MC-INTRA

Lista funkcji

MC-INTRA udostępnia, poprzez przeglądarkę internetową, jednostkom organizacyjnym i bankom stowarzyszonym niezbędne im funkcjonalności platformy: MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

MULTICENTAUR - funkcje główne

 • Obsługa operacji:
  • ELIXIR:
   • drukowanie wtórników;
   • przesyłanie operacji z jednostki organizacyjnej banku do centrali;
   • obsługa obiegu operacji błędnych.
  • EUROELIXIR:
   • obsługa wtórników.
  • SORBNET:
   • obsługa bieżąca (kwalifikacja);
   • zarządzanie operacjami archiwalnymi.
  • SORBNET EURO.
  • Operacje wewnętrzne banku:
   • obsługa operacji błędnych.
 • Obsługa poleceń zapłaty:
  • IPZ (indywidualne polecenia zapłaty);
  • MPZ (masowe polecenia zapłaty, obsługa plików ze zgodami):
   • import z pliku danych dla zgód;
   • obsługa statusów;
   • weryfikacja zgód;
   • obsługa zwrotów dla zgód;
   • raporty danych dla zgód;
   • raportowanie danych w zakresie obsługi poleceń zapłaty;
   • obsługa bazy Klientów oraz Wierzycieli dla poleceń zapłaty.
 • Obsługa operacji dla dealera.
 • Obsługa przekazów.
 • Administracja:
  • zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami;
  • zarządzanie jednostkami organizacyjnymi;
  • podgląd zdarzeń systemowych.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm