Generowanie raportów i księgowań do systemu MC-GRYFBANK.
  • Archiwizacja importowanych plików.
  • Edycja kont księgowych wykorzystywanych podczas eksportu danych.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm