SEPA

System zawiera mechanizmy zapewniające obsługę:

  • SEPA Credit Transfer (polecenia przelewu)
  • SEPA Direct Debit (polecenia zapłaty)

Platforma MULTICENTAUR PAYMENT HUB odbiera, grupuje, przetwarza, wysyła, księguje i rozlicza operacje. Moduł MC-PEGAZ ospowiada za kontrolę rozliczeń z KIR SA w zakresie operacji SEPA.

Komunikaty SEPA wymieniane są w postaci XML zgodnie z normą ISO20022. W ramac tego tpu rozliczeń funkcjonują w EUROELIXIR dodatkowe rodzaje komunikatów:

  • polecenie przelewu,
  • zwrot polecenia przelewu,
  • żądanie wycofania płatności,
  • informacjeo odrzuconych patnościach.

Obsługa SEPA Direct Debit została wprowadzona w MULTICENTAUR na podstawie ostatecznej wersji aktu prawnego transponującego przepisy Dyrektywy o Usługach Płatniczych na Rynku Wewnętrznym (Payment Services Directive).

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm