PROAPERMAN

Technologia PROAPERMAN (ang. Probabilistic Application Performance Management) służy do ciągłej rejestracji, analizy wydajności i optymalizacji parametrów pracy serwerów oraz aplikacji HEUTHES opartych na technologii CLIENT-WEB-SERVER w sposób, który zapewnia optymalne funkcjonowanie z punktu widzenia końcowego użytkownika aplikacji.

Dzięki PROAPERMAN systemy mają „świadomość” wydajności sprzętu oraz systemów operacyjnych i baz danych na których pracują. Dane o pracy systemu są rejestrowane i analizowane w czasie rzeczywistym dzięki SNMP (ang. Simple Network Management Protocol) oraz mogą być przetwarzane retrospektywnie. Analizowane są dwie grupy czynników: dane techniczne wydajności oraz charakterystyki czasowe aplikacji. Dzięki temu optymalizacja uwzględnia zarówno system narzędziowy, jak i czas reakcji aplikacji na poszczególne zdarzenia.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm