HPP (High Priority Payments)

Możliwości

 • Przetwarzanie transakcji o wysokim priorytecie HPP.
 • Tryb standardowy HPP. System w standardowy sposób uzgadnia rozrachunek międzybankowy ELIXIR lub SORBNET dla transakcji FS. Dodatkowo wskazuje, że transakcja wysłana była transakcją FS, a nie oryginalną transakcją S odebraną przez system informatyczny Banku. System w standardowy sposób uzgadnia rozrachunek międzysystemowy CELX dla transakcji S. Dodatkowo wskazuje, że transakcja nie została fizycznie wysłana do rozrachunku międzybankowego.
 • Tryb awaryjny HPP. Kontrola transakcji S w rozrachunku międzysystemowym i międzybankowym jest identyczna z pozostałymi standardowymi (czyli z transakcjami nie-HPP) transakcjami międzybankowymi otrzymywanymi przez system. Nadejście transakcji FS nie jest w ogóle prezentowane w księdze systemu. Nadejście transakcji FS powoduje jedynie przejście systemu w stan "operacja S przed FS" informującym o poprawnym obsłużeniu trybu awaryjnego.
 • W systemie dostępne są raporty:
  • Codzienny raport analityczny transakcji FS ze statusem każdej transakcji;
  • Codzienny raport z uzgodnienia operacji FS z operacją S (numer IT operacji FS i odpowiadający jej numer operacji S);
  • Codzienny analityczny raport z wysłanymi operacjami S (Tryb awaryjny HPP) z podanym statusem każdej operacji;
  • Codzienny analityczny raport z operacjami FS oczekującymi na transakcje S.
 • System zapewnia przetwarzanie transakcji HPP w sposób automatyczny. To znaczy wszystkie transakcje HPP są automatycznie dostępne w systemie do dalszego przetwarzania najbliższej sesji ELIXIR lub do rozrachunku SORBNET. Zapewnia to szybkie przetwarzanie takich transakcji. Wyjątkiem do pełnej automatyzacji jest tryb awaryjny HPP - który może być kontynuowany dopiero po potwierdzeniu przez operatora.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm