Skarbiec-Kasa

Informacje podstawowe

Moduł Skarbcowy zapewnia obsługę skarbców w powiązaniu z kasami i sortownią. Dostarcza informacji o aktualnym stanie skarbca (skarbców), kas i sortowni wraz z wykazem operacji kasowo-skarbcowych oraz pozwala na szybkie rozliczenie kas i sortowni na koniec dnia.

Moduł Skarbcowy pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego DOS, a przeznaczony jest do stosowania w oddziałach banków.

Zasada działania

W oddziale banku zachodzi określony przepływ środków pieniężnych, którego ogólny zarys przedstawia poniższy schemat.

Schemat przepływu środków obsługiwany przez Skarbiec-Kasa.

Podstawowe cechy

Moduł Skarbcowy pozwala rejestrować przepływ środków pieniężnych w strumieniach widocznych na schemacie, oraz ewidencjonować stany tych środków w poszczególnych punktach oddziału banku, takich jak kasy, sortownia, skarbiec.

Moduł Skarbcowy charakteryzuje się, między innymi, następującymi cechami:

  • operacje kasowo-skarbcowe, złotowe i walutowe są prowadzone w rozbiciu na wybrane nominały lub/i kwotowo - łatwo można dodawać nowe waluty i nowe nominały oraz wycofywać nominały wyłączone z obiegu,
  • zapewniona jest ochrona informacji o stanach i obrotach poszczególnych komórek kasowo-skarbcowych przed nieupoważnionym dostępem,
  • istnieje możliwość definiowania i modyfikacji struktury oddziału (skarbiec złotowy, walutowy, sortownia, kasy złotowe, kasy walutowe, kasy zewnętrzne) wraz z dynamicznie definiowanym systemem uprawnień w zakresie wystawiania i księgowania operacji, co pozwala na dopasowanie Modułu Skarbcowego do specyfiki pracy danego oddziału.

Moduł Skarbcowy może pracować samodzielnie, ale największą efektywność osiąga się poprzez wykorzystanie go razem z modułem GRYFBANK®.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm