Komunikacja z innymi systemami Banku

Współpraca systemu GRYFCARD z głównymi systemami księgowymi wdrażana była zarówno w Bankach Zrzeszających, Bankach Spółdzielczych, jak i w bankach komercyjnych. W ramach funkcjonowania systemu GRYFCARD oferowana jest szeroka gama sprzęgów. Komunikacja z podmiotami zewnętrznymi może odbywać się online lub offline. GRYFCARD jest zintegrowany z licznymi systemami księgowymi, a firma HEUTHES posiada znaczne doświadczenie z API udostępnianym przez dostawców innych systemów.

Z uwagi na to, że system GRYFCARD jest systemem wspierającym główny system księgowy Banku w zakresie kart i bankomatów, firma HEUTHES elastycznie dostosowuje się do oferowanych przez innych dostawców metod i technologii integracji. Mając bardzo duże doświadczenia w procesach integracyjnych możemy również być stroną wiodącą w tworzeniu połączeń przepływu danych pomiędzy systemami.

Oprócz głównego systemu w platformie GRYFCARD udostępniony jest szereg usług sieciowych postawionych do użytku dla innych aplikacji w banku, np. Bankowości Internetowej. Umożliwiają one składanie wniosków kartowych (np. aktywacja, zastrzeżenie karty, zmiana limitów dziennych itp.) oraz przeglądanie danych (karty użytkownika, lista blokad, lista transakcji).

Komunikacja z systemem księgowym i innymi aplikacjami banku odbywa się poprzez wykorzystanie:

  • kolejek JMS oraz MQ,
  • dedykowane API (WebServices, szyna ESB),
  • pliki w różnych formatach (XML, CSV),
  • usługi sieciowe (komunikacja online na potrzeby autoryzacji transakcji kartowych).

System GRYFCARD udostępnia również uzgodniony z Bankiem zakres danych dla Hurtowni Danych. Integracja taka może się odbywać poprzez:

  • kolejki MQ (dane dostarczane po każdej zmianie danych w systemie w postaci komunikatu XML wstawianego do spriorytetyzowanej kolejki),
  • DB Link,
  • generowanie pliku w uzgodnionej, płaskiej strukturze.

Oprócz bezpośredniej integracji systemu GRYFCARD z innymi systemami w Banku, istnieje możliwość zrzucania danych wyfiltrowanych w interfejsach aplikacji GRYFCARD do plików w formacie CSV lub XLS. Taka funkcjonalność istnieje na większości list operacyjnych w modułach warstwy prezentacji. Dane pobierane są w trybie on-line (przeglądarka internetowa) z bazy danych i prezentowane operatorowi w strukturze płaskiej. Zakres zrzucanych informacji jest konfigurowalny, tzn. użytkownik samodzielnie ustawia widoczność i kolejność dostępnych kolumn raportu i w ten sposób decyduje o charakterze danych w generowanym pliku CSV/XLS. Utworzenie takich plików nie wymaga znajomości języka SQL, gdyż dane są odfiltrowywane przez system przy pomocy udostępnionych w interfejsie pól.

Przykład generowania plików CSV i XLS przy pomocy GRYFCARD.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm