Aktualności HEUTHES

Zobacz archiwum wiadomości:

09 grudnia 2019

Terminale danych w ISOF

Firma HEUTHES przetestowała i dopasowała system ISOF do współpracy z terminalami danych opartymi na systemie Android. Terminale danych umożliwiają odczytanie kodów kreskowych (kody 1D) oraz QR kodów (kody 2D).

Dzięki systemowi operacyjnemu Android na terminalu można uruchomić oprogramowanie Mobilny ISOF, co w efekcie prowadzi do uruchomienia na skanerze pełnej wersji systemu ISOF, a wykorzystując specjalne funkcje można w wygodny sposób realizować czynności magazynowe, zapisując wyniki w czasie rzeczywistym w centralnej bazie danych firmy.

Połączenie terminala z ISOF umożliwia z praktycznego punktu widzenia w firmach rezygnację z dokumentacji papierowej na rzecz dokumentów elektronicznych, zwłaszcza w zakresie obsługi magazynu i produkcji. W systemie stosowana jest silna autoryzacja użytkowników, z których każdy jest jednoznacznie identyfikowany indywidualnym certyfikatem bezpieczeństwa oraz silna ochrona transmisji z wykorzystaniem protokołu TLS 1.3. Wszystkie dokumenty elektroniczne mogą być zabezpieczane firmową pieczęcią cyfrową lub sygnaturą blockchain. Zapewnia to równorzędne bezpieczeństwo jak przy dokumentacji papierowej i pozwala ograniczyć ilość wydruków i skupić się na pracy, a nie obróbce dokumentacji papierowej.

Dostęp na terminalu do pełnej wersji systemu ISOF umożliwia obsługę zaawansowanych funkcji, przy czym obsługa palcem, na stosunkowo niewielkich ekranach terminali, nie zawsze jest wygodna (brakuje rysika). Kluczowe funkcje magazynowe zostały specjalnie dopasowane do małego ekranu terminala.

Dzięki specjalnym funkcjom na terminalu ułatwione jest:

 • wystawianie dokumentów przyjęcia PZ,
 • wystawianie dokumentów wydania WZ,
 • weryfikowanie położenia towaru w magazynie (sektor / regał / półka / pojemnik) i jego przesunięcie ,
 • prowadzenie inwentaryzacji*,
 • przygotowanie towarów do wydania ZKR* (Zamówienie od Klienta Realizacja) i przyjęcia ZDR* (Zamówienie do Dostawcy Realizacja)
 • wystawianie pozostałych dokumentów magazynowych*,
 • przygotowanie i weryfikacja poprawności towarów na liście do wysyłki lub przyjęcia*.

* funkcje znajdują się w fazie opracowania lub końcowej fazie produkcji

W terminalu uruchamiana jest aplikacja „Mobilny ISOF” (do pobrania z Google Play), która umożliwia ergonomiczną pracę z systemem ISOF na terminalach danych, a także smartfonach i tabletach. Dzięki temu terminal stanowi w rękach użytkownika urządzenie umożliwiające dostęp do wszystkich funkcji ISOF.

HEUTHES przewiduje, że terminale danych będą nie tylko wykorzystywane w gospodarce magazynowej, logistyce i produkcji. Innym planowanym obszarem wdrożenia jest system zarządzania dokumentami, dzięki któremu możliwa jest archiwizacja dokumentów elektronicznych z poziomu terminala. HEUTHES zrealizował też integrację terminali z systemem zabezpieczeń blockchain.

Ponieważ w terminalu uruchomiony jest pełny system ISOF, w trakcie wykonywania skanowania operator może poznać wszelkie informacje o towarze, które są zgromadzone w bazie danych, łącznie z cenami, ilością, położeniem, zdjęciami, instrukcjami i powiązanymi kontrahentami.

Wprowadzenie terminali danych ułatwia sprzedaż przedstawicielom handlowym zarówno w presellingu jak i w vansellingu.

Jak dotychczas, najlepiej na propozycję współpracy w zakresie terminali zareagowała firma Datalogic i jej europejski dystrybutor firma Jarltech i z nią HEUTHES podpisał umowę o współpracy. Urządzenie Memor 10® (1D/2D, Imager, Android, WiFi+LTE) po testach, sprawdzeniu i dopasowaniu oprogramowania jest rekomendowane przez HEUTHES użytkownikom do obsługi w systemie ISOF.

Memor 10® obsługuje również karty SIM, dzięki czemu terminal może pracować nie tylko w sieci lokalnej poprzez łącze WiFi, ale w razie potrzeby łączyć się poprzez sieć GSM z wykorzystaniem LTE-Advanced/4G+. Obydwa sposoby zapewniają komfortową pracę z systemem ISOF. Na terminalu można również inicjować wydruki na drukarki sieciowe dokumentów magazynowych, nalepek i kodów kreskowych.

Dzięki uprzejmości firmy Datalogic, HEUTHES dysponuje w swoim laboratorium zestawem demonstracyjnym, który mogą zademonstrować pracownicy działu handlowego u Klienta, bądź w formie telekonferencji, pokazując, że już dzisiaj to rozwiązanie sprawdza się w praktyce.

Więcej informacji o Terminalach w ISOF na stronie https://www.isof.pl/p_logistyka5.hdb

26 listopada 2019

Nowy ranking IT@BANK 2019 – HEUTHES ponownie na wysokich pozycjach

14 listopada rozstrzygnięto w Warszawie 14. edycję Rankingu IT@BANK 2019 organizowanego przez Miesięcznik Finansowy Bank. Na konferencji zorganizowanej specjalnie z tego powodu zostały przyznane nagrody dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Wyniki rankingu zostały opublikowane w listopadowym numerze 11/2019, cenionego w branży, Miesięcznika Finansowego BANK.

W najnowszej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta w 6 kategoriach:

Nazwa rankingu Miejsce
Ranking główny 17
Firmy IT wg specjalizacji - dostawcy oprogramowania 21
Sektor finansowy 28
Firmy z najwyższym potencjałem rozwoju 52
Sektor dostawców dla Banków Spółdzielczych 10
Efektywność 14

Ranking sporządzono na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego. Ocena punktowa uzyskana w poszczególnych kategoriach to wypadkowa kilkunastu wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy za lata 2017 i 2018 oraz pierwsze półrocze 2019 r.

„HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach IT@BANK. Miejsca zajmowane przez HEUTHES w rankingach za lata 2008-2019 są wynikiem rozwijanej konsekwentnie od 1989 r., przyjętej przez Zarząd spółki strategii rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, w oparciu o własne, wysoko zaawansowane technologie. HEUTHES od 2017 roku do 2019 zanotował ponad 40 procentowy wzrost sprzedaży. Oczywiście ranking jest tylko oceną przybliżoną i nie zawsze dokładnie odzwierciedla rzeczywisty obraz sytuacji. Przykładem jest niska pozycja HEUTHES w kategorii: Firmy z najwyższym potencjałem rozwoju, podczas gdy faktycznie, w ciągu ostatnich dwóch lat w naszej spółce nastąpił znaczny wzrost sprzedaży oprogramowania. Cieszy nas natomiast, że od wielu lat utrzymujemy się w pierwszej lidze firm branży IT. Jest to zapewne efekt naszej 30 letniej już działalności oraz pracy wysokiej klasy specjalistów. ” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES Sp z o.o.

Do najważniejszych, autorskich technologii należą Client-Web-Server, HDB, Blockchain, Proaperman i R2O. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w Banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu Zrzeszeniach Banków Spółdzielczych (Bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA, Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

25 listopada 2019

Nowa wersja 19.4 systemu ISOF

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oraz realizując zapowiedzi (pisaliśmy o tym w newsie z 19 kwietnia 2019 roku) firma HEUTHES po raz kolejny rozszerzyła system ISOF o nowe funkcjonalności wraz z nową wersją 19.4 systemu. Niektóre z funkcji są włączane do systemu zanim zostanie ogłoszona nowa wersja systemu ISOF i Klienci korzystają już z tych funkcji wcześniej.

W wersji 19.4 pojawił się ekran logowania do systemu ISOF dostosowany do urządzeń mobilnych.

W Fakturowaniu podzielona została płatność. Faktury sprzedaży wystawiane z datą wystawienia oraz datą dostawy/wykonania usługi po 1.11.2019 są wystawiane w trybie podzielonej płatności, zamiast funkcjonującej do tej pory metody odwróconego obciążenia. Warunkiem wystawienia takiej faktury jest oznaczenie kontrahenta "Czynny płatnik VAT" oraz właściwe kody PKWiU towarów. Dodana została również obsługa drukarek fiskalnych ONLINE firm Elzab i POSNET. Wprowadzony został konfigurator kolorów wydruków, co oznacza, iż możliwe jest zdefiniowanie kolorów poszczególnych wydruków zgodnie z komunikacją wizualną firmy.

W module Kasa-Bank można dokonywać przelewów VAT w trybie podzielonej płatności.

W module DMS (elektroniczny obieg dokumentów) dodano nową funkcjonalność konwersji plików DOC/ODT na wersję PDF bezpośrednio z edytora tekstu w LibreOffice OnLine. Kolejną wprowadzoną nowością jest zabezpieczanie dokumentów za pomocą HEUTHES Blockchain Security Module. System ISOF-ERP jest ściśle zintegrowany z technologią Blockchain. Stosowanie technologii Blockchain daje gwarancję niezmienności dokumentu oraz jego autentyczności, a także nieusuwalności, której nie daje ani podpis, ani pieczęć cyfrowa. Nowością są również elektroniczne akta osobowe co oznacza że istnieje możliwość przechowywania akt osobowych w systemie DMS.

Zgodnie z zapowiedziami rozbudowany został moduł handlu internetowego E-Commerce. Udostępniona została integracja z Platformą aukcyjną Allegro®, z którą można się połączyć za pomocą systemu ISOF. Wystarczy tylko uruchomić aplikację ISOF, następnie skonfigurować powiązanie serwisu aukcyjnego Allegro® z systemem ISOF. Dzięki nowym funkcjonalnościom możliwe jest: wystawianie aukcji Allegro® bezpośrednio z poziomu ISOF, pobieranie oraz obsługa zamówień z Allegro®, integracja z modułem kurierów na poziomie zamówień.

Moduł Kurierzy został przystosowany do obsługi na urządzeniach mobilnych. Integrację z systemem WooCommerce® wzbogacono o możliwość parowania sposobów dostaw z danymi zawartymi w ISOF. W Portalu Zamówieniowym pojawiła się możliwość przypisania przedstawiciela handlowego do Zamówienia z Portalu.

Od 1 września zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT, który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów, tak zwana Biała Lista płatników VAT. Za pomocą systemu ISOF możliwa jest weryfikacja kont bankowych kontrahentów na Białej Liście płatników VAT. Funkcja ta odpytuje serwer Ministerstwa Finansów i porównuje dane zawarte w ISOF z Białą listą MF. Planowana jest integracja z fakturami zakupowymi i generowaniem przelewów. Firma HEUTHES planuje również wprowadzić historię kontrahenta względem Białej Listy i własny serwer offline, na wypadek gdyby serwer MF był chwilowo niedostępny. Kolejne rozszerzenia będą sukcesywnie wprowadzane do końca roku.

W aplikacji Mobilny ISOF, moduł CRM Aktywności został rozbudowany o widok kalendarza. Jest to wirtualna forma papierowego kalendarza dostępna w wersji dopasowanej do smartfonów i tabletów. Za pomocą wirtualnego kalendarza można przeglądać wszystkie Aktywności w okresie dziennym, tygodniowym i miesięcznym.

Zakończone zostały prace nad pierwszym etapem Portalu Pracowniczego. Portal ten to dedykowana wersja ISOF, która umożliwia pracownikom np.: złożenie wniosku urlopowego, przegląd odcinków płacowych, przegląd raportów czasu pracy, zarządzanie czasem pracy, obsługę wniosków pracowniczych.

Kolejną modyfikacją są nowe pola w Kartotece towarów. Zostały w niej dodane 3 nowe pola z możliwością definiowania adresu URL do: strony internetowej dostawcy, specyfikacji towaru, opisu towaru.

W najnowszej wersji systemu ISOF nastąpiła również zmiana systemu komunikatów, wdrożona została Technologia TWA (Trusted Web Activietes), która umożliwia prezentację systemu ISOF w trybie fullscreen na urządzeniach mobilnych. Możliwe jest również sprawdzenie wersji BIFILAR (w oknie w programie).

Moduł DMS został zmodyfikowany tak, że można korzystać z różnego rodzaju formularzy i wniosków, np. urlopowych, używając tabletów lub smartfonów. Było to możliwe dzięki zastosowaniu techniki RWD (dopasowywanie się formularzy do rozdzielczości urządzeń mobilnych).

Powstała także nowa wersja Portalu Serwisowego, zgodna z RWD, która powoduje, że zgłoszenia serwisowe mogą być wykonywane z tabletu lub smartfona.

W DMS ulepszona została obsługa zdjęć, można je otwierać w galerii, wprowadzona została także możliwość szybszego usuwania wersji dokumentów.

Do faktur elektronicznych można już dodawać załączniki PDF.

Kolejna wprowadzona nowość w systemie ISOF to integracja technologii BIFILAR z drukarką fiskalną online.

Nastąpiła również integracja systemu ISOF z systemem wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich poprzez EPUAP, możliwe jest także wystawianie faktur z poziomu CRM Aktywności. Dodana została też obsługa kodów kreskowych na Ofertach oraz numery BDO (Baza Danych Odpadowych) na wszystkich dokumentach firmowych.

W cieniu wszystkich zmian wprowadzona została również nowa wizualizacja graficzna systemu ISOF. Nastąpiło ujednolicenie graficzne ekranów oparte o płaskie ikony, co jest zgodne z aktualnym trendem w systemach Android i Windows. Zmiana ta powoduje większą przejrzystość ekranów.

Wymienione zmiany są udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat Klientom trybu SaaS, ponieważ są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

07 listopada 2019

CADABAT 2.0 - nowa wersja technologii firmy HEUTHES

Firma HEUTHES rozbudowała swoją własną technologię CADABAT (ang. Caching Access DataBase Table) wprowadzoną w 2017 r. (pisaliśmy o tym w newsie z 6.12.2017 r.). Wąskim gardłem aplikacji porozumiewających się z bazami danych przy wykorzystaniu łącza JDBC jest wydajność przy operacjach masowych. Z kolei wdrożenie w firmach baz i technologii „in-memory” pozwalających zminimalizować to niekorzystne zjawisko jest zazwyczaj skomplikowanym i drogim rozwiązaniem.

HEUTHES znając te problemy opracował CADABAT - swoją wersję oprogramowania, które umożliwia przenoszenie do pamięci niektórych tabel baz danych, co znacznie przyspiesza przetwarzanie i dostęp do często przetwarzanych danych. W niektórych zastosowaniach uzyskano nawet dziesięciokrotne przyspieszenie. Mechanizm wykorzystuje inteligentne zarządzanie dostępem do tabel bazy danych z użyciem lokalnej pamięci, tak aby odczyt był wykonywany z maksymalną prędkością w samym programie, a nie poprzez spowalniające zewnętrzne interfejsy.

Technologia CADABAT pozwala na zunifikowaną pracę w środowisku wielu aplikacji i wielu serwerów, dzięki zaawansowanym technikom współdzielenia tych buforów w hierarchicznym układzie master-slave i łącząc je w węzły z użyciem hierarchicznej struktury komputerów w chmurze i lokalnej pamięci poszczególnych serwerów.

CADABAT jest stosowany od końca 2017 r. w bankowych systemach MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD oraz w systemie MC-CFT, który służy do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wykorzystując te doświadczenia firma opracowała obecnie nową wersję 2.0 tej technologii, która znacznie usprawnia synchronizację danych, a także skraca czas aktualizacji pomiędzy węzłami systemów w chmurze obliczeniowej.

Uzyskano to dzięki zastosowaniu strumieni asynchronicznych w języku Java, w szczególności w warstwie transportowej pomiędzy obiektami w chmurze. Rozwiązanie to jest szczególnie użyteczne nie tylko w przypadku danych statycznych (np. słownikowych), ale zwłaszcza dla danych często zmieniających się, kiedy konieczna jest synchronizacja pomiędzy wieloma komputerami w chmurze w czasie rzeczywistym.

Przykładowo, pracujący od 2015 r. system MC-CFT monitoruje w trybie on-line wszystkie transakcje i umożliwia przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami. Dzięki CADABAT system charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością, np. dla 2,5 miliona wzorców, czas odpowiedzi wynosi 50 ms. Nowa wersja CADABAT 2.0 została wdrożona w module MC-MP (Moduł Prowizyjny) systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, który nalicza prowizje dla klientów. W systemie, wdrożonym w jednym z największych banków w Polsce, mimo że dane ulegają częstym zmianom, dzięki nowej technologii, ich przetwarzanie odbywa się znacznie szybciej niż dotychczas.

„Dzięki nowej technologii CADABAT 2.0 proces naliczania prowizji w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB przyspieszył o rząd wielkości przy zachowaniu kompatybilności z wieloma różnymi systemami baz danych takimi jak Oracle, Informix, PostgreSQL, a także interoperacyjności z komputerami mainframe” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

27 września 2019

Firma HEUTHES z tytułem Gepard Biznesu 2018 oraz Brylant Polskiej Gospodarki 2018

HEUTHES sp. z o.o. po raz kolejny został laureatem konkursu organizowanego przez Instytut Europejskiego Biznesu i otrzymał tytuł GEPARD BIZNESU 2018.

W konkursie brało udział 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Firma HEUTHES znalazła się na 778 miejscu w rankingu wojewódzkim. W konkursie znalazły się firmy, które rozwijały się szybko, a średnia z dynamik, zysku i przychodów była wyższa niż 10%.

Firma HEUTHES wyróżniona została również tytułem BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2018, w konkursie organizowanym także przez Instytut Europejskiego Biznesu. Tytuł ten HEUTHES sp. z o.o. otrzymał po raz pierwszy.

W rywalizacji o statuetkę BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI brało udział kilkadziesiąt tysięcy polskich podmiotów gospodarczych, a firma HEUTHES uplasowała się na 369 miejscu w rankingu wojewódzkim. Tytuł BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI otrzymały firmy, których wartość rynkowa wyniosła więcej niż 10 mln zł.

Nagrody te potwierdzają dobrą i wysoką pozycję firmy HEUTHES na rynku polskiej przedsiębiorczości. Wymienione konkursy, w których wyróżniona została firma, nie są jedynymi, których HEUTHES jest laureatem. Od wielu lat firma jest nagradzana przez różne niezależne instytucje, tak biznesowe jak i branżowe i zajmuje wysokie pozycje w rankingach.

Wszystkie te nagrody i wyróżnienia są efektem konsekwentnej realizacji planów oraz twórczej i innowacyjnej koncepcji działania. Śmiało można powiedzieć, iż po 30 latach od rozpoczęcia działalności firma HEUTHES należy do liderów wśród firm branży informatycznej.

Cykliczność zdobywanych laurów, a także znaczące pozycje w nowych rankingach powodują, że firma HEUTHES jest doświadczonym, wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem.

25 września 2019

HEUTHES rozwija moduł Transakcji Natychmiastowych (KIR - EXPRESS ELIXIR®) swojego systemu MULTICENTAUR

Transakcje Natychmiastowe to system ekspresowych przelewów bankowych, powszechnie znany pod nazwą EXPRESS ELIXIR® należącą do Krajowej Izby Rozliczeniowej, dostępny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu systemowi środki są przekazywane z jednego konta bankowego na drugie w innym banku w zaledwie kilkanaście sekund.

Transakcje Natychmiastowe to jeden z modułów wchodzących w skład MULTICENTAUR PAYMENT HUB, autorskiego programu firmy HEUTHES, zapewniającego obsługę transakcji bankowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. W chwili obecnej system MULTICENTAUR jest jednym z największych w Polsce systemów, obejmującym niemal wszystkie obszary działalności banków. Z jednej strony integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Główny, System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, Centrum Rozliczeń i Reklamacji, System Kartowy, Home-Banking/Corporate Banking, ERP dla zaplecza banku. Z drugiej strony łączy systemy otoczenia bankowego, np. ELIXIR, EUROELIXIR, SORBNET, EuroSORBNET, SWIFT, BLIK, PSD2. MULTICENTAUR Tworzy główny „hub informacyjny”, przez który wszelkie systemy w Banku wymieniają informacje, i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem.

Pierwsze wdrożenie modułu Transakcji Natychmiastowych przez firmę HEUTHES miało miejsce w 2013 roku w jednym ze zrzeszeń Banków Spółdzielczych.

System przelewów natychmiastowych powiązany jest z CFT (Combating the Financing of Terrorism). Oznacza to, że wszystkie transakcje skanowane są na tę okoliczność.

W 2015 roku firma HEUTHES uzyskała certyfikację Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) związaną ze zgodnością opracowań HEUTHES z zasadami KIR.

W roku 2017 HEUTHES poszerzyła usługi o Transakcje Natychmiastowe do Urzędu Skarbowego i ZUS.

Najnowsza modyfikacja, nad którą pracuje HEUTHES dotyczy ekspresowych przelewów P2P (ang. Phone to Phone) co oznacza, że każdy szybki przelew będzie mógł być dokonywany po podaniu tylko numeru telefonu odbiorcy bez wpisywania numeru konta odbiorcy.

Transakcje natychmiastowe dynamicznie rozwijają się, wzrasta ich liczba, a do ich popularności przyczynia się rozpowszechnianie transakcji BLIKIEM (polskim systemem płatności mobilnych dokonywanych smartfonem), którego funkcjonalność firma HEUTHES rozwija. Polega to na rozszerzeniu usługi BLIK o natychmiastowe przelewy bankowe. Oznacza to, że płatności P2P będą szły kanałem Transakcji Natychmiastowych.

Firma HEUTHES intensywnie pracuje nad wdrożeniem usługi przelewów natychmiastowych w jednym z dużych polskich banków.

Transakcje Natychmiastowe (EKSPRESS ELIXIR®) to najszybszy i całkowicie bezpieczny rodzaj przelewu. Przesyłane pieniądze nie opuszczają systemu bankowego - środki do rozliczania płatności w tym systemie zdeponowane są w Narodowym Banku Polskim. Operatorem systemu EXPRESS ELIXIR® jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. W systemie środki przekazywane są bezpośrednio z konta nadawcy na konto odbiorcy przelewu, bez wykorzystania kont pośredników.

10 września 2019

Firma HEUTHES zakończyła kolejny etap rozbudowy Data Center

Firma HEUTHES wdrożyła w Data Center nową, zwielokrotnioną architekturę serwerową, dzięki której wzrósł poziom niezawodności systemu ISOF. Jedne z nowych, głównych elementów to nowe, zdwojone przełączniki sieciowe wspierające technologię SDN (Software Defined Network-programowalna sieć komputerowa). Dzięki niej istnieje możliwość dynamicznej rearanżacji sieciowej struktury sprzętowej z dopasowaniem jej do bieżących potrzeb. Innym, istotnym elementem jest rozbudowa sieci 10 Gigabit Ethernet, dzięki której powinno nastąpić przyspieszenie pracy systemu ISOF.

Oprócz rozbudowy sfery sprzętowej HEUTHES stale rozwija funkcjonalności systemu ISOF. W efekcie polityka firmy powoduje, że Klienci otrzymują zarówno większą niezawodność i wydajność pracy w ISOF, jak i nowoczesny, dopasowany do potrzeb i wymagań system.

HEUTHES od początku swojej działalności, która trwa już 30 lat, produkuje zaawansowane architektury sprzętowe dla banków. Opierając się na doświadczeniu w tej sferze, firma przenosi wspomniane rozwiązania na rynek systemów dla przedsiębiorstw. Czołowym programem w tym zakresie jest system ISOF pracujący w przeglądarce.

W systemie ISOF-PROFAP przeprowadzono także numeryczną ocenę prawdopodobieństwa awarii nowej architektury sprzętowej. Dla całego układu sprzętowego uzyskano jego charakterystykę numeryczną w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa awarii, wyrażoną przy pomocy współczynników AFR (ang. Annualized Failure Rates). W efekcie uzyskana teoretyczna niezawodność systemu wzrosła do 99,99%.

05 września 2019

Nowa umowa firmy HEUTHES z SGB-Bankiem SA

SGB-Bank SA podpisał z firmą HEUTHES umowę na cały system MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

Podpisanie przez SGB-Bank SA umowy jest zwieńczeniem dwudziestoletniej, dobrej współpracy firmy HEUTHES z SGB-Bank SA, od momentu wdrożenia systemu GRYFCARD w roku 1999, do dziś. Fakt ten świadczy również o solidności i wiarygodności systemów firmy HEUTHES. Można więc stwierdzić, że system GRYFCARD zbudował dobrą opinię, która legła u podstaw sukcesu i skłoniła SGB-Bank SA do kontynuowania i rozszerzania współpracy z firmą HEUTHES w tym roku.

System GRYFCARD zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi banku.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB natomiast, to również autorski program firmy HEUTHES. Zapewnia obsługę transakcji bankowych, integruje systemy otoczenia bankowego oraz systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę zagadnień CFT, anti-fraud oraz szeroko pojętych rozliczeń wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

Grupa SGB sukcesywnie wdraża innowacyjne systemy firmy HEUTHES co spowoduje, że wkrótce wszystkie Banki Spółdzielcze SGB będą korzystać z technologii tej firmy.

Warto zaznaczyć, że system MULTICENTAUR PAYMENT HUB został wdrożony również w Banku BPS SA oraz w zrzeszonych z nim Bankach Spółdzielczych tworzących Grupę BPS SA. Wkrótce niemal wszystkie Banki Spółdzielcze w Polsce będą więc mogły korzystać z nowoczesnych technologii zawartych w tym systemie oferowanych przez firmę HEUTHES.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma HEUTHES zakończyła wdrożenie modułu BLIK w SGB-Banku SA oraz zrzeszonych Bankach Spółdzielczych SGB (firma pisała o tym w newsie z 28 maja 2019 roku).

05 września 2019

MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES umożliwia płatności BLIK w SGB-Banku SA i Bankach Spółdzielczych SGB

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma HEUTHES zakończyła etap wdrożeń modułu BLIK w SGB-Banku SA oraz Bankach Spółdzielczych SGB (firma pisała o tym w newsie z 28 maja 2019 roku).

Zakończony etap wdrożeń to rozszerzenie systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB, autorskiego programu firmy HEUTHES. Program ten zapewnia obsługę transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego oraz systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych.

System wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2, BLIK. Obsługuje faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje. Integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetowa, bankowość korporacyjna, ERP dla zaplecza i wiele innych. Najnowsze rozszerzenie umożliwia realizację płatności mobilnych BLIK.

Moduł BLIK może współpracować również z systemem GRYFCARD. Program ten zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem, a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku.

Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz Mastercard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i BLIK.

BLIK jest polskim standardem płatności mobilnych stworzonym do dokonywania płatności smartfonem. Jest to prosty i bezpieczny system umożliwiający użytkownikom smartfonów płacenie za zakupy w sklepach internetowych, w sklepach stacjonarnych, wpłacanie i wypłacanie pieniędzy do i z bankomatów. BLIK umożliwia też błyskawiczne, międzybankowe przelewy na numer telefonu. Zamiast przepisywania 26-cyfrowego numeru konta, użytkownicy wpisują jedynie numer telefonu odbiorcy. Zamiast portfela wypełnionego plastikowymi kartami lub gotówką wystarczy mieć przy sobie telefon.

Dzięki rozwiązaniu HEUTHES ta nowa, szybko rozpowszechniająca się usługa na rynku dostępna jest dla klientów nie tylko w bankach komercyjnych, ale także w Bankach Spółdzielczych. Od 31 lipca 2019 roku umożliwiono klientom Spółdzielczej Grupy Bankowej dokonywanie płatności mobilnych za pomocą usługi BLIK.

Żeby wprowadzić usługę BLIK w Bankach Spółdzielczych SGB, systemy MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD zostały rozbudowane z jednoczesnym scentralizowaniem przetwarzania transakcji BLIK, obejmującym wszystkie banki. Dzięki tej rozbudowie powstała jedna centralna infrastruktura BLIK dla wszystkich Banków Spółdzielczych SGB. W przeciwnym razie każdy z banków musiałby tę infrastrukturę budować samodzielnie i zintegrować ją z własnym systemem księgowym.

Wdrożenie obsługi transakcji BLIK po stronie Zrzeszenia, a nie indywidualnie przez pojedyncze Banki Spółdzielcze, daje duże oszczędności związane z ujednoliceniem systemu w kilkuset bankach.

W ten sposób bankowość spółdzielcza dołącza do rynkowego trendu polegającego na stopniowym zwiększaniu udziału w rynku płatności mobilnych. Według najnowszych danych za ostatni kwartał 2018 r., po raz pierwszy w historii polskich sklepów internetowych, liczba płatności BLIK była większa niż transakcji zrealizowanych za pomocą kart płatniczych. Jako sposób płatności za zakupy w internecie wystarczy wybrać BLIK, wpisać na stronie sklepu sześciocyfrowy kod wygenerowany w swojej aplikacji mobilnej, następnie zatwierdzić go numerem PIN.

Polacy zrealizowali w 2018 roku ponad 91 mln transakcji BLIKIEM. Łączna wartość transakcji zrealizowanych w 2018 roku przekroczyła 12 mld złotych. Dla porównania, w roku 2017 było to 4,5 mld zł (za Bankier.pl).

– Tegoroczne lato bardzo sprzyja Bankom Spółdzielczym SGB. Wdrożenie MULTICENTAUR PAYMENT HUB to jeszcze jedna dobra wiadomość dla półtora miliona klientów SGB – mówi Mirosław Skiba, prezes zarządu SGB-Banku SA – a tym samym kolejna przepustka do świata najnowszych technologii, którą uzyskują banki spółdzielcze. To jednak dopiero pierwszy etap naszych działań w ramach strategii Mobilnego przyspieszenia. Likwidując dystans oddzielający sektor bankowości spółdzielczej od bankowości komercyjnej, oferujemy najnowocześniejsze usługi płatnicze przede wszystkim mieszkańcom małych miast i wsi. Wdrożyliśmy już BLIKA, Google Pay i Apple Pay, a przed nami kolejne wdrożenia: Garmin Pay, własna, funkcjonalna i mobilna platforma płatnicza, pełne wykorzystanie BS API oraz udostępnienie Bankom Spółdzielczym zintegrowanych narzędzi informatycznych i usług, które obniżą koszty ich działalności.

– Wprowadzenie BLIK jest możliwe dzięki wykorzystywaniu przez SGB-Bank SA oraz Banki Spółdzielcze SGB dwóch systemów HEUTHES, które obsługują ten rodzaj płatności: MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD. Są to jedne z najbardziej nowoczesnych rozwiązań dla środowiska bankowego na polskim rynku. Dzięki nim banki z różnych segmentów rynku mogą w szybki sposób udostępniać nowe rozwiązania swoim Klientom. Spodziewamy się, że liczba tych rozwiązań będzie wzrastać i jest to związane ze zmianami, które wprowadziła dyrektywa PSD2.” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

Oprócz usługi modułu do obsługi BLIK firma HEUTHES udostępnia również zaawansowane oprogramowanie do obsługi PSD2 (Payment Services Directive – unijna zaktualizowana dyrektywa regulująca usługi płatnicze), co umożliwia połączenie tych dwóch narzędzi do świadczenia zaawansowanych usług bankowych.

04 września 2019

HEUTHES zaimplementował dla użytkowników ISOF w terminie nowy certyfikat dla JPK

Ministerstwo Finansów zmieniło certyfikat klucza publicznego do środowiska produkcyjnego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmiana nastąpiła 23 sierpnia, na trzy dni przed ostatecznym terminem wysyłki deklaracji (26 sierpnia). W efekcie wielu podatników wykorzystujących różnorodne oprogramowanie nie zdołało wysłać wymaganych przez Ministerstwo plików.

Firma HEUTHES poradziła sobie z tym zagadnieniem i użytkownicy systemu ISOF mogli bezproblemowo wysłać deklaracje. Przy okazji tego zawirowania wokół JPK, po raz kolejny Klienci mogli naocznie przekonać się o zaletach ISOF, który zarządzany przez HEUTHES w trybie centralnym, udostępnił wszystkim użytkownikom trybu wynajmu (SaaS) zaktualizowaną wersję systemu na czas.

01 września 2019

Jubileusz 30-lecia rozpoczęcia działalności firmy HEUTHES sp. z o.o.

1 września 2019 roku mija trzydziesta rocznica rozpoczęcia działalności firmy HEUTHES sp. z o.o.

Pomysł założenia firmy o profilu informatycznym zrodził się w roku 1986. Powstała wtedy nieformalna grupa programistów HEUTHES THE SOFTWARE GROUP OF Wojciech Grzybek. Do grupy należeli również Wiesław Kawiński i Grzegorz Kowalewski. W marcu 1989 roku grupa założyła Spółkę z o.o. pod nazwą HEUTHES, której skład założycielski nie zmienił się do dziś. Wojciech Grzybek jest prezesem, Wiesław Kawiński i Grzegorz Kowalewski są współudziałowcami i wiceprezesami.

HEUTHES Spółka z o.o. została wpisana do rejestru sądowego przedsiębiorstw w marcu 1989, natomiast faktyczną działalność księgową rozpoczęła pół roku później, 1 września 1989 roku.

Nazwa HEUTHES jest nazwą nietypową ale też nieprzypadkową. Pochodzi z języka greckiego, w którym HEUristics THESaurus oznacza skarbiec wiedzy o niealgorytmicznych technikach rozwiązywania problemów.

Od momentu powstania, zamiarem firmy była działalność innowacyjna i twórcza.

30 lat temu branża informatyczna bardzo nieśmiało zaczynała pojawiać się na rynku polskim jako dziedzina całkowicie nowatorska i nieznana. Mało kto wtedy przypuszczał jak szybko zawładnie ona wszystkimi dziedzinami naszego życia, jak szybko, w tradycyjne funkcjonowanie instytucji, wejdą nowoczesne, informatyczne technologie, które ułatwią, pomogą i w końcu zrewolucjonizują świat finansów, administracji, handlu i usług. Sytuacja ta jest zasługą, między innymi, firmy HEUTHES, która w tej rewolucji informatycznej ma swój wielki udział. Śmiało należy podkreślić, że firma HEUTHES jest na rynku polskim prekursorem w branży IT (technologii informacyjnych) i sprzedaje swoje produkty zarówno do wielkich banków jak i małych rodzinnych przedsiębiorstw.

Przez te 30 lat działalności firma HEUTHES stała się znanym, na rynku polskim, producentem oprogramowania. Firma specjalizuje się w produkcji kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego, jak i dla wielu innych, mniejszych lub większych przedsiębiorstw o bardzo różnorodnym profilu działalności.

Pierwszym produktem firmy był język opisu informacji wraz z kompilatorem (programem służącym do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku - źródłowym, na równoważny kod w innym języku - wynikowym) i przeglądarką, który można określić mianem protoplasty języków SGML i HTML.

Pierwszą ważną datą w rynkowej działalności firmy był rok 1990, kiedy to HEUTHES wdrożył system ROR (bankowy system obsługi kont osobistych) w 43 oddziałach Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie. W następnym okresie ROR został wdrożony w dalszych 60 oddziałach, zarówno PBKS SA (Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, obecnie Pekao SA), jak i innych dużych bankach, takich jak PBG SA (Powszechny Bank Gospodarczy, obecnie Pekao SA) i BDK SA (Bank Depozytowo-Kredytowy, obecnie Pekao SA).

Najdłużej działającym systemem firmy jest HEUTHES-GRYFBANK. Wdrożony został w 1992 roku i w dalszym ciągu jest obecnie używany przez kilka tysięcy pracowników Pekao SA. System HEUTHES-GRYFBANK stanowi jądro systemów obsługi banku. Zawiera on funkcje księgowe, dysponenckie i kasowe, a także funkcje zaplecza księgowego (rozliczenia) i zarządzania systemem. System przeznaczony jest do stosowania zarówno w centrali banku, jak i w jego oddziałach. Szczególnym osiągnięciem było wdrożenie wersji 7.2 systemu GRYFBANKw roku 1998, w którym rozdzielono obsługę produktów bankowych od księgowości, a także wprowadzono zaawansowany język opisu produktu bankowego i zasad jego prowadzenia. System GRYFBANK jest kamieniem milowym w historii firmy.

Drugim kamieniem milowym jest stworzenie systemu GRYFCARD (1995 r - pierwsze wdrożenie w banku PBKS SA). Pozwala on m.in. na automatyzację obsługi procesów kartowych, elektroniczny obieg dokumentów między oddziałami a centralą, dostęp on-line do informacji o transakcjach kartowych i ich szczegółach. Szacuje się, że GRYFCARD obsługuje obecnie około 2 milionów kart płatniczych wydanych w Polsce. Obecnie w bankach funkcjonuje dwudziesta druga wersja systemu GRYFCARD. Jest ona znacznie zmodernizowana i przepisana do języka Java i środowisk Tomcat i Spring.

Trzecim kamieniem milowym jest system MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Historia systemu rozpoczęła się w roku 1996 pod nazwą CENTAUR OF-LINE. W roku 2000 nastąpiło rozbudowanie systemu CENTAUR o SORBNET i w 2001 miało miejsce wdrożenie mocno rozbudowanej wersji systemu pod nazwą MULTICENTAUR. W następnych latach sukcesywnie wprowadzano kolejne rozszerzenia: 2001 wdrożenie systemu ELIXIR, w 2004 ELIXIR-C, Moduł prowizyjny (CHM) 2006, w 2007 SWIFT, 2008 WESTERN UNION, 2011 SORBNET2, OGNIVO, 2012 EXPRESS ELIXIR, CFT, 2013 ORACLE, 2018 SPLIT PAYMENT i w 2019 system PSD2 oraz BLIK. W tej chwili system MULTICENTAUR jest jednym z największych w Polsce systemów obejmujący niemal wszystkie obszary działalności banków. Z jednej strony integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Główny, System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, Centrum Rozliczeń i Reklamacji, System Kartowy, Home-Banking/Corporate Banking, ERP dla zaplecza banku. Z drugiej strony łączy również systemy otoczenia bankowego, np. Elixir, EuroElixir, SORBNET, EuroSORBNET, SWIFT, Blik, PSD2. Tworzy główny „hub informacyjny”, przez który wszelkie systemy w Banku wymieniają informacje, i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem. W tej chwili jest to jeden z największych w Polsce systemów obejmujący niemal wszystkie obszary działalności banków.

Czwartym kamieniem milowym w historii firmy HEUTHES jest wyprodukowanie i wdrożenie Internetowego Systemu Obsługi Firmy - ISOF, który został wprowadzony na rynek w roku 2000. ISOF to system klasy ERP/CRM/DMS/BPM, powstały na bazie Infostrady Biznesowej, który pozwala na prowadzenie firmy poprzez standardową przeglądarkę internetową, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki temu możliwe jest łatwe stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego firmom terytorialnie rozproszonym, posiadającym oddziały, filie, magazyny czy mobilnych pracowników. Obecnie z systemu ISOF korzystają zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i te notowane na warszawskim parkiecie papierów wartościowych. Stworzenie nowego produktu o nazwie ISOF, a więc przeniesienie doświadczenia producenta systemów bankowych na rynek produktów dla przedsiębiorstw, świadczy o tym, że firma HEUTHES ciągle podąża za szybko rozwijającymi się nowoczesnymi technologiami i potrzebami klientów.

Na przestrzeni tych trzydziestu lat firma HEUTHES wdrożyła wiele rozwiązań na polu najnowocześniejszych technologii, jak również wprowadziła je na rynek IT. Do najważniejszych z nich należą:

 • BALANCED-CLIENT-SERVER (od 1989 r.),
 • CLIENT-WEB-SERVER (od 1995 r.),
 • PROAPERMAN (Probabilistic Application Performance Management, od 1995 r.),
 • HDB (od 1998 r.),
 • HDB CLOUD MONITOR (od 2000 r.),
 • MODRIBUSMAN (Model Driven Business Management, od 2005 r.),
 • KOBADIBUS (Knowledge Base Driven Information System, od 2007 r.),
 • R2O (Read Only Access To Replica, od 2011 r.),
 • RTAPU (Real Time Application Upgrade, od 2011 r.),
 • UNSYSTOR (Unsymmetrical Storage, od 2011 r.),
 • HDB ADS (Attacker Detection System, od 2012 r.),
 • PROFAP (Probabilistic Failure Prediction, od 2013 r.),
 • HEURISTICS PATTERN FINDER (od 2014 r.),
 • BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER (od 2016 r.),
 • CADABAT (Caching Access Data Base Table, od 2017 r.),
 • VIMI (Virtual User Identity Modules Cross Integration, od 2017 r.),
 • BLOCKCHAIN SECURITY MODULE (od 2018 r.).

Od początku powstania firma HEUTHES otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia: kilkukrotnie Gazele Biznesu, kilkukrotnie Gepardy Biznesu. Od roku 2009 do 2018 systemy HEUTHES rokrocznie otrzymywały nagrody Gazety Bankowej Hit Roku, a w roku 2018 system ISOF otrzymał nagrodę główną w tym konkursie.

HEUTHES utrzymuje również wysokie pozycje w rankingach i zestawieniach zamieszczanych w niezależnych publikacjach branży informatycznej. Firma może się pochwalić również bardzo dobrymi referencjami od kontrahentów strategicznych (banków) ale i od wielu firm z sektora małych, średnich i dużych firm. Coroczne, pozytywne opinie biegłych rewidentów dotyczące sprawozdań finansowych firmy świadczą o bardzo dobrej kondycji finansowej firmy, co przekłada się na permanentne poszerzanie zakresu działalności na rynku oprogramowania. Najlepszym tego potwierdzeniem jest wysoki poziom sprzedaży. Rosnące przychody uzyskiwane ze sprzedaży własnego oprogramowania sprawiały, że rosły również zyski firmy. Pozwala to planować nowe inwestycje oraz zatrudniać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. W dniu dzisiejszym HEUTHES dysponuje zespołem zdolnych i doświadczonych pracowników, a także nowoczesnym portfolio rozwiązań oraz zaawansowanym, własnym oprogramowaniem narzędziowym przeznaczonym do rozwijania systemów informatycznych.

Obecnie wśród klientów firmy są: bank PEKAO SA (od 1989 r.), obydwa zrzeszenia banków spółdzielczych: bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa, obejmujące 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu małych średnich i dużych firmach.

29 sierpnia 2019

HEUTHES wdrożył w ISOF białą listę podatników KAS

Firma HEUTHES zdążyła wdrożyć w ISOF rozwiązania na potrzeby tzw. białej listy podatników KAS, która rusza od 1 września 2019 r.

Firma przed dokonaniem przelewu może sprawdzić czy odbiorca jest na białej liście oraz czy jest na niej numer rachunku bankowego, na który ma trafić zapłata za transakcję o wartości większej niż 15 tys. PLN. Gdyby przelew trafił na konto spoza białej listy, to od 1.1.2020 r. nie będzie można takiego wydatku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W efekcie firmy będą musiały weryfikować każdorazowo, czy przelewają należność na właściwy rachunek.

Wprowadzenie nowego rozwiązania białej listy HEUTHES podzielił na kilka etapów. W pierwszej kolejności użytkownicy ISOF będą mogli od 1 września 2019 r. zweryfikować swoich kontrahentów w zakresie nazwy firmy, numeru NIP i numeru konta bankowego. W dalszej kolejności przewidywana jest integracja białej listy z modułem Faktury Zakupu oraz przed generowaniem przelewów w module Kasa-Bank. W późniejszym terminie, po udostępnieniu przez Ministerstwo Finansów finalnej wersji interfejsu programistycznego API, użytkownicy będą mogli sprawdzić w ISOF całą bazę posiadanych kontrahentów z wprowadzeniem znacznika czasowego daty weryfikacji.

Obecna, wstępna wersja API została udostępniona przez MF dopiero 6 sierpnia. Równocześnie istnieje jeszcze wiele niejasności (m.in. tryb składania przez firmę do US informacji o nieprawidłowym kontrahencie, czy choćby w kontekście aktualności sprawdzenia firmy w czasie pomiędzy zleceniem przelewu a jego faktycznym wykonaniem, itd.) i ograniczeń w tym zakresie (przykładowo możliwość weryfikacji co najwyżej 300 podmiotów dziennie).

Nowa funkcjonalność znajduje się już na serwerach produkcyjnych ISOF. Wymagana jest jedynie parametryzacja związana z adresem serwerów Krajowej Administracji Skarbowej. W tej chwili adres docelowy pozostaje nieznany i do chwili upublicznienia postacji finalnej znajduje się tam adres testowy.

Nowe rozwiązanie zostanie tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom ISOF trybu SaaS, gdyż jest wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

27 sierpnia 2019

Nowa wersja technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER

Realizując plany i spełniając zapowiedzi firma HEUTHES unowocześniła technologię BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (pisaliśmy o tym 25.10.2018). Technologia ta jest przeznaczona do łączenia aplikacji dostępnych w przeglądarce WWW z wszelkiego rodzaju urządzeniami lokalnymi i zdalnymi. Firma HEUTHES zmodyfikowała system tak, że możliwe jest już podpisywanie certyfikatów w przeglądarce WWW. Kolejną nowością jest wprowadzenie obsługi drukarek fiskalnych on-line.

Dzięki BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER proces podpisywania dokumentów cyfrowym podpisem kwalifikowanym (równoważnym podpisowi odręcznemu) i niekwalifikowanym (potwierdza tożsamość ale nie ma mocy prawnej) sprowadza się w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć. Usprawnia to i skraca podpisywanie dokumentów w przestrzeni wirtualnej, jednocześnie umożliwia korzystanie z podpisu cyfrowego we wszystkich przeglądarkach, w tym w Chrome i Firefox oraz zapewnia łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Oprócz nowego serwera aplikacyjnego HDB 5.0 wprowadzono również wzmocnienie poufności plików PDF poprzez ich zaszyfrowanie oraz możliwość podpisywania kwalifikowanym kluczem cyfrowym zaszyfrowanych plików.

BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER umożliwia stosowanie podpisu elektronicznego również do podpisywania certyfikatów (kluczy autoryzacyjnych), co jest konsekwencją rozbudowy systemu HEUTHES - CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy).

Technologia BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER, jak i jej rozszerzenia, jest transparentna i łatwa w obsłudze dla użytkowników systemów firmy HEUTHES.

Podążając za potrzebami klientów firma HEUTHES pracuje nad coraz nowszymi rozwiązaniami. W związku z tym w najbliższym czasie planowane jest dostosowanie systemu BIFILAR CLIENT WEB-SERVER do smartfonów i tabletów z systemem Android. Odbędzie się to przez integrację technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER z aplikacją Mobilny ISOF dostępną w Google Play.

23 sierpnia 2019

Nowa platforma szkoleniowa E-learning w programie Akademia ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła odświeżoną, nową wersję wirtualnych szkoleń z zakresu systemu ISOF czyli tzw e-learning. Obejmuje ona kursy znajdujące się na specjalnej platformie, stworzonej przez firmę HEUTHES, pod nazwą AKADEMIA ISOF. Dzięki tej koncepcji, najnowszy system wirtualnych szkoleń pozwala na uzyskiwanie informacji o możliwościach nowoczesnych systemów zarządzania firmą - ERP.

Nowa odsłona AKADEMII ISOF powoduje, że dostępne w niej kursy są przejrzyste, bardziej przystępne, a także łatwiejsze w obsłudze.

Jako pierwszy, odnowiony został kurs z zakresu DMS (elektroniczny obieg dokumentów). Zawiera on zestaw lekcji, po przerobieniu których, uczestnicy mogą zweryfikować swoją wiedzę rozwiązując testy. Następnie zdają wirtualny egzamin. Na koniec każdy uczestnik kursu otrzymuje certyfikat ze znajomości DMS.

Kursy są dostępne dla użytkowników systemu ISOF. Po prawidłowym założeniu konta w ISOF i zgłoszeniu zapotrzebowania, osoba zainteresowana otrzyma indywidualny login i hasło do platformy e-learningowej.

Nowa platforma odpowiednio dopasowuje się do wielkości i rozdzielczości wyświetlacza w smartfonach, tabletach, laptopach oraz PC.

Forma e- learningu, w porównaniu ze szkoleniami tradycyjnymi, jest bardziej przyjazna dla firm, instytucji czy przedsiębiorców. Uczestnicy nie są ograniczeni czasowo, ponieważ mogą pracować z kursem w dowolnej chwili, nawet poza czasem pracy czy nauki. W dowolnej chwili można również kurs przerwać i powrócić do niego w najwygodniejszym dla siebie czasie. Oprócz tego intensywność kursu może być dopasowana do możliwości i potrzeb uczestnika. Materiał można przećwiczyć kilkukrotnie co powoduje, że się go lepiej zapamiętuje. Pracodawca czy uczelnia ma, na koniec, możliwość zweryfikowania wiedzy pracownika czy studenta w postaci testu lub egzaminu. Opłaty ponoszone przez firmę czy uczelnię są nieporównywalnie mniejsze niż przy szkoleniach tradycyjnych.

Firma HEUTHES planuje sukcesywne dołączanie kolejnych kursów w systemie ISOF. Następnym będzie kurs „Księgowość”. W kolejnych miesiącach będą wdrażane kursy: „Sprzedaż”, „Magazynowanie”, „CRM” (zarządzanie relacjami z klientem). Kursem wstępnym jest szkolenie zawierające przegląd możliwości systemu ISOF.

Firma HEUTHES stworzyła specjalny program pod nazwą ISOF dla uczelni. Jest to ogólnopolski program dla szkół wyższych, którego założeniem jest nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu nowoczesnego systemu informatycznego klasy ERP.

Całkowicie nowa odsłona kampanii ISOF dla uczelni to system nauki w trybie e-learningu. Celem akcji, którą wprowadziła firma HEUTHES jest udostępnianie uczelniom wyższym najbardziej zaawansowanych technologii. System e-learningu znacznie usprawnia i przyspiesza zaznajamianie się z modułami dostępnymi w systemie ISOF.

Co roku kilka tysięcy studentów szkoli się korzystając z systemu ISOF, co przynosi im wymierne korzyści w postaci poszerzania wiedzy i korzystania z najnowocześniejszych rozwiązań.

Poniżej lista uczelni korzystających z programu ISOF:

Politechnika Śląska Uniwersytet Jagieloński
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp.
Politechnika Rzeszowska Politechnika Częstochowska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Akademia Morska w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
26 czerwca 2019

Relacja z Eko-pikniku z okazji 30-lecia HEUTHES

Z okazji jubileuszu 30-lecia działalności, firma HEUTHES zorganizowała piknik, który odbył się w sobotę 8 czerwca 2019 roku na terenie malowniczo położonego Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu nieopodal Szczecina. Ośrodek ten sąsiaduje z unikatowym, w skali europejskiej, rezerwatem ptactwa wodnego i błotnego Świdwie, gdzie można zaobserwować wyjątkowe okazy żurawi, wilg, błotniaków stawowych i łąkowych, a także licznych gatunków dzikich gęsi. Nierzadko gościem bywa również orzeł bielik, jako że Świdwie jest terytorium łowieckim króla polskich przestworzy.

Eko-piknik był już piętnastą tego typu imprezą firmową, tym razem pod tytułem: Zabawa i nauka o ekologii.

Zaproszeni goście, a także pracownicy HEUTHES licznie pojawili się na pikniku wraz z całymi rodzinami, które korzystały z wielu atrakcji przygotowanych przez ośrodek.

Niemal we wszystkich zajęciach mogli brać udział rodzice wraz ze swoimi dziećmi, zarówno tymi całkiem małymi jak i starszymi.

Wszyscy bawili się nieprzerwanie przez wiele godzin, a nad całością czuwał animator, który trzymał pieczę nad tym, żeby nikt się nie nudził. Tak więc był prowadzącym konkursy (w telewizyjnej konwencji „ Jeden z dziesięciu”) z wiedzy geograficznej, ekologicznej, historycznej i lotniczej. W każdym konkursie wyłaniany był zwycięzca, który otrzymywał nagrodę rzeczową. Pan Wodzirej organizował też zajęcia sportowe czyli, w zależności od stopnia zaawansowania, naukę lub doskonalenie tańca Zumba.

Chętni i zainteresowani mogli się poczuć prawdziwymi naukowcami, jako że Ośrodek przygotował stanowiska doświadczalne dla chemików lub fizyków amatorów. Były to interaktywne zabawy, podczas których można było przekonać się co potrafi ciekły azot, pobawić się ogniem albo spojrzeć na świat przyrody przez szkiełko, niekoniecznie różowe. Takie niewinne i, być może, pierwsze spotkania z poważną nauką niejednokrotnie będą mogły zaowocować w przyszłości.

Niezwykle ciekawą propozycją były warsztaty z rękodzieła lub nawet sztuki czyli carving lub po prostu artystyczne rzeźbienie, albo, co cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, tworzenie korali z różnokolorowych drewnianych kulek. Jednakże największą popularność zdobyło własnoręczne budowanie karmników dla ptaków. To był prawdziwy HIT pikniku. I pomimo, iż wielu „budowniczym” często potrzebna była pomoc fachowca, zwłaszcza przy skręcaniu drewnianych części śrubkami lub przy wbijaniu gwoździ, to frajda i zabawa była naprawdę przednia. Oczywiście nagrodą za ten wysiłek było zabranie domku dla ptaków do domu.

Tak więc EKO piknik odegrał w tym dniu rolę nie tylko rozrywkową i integracyjną ale również zdobywczą: można było zostać posiadaczem niejednego trofeum i zawieźć je nawet w dalekie zakątki naszego kraju, jako że wśród uczestników pikniku byli goście z wielu odległych miejsc w Polsce, między innymi z Poznania i Wrocławia, wśród nich przedstawiciele sektora bankowego.

Najbardziej hołubioną i wyróżnioną grupą były dzieci. Gdy chciały odpocząć od pracy naukowej czy rękodzielniczej mogły pomalować sobie buzie w dowolne wzory i kolory, malować piaskiem tworząc niekonwencjonalne obrazy, albo zatracić się w gipsowym szaleństwie tworząc małe dzieła sztuki. I żeby atrakcjom było zadość, nie mogło się obyć bez dmuchanej, kolorowej zjeżdżalni i takiegoż samego zamku do skakania. Kiedy już szaleństwa na dmuchańcach się znudziły to na śmiałków czekała jeszcze ścianka wspinaczkowa. Na początku z niepewnością i obawą ale w miarę upływu czasu było coraz więcej chętnych. Na szczęście obyło się bez, nawet najmniejszych, incydentów bo podczas całej imprezy nad bezpieczeństwem czuwała specjalna grupa ratowników.

Na pikniku na łonie natury, w tak niesamowitych okolicznościach przyrody nie mogło zabraknąć dobrego jadła. I nie zabrakło…

Przez cały czas trwania tego jubileuszowego spotkania uczestnikom towarzyszyła muzyka, którą selekcjonował profesjonalny DJ. Wśród muzycznych propozycji każdy mógł doczekać się czegoś dla siebie ponieważ repertuar przygotowany przez profesjonalistę był bardzo różnorodny i dopasowany do każdego wieku.

No i na koniec główna atrakcja dnia i jednocześnie niespodzianka, czyli koncert zespołu VOŁOSI.

Vołosi to kwintet smyczkowy, swoisty mix górali z Beskidu Śląskiego oraz muzyków klasycznych z akademii. Wiolonczela, kontrabas, altówka i dwie pary skrzypiec – wydawać by się mogło nuda. Nic bardziej mylnego. To co ta piątka zaprezentowała nie mieści się w żadnych muzycznych kanonach. Połączenie folku z klasyką, szczypta muzyki pop doprawiona energetycznym show aktorskim muzyków, spowodowały u widzów zaskakujące reakcje: wpatrzony wzrok, otwarte usta, sowite oklaski, owacje na stojąco zakończone trzykrotną prośbą o bis. Naprawdę trudno było pozwolić tym pięciu dżentelmenom zejść ze sceny.

Taki emocjonalny odbiór świadczył o tym, że organizator idealnie trafił w gusta publiczności i sprostał jej oczekiwaniom. Należy pochwalić również perfekcyjne technicznie przygotowanie jakości dźwięku koncertu, które idealnie nawiązało do perfekcji z jaką firma HEUTHES dba o interesy kontrahentów. To było niezapomniane show, uczta dla wielu zmysłów, niecodzienne i wyjątkowe widowisko muzyczne.

Powyższa relacja dowodzi, iż idea pikniku rodzinnego po raz kolejny sprawdziła się. Wszyscy przybyli, a więc pracownicy firmy HEUTHES jak również przedstawiciele banków wraz z rodzinami opuszczali Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej uśmiechnięci, wypoczęci i zrelaksowani.

Mamy nadzieję, iż forma pikniku rodzinnego, wspólne gry, zabawy i biesiadowanie zachęci do uczestnictwa w jego następnej edycji.

Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za przybycie, tych którym nie udało się dojechać pozdrawiamy i zachęcamy do udziału w następnym pikniku.

28 maja 2019

MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES umożliwi płatności BLIK w SGB-Banku i zrzeszonych Bankach Spółdzielczych SGB

Firma HEUTHES sp. z o.o. wdraża w SGB-Banku S.A. oraz zrzeszonych Bankach Spółdzielczych grupy SGB aktualizację swojego systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB umożliwiającą realizację płatności mobilnych BLIK. BLIK jest polskim standardem płatności, który osiągnął niezaprzeczalny sukces i dzięki rozwiązaniu HEUTHES będzie dostępny nie tylko w bankach komercyjnych, ale także w Bankach Spółdzielczych.

Płatności mobilne BLIK umożliwią Klientom Banków Spółdzielczych, wykonywanie za pomocą smartfonów natychmiastowych płatności w sklepach internetowych i stacjonarnych, przelewy bezpośrednio na numer telefonu czy wypłaty z bankomatów.” - powiedział Robert Tórz, Dyrektor Departamentu Klienta Indywidualnego i Bankowości Mobilnej SGB-Banku S.A.

Obecnie systemy bankowe są stopniowo otwierane, zgodnie z wymogami dyrektywy PSD2. Tym samym Klienci banków uzyskują możliwość zarządzania swoimi pieniędzmi nie tylko z poziomu bankowości internetowych czy mobilnych, ale również z zewnętrznych systemów informatycznych funkcjonujących u niezależnych usługodawców na rynku usług płatniczych określanych jako podmiot trzeci (Third Party Provider).

W celu umożliwienia implementacji tej tematyki w Bankach Spółdzielczych, system MULTICENTAUR PAYMENT HUB został rozbudowany o obsługę kilkunastu kanałów rozliczeniowych (m.in. BLIK), z jednoczesnym scentralizowaniem wszystkich możliwych czynności, które w przeciwnym razie musiałyby być implementowane i zarządzane przez każdy Bank Spółdzielczy indywidualnie.

W ten sposób bankowość spółdzielcza dołącza do obecnego rynkowego trendu polegającego na stopniowym zwiększaniu udziału w rynku płatności mobilnych. Według najnowszych danych za ostatni kwartał 2018 r., po raz pierwszy w historii polskich sklepów internetowych, liczba płatności BLIK była większa niż transakcji zrealizowanych za pomocą kart płatniczych. Wdrożenie obsługi transakcji BLIK po stronie Zrzeszenia, a nie indywidualnie przez pojedyncze Banki Spółdzielcze daje duże oszczędności związane z synergią implementacji kilkuset banków w ramach jednego systemu.

Wprowadzenie BLIK jest możliwe dzięki wykorzystywaniu przez SGB-Bank SA oraz zrzeszone z nim Banki Spółdzielcze dwóch systemów HEUTHES, które obsługują ten rodzaj płatności: MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD. Są to jedne z najbardziej nowoczesnych rozwiązań dla środowiska bankowego na polskim rynku. Dzięki nim banki z różnych segmentów rynku mogą w szybki sposób udostępniać nowe rozwiązania swoim Klientom. Spodziewamy się, że liczba tych rozwiązań będzie wzrastać i jest to związane ze zmianami, które wprowadziła dyrektywa PSD2.” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego oraz systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych (tzw. główny "hub transakcyjny"). System wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2, BLIK. Obsługuje faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje. W system wbudowane są zaawansowane mechanizmy CFT (ang. Combating the Financing of Terrorism), służące do przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, działające zarówno w wersji on-line jak i w trybie wsadowym. W zakresie przetwarzania wewnętrznego integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetowa, bankowość korporacyjna, ERP dla zaplecza i wiele innych.

Z kolei system GRYFCARD zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem a systemami Banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz MasterCard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i BLIK.

Warto przypomnieć, że MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w bankach i jest stale rozwijany już od 18 lat. W 2013 r. został wyróżniony tytułem Rekomendacja w dorocznym, prestiżowym konkursie "Hit Roku dla Instytucji Finansowych" organizowanym przez Gazetę Bankową. Z kolei GRYFCARD pracuje w bankach i jest ciągle rozwijany od 24 lat.

30 kwietnia 2019

Blockchain w ISOF-ERP nagrodzony tytułem Rekomendacja Hit Roku 2019

Rozwiązanie Blockchain w systemie ISOF-ERP otrzymało od Gazety Bankowej tytuł Rekomendacja Hit Roku 2019 w kategorii Przemysł 4.0 w 12. edycji konkursu technologicznego Hit Roku.

Patronat honorowy nad konkursem objęło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W konkursie Gazety Bankowej, najstarszego w Polsce pisma o tematyce ekonomicznej, nagrodzone zostały najciekawsze i najbardziej innowacyjne systemy IT proponowane firmom i instytucjom finansowym, które w bieżącym roku mogą stać się hitami rynkowymi.

W trakcie Gali Technologicznej, podczas której wręczono nagrody Hit Roku i Lider, głos zabrali m.in. reprezentanci czołowych resortów: Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz przewodnicząca konkursowego jury, a także Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju oraz Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji.

Jadwiga Emilewicz w trakcie wystąpienia powiedziała „miałam przyjemność przewodniczyć jury i w trakcie tych obrad mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję. Nie tylko o tym, jakie rozwiązania powinny zostać nagrodzona, ale także o tym, jak powinna wyglądać polityka innowacyjności w Polsce i co należy zmienić, aby takich przedsiębiorstw innowacyjnych w Polsce było jak najwięcej. O tym, że rząd docenia wagę innowacyjności, świadczy najlepiej przyjęta już ponad 3 lata temu Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Uwzględniliśmy w niej wysokie stężenie innowacyjności w Polsce”.

W kategorii - Przemysł 4.0 na rekomendację jury zasłużył Blockchain w ISOF-ERP. To jeden z pierwszych na świecie systemów ERP na rynku, który standardowo jest wyposażony w technologię Blockchain. Technologia Blockchain jest zarówno w samym jądrze ISOF-ERP, jak i w poszczególnych modułach. Dzięki temu w systemie ISOF-ERP możliwe jest dodawanie do łańcucha dowolnych dokumentów elektronicznych celem zabezpieczenia, a także potwierdzania autentyczności i oryginalności pochodzenia. Przykładowo, w przypadku plików PDF można zabezpieczać dokument zarówno pieczęcią cyfrową, podpisem cyfrowym, jak i technologią Blockchain z opcjonalnym dodaniem na końcu, dodatkowej strony z informacjami o Blockchain i kodami QR do aplikacji na telefony komórkowe i linkami do CRM Serwisowego i CRM Dokumentowego gdzie można zweryfikować posiadaczy dokumentu.

Dokumenty zabezpieczone łańcuchem Blockchain i wysłane do kontrahentów użytkowników systemów HEUTHES mogą być weryfikowane w internetowych portalach HEUTHES: Dokumentowym, Zamówieniowym i Serwisowym. Blockchain ma też duże znaczenie w module DMS, ponieważ zapewnia ciągłość zapisów w systemie zarządzania dokumentami, a także pozwala na weryfikację dokumentów.

ISOF-ERP jest zaawansowanym rozwiązaniem obejmującym wszystkie obszary funkcjonowania firm, takie jak: Zamówienia, Produkcja, Sprzedaż i Zakupy, Magazyny, Rachunkowość i wiele innych. Zawiera jednocześnie obsługę szeregu najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, Logistykę oraz Internetowy Portal Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumentowy. System jest stosowany również w bankowości, np. do komunikacji z klientami korporacyjnymi oraz do wspomagania elektronicznych kanałów usług bankowych, a także do obsługi procedur reklamacyjnych. Praca z systemem odbywa się w przeglądarce internetowej. Rozwiązanie jest stale rozwijane od 2000 r. i dostępne w trybie wynajmu w Internecie oraz jako licencja.

Obszerny opis nagrodzonego rozwiązania znajduje się na stronie www.isof.pl, a także w wydaniu specjalnym 1/2019 Techno Biznes 2019, będącym dodatkiem do Gazety Bankowej. Relacja z gali znajduje się na stronie http://wgospodarce.pl/informacje/62821-technobiznes-2019-te-rozwiazania-beda-hitami.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach zarówno nagrodę główną, jak i tytuły Rekomendacja w tym samym konkursie Gazety Bankowej otrzymały inne systemy firmy HEUTHES.

Więcej o nagrodach i wyróżnieniach dla firmy HEUTHES na stronach www.isof.pl/nagrody.hdb.

19 kwietnia 2019

Nowa wersja 19.2.1 systemu ISOF-ERP

HEUTHES udostępnił klientom nową, rozbudowaną wersję 19.2.1 systemu ISOF-ERP. Firma przyjęła politykę dodawania do systemu nowych elementów na bieżąco, bez czekania na oficjalne upublicznienie wersji ze zmienioną numeracją. W efekcie, poprzednia wersja o której powiadomiono użytkowników była oznaczona jako 19.0.3. Od tego czasu, do dnia dzisiejszego w systemie ISOF-ERP zostały wprowadzone nowe funkcjonalności, w modułach: CRM Analityczny, CRM Aktywności, Oferty, Kartoteka towarów, Poczta, Portal Zamówieniowy, Urządzenia, DMS, Kurierzy, obsługa e-commerce.

W Module CRM Analityczny dodano możliwość przeglądania projektów kontrahenta oraz Zgłoszeń serwisowych wprost z funkcji Baza marketingowa. Dodatkowo w zakładce CRM dodano element Portfolio projekty.

W module CRM Aktywności wprowadzono obsługę Zamówień od klienta z poziomu edycji Aktywności. Tym samym wprowadzono możliwość wystawiania dokumentów magazynowych WZ oraz wszystkich rodzajów dokumentów sprzedaży z poziomu dokumentu ZK (Zamówienie od klienta), załączonego do Aktywności.

W module Oferty dodano opcję wydruku pozwalającą ukryć numer faksów (dostawcy i odbiorcy) na wydruku dokumentu.

Na liście wyboru w Kartotece towarów umożliwiono filtrowanie towarów nie przypisanych do żadnej grupy towarowej.

W ustawieniach Poczty został dodany ujednolicony ekran zarządzania ustawieniami poczty dla użytkowników systemu.

W Portalu Zamówieniowym została dodana opcja geolokalizacji klientów składających zamówienia.

Urządzenia zostały rozbudowane o dodatkowe pola w Kartotece (Okres serwisowy, Data rozpoczęcia cyklu serwisowego, Data następnego przeglądu, Numer telefonu, E-mail). Wprowadzono możliwość zapisu Urządzenia w drzewie dokumentów DMS, dzięki czemu można m.in. wykorzystać mechanizm obiegów/workflow do ich obsługi. Rozbudowano także wersjonowanie Urządzeń.

Tablice Kanban w DMS zostały wzbogacone o edytor treści WYSiWYG, pole Termin realizacji oraz historię karty. Również w DMS wprowadzono zabezpieczanie plików PDF hasłem.

W związku ze zmianami prawnymi obowiązującymi od początku 2019 roku system został rozbudowany o możliwość generowania oraz wysyłania sprawozdań finansowych pełnych i uproszczonych w postaci elektronicznej. Zmiany związane z nowymi regulacjami prawnymi objęły w systemie również: nową strukturę plików JPK, raport przepływów pieniężnych w postaci elektronicznej, zmiany w kapitale własnym, PIT-4R oraz NIP na paragonie.

W zakresie e-coomerce dołączono integrację ze sklepem internetowym WooCommerce. Wprowadzono import zamówień, tworzenie kontrahentów oraz aktualizację statusów zamówień pobieranych do sklepu z systemu ISOF-ERP. WooCommerce dołączył tym samym do obsługiwanych już wcześniej sklepów Shoper oraz IdoSell Shop.

W systemie powstała nowa funkcjonalność Kurierzy. Obecnie ISOF-ERP jest zintegrowany z firmami kurierskimi DHL i DPD. W module Kurierzy dostępnym z poziomu Zamówień od klienta umożliwiono: rejestrację przesyłek krajowych (i krajowych do punktu Parcelshop DHL) oraz eksportowych połączoną z zamawianiem odbioru przez kuriera, pobieranie etykiet oraz dokumentów potwierdzenia nadania, anulowanie przesyłek oraz możliwość pobierania statusów przesyłek.

W firmie trwają aktualnie testy kolejnych nowych rozwiązań, które będą sukcesywnie dołączane do aktualnej wersji 19.2.1. Niebawem zostanie udostępniona Integracja z Allegro, która umożliwi wystawianie aukcji Allegro bezpośrednio z poziomu ISOF-ERP, pobieranie oraz obsługę zamówień z Allegro oraz integrację z modułem kurierów na poziomie zamówień.

Kolejną nowością będzie zabezpieczanie dokumentów za pomocą HEUTHES Blockchain Security Module.

Wprowadzone zostaną elektroniczne akta osobowe, tzw. e-teczki w module Kadry-Płace.

Użytkownicy uzyskają możliwość zdefiniowania kolorów wydruków poszczególnych dokumentów dzięki Konfiguratorowi kolorów.

Udostępniony zostanie także Internetowy Portal Pracowniczy jako dedykowana aplikacja mobilna, która umożliwi pracownikom m.in. złożenie wniosku urlopowego, przegląd odcinków płacowych i raportów czasu pracy, zarządzanie czasem pracy, a także obsługę wniosków pracowniczych.

W aplikacji Mobilny ISOF, moduł CRM Aktywności zostanie rozbudowany o widok kalendarza.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl

29 marca 2019

Jubileusz 30-lecia założenia firmy HEUTHES sp. z o.o.

HEUTHES obchodzi trzydziestolecie założenia. Firma została założona 29 marca 1989 roku i rozpoczęła działalność 1 września tego roku. Do dnia dzisiejszego stała się znanym na rynku producentem oprogramowania. Jej specjalizacją jest produkcja kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego, a także zaawansowanych systemów klasy ERP. Systemy firmy pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Wirtualne muzeum HEUTHES

Więcej o historii firmy można przeczytać pod adresem www.isof.pl/muzeum, w wirtualnym muzeum. Prezentuje ono przedmioty wykorzystywane w trakcie rozwoju przedsiębiorstwa. Wiele z nich, zwłaszcza wśród młodszych zwiedzających przyzwyczajonych do obecnych rozwiązań, może budzić zdziwienie i zaskoczenie. Przykładem może tu być „pierwszy telefon komórkowy w HEUTHES”, Nokia Talkman 720 NMT-450, który 30 lat temu ważył około 2 kg i miał długość 28 cm.

Nazwa HEUTHES

Historia firmy sięga roku 1986, kiedy to powstała nieformalna grupa programistów pod nazwą HEUTHES The Software Group of Wojciech Grzybek. Początkowo programiści wchodzący w skład zespołu pracowali w różnych firmach, które współpracowały w tworzeniu oprogramowania. Jednak niezależnie od tego, gdzie programy powstawały, sygnowane były znakiem HEUTHES. Pierwszym produktem był system zarządzania informacją HEUTHES (grec. HEUristics THESaurus oznacza skarbiec wiedzy o niealgorytmicznych technikach rozwiązania problemów).

Pierwsza ważna data

Pierwszą ważną datą w rynkowej działalności firmy jest rok 1990, kiedy to HEUTHES wdrożył system ROR (bankowy system obsługi kont osobistych) w 43 oddziałach Pomorskiego Banku Kredytowego w Szczecinie. W następnym okresie ROR został wdrożony w dalszych 60 oddziałach, zarówno PBKS SA (Pomorski Bank Kredytowy w Szczecinie, obecnie Pekao SA), jak i innych dużych banków, takich jak PBG SA (Powszechny Bank Gospodarczy, obecnie Pekao SA) i BDK SA (Bank Depozytowo-Kredytowy, obecnie Pekao SA).

GRYFBANK - kamień milowy w historii firmy

Najdłużej działającym systemem firmy jest HEUTHES-GRYFBANK. Wdrożony został w 1992 roku i w dalszym ciągu jest obecnie używany przez kilka tysięcy pracowników PEKAO SA. Tak długi okres użytkowania wiąże się z implementacją w systemie najważniejszej technologii firmy - KOBADIBUS (ang. Knowledge Base Driven Banking System - Sterowany Bazą Wiedzy System Bankowy) dzięki której możliwe jest samodzielne definiowanie przez pracowników banku produktów bankowych wraz z zasadami działania i księgowania. Wdrażanie systemu GRYFBANK rozpoczęło się w 1992 roku i objęło PBKS SA i BDK SA. Obecnie, po skonsolidowaniu Grupy PEKAO SA firma HEUTHES jest również dostawcą oprogramowania do banku PEKAO SA.

GRYFCARD – drugi kamień milowy

Dobra współpraca z bankami zaowocowała powstaniem kolejnego rozwiązania, systemu GRYFCARD. Pozwala on m.in. na automatyzację obsługi procesów kartowych, elektroniczny obieg dokumentów między oddziałami a centralą, dostęp on-line do informacji o transakcjach kartowych i ich szczegółach. Dzięki temu umożliwia obsługę większej liczby klientów i ma bezpośredni wpływ na usprawnienie pracy i redukcję kosztów działania banku oraz bezpieczeństwo funkcjonowania kart płatniczych. Pierwsze wdrożenie systemu GRYFCARD miało miejsce w 1995 r. w banku PBKS SA. Kolejnym bankiem, który w 1998 r. wdrożył system był Bank Gospodarki Żywnościowej SA. W 1999 roku dołączył do nich Gospodarczy Bank Wielkopolski SA (obecnie SGB-BANK SA). W 2004 roku miało miejsce wdrożenie w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA (obecnie DnB Bank Polska SA) oraz w roku 2006 w Mazowieckim Banku Regionalnym SA (obecnie SGB-BANK SA). Wchodzący w skład GRYFCARD, system GRYFCARD/WWW po raz pierwszy został wdrożony w 2005 roku w Gospodarczym Banku Wielkopolski SA (obecnie SGB-BANK SA) oraz w kilkuset bankach zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. W 2006 system został wdrożony w Mazowieckim Banku Regionalnym SA (obecnie SGB-BANK SA) i zrzeszonych z nim bankach spółdzielczych. Szacuje się, że GRYFCARD obsługuje obecnie około 2 milionów kart płatniczych wydanych w Polsce. Obecnie w bankach funkcjonuje 22. wersja systemu GRYFCARD. Jest ona znacznie zmodernizowana i przepisana do języka Java i środowisk Tomcat i Spring.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB – trzeci kamień milowy

Kolejnym ważnym systemem w historii firmy jest MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Jest to rozwiązanie, który tworzy połączenie pomiędzy wszystkimi systemami w banku. Z jednej strony integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: System Główny, System Księgi Głównej kont rozrachunkowych, Centrum Rozliczeń i Reklamacji, System Kartowy, Home-Banking/Corporate Banking, ERP dla zaplecza banku. Z drugiej strony łączy również systemy otoczenia bankowego, np. Elixir, EuroElixir, SORBNET, EuroSORBNET, SWIFT, Blik, PSD2. Tworzy główny „hub informacyjny” przez który wszelkie systemy w Banku wymieniają informacje i który pośredniczy w komunikacji z otoczeniem Banku i jego Klientem. W tej chwili jest to jeden z największych w Polsce systemów obejmujący niemal wszystkie obszary działalności banków, m.in.:

 • Płatności:
  • Elixir
  • EuroElixir – SEPA
  • TARGET2
  • STEP2 exchange SORBNET
  • EuroSORBNET
  • Split Payment
  • Blik
  • PSD2
 • Corporate Banking:
  • Virtual accounts
  • Direct Debits, Internal Direct Debits
  • Charging Module
  • Massive Payments
  • High Priority Payments
  • Bailiff (bailiff's payments)
  • Factoring
  • Bill Payments
  • Postal Orders
  Księga Główna:
  • Loro/Nostro
  • kontroli płatności
  • Pooling, Overdraft
 • Operacje międzynarodowe:
  • SWIFT z Loro/Nostro Projection
  • Virtual Banking
  • Agenci i Bank of New York
  • czeki Western Union
  • czeki międzynarodowe
 • Portale Informacyjne dla Klientów Biznesowych

Protoplastą tego rozwiązania był system CENTAUR OFF-LINE, wdrożony w 1996 r., który po połączeniu z wersją ON-LINE i zmianie technologii utworzył system MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Jego pierwsze wdrożenie, w Banku Pekao S.A. rozpoczęło się w 2001 roku. W 2006 roku miało miejsce wdrożenie w Mazowieckim Banku Regionalnym SA, w 2013 roku w banku SGB-BANK SA, a w 2017 w banku BPS SA. Jego elementy pracują także w Banku Spółdzielczym w Brodnicy i Volkswagen Bank GmbH. Najnowsza wersja systemu zawiera uruchomione kanały PSD2 i Blik, które pracują także w GRYFCARD. Największe instalacje wykonują wiele milionów operacji dziennie.

ISOF – czwarty kamień milowy

W 1999 roku HEUTHES postanowił rozwinąć działalność i przenieść swoje doświadczenie producenta systemów bankowych na rynek produktów dla przedsiębiorstw. Firma w 2000 r. wprowadziła na rynek Internetowy System Obsługi Firmy - ISOF. To system klasy ERP/CRM/DMS, który pozwala na prowadzenie firmy poprzez standardową przeglądarkę internetową, z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki temu umożliwia łatwe stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego firmom terytorialnie rozproszonym, posiadającym oddziały, filie, magazyny czy mobilnych pracowników. Obecnie ISOF pracuje zarówno w firmach małych i średnich, jak i tych notowanych na warszawskim parkiecie papierów wartościowych. Rodzina systemów ISOF obejmuje: ISOF-ERP dla małych, średnich i dużych firm, ISOF-WORKFLOW do zarządzania obiegami dokumentów, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i obsługiwanych przez nie firm oraz ISOF-START dla mikro i małych firm.

Najnowsza wersja systemu ISOF-ERP zawiera m.in. technologię blockchain, która wzmacnia kwestie bezpieczeństwa w systemach IT. System jest nieocenionym pomocnikiem dla kadry menadżerskiej we wdrożeniu nowoczesnych i wygrywających strategii biznesowych do których można zaliczyć m.in.:

 • sprzedaż relacyjną,
 • e-commerce,
 • telepracę,
 • strategiczną kartę wyników,
 • zarządzanie kosztami działań ABC/M,
 • controlling,
 • planowanie sprzedaży,
 • logistykę,
 • przemysł 4.0.

Technologie HEUTHES – piąty kamień milowy

HEUTHES stworzył własne technologie informatyczne, które wykorzystuje do budowy własnych systemów. Do najważniejszych technologii należą:

 • BALANCED-CLIENT-SERVER (od 1989 r.),
 • CLIENT-WEB-SERVER (od 1995 r.),
 • PROAPERMAN (Probabilistic Application Performance Management, od 1995 r.),
 • HDB (od 1998 r.),
 • HDB CLOUD MONITOR (od 2000 r.),
 • MODRIBUSMAN (Model Driven Business Management, od 2005 r.),
 • KOBADIBUS (Knowledge Base Driven Information System, od 2007 r.),
 • R2O (Read Only Access To Replica, od 2011 r.),
 • RTAPU (Real Time Application Upgrade, od 2011 r.),
 • UNSYSTOR (Unsymmetrical Storage, od 2011 r.),
 • HDB ADS (Attacker Detection System, od 2012 r.),
 • PROFAP (Probabilistic Failure Prediction, od 2013 r.),
 • HEURISTICS PATTERN FINDER (od 2014 r.),
 • BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER (od 2016 r.),
 • CADABAT (Caching Access Data Base Table, od 2017 r.),
 • VIMI (Virtual User Identity Modules Cross Integration, od 2017 r.),
 • BLOCKCHAIN SECURITY MODULE (od 2018 r.).

Firma HEUTHES od początku istnienia jest zorientowana na rozwój własnych technologii, implementowanych w systemach dla bankowości i przedsiębiorstw. W ocenie Zarządu oraz na bazie naszej pozycji rynkowej widać, że ta strategia jest słuszna. Od 1989 r. opracowaliśmy kilkanaście technologii, które budują przewagę naszych rozwiązań nad konkurencją” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

29 stycznia 2019

Nowa wersja CAK firmy HEUTHES

Firma HEUTHES zmodernizowała swój system HEUTHES-CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy) do certyfikacji kluczy kryptograficznych X.509. Dzięki HEUTHES-CAK, firmy i banki mogą stworzyć swoje własne systemy generowania kluczy dla aplikacji.

Dotychczas na potrzeby certyfikacji używano w HEUTHES-CAK apletu Javy w formie wtyczki do przeglądarki. Obecnie zostało to zastąpione nowym rozwiązaniem, powstałym przy użyciu własnej technologii HEUTHES, Bifilar Client-Web-Server, które pozwala na podpisywanie dokumentów PDF i XML podpisem korporacyjnym (niekwalifikowanym) lub kwalifikowanym, a także pieczęcią cyfrową. Pozwala też na szyfrowanie plików PDF.

Technologia Bifilar Client-Web-Server została stworzona po to aby umożliwić podłączenie dowolnego urządzenia do systemu pracującego w przeglądarce internetowej i stanowi warstwę pośredniczącą pomiędzy systemami firmy a urządzeniami lokalnymi. Umożliwia w praktyce m.in. obsługę podpisów i pieczęci elektronicznych, drukarek fiskalnych, drukarek igłowych, czytników kodów kreskowych oraz szyfrowanie plików.

Proces rozbudowy systemu HEUTHES-CAK jest też powiązany z rozwojem własnej aplikacji HEUTHES - „Mobilny ISOF” na platformę Android * (dostępna w Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobile.isof), która ułatwia użytkownikom generowanie kluczy i wystawianie żądań certyfikacji oraz wczytywanie certyfikatów przygotowanych przez HEUTHES-CAK na urządzeniach mobilnych.

HEUTHES-CAK umożliwia odpowiedni przebieg procesu i obieg informacji związanych z obsługą instalowania przez użytkowników Certyfikatów do pracy w aplikacji, w przeglądarce. Proces rozpoczyna nadanie uprawnień użytkownikowi do posiadania Certyfikatu. Następnie generowany jest numer PIN, który zostaje przekazany bezpiecznym kanałem użytkownikowi. Za pomocą PIN użytkownik generuje parę kluczy: publiczny i prywatny i wysyła do HEUTHES-CAK żądanie certyfikacji. Po wygenerowaniu Certyfikatu, HEUTHES-CAK odsyła użytkownikowi informację o jego gotowości do pobrania i wspiera go w trakcie instalacji. Po wygaśnięciu ważności certyfikatu, proces recertyfikacji przebiega w podobny sposób.

Zabezpieczenie internetowych systemów informatycznych dzięki aplikacji HEUTHES-CAK jest najlepszą obroną w dzisiejszych czasach ataków cybernetycznych na systemy komputerowe” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

7 stycznia 2019

Podniesienie bezpieczeństwa i przyspieszenie systemów HEUTHES dzięki wdrożeniu technologii TLS 1.3

Firma HEUTHES wdrożyła, na potrzeby wszystkich swoich systemów pracujących w przeglądarkach internetowych dzięki technologii Client-Web-Server, obsługę protokołu TLS 1.3, który jest w tej chwili wykorzystywany przez najnowsze przeglądarki, Chrome od wersji 71. i Firefox od 64.

Testy nowego rozwiązania TLS 1.3 w systemie ISOF-ERP wykazały znaczne przyspieszenie interakcyjności systemów. Firma liczy też na podobne korzyści implementując tą technologię, w dalszej kolejności, w rozwiązaniach bankowych.

TLS 1.3 jako nowy standard zabezpieczeń w Internecie, zdaniem ekspertów, znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa. Osiąga to poprzez wykluczenie starych i nieefektywnych algorytmów kryptograficznych i wprowadzenie nowych, silniejszych, odpornych m.in. na Forward Secrecy (pisaliśmy o tym w newsie z 4.9.2013). Uproszczono też nawiązywanie i kontynuowanie transmisji danych pomiędzy przeglądarką a serwerem WWW co wpłynęło na przyspieszenie interfejsu użytkownika.

Każdy użytkownik systemów HEUTHES może przekonać się samodzielnie o przyspieszeniu pracy, gdyż wszystkie aplikacje firmy w technologii Client-Web-Server, zarówno dla firm, jak i dla bankowości, mają wbudowany zestaw testów wydajności pracy stacji roboczej w chmurze. Obejmują one testy szybkości sieci – połączenia TCP/IP, szybkości połączenia z serwerem aplikacyjnym HDB, wydajności zestawu komputer z przeglądarką oraz sprawności i jakości komunikacji przeglądarki w przypadku dużej ilości niewielkich plików. Ten ostatni test jest czuły na zastosowanie protokołu HTTP/2 zaimplementowanego w rozwiązaniach HEUTHES już w 2016 r. (pisaliśmy o tym w newsie z 24.6.2016 r.).

Nowe rozwiązanie zostało włączone wraz z wdrożeniem wersji 5.0 serwera aplikacyjnego HDB, który z językiem programowania HDB stanowi podstawę systemów firmy. W najnowszym HDB wprowadzono także środowisko Java 11 i nową wersję technologii Bifilar Client-Web-Server.

W systemie ISOF-ERP nowa funkcjonalność znalazła się z początkiem 2019 r. na serwerze demonstracyjnym https://demo.isof.pl, a do wersji produkcyjnej trafi ona wraz z nową wersją 19.0.4 systemu ISOF-ERP w I kw. 2019 r.

4 stycznia 2019

Wzrost o około 30% sprzedaży systemów i usług informatycznych HEUTHES w 2018 r. – wstępne podsumowanie

Firma HEUTHES wstępnie podsumowała wyniki finansowe za 2018 rok jeszcze przed badaniem bilansu przeprowadzanym corocznie przez niezależną firmę audytorską. Firma zanotowała dodatni wynik finansowy, a całkowite przychody ze sprzedaży rozwiązań informatycznych w 2018 wzrosły o około 30% w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2018 roku pozyskaliśmy wielu nowych klientów zarówno z sektora bankowego, jak i przedsiębiorstw. Dla sektora bankowego opracowaliśmy wiele nowych rozwiązań, w tym integrację Blik i PSD2 z MULTICENTAUR Payment Hub. HEUTHES wchodzi w rok 30-lecia działalności na rynku, z wypełnionym portfelem zamówień na cały 2019 rok na poziomie podobnym do tegorocznego. Kondycja finansowa firmy jest bardzo dobra i niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym czasie. W 2018 roku skorzystaliśmy z ulgi na badania i rozwój za rok 2017, która pozwoliła na zwiększenie zatrudnienia i przyczyniła się do osiągnięcia dużo lepszej sprzedaży w 2018 r. Ulga za 2018 rok będzie dwukrotnie większa i mamy nadzieję, że będzie istotnym impulsem rozwojowym w 2019 roku. Cieszymy się też z wprowadzenia w Polsce od 2019 r. ulgi podatkowej Innovation Box (IP Box), która jest przewidywana dla firm takich jak HEUTHES. Jej skutki HEUTHES odczuje dopiero w 2020 roku” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu.

Ostateczne dane finansowe zostaną udostępnione przez HEUTHES w KRS w pierwszej połowie 2019 r., po badaniu bilansu przez niezależną firmę audytorską, która została wybrana przez Walne Zgromadzenie na lata 2018-2019. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania firmy pracują także w DnB Bank Polska S.A. i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

HEUTHES w 2018 roku stale prowadził prace badawczo-rozwojowe i wdrażał kolejne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia komfortu pracy użytkowników systemów chmurowych. Dzięki temu systemy firmy HEUTHES stale absorbują najnowsze technologie informatyczne, takie jak np. Blockchain.

Prace rozwojowe firmy w zakresie podniesienia wydajności koncentrowały się m.in. na wdrożeniu nowej wersji 5.0 serwera aplikacyjnego HDB, który wraz z językiem programowania HDB stanowi podstawę wszystkich systemów firmy w technologii Client-Web-Server i pracujących w przeglądarkach internetowych. W najnowszym HDB wprowadzono środowisko Java 11 i nową wersję technologii Bifilar Client-Web-Server, a także obsługę protokołu TLS 1.3, który jest w tej chwili obsługiwany przez najnowsze wersje przeglądarek Chrome i Firefox.

HEUTHES rozbudował także swój ośrodek Data Center, gdzie udostępnił nową platformę sprzętową dla serwerów chmurowego systemu ISOF. W porównaniu do poprzednio stosowanych, po raz pierwszy we wszystkich serwerach pojawiły się dedykowane dla centrów danych dyski SSD z interfejsem SAS 12G, co przyczyniło się do znacznego przyspieszenia przetwarzania danych w ISOF. Jednocześnie wymieniono na nowe kontrolery RAID i zoptymalizowano oprogramowanie dopasowując je do nowej platformy. Do przyspieszenia inwestycji w to nowe rozwiązanie sprzętowe skłoniła firmę HEUTHES rosnąca liczba użytkowników.

Najnowszym osiągnięciem jest wdrożenie własnej technologii HEUTHES Blockchain Security Module. ISOF-ERP został tym samym pierwszym na rynku systemem dla firm i banków z technologią Blockchain. Ponadto w systemie ISOF wprowadzono między innymi obsługę geolokalizacji, rozbudowę zagadnień e-commerce, w tym integrację z popularnymi sklepami internetowymi IdoSell Shop oraz Shoper, a także tablice Kanban, płatności Split Payment i wsparcie zagadnień RODO.

W Google Play udostępniono nową aplikację Mobilny ISOF, która służy do uruchomienia systemu ISOF-ERP na urządzeniach mobilnych z Androidem oraz do instalowania certyfikatu cyfrowego umożliwiającego dostęp do komercyjnej wersji systemu.

W 2018 roku rozpoczęła także prace, powołana przez Zarząd firmy HEUTHES 8-osobowa Rada Naukowa. W skład Rady wchodzą osoby ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego, tytułem naukowym profesora oraz absolwenci studiów podyplomowych Master of Business Administration.

W ramach rozwiązań bankowych firma prowadziła intensywne prace badawczo-rozwojowe w zakresie umożliwienia bankom obsługi dyrektywy PSD2, płatności BLIK i technologii Blockchain. HEUTHES wprowadził także, na rynek rozwiązań bankowych, nowy system MULTICENTAUR-DMS. Dzięki niemu banki i inne firmy z branży finansowej mogą zdecydowanie ograniczyć wytwarzanie dokumentacji papierowej w obszarze współpracy z klientem, obsługi wewnętrznych procedur związanych z własną działalnością, a także w zakresie związanym z systemami księgowymi i powstającymi przy ich obsłudze potwierdzeniami, wydrukami i raportami. System ten został zintegrowany z technologią Blockchain, która zapewnia tzw. trwałość zapisu (nośnik trwały), a także nienaruszalność treści i niezaprzeczalność pochodzenia.

Jesteśmy zadowoleni z osiągnięć biznesowych i badawczo-rozwojowych w 2018 r. Na 2019 rok HEUTHES zaplanował jeszcze większą dynamikę w obszarze badań i rozwoju uwzględniając ulgę podatkową Innovation Box” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu.

Zobacz archiwum wiadomości: