CZEKI

Możliwości

 • Realizacja czeku przez klienta w innej placówce:
  • przyjęcie czeku do inkasa,
  • wysłanie listem czeku do oddziału klienta.
 • w oddziale klienta:
  • obciążenie klienta kwotą czeku (operacja Wysłanie uznania z tytułu opłacenia czeku),
  • oznaczenie czeku zrealizowany, odesłanie uznania ELIXIR z tytułu opłacenia czeku.
 • Obsługa operacji Wysłanie uznania z tytułu opłacenia czeku. Operacja taka jest rozróżniana na wyciągu (drukowanie nr czeku).
 • Obsługa operacji Wysłanie uznania z tytułu opłacenia czeku automatycznie oznacza dany czek statusem "wykorzystany".
 • Zapewnienie wymiany danych pomiędzy systemem oddziałowym Banku, a centralowym MULTICENTAUR, w oparciu o komunikaty informacyjne.
 • Przygotowanie operacji uznania z tytułu opłacenia czeku, a następnie wysłanie do systemu MULTICENTAUR.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm