GRYFCARD

Charakterystyka ogólna

System GRYFCARD zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem (np. FDP, MPTS) a systemami Banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz MasterCard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i „PIN by SMS”.

Dzięki temu, że system GRYFCARD funkcjonuje w kilku Bankach, prowadzone są w nim w trybie ciągłym prace rozwojowe, które pozwalają na to, aby na bieżąco był on platformą nowoczesną pod względem funkcjonalnym, technicznym jak i technologicznym. W 2017 r. weszła do eksploatacji nowa, pod względem technologicznym, wersja systemu GRYFCARD oparta na serwerach Tomcat i języku programowania JAVA.

System GRYFCARD z uwagi na konieczność współpracy z systemami zewnętrznymi funkcjonującymi u procesora (np. FDP, MPTS) oraz z wewnętrzną infrastrukturą informatyczną Banku jest systemem otwartym na integrację. Każdorazowo podczas wdrożenia systemu w Banku, zasady i sposób przepływu danych jest dostosowywany do wymogów klienta i instytucji, z którymi współpracuje w zakresie wydawnictwa kart.

Nasi klienci zawsze stawiali wysokie wymagania systemowi i oczekiwali produktu o najwyższej jakości. Firma HEUTHES dokładała wszelkich starań by spełnić te oczekiwania. Długoletnia współpraca z naszymi klientami zaowocowała znacznym wzbogaceniem funkcjonalności systemu. Proponowane Państwu rozwiązanie jest sprawdzone w wieloletniej praktyce.

System GRYFCARD od 21 lat z dużym powodzeniem eksploatowany jest w bankach komercyjnych i bankowości spółdzielczej. Dzięki zebranym doświadczeniom pracownicy HEUTHES, którzy na co dzień serwisują i rozwijają system GRYFCARD służą Bankom posiadającym nasz system GRYFCARD pomocą - nie tylko techniczną ale i merytoryczną w zakresie rozbudowywania systemu tak, aby był najbardziej efektywny biznesowo oraz intuicyjny w obsłudze dla pracowników Banku.

Ponadto firma HEUTHES mając w swoim portfolio np. system MULTICENTAUR-CFT monitorujący obszar wymiany zleceń płatniczych pod kątem zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i zapobieganiu terroryzmowi oferuje możliwość rozwinięcia tego narzędzi o monitoring autoryzacji kartowych pod kątem transakcji oszukańczych, prowadzonych zarówno w czasie rzeczywistym jak i off-line. Z uwagi na posiadane doświadczenia w zakresie analizy danych oferowane rozwiązanie może zawierać oprócz standardowej logiki takich systemów również moduł samouczenia się w zakresie oszustw kartowych.

GRYFCARD w oferowanej obecnie wersji systemu umożliwia obsługę wszystkich operacji kartowych i współpracę centrali z oddziałami poprzez przeglądarkę internetową.

Opis funkcji

System obsługi kart został zaprojektowany w taki sposób, aby sprostał wszystkim wymaganiom stawianym przez Bank. System współpracuje z zewnętrznymi systemami obsługującymi karty płatnicze. System komunikuje się także z głównym systemem księgowym Banku oraz zapewnia wewnętrzną obsługę w Banku. System posiada bazę danych związanych z kartami i transakcjami, a także zapewnia funkcjonalność w pełnym zakresie obsługi kart.

System pracuje w oparciu o bazy parametrów, które umożliwiają definiowanie typów kart, centrów rozliczeniowych i sposobu rozliczania operacji. Dostosowanie systemu do pracy w nowym środowisku wymaga najczęściej tylko zmiany formatów plików wymiany danych, o ile te odbiegają od stosowanych dotychczas w systemie.

Zakres funkcjonalny systemu

Najważniejsze z funkcji realizowanych przez GRYFCARD to:

Funkcjonalność Opis
Obsługa kart PayPass, PayWave Obsługa płatności dokonanych kartami bezstykowymi.
Obsługa kart PrePaid Wydawnictwo kart spersonalizowanych i niespersonalizowanych.
Obsługa kart CashBack Obsługa płatności kartowych z cashback'iem. Automatyczna weryfikacja, limitów i kwot dostępnych środków dla operacji on-line z cashback'iem.
Obsługa kart EMV Obsługa płatności dokonanych kartami z mikroprocesorem. Automatyzacja procesu wznawiania kart ze zamianą z paska magnetycznego na mikroprocesor.
GRYFCARD/WWW Interfejs do systemu GRYFCARD dostępny z poziomu przeglądarki. Funkcje oddziałowe, np. obsługa wszystkich wniosków kartowych w oddziałach, dostępne są z systemu GRYFCARD/WWW. Wybrane funkcje sterowania systemem GRYFCARD dostępne są także z poziomu WWW. System GRYFCARD Centrala zawiera funkcje wymagane w Centrali Banku.
Integracja on-line w technologii SOA z bankowym systemem księgowym, bankowością internetową i innymi systemami Banku Stworzenie interfejsów (API) w technologii SOA dla danych oraz usług systemu GRYFCARD. Udostępnienie on-line danych i usług systemu GRYFCARD w infrastrukturze informatycznej Banku np.: status karty, informacja o saldzie, informacja o historii operacji, zablokowanie karty, zmiana danych karty, itp.
Integracja z usługą WDX oferowaną przez FDP Usługi on-line dotyczące kart debetowych i kredytowych:
 • autoryzacja operacji,
 • rozliczenie operacji,
 • dostępne środki,
 • historia (autoryzacji, transakcji, operacji kredytowych),
 • aktywacja karty,
 • zmiana statusu karty.
Rozszerzone funkcje księgowe Prowadzenie księgowości w zakresie operacji kartowych zostało przebudowane, co eliminuje konieczności korzystania z systemu GryfBank i GryfBank-Gateway do obsługi rozksięgowania operacji kartowych i komunikacji z systemem bankowym.
Możliwość bezpośredniej komunikacji pomiędzy GRYFCARD a systemem księgowym w trybie offline (wymiana plików) lub online (integracja w technologii SOA).
Automatyczna spłata kart kredytowych Obsługa automatycznej spłaty zadłużenia karty kredytowej według zadanych parametrów z rachunku ROR na rachunek karty kredytowej. Automatyczne generowanie operacji dla bankowego systemu księgowego oraz FDP.
Segmentacja klientów Zróżnicowanie stawek prowizji dla kart różnych BINów, Oddzielne tabele opłat i prowizji dla wybranych rachunków.
Obsługa promocji Automatyczna obsługa tabeli opłat i prowizji w powiązaniu z tabelą pakietów. Obsługa pakietów promocyjnych w czasie, automatyczna zamiana pakietów po okresie promocji.
Zdalne bilansowanie bankomatów Bilansowanie wykonywane jest w oparciu o dane otrzyme z FDP. Raportowanie i możliwość zatwierdzenia bilansu.
Obsługa nadpłat na rachunkach kart kredytowych Obsługa operacji obciążeniowych i uznaniowych dla kart kredytowych. Automatyczne powiadomienie bankowego systemu księgowego o stanie nadpłat.
Obsługa zapytań o saldo i zmianę PIN w bankomatach Obsługa off-line i on-line zdarzeń: „zapytanie o saldo” i „zmiana PIN” z automatycznym utworzeniem operacji księgowych zgodnych z tabelą prowizji.
Wydawnictwo kart na różnych plastikach Obsługa wydawnictwa kart z dodatkowymi parametrami dotyczącymi plastiku w tym jego graficznej prezentacji.
Centrum Informacji o Kliencie Moduł zbierający wszystkie dostępne informacje o kliencie i prezentujący je w jednym miejscu w systemie.
Moduł statystyk Funkcja do tworzenia raportów statystycznych w różnych przekrojach.
Moduł raportów Tworzenie i przesyłanie raportów i zestawień. Raporty generowane w module GRYFCARD WWW są jednocześnie dostępne dla komponentu centralowego, co eliminuje konieczność przesyłania dokumentów papierowych.
MultiPlastik Obsługa wielu rodzajów plastików. Obsługa ewidencji stanów magazynowych plastików kart.

Zalety

Główne zalety systemu GRYFCARD to:

 • Szybki czas wdrożenia nowych usług oferowanych przez procesora, charakteryzujący się względem ofert konkurencyjnych firm, niskimi kosztami.

  Stały upgrade platformy GRYFCARD do najnowszych funkcjonalności, oferowanych przez rynek i ciągła rozbudowa o najnowsze trendy w usługach kartowych jest na stałe zapisana w mapie rozwoju produktu. Funkcjonowanie systemu w innych instytucjach finansowych, gwarantuje dostarczenie rozwiązań sprawdzonych i niezawodnych po stosunkowo niskiej cenie, czego nie mogą zaoferować systemy dedykowane (brak wykorzystania efektu skali).

 • Oferta szerokiej gamy funkcjonalności, których nie oferują systemy procesorów, a które są niezbędne do efektywnego zarządzania i zwiększania sprzedaży kart płatniczych.

  Aktualnie funkcjonujący na rynku procesorzy, realizują jedynie fundamentalne funkcjonalności polegające na odbiorze danych i koordynacji kolejnych etapów autoryzacji, nie skupiając się przy tym na odpowiednim wsparciu procesu obsługi kart płatniczych w systemie Banku. Platforma GRYFCARD oferuje bardzo rozbudowany pakiet funkcjonalności, który został wypracowany w trakcie długoletniej współpracy z innymi Bankami (funkcjonalności poparte rzeczywistym i praktycznym działaniem od 21 lat).

 • Ochrona systemu bankowego przed zmiennością interfejsów oferowanych przy nowych funkcjonalnościach wprowadzanych przez procesora.

  Elastyczność warstwy pośredniej uzyskanej poprzez zastosowanie platformy GRYFCARD (abstrakcja integracji) ogranicza do minimum kosztowny proces integracji z systemami bankowymi.

 • Monitoring i kontrola procesora, niezbędna przy outsourcingu usług.

  Oferowanie zaawansowanych mechanizmów weryfikacji działania systemu autoryzacyjnego i rozliczeniowego procesora (np. ciągłości działania wspierając model SLA, poprawności rozliczeń itp.).

 • Obniżenie kosztów obsługi kart dzięki optymalizacji i automatyzacji procesów.

  Zastosowanie elektronicznego obiegu wymiany wniosków pomiędzy oddziałami a centralą Banku eliminuje konieczność przekazywania papierowych wersji dokumentów, telefonowania i wysyłania faksów.

 • Pozostałe korzyści, jakie niesie za sobą posiadanie systemu GRYFCARD to m.in.:

  • obsługa najnowszych produktów oferowanych przez organizacje Visa i MasterCard (PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacja, limity bezstykowe, Secure Code, PIN SMS i inne);
  • szybki dostęp do danych, również w trybie on-line;
  • szybkie wdrożenie systemu GRYFCARD, bez konieczności instalacji w każdej placówce terenowej Banku (praca poprzez przeglądarkę internetową);
  • wysokość opłat licencyjnych za system GRYFCARD nie jest uzależniona od liczby obsługiwanych przez system kart, czy transakcji.

 • Otwartość na integrację z innymi systemami.

  Z racji tego jak system GRYFCARD jest umiejscowiony w strukturze przepływu danych o kartach, autoryzacjach i transakcjach jest on rozwiązaniem w pełni otwartym na integrację. Poza już zaimplementowanym poziomem integracji z systemami procesora istnieje możliwość rozbudowywania zakresu integracji z innymi systemami Banku poprzez interfejs plikowy, WebService's czy szynę ESB w technologii SOA.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm