MC-GRYFBANK

Lista funkcji

Podstawowe funkcje realizowane przez moduł to:

 • prowadzenie kont drogi;
 • wczytywanie plików z księgowaniami utworzonymi w modułach platformy MULTICENTAUR PAYMENT HUB;
 • generowanie wydruków umożliwiających kontrolę kont drogi;
 • kontrola księgowań;
 • realizacja przelewów, czeków, wpłat i wypłat łącznie z rozliczeniem kont drogi, realizacja wpłat i wypłat obcych (np. euroczeków) itp.;
 • automatyczne przeksięgowania i dekrety księgowe;
 • weryfikacja awiza otrzymanego i wysłanego;
 • operacje specjalizowane: zmiana terminowości, przyjęcie rachunku i przeniesienie do innego oddziału;
 • automatyczne storno;
 • przeglądanie historii konta lub produktu w układzie analitycznym, dziennym, dekadowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym;
 • prognozowanie sald produktu oraz wydruk raportów i wyciągów;
 • współpraca z izbą rozrachunkową;
 • graficzna baza wzorów podpisów oraz kalendarz bankowy i rzeczywisty;
 • naliczanie odsetek zapadłych i niezapadłych według zasad ogólnych, indywidualnych i grupowych;
 • drukowanie i ewidencja czeków oraz ewidencja kart płatniczych;
 • realizacja zleceń stałych, jednorazowych i obsługa operacji pozaksięgowych;
 • ewidencja tabel kursów i prowizji oraz prowadzenie planu i dziennika pracy;
 • ewidencja zastrzeżeń czeków, kont, osób, i dowodów tożsamości w skali całego banku;
 • ewidencja dokumentów kredytowych;
 • prowadzenie szczegółowych dzienników operacji księgowych i pozaksięgowych,
 • przechowywanie informacyjnych dodatkowych danych niestrukturalnych (swobodnie definiowanych) dla rachunków, osób i produktów bankowych.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm