Technologia HDB NG

Dzięki zastosowaniu uniwersalnego serwera aplikacyjnego HDB NG, programy firmy HEUTHES napisane w języku HDB, po transkompilowaniu ich do postaci binarnej są wykonywane przez serwer aplikacyjny. HDB pozwala na tworzenie aplikacji współpracujących z dowolną, relacyjną bazą danych (np. PostgreSQL, Oracle, inne) i pracujących na różnorodnych platformach sprzętowych.

Architektura serwera aplikacyjnego

Serwer aplikacyjny HDB NG zawiera:

 • 1 - Dzienniki - gromadzą dane na temat pracy systemu, wywoływanych skryptów, funkcji, zdarzeń, czasów wykonania, itp.
 • 2 - Job Queue Server - mechanizm kolejkowania serwisów.
 • 3 - JDBC - sterowniki bazodanowe dostarczane przez producenta bazy danych.
 • 4 - Komponenty JS / biblioteka CROSS - funkcje, obiekty i metody napisane w języku JavaScript uniezależniające aplikację i programistę od zainstalowanego na stacji roboczej systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.
 • 5 - Konfiguracja serwera i skryptów - pliki tekstowe umożliwiające ustalenie wartości parametrów dla serwera i aplikacji po starcie systemu.
 • 6 - Pamięć sesji - moduł umożliwia zapis danych o sesji użytkownika oraz ich ewentualny późniejszy odczyt w przypadku restartu serwera HDB NG, co pozwala utrzymać ciągłość pracy użytkowników z systemem.
 • 7 - Serwer WWW Jetty - serwer obsługujący żądania przeglądarki WWW poprzez protokół HTTPS, SPDY, TLS 1.3.
 • 8 - SMTP - umożliwia wysyłanie poczty.
 • 9 - SOAP Server - realizacja opartego o język XML protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów, przydatny w implementacjach SOA.
 • 10 - TAPIR - serwer wykorzystywany do:
  • konwersji formatu dokumentów (DOC, XLS, ODT, ODS, SXW, PDF, TIF, TXT) w locie bądź off-line w trybie wsadowym,
  • obsługi indeksowania dokumentów, które jest wykorzystywane w procesie wyszukiwania całotekstowego,
  • obsługi OCR,
  • obsługi graficznych szablonów formularzy XML,
  • obliczeń statystycznych w języku R,
  • obliczeń numerycznych w ISOF-PROFAP.
 • 11 - HDB Cloud Monitor - serwer monitorujący. Wizualizuje aktualny stan poszczególnych elementów chmury obliczeniowej i reaguje na przekroczenie dopuszczalnych wartości. Może wywoływać teleportację maszyn wirtualnych w zależności od obciążenia, zastępować pracę serwerów głównych serwerami zapasowymi, przełączać serwer bazy danych na maszyny zapasowe oraz zapewnia funkcję analizy logów.
 • 12 - Warstwa abstrakcji bazy danych - umożliwia równoległe działanie różnych baz danych od wielu producentów, uniezależnia od różnych reprezentacji danych dla typów takich jak na przykład daty, liczby.
 • 13 - Zarządca puli połączeń - przyspiesza pracę dzięki powtórnemu użyciu istniejących połączeń bazodanowych, umożliwia ustawienie ograniczeń na liczbę połączeń, utrzymuje spójny stan połączeń (inicjuje, resetuje, zatwierdza transakcje).
 • 14 - HDB ADS (Attacker Detection System) - system do analizy i blokowania prób niedopuszczalnych wywołań w systemie wraz z obiegiem informacji (reakcji) na to zdarzenie. Dzięki HDB NG powstały również wspierające zagadnienia bezpieczeństwa i wydajności technologie RTAPU, R2O, RHDB.

RTAPU

RTAPU (ang. Real Time Application Upgrade) służy do wymiany kodu programów w trakcie pracy systemów informatycznych. Taka dynamiczna zmiana umożliwia aktualizację oprogramowania bez konieczności wyłączania serwera z bieżącej pracy. Technologia ułatwia również prace serwisowe, daje możliwość szybkiej reakcji na ewentualne problemy i wzmacnia niezawodność tworzonych przez HEUTHES aplikacji chmurowych.

R2O

R2O (Read Only Access to Replica) pozwala na dostęp do systemu w technologii Client-Web-Server, który pracuje w chmurze obliczeniowej w ośrodku zapasowym, do którego dane są replikowane z ośrodka głównego w czasie rzeczywistym. Dzięki specjalnym funkcjom możliwe jest sprawdzenie czy obydwie wersje systemu (główna i jej kopia) są tożsame. Nazwa R2O oznacza, że zarówno baza danych, jak i serwer aplikacyjny HDB są dostępne w trybie Read Only (tylko do odczytu). R2O gwarantuje, że ośrodek zapasowy jest stale dostępny w trybie do odczytu oraz umożliwia błyskawiczne przełączanie przetwarzania danych z ośrodka głównego na ośrodek zapasowy. Zwiększa to znacznie dostępność systemu informatycznego.

RHDB

RHDB (Redundantne HDB) pozwala dynamicznie przenosić sesje pomiędzy różnymi serwerami, co umożliwia aktualizację oprogramowania bez konieczności wyłączania serwera z bieżącej pracy. Odbywa się to przez przeniesienie sesji na serwer zapasowy, podmianę oprogramowania i powrót na serwer główny. W przypadku wymiany kodu zalogowani wcześniej użytkownicy do momentu wylogowania pracują dalej ze starym kodem. Nowi, po zalogowaniu od razu pracują w nowym środowisku. Dla użytkowników wymiana jest bezinwazyjna i nie przynosi żadnych negatywnych skutków w bieżącej pracy. Technologia jest niezbędna przy pracy w trybie 24/7.

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm