ELIXIR

Możliwości

 • Wymiana transakcji międzybankowych dotyczących klientów indywidualnych, obsługa operacji, przygotowanie i wydruk wtórników, weryfikacja i obsługa operacji, podgląd danych, wymiana plików z danymi.
 • W celu usprawnienia wymiany danych z systemem ELIXIR-C zastosowano moduł MCElx, który jest ściśle zintegrowany z systemem MULTICENTAUR. Moduł MCElx pełni funkcję interfejsu do centralnego systemu rozliczeń (ELIXIR-C).
 • Integracja z systemem MULTICENTAUR pozwala na pominięcie procesu generowania i wczytywania plików do systemu ELIXIR-OK w fazie eksportu do ELXIR-C oraz procesu generowania plików wymiany danych z ELIXIR-OK i wczytywania do systemu MULTICENTAUR w fazie importu przesyłek z ELXIR-C. Podsystem MCElx generuje dane z systemu MULTICENTAUR do pliku w postaci wymaganej przez ELIXIR-C i analogicznie importuje pliki BIF, bez fazy zamiany na plik wymiany danych, bezpośrednio do systemu MULTICENTAUR.
 • Dzięki integracji z bazą systemu MULTICENTAUR przyspieszone zostają procesy generowania danych do systemu ELIXIR-C oraz przyjęcia przesyłek z ELIXIR-C.
 • Możliwość obsługi komunikatów informacyjnych 8nn umożliwiających automatyzację procesu uzgodnienia sesji pomiędzy MCElx i ELIXIR-C.

Architektura

 • Serwer bazy danych - przechowuje dane operacyjne dla podsystemu MCElx. Podsystem MCElx korzysta także z tabel parametrycznych systemu MULTICENTAUR, tabeli banków, własnej tabeli oddziałów opisującej powiązania oddziału w ramach, grupy, oraz tabeli użytkowników i uprawnień.
 • Serwer transmisji plików (MCFTP) - możliwość transmisji danych pomiędzy podsystemem MCElx a systemem ELIXIR-C. Podsystem MCElx jest klientem serwera w zakresie wymiany zaszyfrowanych plików z operacjami oraz z innymi przesyłkami pomocniczymi (raporty, itp.).
 • Serwer aplikacji - miejsce instalacji podsystemu MCElx, przechowywania plików wymiany z ELIXIR-C oraz miejsce instalacji wymaganych zabezpieczeń kryptograficznych.

Funkcje

 • Eksport przesyłek do ELIXIR-C:
  • kontrola - sprawdzanie zgodności pól z typem danych i ich merytoryczną zawartością;
  • autoryzacja - tworzenie bloku skrótu w formacie ELIXIR. Obliczanie skrótu SHA-1 z bloku BIF, zaszyfrowanie go kluczem prywatnym znajdującym się w urządzeniu kryptograficznym i sformatowanie pola podpisu w formacie ELIXIR, umieszczanego w rekordzie kończącym blok BIF;
  • utworzenie pliku - przygotowanie i wysłanie pliku w formacie wymaganym przez ELIXIR-C.
 • Import przesyłek z ELIXIR-C:
  • odbiór zakodowanego pliku z serwera FTP;
  • autoryzacja otrzymanego pliku, weryfikacja podpisu cyfrowego w formacie ELIXIR; zliczanie rzeczywistej wartości skrótu SHA-1 bloku BIF, odczytanie pola podpisu w formacie ELIXIR, uzyskanie certyfikatu klucza publicznego podpisującego, rozszyfrowanie bloku skrótu i porównanie wartości oryginalnej skrótu z rzeczywistą,
  • wczytanie do tabeli przejściowej w systemie MULTICENTAUR.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm