Aktualności HEUTHES

Zobacz archiwum wiadomości:

31 grudnia 2018

Rozbudowa funkcji geolokalizacji w ISOF-ERP

Firma HEUTHES planuje wdrożenie rozbudowanej odsłony geolokalizacji w wersji 19.0.4 systemu ISOF-ERP. Obecnie geolokalizacja jest obsługiwana przy logowaniu i wylogowywaniu z aplikacji. Dotyczy to zarówno mobilnej pracy na smartfonach i tabletach, jak i na komputerach stacjonarnych. Podgląd zdarzeń jest przedstawiany na mapie, udostępnionej przez integrację z OpenStreetMap (pisaliśmy o tym w newsie z 19.10.2018).

Geolokalizacja w ISOF

HEUTHES pracuje nad włączeniem rozbudowanych funkcji geolokalizacji w poszczególnych modułach systemu. W pierwszej kolejności przewidywane jest udostępnienie możliwości raportowania położenia Klientów w module Zarządzanie Kontrahentami. Następnie, w CRM Aktywności będzie możliwość wskazania np. miejsca spotkania z wywołaniem trasy dojazdu. W dalszej kolejności, w module CRM Serwisowy będzie można zarejestrować położenie na mapie serwisowanego urządzenia albo miejsca w którym należy przeprowadzić działania serwisowe. W obydwu powyższych modułach CRM zostanie udostępniona możliwość zaplanowania trasy. Także w funkcji Dystrybucji, w module Magazyn wprowadzona będzie taka możliwość. HEUTHES rozważa w dalszej kolejności integrację aplikacji na Androidzie Mobilny ISOF z aplikacją Android Auto.

Poszczególne rozwiązania będą udostępniane sukcesywnie, w kolejnych wersjach systemu, w pierwszej połowie 2019 r. Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

28 grudnia 2018

ISOF-ERP pierwszym na rynku systemem dla firm i banków z technologią Blockchain

Firma HEUTHES jeszcze w 2018 r. udostępniła swoim Klientom do testowania system ISOF-ERP ściśle zintegrowany z technologią Blockchain.

Nowa rozwiązanie zostanie udostępniana w postaci HEUTHES Blockchain Security Module. Udostępnienie licencji Klientom będzie następowało poprzez włączenie opcji systemowej w ISOF-ERP i wygenerowanie pierwszego wpisu z użyciem kwalifikowanego podpisu cyfrowego za pomocą kolejnej technologii HEUTHES pod nazwą Bifilar Client-Web-Server.

HEUTHES używał technologii Blockchain od lat 90-tych XX wieku stosując ją do porównywania danych przy przenoszeniu starych systemów bankowych do swoich nowych rozwiązań. Od początku XXI wieku w systemie ISOF-ERP znajduje się funkcja do porównywania zawartości systemu ERP, z kopią bezpieczeństwa w ośrodku zapasowym lub na nośniku trwałym, oparta o mechanizmy łańcuchów blokowych i kolejną technologię HEUTHES pod nazwą R2O.

W nowej wersji 19.0.4 systemu ISOF-ERP, która ukaże się w styczniu 2019 r., a którą firma już zamieściła na serwerach wersji demonstracyjnych, technologia Blockchain jest zarówno w samym jądrze systemu ERP, jak i w poszczególnych modułach. Dzięki temu w systemie ISOF-DMS, a także MC-DMS możliwe jest dodawanie do łańcucha dowolnych dokumentów elektronicznych celem zabezpieczenia, a także potwierdzenia autentyczności i oryginalności pochodzenia. W przypadku plików PDF można zabezpieczać dokument zarówno pieczęcią cyfrową, podpisem cyfrowym, jak i technologią Blockchain z opcjonalnym dodaniem na końcu, dodatkowej strony z informacjami o Blockchain i kodami QR do aplikacji na telefony komórkowe i linkami do CRM Serwisowego i CRM Dokumentowego gdzie można zweryfikować posiadaczy dokumentu.

W systemach bankowych, oprócz dokumentów elektronicznych, dzięki technologii WIMI możliwe jest zabezpieczenie łańcuchem blokowym dowolnych raportów systemów bankowych, przesłanych do archiwum MC-DMS, co spełnia wymagania nadzoru bankowego w zakresie tzw. nośnika trwałego.

Dokumenty wysłane do kontrahentów użytkowników systemów HEUTHES mogą być weryfikowane w internetowych portalach B2B HEUTHES: Dokumentowym, Zamówieniowym i Serwisowym.

Jak już wcześniej pisaliśmy (aktualności z 21.9.2018 i 19.3.2018) unikalną cechą rozwiązania HEUTHES jest mechanizm tzw. „szekli” (ang. shackle), która łączy główny łańcuch blokowy z łańcuchami podrzędnymi lub innymi łańcuchami zewnętrznymi oraz mechanizm tzw. „kolii” (ang. necklace) pozwalający na reakcję na błędy w ogniwach łańcucha (np. błąd operatora w zabezpieczonym pliku).

HEUTHES po wdrożeniu mechanizmu Blockchain w systemach ISOF-ERP i MC-DMS w 2019 roku, planuje wdrożenie analogicznych mechanizmów w swoich systemach bankowych MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD.

04 grudnia 2018

HEUTHES na konferencji „Wielokanałowa komunikacja z klientem a wzrost efektywności sprzedaży”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Wielokanałowa komunikacja z klientem a wzrost efektywności sprzedaży ”, która odbędzie się 4.12.2018 r. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA (sala A, piętro 1), ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Obecnie kluczem do sukcesu jest poznanie swojego klienta. Korzyści z systemów CRM jest wiele. Jednak najważniejsze z nich to: realizacja pragnień klienta, zwiększenie sprzedaży, wzrost zysków firmy, zdobycie zaufania klientów, prestiż, realizacja potrzeb sprzedażowych i komunikacyjnych. Jak wybrać system dopasowany do Państwa potrzeb? Jak być o krok przed konkurencją?

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję naszej firmy o godzinie 11:00, pt. „CRM oraz WORKFLOW w systemie ISOF-ERP, czyli niezbędne narzędzia do skutecznego zarządzania Klientami i firmą”. W jej trakcie będziecie Państwo mieli okazję przekonać się, że dopiero integracja funkcjonalności CRM z DMS/Workflow w systemie ISOF-ERP daje firmom skuteczne narzędzie do efektywnego pozyskiwania i zaspokajania potrzeb Klienta w obliczu CEX (Customer Experience).

Konferencja jest przeznaczona dla:

 • Przedstawicieli Zarządu,
 • Dyrektorów i Kierowników zarządzających działami: Marketingu, Sprzedaży, Handlowym, IT, BOK,
 • Osób odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną w firmie,
 • Osób zajmujących się wdrożeniem systemów CRM w firmie.

Więcej informacji i rejestracja na stronie http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-15.

Zapraszamy!

03 grudnia 2018

HEUTHES w rankingu 57 największych firm IT dla sektora finansowego IT@BANK 2018

Podczas konferencji IT@BANK w Warszawie, zostały przyznane nagrody rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK” dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Wyniki rankingu zostały opublikowane w najnowszym, listopadowym numerze 11/2018 cenionego w branży Miesięcznika Finansowego BANK.

W trzynastej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta w 6 klasyfikacjach. W rankingu głównym IT@BANK 2018 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie 16. miejsce. W rankingu pozycji w sektorze dostawców dla banków spółdzielczych firma zajęła 10. miejsce. Z kolei 19. miejsce HEUTHES osiągnął w rankingu pozycji w sektorze finansowym, w rankingu dostawców oprogramowania zajęła 23. miejsce. W rankingu efektywności firma zajęła 8. miejsce, a 49. pozycję wśród firm o najwyższym potencjale rozwoju.

Ranking sporządzono na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego. Ocena punktowa uzyskana w rankingach to wypadkowa kilkunastu wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy w 2017 i w pierwszym półroczu 2018 r.

Warto zauważyć, że HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach IT@BANK. Miejsca zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2018 są wynikiem rozwijanej konsekwentnie od 1989 r. strategii rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego w oparciu o własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą CLIENT-WEB-SERVER, HDB i INFOSTRADA BANKOWA. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Zobacz inne nagrody firmy HEUTHES.

19 listopada 2018

HEUTHES na konferencji "Uczelnia na miarę potrzeb"

Zapraszamy do udziału w konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb”, która odbędzie się 21.11.2018 r. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Na konferencji poruszane będą tematy dotyczące szkolnictwa wyższego w kontekście rosnących wymagań rynkowych, które stawiają władze uczelni przed nowymi wyzwaniami. Główne obszary tematyczne konferencji to: kreowanie wizerunku uczelni wyższej oraz najnowsze technologie w zarządzaniu uczelnią.

Główni adresaci konferencji to przedstawiciele publicznych i niepublicznych szkół wyższych: Rektorzy, Kanclerze, Dziekani, Dyrektorzy i Kierownicy poszczególnych działów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję naszej firmy o godzinie 11:20, pt. System ISOF-WORKFLOW do obsługi szkół wyższych i Projekt „ISOF dla Uczelni” dla dydaktyków i studentów.

W trakcie prelekcji zostanie pokazane jak praktycznie wykorzystać ISOF-WORKFLOW do: obsługi prowadzonych przez Uczelnię spraw pracowników i studentów, przetargów i zamówień, rejestracji zadań i czasu pracy, obsługi zastępstw i delegacji, tworzenia Tablic Wyników i Tablic Kanban, obsługi zagadnień RODO i podpisu cyfrowego, a także blockchain.

Przedstawiony zostanie także ogólnopolski projekt „ISOF dla Uczelni”, którego założeniem jest przygotowanie studentów do pracy z wykorzystaniem informatycznych systemów zarządzania klasy ERP. Zajęcia odbywają się w ramach „wirtualnej firmy”. Studenci mogą pod kontrolą wykładowcy zaliczyć egzaminy i otrzymać w ramach zajęć akademickich na Uczelni Certyfikaty potwierdzające znajomość zagadnień ERP.

Więcej informacji i rejestracja na stronie http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-21-11-2018.

Zapraszamy!

27 października 2018

Nowa wersja 19.0.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępni klientom nową, rozbudowaną wersję 19.0.3 systemu ISOF. Zmiany objęły obsługę geolokalizacji. Nowe funkcjonalności wprowadzono również w modułach: Kasa-Bank, Kadry-Płace, Kontrahenci, Tablice Kanban i CRM Aktywności. Aktualizacja obejmuje także kolejne usprawnienia w pracy w mobilnym interfejsie systemu oraz integrację z IdoSell Shop®.

System ISOF został rozbudowany o obsługę geolokalizacji przy logowaniu i wylogowywaniu z systemu (pisaliśmy o tym w newsie z 19.10.2018). Podgląd zdarzeń został przedstawiony na mapie udostępnionej przez integrację z OpenStreetMap. Firma planuje, że w najbliższej przyszłości do geolokalizacji zostaną dołączone kolejne moduły. W pierwszej kolejności Aktywności CRM oraz CRM Serwisowy.

W module Kasa-Bank zmodyfikowano Rozrachunki. Dla raportów należności i zobowiązań dodatkowo dostępny jest typ raportu „Zbiorczy”. W tym wariancie raport pokazuje tylko podsumowanie należności ogółem.

Wprowadzono usprawnienie procesu obsługi wniosku urlopowego stworzonego za pomocą Formularzy i Obiegów w module zarządzania dokumentami elekronicznymi DMS. Zatwierdzenie wniosku urlopowego w DMS automatycznie rejestruje odpowiednie zdarzenia w module Kadry-Płace, z jednoczesną aktualizacją bilansu urlopowego i listy płac. Upraszcza to procedurę przyznania i obsługi wniosków urlopowych. Zastąpienie papieru formularzami elektronicznymi z dopasowanym dla danego stanowiska obiegiem, znacznie przyśpiesza procedowanie i obniża koszty w każdej małej, średniej i dużej firmie.

W Kartotece Kontrahentów dodano możliwość edycji wielu wpisów na liście cen indywidualnych. Zaznaczenie wielu wierszy jest możliwe z użyciem klawiszy „Ctrl” i „Shift”. Funkcjonalność pozwala na zmianę dat rozpoczęcia, zakończenia obowiązywania cen oraz na zmianę wartości wybranych pozycji. Dodatkowo wprowadzono pola umożliwiające oznaczenie kontrahenta jako cel, nadawcę Split Payment. Proces wyboru i zarządzania miastami w adresach kontrahentów wzbogacono o funkcję „autocomplete”. Wprowadzono także możliwość ustawienia domyślnego typu ceny na typ kontrahenta.

Wprowadzono integrację z popularnym sklepem internetowym IdoSell Shop®, która umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy systemami. Możliwy jest zarówno eksport towarów z ISOF do bazy produktów sklepu, jak i import do ISOF zamówień ze sklepu IdoSell Shop® z synchronizacją stanów magazynowych.

W Tablicach Kanban wprowadzono raport zmian za pomocą wizualizacji UML. Uwzględnia on zmiany stanów kart, autora zmian, edycję kart, a także tworzenie i usuwanie kart.

W mobilnym interfejsie CRM Aktywności w nowej Aktywności wprowadzono opcję dodawania załączników dostępnych na urządzeniu mobilnym: nagrania rozmów, filmy, zdjęcia z aparatu fotograficznego smatfona itp. Warto przypomnieć, że aplikacja „Mobilny ISOF” jest dostępna do pobrania w Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.mobile.isof).

Pod kątem systemu ISOF na urządzeniach mobilnych wprowadzono także kolejne usprawnienia w zakresie obsługi i wyświetlania Kartotek oraz zgłoszeń w CRM Serwisowym, a także formularzy DMS. Z kolei w ramach obsługi poczty elektronicznej wprowadzono ergonomiczną obsługę bez menu kontekstowego.

W Bazie marketingowej modułu CRM Marketingowy została dodana opcja przeglądania Projektów modułu CRM Portfolio danego klienta.

Wersja 19.0.3 została już udostępniona na wersji demo systemu ISOF oraz w demach dedykowanych przynależnych klientom gdzie mogą się zapoznać z nowościami. HEUTHES przewiduje iż wdrożenie systemu u Klientów nastąpi do końca października.

Jeszcze w tym roku planowana jest wersja 19.0.4 w której zawarte będą głównie zmiany dotyczące nowych regulacji prawnych obowiązujących od 2019 r.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

25 października 2018

Nowa wersja technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER

Firma HEUTHES prowadzi prace nad rozwojem własnej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER będącej warstwą pośredniczącą pomiędzy systemami firmy a urządzeniami lokalnymi. Proces jest powiązany z rozbudową systemu CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy) do certyfikacji kluczy kryptograficznych w ISOF. Wprowadzona zostanie nowa wersja aplikacji, która ułatwi użytkownikom wystawianie żądań certyfikatu i wczytywanie kluczy na urządzeniach mobilnych.

Dzięki nowemu serwerowi aplikacyjnemu HDB 5.0 wprowadzono również wzmocnienie poufności plików PDF poprzez ich zaszyfrowanie oraz możliwość podpisywania kwalifikowanym kluczem cyfrowym tych zaszyfrowanych plików.

„Technologia BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER jest wykorzystywana m.in. przy obsłudze podpisów elektronicznych kwalifikowanych i niekwalifikowanych, drukarek fiskalnych, drukarek igłowych, czytników kodów kreskowych oraz szyfrowaniu plików i ich podpisywaniu. Nowe rozwiązanie jest łatwe w obsłudze i transparentne dla użytkowników naszych systemów” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

23 października 2018

Nowy serwer aplikacyjny HDB 5.0

HEUTHES prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie rozbudowy własnego serwera aplikacyjnego HDB, który wraz z językiem programowania HDB, stanowi podstawę wszystkich systemów firmy w technologii Client-Web-Server i pracujących w przeglądarkach internetowych.

Nowa wersja HDB 5.0 zostanie rozbudowana o szereg rozwiązań. Główny nacisk położono na wprowadzenie zabezpieczeń blockchain, które wkrótce będą dostępne w systemach firmy dzięki technologii HEUTHES Blockchain Security Module. Wprowadzono także obsługę protokołu TLS 1.3, który jest w tej chwili obsługiwany przez najnowsze wersje przeglądarek Chrome i Firefox. W nowym HDB wprowadzono również wzmocnienie poufności plików PDF poprzez ich zaszyfrowanie oraz możliwość podpisywania cyfrowego zaszyfrowanych plików. Ważne jest również wdrożenie nowego środowiska Java 11, a także nowej wersji technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER.

Nowe rozwiązanie HDB 5.0 zapewnia wzrost wydajności i bezpieczeństwa aplikacji oraz ułatwia pracę programistów HEUTHES.

19 października 2018

Nowa funkcja Geolokalizacji w ISOF 19.0.3

System ISOF został rozbudowany o obsługę geolokalizacji przy logowaniu i wylogowywaniu z systemu. Dotyczy to zarówno mobilnej pracy na smartfonach i tabletach, jak i na komputerach stacjonarnych. W praktyce oznacza to, że zapis informacji o lokalizacji dokonywany jest w systemie w wariancie dokładnym lub przybliżonym. Dokładne określenie pozycji jest związane z wykorzystywaniem odbiornika GPS wbudowanego w smartfony i tablety. W przypadku utraty lub braku sygnału GPS określenie położenia następuje w oparciu o lokalizację stacji bazowych operatorów sieci komórkowych. W pozostałych przypadkach położenie jest określane w sposób przybliżony, na bazie adresu IP urządzenia, którym użytkownik systemu ISOF podłączony jest do Internetu. Każdy użytkownik systemu ISOF może mieć indywidualne ustawienie czy rejestrować lokalizację czy nie.

Raport geolokalizacji w ISOF

Podgląd zdarzeń został przedstawiony na mapie udostępnionej przez integrację z OpenStreetMap. W najbliższej przyszłości do geolokalizacji zostaną dołączone kolejne moduły. W pierwszej kolejności Aktywności CRM oraz CRM Serwisowy.

HEUTHES przewiduje iż wdrożenie nowej funkcjonalności u Klientów nastąpi do końca bieżącego roku. Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

21 września 2018

Nowy HEUTHES Blockchain Security Module w rozwiązaniach dla banków i firm

Firma HEUTHES kończy prace nad modułem HEUTHES Blockchain Security Module (HBSM). Pierwsza implementacja tego rozwiązania będzie miała miejsce w systemie ISOF-ERP dla firm oraz ISOF-WORKFLOW dla banków i firm. Wdrożenie będzie obejmowało zabezpieczanie dokumentów przy pomocy technologii HBSM (pisaliśmy o tym w newsie z 19.3.2018), tak aby można było uzyskać status kopii bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych na trwałym nośniku informacji.

Technologia ta jest obecnie wdrażana również w systemie MULTICENTAUR-DMS, będącym specjalizowaną odmianą ISOF-WORKFLOW dla banków. MULTICENTAUR-DMS zdecydowanie ogranicza wytwarzanie dokumentacji papierowej w obszarze współpracy z klientem oraz obsługi wewnętrznych procedur związanych z własną działalnością, a także w zakresie związanym z systemami księgowymi i powstającymi przy ich obsłudze potwierdzeniami, wydrukami i raportami. Dzięki nowej technologii raporty te są opatrzone sygnaturą cyfrową blockchain, którą można sprawdzać, weryfikując tym samym autentyczność co do zawartości i czasu wykonania raportu.

System MULTICENTAUR-DMS wspiera w bankach kompletny cykl życia dokumentów od ich tworzenia np. z zapisanych szablonów, poprzez ich obsługę w obszarach roboczych i obiegach zgodnych z procesami biznesowymi, a skończywszy na długoterminowej archiwizacji i finalnej bezpiecznej utylizacji. Ponadto, dzięki możliwości integracji z infrastrukturą IT banku, zarchiwizowane dokumenty mogą być z jednego miejsca pozyskiwane i odczytywane przez inne aplikacje bankowe, za sprawą VIMI - oryginalnej technologii HEUTHES. VIMI, polega na tym, że użytkownik w banku wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania do jednego systemu informatycznego, może korzystać z danych z innych bankowych systemów chmurowych, z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa.

MULTICENTAUR-DMS umożliwia m.in. aby wybrane wydruki czy raporty tworzone w systemie bankowym były automatycznie zapisywane w dedykowanym e-Archiwum i opatrywane pieczęcią cyfrową oraz sygnaturą blockchain, które zapewniają ich niezmienność i niezaprzeczalność pochodzenia. W przypadku gdy dokument bankowy powinien posiadać podpisy osób go sporządzających i zatwierdzających może zostać opatrzony wieloma podpisami elektronicznymi. Dzięki takiemu podejściu kompletna dokumentacja danego procesu jest archiwizowana elektronicznie. Przynosi to znaczne oszczędności przy jej wytwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu w przypadku kontroli lub konieczności ponownej weryfikacji.

„Według analiz przeprowadzonych przez HEUTHES, wdrożenie systemu MULTICENTAUR-DMS w bankowości wprowadza eliminację zbędnego papieru i w zamian za utrzymanie rozwiązania informatycznego, daje oszczędności około 50% kosztów ponoszonych przez bank na obsługę dokumentacji papierowej” - powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

Dzięki zaawansowanej technologii opracowanej przez HEUTHES i zaimplementowanej również w bazie danych uzyskano bardzo dużą wydajność całego procesu obsługi blockchain. Proces tworzenia sygnatur blockchain musi prawidłowo obsługiwać kolejność zdarzeń i być odporny na masowe przetwarzanie równoległe wielu transakcji. Proces wyliczania sygnatur blockchain obejmuje bowiem wersje bieżące i historyczne dokumentów tworzone w środowisku rozproszonym.

Obok archiwizacji raportów wewnętrznych w środowisku bankowym, blockchain znajduje duże zastosowanie w komunikacji z klientami banku, w zakresie dystrybucji dokumentów elektronicznych z wyciągami, nowymi cennikami usług oraz nowymi wersjami regulaminów. Klienci banku mogą mieć dostęp do początkowych wersji dokumentu w trakcie całego okresu trwania umowy, mając pewność, że treść nie została zmodyfikowana.

Obok repozytorium dokumentów MULTICENTAUR-DMS w środowisku bankowym, technologia HBSM stanowi doskonałe uzupełnienie systemu corporate banking MULTICENTAUR-ISOF, do wymiany dokumentów z klientami. Dokumenty dla partnerów i klientów banku mogą być udostępniane przez portal dokumentowy, w którym mogą oni weryfikować spójność, autentyczność pochodzenia i czasu utworzenia za pomocą sygnatury blockchain lub poprzez bezpośredni odnośnik URL.

Równolegle HEUTHES opracował aplikację na telefony komórkowe, która może weryfikować poprawność sygnatury blockchain dokumentu na podstawie zawartego w nim kodu QR.

W październiku 2018 r. nowa technologia zostanie udostępniona w powyższych rozwiązaniach do testów przez użytkowników.

Unikalnym, autorskim rozwiązaniem, w które wyposażony jest HEUTHES Blockchain Security Module jest obiekt nazwany „szekla” (ang. shackle), który pozwala łączyć technologię HEUTHES z innymi rozwiązaniami blockchain m.in. z oferowanymi przez KIR. „Szekla” w praktyce pozwala łączyć różne łańcuchy bloków między sobą oraz pozwala je skracać, np. przy archiwizacji danych. „Szekle” wykorzystują zaawansowane mechanizmy kryptografii asymetrycznej. Kolejną unikalną cechą rozwiązania HBSM jest to, że HEUTHES traktuje blockchain jako informację o dowolnej, a nie tylko jednokierunkowej strukturze. Zakłada przy tym, że blockchain może mieć dowolną strukturę drzewiastą i sieciową z możliwością powiązania wielu różnych struktur ze sobą.

Wdrożenie technologii HBSC spowoduje, ze rozwiązania oferowane przez HEUTHES: ISOF-ERP, ISOF-WORKFLOW, MULTICENTAUR-DMS, MULTICENTAUR-ISOF będą jednymi z pierwszych na światowym rynku, które zawierają zaawansowane rozwiązania do zarządzania dokumentami elektronicznymi i obiegami, z jednoczesną obsługą nowoczesnej technologii blockchain, uzupełnioną o technologię VIMI.

Warto przypomnieć, że system MULTICENTAUR-DMS uzyskał tytuł Rekomendacja w Konkursie Hit Roku 2018 dla Instytucji Finansowych, organizowanym przez Gazetę Bankową.

12 września 2018

HEUTHES na konferencji "VIII LAW SUMMIT"

Zapraszamy do udziału w konferencji "VIII LAW SUMMIT", która odbędzie się 12.09.2018 r. w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” SA, ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie.

Na konferencji poruszane będą tematy z zakresu nowych technologii usprawniających funkcjonowanie kancelarii prawniczej oraz marketingu i sprzedaży usług prawniczych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. "Jak efektywnie zapanować w kancelariach prawniczych nad procesami biznesowymi i obiegami dokumentów za pomocą ISOF-WORKFLOW" o godz. 12.15, którą wygłosi Marek Paszkowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES.

W trakcie prelekcji zostanie pokazane jak praktycznie wykorzystać ISOF-WORKFLOW do: obsługi repetytorium prowadzonych spraw i Klientów, e-formularzy i e-dokumentów, efektywnej pracy grupowej, komunikacji i budowania relacji z Klientami, tworzenia Tablic Wyników, rejestracji zadań i czasu pracy, obsługi zastępstw, delegacji i aktywności prawników, fakturowania Klientów, obsługi podpisu cyfrowego i pieczęci cyfrowej, a także zagadnień RODO oraz tworzenia rozbudowanych raportów.

Więcej informacji i rejestracja na stronie http://pirbinstytut.pl/index.php/rejestracja-law-viii.

Zachęcamy do rejestracji do udziału w tym wydarzeniu!

4 września 2018

Nowa aplikacja Mobilny ISOF w Google Play

Firma HEUTHES udostępniła w Google Play nową aplikację Mobilny ISOF. Służy ona do uruchomienia systemu ISOF-ERP na urządzeniach mobilnych z Androidem oraz do instalowania certyfikatu cyfrowego umożliwiającego dostęp do komercyjnej wersji systemu.

Ponadto, nowa aplikacja umożliwia także zapoznanie się przyszłych użytkowników z ISOF-ERP poprzez pracę z wersją demonstracyjną systemu, która nie wymaga certyfikatu.

Menu Mobilny ISOF

Wybór wersji ISOF-ERP (demo/komercyjna)

Formularz do uruchomienia demo na www.isof.pl/demo

Aplikacja Mobilny ISOF odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs systemu do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej. Poruszanie się po modułach systemu następuje z wykorzystaniem ikon na pulpicie głównym oraz za pomocą menu mobilnego uruchamianego poprzez tzw. „hamburger” (trzy poziome kreski ustawione blisko siebie).

Wśród wszystkich modułów systemu ISOF, na potrzeby aplikacji Mobilny ISOF całkowicie przebudowano moduł CRM Aktywności. Wersja mobilna umożliwia podgląd, edycję i dodawanie nowej Aktywności, wyświetlanie Aktywności w postaci listy, z zaawansowanym filtrem wyszukiwania, obsługą notatek oraz możliwością wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną Aktywnością, również w trybie telekonferencji. Wybór powiązanego z Aktywnością kontrahenta następuje przy wykorzystaniu mechanizmu autosugestii z automatycznym wyborem. Szablony filtrów zapisują ulubione ustawienia generowanej listy.

CRM Aktywności: Aktywność, filtr Aktywności, lista Aktywności

W ramach dostosowania pozostałych modułów systemu do pracy na urządzeniach mobilnych wprowadzono m.in. zmiany w paskach narzędziowych oraz filtrach poszczególnych modułów.

Moduły CRM Aktywności i Zamówienia od klienta na smartfonie mogą stanowić podstawowy zestaw funkcji ISOF-ERP wykorzystywanych w praktyce przez sprzedawców i przedstawicieli handlowych ułatwiając prowadzenie tzw. presellingu i vansellingu.

ISOF-POS: paragon

Lista Zamówień od klienta

Już od kilku lat można pracować w systemie ISOF-ERP na tablecie (pisaliśmy o tym w newsie z 8.4.2014). Prace nad dopasowaniem systemu do smartfonów zostały podjęte z jednej strony w wyniku wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników, z drugiej jako odpowiedź na coraz doskonalsze rozwiązania i popularność nowych telefonów.

Nową aplikację można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować bezpłatnie. Aby ją odszukać wystarczy w Google Play wpisać nazwę „Mobilny ISOF” lub „HEUTHES”. Po uruchomieniu aplikacji można uruchomić wersję demonstracyjną systemu ISOF-ERP. Instrukcja jak uruchomić demo systemu znajduje się w dokumencie PDF Mobilny ISOF (do pobrania tutaj)

ISOF-ERP to zaawansowany systemem zapewniający pełną obsługę małych, średnich i dużych firm. Wspiera wszystkie potrzeby i obszary biznesowe przedsiębiorstw tj.: Zamówienia, Sprzedaż, Magazyn, CRM, DMS, Rachunkowość, Produkcję, Logistykę, Portale B2B i wiele innych.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl/p_mobilny.hdb.

6 sierpnia 2018

Nowa wersja 19.0.2 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępni klientom nową, rozbudowaną wersję 19.0.2 systemu ISOF. Zmiany objęły udoskonalenie responsywnego interfejsu systemu oraz sprzęgu ze sklepem internetowym Shoper®, a także wprowadzenie w kolejnych modułach mechanizmu Autosugestii. Nowe funkcjonalności wprowadzono również w modułach: Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, DMS i CRM Serwisowy.

W ramach prac nad dostosowaniem systemu do pracy na urządzeniach mobilnych wprowadzono zmiany w paskach narzędziowych oraz filtrach poszczególnych modułów.

W systemie zmieniono mechanizm wymiany danych ze sklepem internetowym Shoper®. Import zamówień, eksport kartotek towarowych oraz synchronizacja stanów magazynowych pozwala obecnie na wymianę nieograniczonej liczby zapisów. Dodano również możliwość automatycznej synchronizacji danych.

Dodano mechanizm Autosugestii w kolejnych modułach: CRM Serwisowy, CRM Zadaniowy, CRM Portfolio, Centrum Dowodzenia, DMS, Produkcja i Administracja.

W Sprzedaży, dla krajowego dokumentu sprzedaży dodano oddzielną konfigurację wydruku tekstowego dla drukarek igłowych. Zmieniono także opisy pól na wydrukach dokumentu sprzedaży.

W Zakupach wprowadzono automatyczne ustawianie domyślnej formy płatności z danych kontrahenta podczas rejestracji dokumentów zakupowych.

W Magazynie dodano nowe kolumny do raportów Stany magazynowe i Historia stanów, a także wprowadzono możliwość wydruku spisów z natury z poziomu podglądu inwentaryzacji.

Przy wysyłaniu poczty e-mail do kontrahenta dodano możliwość sprawdzenia posiadania odpowiedniej zgody.

W CRM Serwisowy i Portalu Serwisowym dodano obsługę pola Priorytet, które może przyjmować różne wartości.

Wersja 19.0.2 została już udostępniona na wersji demo systemu ISOF oraz w demach dedykowanych przynależnych klientom gdzie mogą się zapoznać z nowościami. HEUTHES przewiduje iż wdrożenie systemu u Klientów nastąpi w pierwszej dekadzie sierpnia.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

29 czerwca 2018

Split Payment w ISOF

Od 1 lipca 2018 r. wchodzi w życie zmiana w Ustawie o podatku od towarów i usług VAT. Wprowadza ona mechanizm podzielonej płatności (Split Payment). Nowe przepisy wpływają na sposób płatności za faktury VAT. Aktualizacja wersji 19.0.1 systemu ISOF udostępniona użytkownikom 26 czerwca 2018 zawiera mechanizmy umożliwiające wprowadzenie w firmie podzielonych płatności. W systemie utworzono nowy typ przelewu - Przelew VAT płatność podzielona oraz zapewniono możliwość masowego generowania przelewów Split Payment. Z mechanizmem podzielonych płatności jest także powiązane wprowadzone w systemie automatyczne monitorowanie statusu płatnika VAT przy wystawianiu faktur zakupowych.

Obecnie występują pewne problemy z niektórymi formatami rachunków home-bankingowych. Wraz z udostępnianiem przez kolejne banki tych specyfikacji zostaną one włączone w module Kasa-Bank do funkcji powiązanych z mechanizmem Split Payment.

Więcej informacji o Split Payment w ISOF na stronie www.isof.pl/p_rachunkowosc6.hdb

29 czerwca 2018

Rozbudowa ośrodka Data Center HEUTHES dla systemu ISOF

HEUTHES rozbudował swój ośrodek Data Center gdzie udostępnił nową platformę sprzętową dla serwerów chmurowego systemu ISOF. Rosnąca liczba użytkowników skłoniła firmę HEUTHES do przyspieszenia inwestycji w to nowe rozwiązanie sprzętowe.

W porównaniu do poprzednio stosowanych, po raz pierwszy we wszystkich serwerach pojawiły się dedykowane dla centrów danych dyski SSD z interfejsem SAS 12G, co przyczyniło się do znacznego przyspieszenia przetwarzania danych w ISOF. Jednocześnie wymieniono na nowe kontrolery RAID i zoptymalizowano oprogramowanie dopasowując je do nowej platformy.

HEUTHES do ciągłej rejestracji, analizy wydajności i optymalizacji parametrów pracy serwerów oraz aplikacji opartych na technologii CLIENT-WEB-SERVER wykorzystuje własną technologię PROAPERMAN (ang. Probabilistic Application Performance Management). W okresie testowania nowego rozwiązania, gdy serwery pracowały już w nowej architekturze, czas wystawienia faktury w ISOF obniżył się o 30%.

W systemie ISOF-PROFAP przeprowadzono także numeryczną ocenę prawdopodobieństwa awarii nowej architektury sprzętowej. Dla całego układu sprzętowego uzyskano jego charakterystykę numeryczną w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa awarii, wyrażoną przy pomocy współczynników AFR (ang. Annualized Failure Rates). W wyniku analizy zdecydowano o połączeniu dwu kart SSD w macierz RAID1, zamiast poprzedniego rozwiązania HDD w układzie RAID10 z tzw. dyskiem hot-spare.

Dyski pracują w technologii UNSYSTOR (ang. Unsymmetrical Storage) zwiększającej wydajność serwerów. Dzięki UNSYSTOR bazy danych pracują bezpośrednio na dyskach SSD w serwerze, a do serwerów zapasowych kierowana jest replikacja. Tym samym UNSYSTOR znacznie przyspiesza działanie aplikacji bazodanowych.

Zakończony właśnie przez HEUTHES pierwszy etap prac jest tylko początkiem większego procesu zmian. W najbliższym czasie planowany jest dalszy rozwój ośrodka i jego wyposażenie w dodatkowy serwer o wydajności o 40% większej niż obecne rozwiązania. Wpłynie to na wydajność i zwiększenie niezawodności, ale dla użytkowników systemu ISOF nie będzie miało tak widocznego efektu jak obecne uaktualnienia.

Wysiłek wkładany przez HEUTHES w prace badawczo-rozwojowe nad rozwojem architektury sprzętowej i sieciowej będzie miał duże znaczenie również dla systemów bankowych. Wszystkie nowe rozwiązania zostaną wdrożone także w tej grupie rozwiązań HEUTHES, w celu jeszcze lepszej optymalizacji w zakresie wydajności i niezawodności.

28 czerwca 2018

HEUTHES na obchodach 25-lecia Stowarzyszenia Amazonek „Agata”

HEUTHES uczestniczył w uroczystym spotkaniu z okazji obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Kobiet Po Mastektomii „Agata”. Od 25 lat Amazonki pomagają innym pacjentom i wspierają się wzajemnie. Jest to największe liczebnie Stowarzyszenie osób po przebytej takiej samej chorobie. W szeregach szczecińskiego stowarzyszenia jest już ponad 200 pań, które wygrały walkę z rakiem piersi. Członkinie oprócz podstawowej rehabilitacji fizycznej i psychicznej znajdują również w Stowarzyszeniu wsparcie ze strony koleżanek i możliwość dalszego samorozwoju. Cel stowarzyszenia to pomoc pacjentkom, które walczą z rakiem. Amazonki starają się również przypominać zdrowym kobietom o profilaktycznych badań, bo tylko one dają szansę na wykrycie nowotworu we wczesnym etapie rozwoju, a co za tym idzie dają szanse na powrót do zdrowia.

HEUTHES jako firma świadoma społecznej odpowiedzialności biznesu od 2000 r. wspiera to prężnie działające stowarzyszenie, przekazując środki finansowe na jego statutową działalność, która skupia się przede wszystkim na fizycznej i psychicznej rehabilitacji kobiet, a także szeroko pojętej aktywności edukacyjnej, służącej profilaktyce.

„Gratulujemy Stowarzyszeniu „AGATA” zaszczytnego jubileuszu 25-lecia i życzymy wielu kolejnych sukcesów w prowadzeniu tak ważnej działalności. Obiecujemy, że będziemy nadal dokładać swoją skromną cegiełkę do szlachetnej idei stowarzyszenia.” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES.

26 czerwca 2018

Tablica Kanban

Kanban jest metodyką umożliwiającą organizację, planowanie i sterowanie pracą indywidualną i grupową. W ISOF, w układzie kolumnowym przedstawione są etykiety z działaniami planowanymi, trwającymi i wykonanymi. Metodą drag and drop można przenieść poszczególne etykiety do innego stanu. Jednocześnie w tle następują operacje na powiązanych dokumentach.

Tablica Kanban w ISOF

Tablice Kanban znajdują się w Obszarach Roboczych modułu DMS.

Kanban w systemie ISOF jest zintegrowany z grupą dokumentów obejmującą moduły (i odpowiednie funkcje systemu): CRM Aktywności (Aktywność), Sprzedaż/Zakupy (Faktura sprzedaży/zakupu), DMS (dowolne dokumenty elektroniczne np. Microsoft Excel i Word, PDF oraz Formularze ISOF), Kartoteka kontrahentów (Kontrahent), Oferty (Oferta), Portfolio (Projekt), CRM Zadaniowy (Zadanie), Zamówienia (Zamówienie od klienta), CRM Serwisowy (Zgłoszenie serwisowe), a także Produkcja (Zlecenie produkcyjne).

Obszary robocze w ISOF ułatwiają pracę grupową z dokumentami elektronicznymi. Wzbogacenie tej funkcjonalności o Kanban daje możliwość sterowania pracą operacyjną członków odpowiednich grup w firmie i pokazywanie statusu dokumentu i jego zmian oraz komentarzy.

15 czerwca 2018

29. Walne Zgromadzenie HEUTHES potwierdza dobrą sytuację finansową firmy

29. Walne Zgromadzenie HEUTHES przeanalizowało działalność firmy za 2017 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż takie badanie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania od lat podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców HEUTHES zatwierdzono sprawozdanie Zarządu, a Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi udzielono absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

Uznano, że sytuacja firmy, jej rentowność i perspektywy na kolejne lata są dobre. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym okresie czasu.

Ofertę dla banków tworzą przede wszystkim systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD oraz GRYFBANK. W ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się rodzina systemów ISOF. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje ISOF-ERP dla firm z sektora MSP oraz ISOF-WORKFLOW obsługujący zarządzanie dokumentami i obiegami elektronicznymi, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i ich klientów, ISOF-START dla mikro i małych firm, a także ISOF-PROFAP umożliwiający ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych. Firma z jednej strony prowadzi duże projekty informatyczne, z drugiej intensywnie rozwija własne technologie wykorzystywane do budowy nowoczesnych systemów dla bankowości i firm.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). HEUTHES współpracuje również z Volkswagen Bank Polska S.A., a także Polskim Bankiem Apeksowym S.A. Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska S.A. oraz w wielu firmach z sektora MSP.

W ostatnim czasie w firmie HEUTHES zainicjowała prace Rada Naukowa. Dotychczas Rady Naukowe pojawiały się w firmach wysokich technologii z innych branż. Rada Naukowa HEUTHES jest w sektorze IT jedną z pierwszych.

7 czerwca 2018

W firmie HEUTHES rozpoczęła prace Rada Naukowa

W firmie HEUTHES zebrała się po raz pierwszy, powołana przez Zarząd firmy, 8-osobowa Rada Naukowa. W skład Rady wchodzą osoby ze stopniem naukowym doktora, doktora habilitowanego, tytułem naukowym profesora oraz absolwenci studiów podyplomowych Master of Business Administration.

Rada Naukowa przyjęła regulamin dalszych prac, wybrała przewodniczącego i sekretarza oraz podjęła pierwsze uchwały.

Celem funkcjonowania Rady będzie opiniowanie programu bieżącej i strategicznej działalności badawczo-rozwojowej HEUTHES, a także przyjmowanie i dokonywanie oceny merytorycznej prac prowadzonych przez firmę w tym zakresie oraz ukierunkowanie prac badawczo-rozwojowych na przyszłość.

Rada będzie wspierała Prezesa Zarządu w zakresie prac naukowych, badawczych, rozwojowych i edukacyjnych prowadzonych w HEUTHES, jak również w zakresie metod i technologii produkcji systemów IT, wyboru narzędzi IT oraz formułowania wniosków dotyczących dalszych badań i rozwoju po realizacji projektów informatycznych.

Rada Naukowa będzie także pomagać rozwijać istniejące i tworzyć nowe technologie HEUTHES. Spółka w ciągu wielu lat stworzyła wiele zaawansowanych technologii informatycznych, które są wykorzystywane przy budowie systemów informatycznych dla banków i przedsiębiorstw. Do najważniejszych technologii należą:

 • BALANCED-CLIENT-SERVER (od 1989 r.),
 • CLIENT-WEB-SERVER (od 1995 r.),
 • PROAPERMAN (Probabilistic Application Performance Management, od 1995 r.),
 • HDB (od 1998 r.),
 • HDB CLOUD MONITOR (od 2000 r.),
 • MODRIBUSMAN (Model Driven Business Management, od 2005 r.),
 • KOBADIBUS (Knowledge Base Driven Information System, od 2007 r.),
 • R2O (Read Only Access To Replica, od 2011 r.),
 • RTAPU (Real Time Application Upgrade, od 2011 r.),
 • UNSYSTOR (Unsymmetrical Storage, od 2011 r.),
 • HDB ADS (Attacker Detection System, od 2012 r.),
 • PROFAP (Probabilistic Failure Prediction, od 2013 r.),
 • HEURISTICS PATTERN FINDER (od 2014 r.),
 • BIFILAR-CLIENT-WEB-SERVER (od 2016 r.),
 • CADABAT (Caching Access Data Base Table, od 2017 r.),
 • VIMI (Virtual User Identity Modules Cross Integration, od 2017 r.),
 • BLOCKCHAIN SECURITY MODULE (od 2018 r.).

Firma HEUTHES powstała w 1989 r. i od początku istnienia była zorientowana na produkcję oprogramowania i rozwój własnych, zaawansowanych technologii wykorzystywanych do budowy systemów informatycznych. Rada Naukowa powstaje na zbliżające się 30-lecie firmy jako wyraz pewnej dojrzałości w planowaniu strategicznym. Liczę na silne wsparcie Rady zarówno w bieżącej pracy, jak i w wyznaczaniu strategii rozwoju. Dotychczas Rady Naukowe pojawiały się w firmach wysokich technologii z innych branż. Rada Naukowa HEUTHES jest w sektorze IT jedną z pierwszych” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

5 czerwca 2018

Aktualizacja Regulaminu UZPI ISOF o zagadnienia RODO

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. udostępniamy zaktualizowany Regulamin Usług Zdalnego Przetwarzania Informacji (UZPI).

Uaktualniony Regulamin w formacie PDF jest do pobrania na stronie https://www.isof.pl/regulamin.

Plik PDF z Regulaminem został podpisany kwalifikowanym podpisem cyfrowym przez Prezesa Zarządu HEUTHES sp. o.o. i ma taką samą wartość prawną jak dokument z podpisem odręcznym.

Zmiany w Regulaminie dotyczą tylko i wyłącznie regulacji związanych z RODO i są zawarte w Rozdziale 15 „Powierzenie przetwarzania danych osobowych”.

Zgodnie z poprzednio obowiązującym Regulaminem UZPI zmiany Regulaminu są regulowane w punktach 21.2 i 21.10.

Regulamin UZPI jest integralną częścią umowy na świadczenie usług w ISOF. Z tego względu nie ma potrzeby zawierania dodatkowej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Nie wykluczamy, że Regulamin w przedmiotowym zakresie RODO może być jeszcze modyfikowany w miarę napływu informacji związanych z tymi regulacjami.

W przypadku wątpliwości bardzo prosimy o kontakt. Również nasz Dział Prawny chętnie służy bezpośrednią pomocą w tej kwestii.

23 maja 2018

Nowa wersja 19.0.1 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępni klientom nową, rozbudowaną wersję 19.0.1 systemu ISOF. W systemie wprowadzono wiele nowych funkcjonalności obejmujących m.in. moduł Kontrahentów, DMS, Zakupy, Sprzedaż, a także nowe, responsywne menu systemu.

W Kontrahentach wprowadzono zakładkę RODO. W zakładce można rejestrować dla firm i osób kontaktowych zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na przesyłanie informacji handlowych, zgody na kontakt bezpośredni, zgody jednorazowe, braki zgód, a także źródła pozyskania i uwagi do zgód.

Warto zauważyć, że w systemie ISOF funkcjonuje dziesięć rozwiązań, które pomagają w wypełnianiu zobowiązań wynikających z RODO, które obejmują:

 1. Rejestr zgód na przetwarzanie danych osobowych (zapewnia szybką identyfikację podmiotów i osób, którym udostępniono dane, datę tego udostępnienia, metodę uzyskania zgody lub jej wycofania).
 2. Rejestr upoważnień przetwarzania danych osobowych (umożliwia wdrożenie w firmie procesu nadawania pracownikom upoważnień do przetwarzania danych).
 3. Mechanizmy bezpiecznych haseł i bezpiecznego dostępu (umożliwiają spełnienie wymagań RODO w zakresie silnych haseł i dostępu z wysokim poziomem bezpieczeństwa).
 4. Rejestr naruszeń przetwarzania danych osobowych (umożliwia zarejestrowanie ewentualnego wycieku wrażliwych danych, gdy dane nie były przetwarzane zgodnie z RODO).
 5. Pseudonimizację informacji (czyli mechanizm, który umożliwia zaszyfrowanie i tym samym wygodne zabezpieczenie danych).
 6. Rejestr metod i czasu pozyskania danych osobowych (czyli rejestr informacji o źródle i dacie pozyskania danych osobowych, do których firma uzyskuje dostęp).
 7. Rejestr działań operatorów systemu (umożliwia prowadzenie ewidencji wszystkich operacji, jakie dokonują operatorzy systemu w ramach przetwarzania danych osobowych).
 8. Definiowanie uprawnień dla operatorów (umożliwia ustalenie operatorom uprawnień dostępu do danych osobowych).
 9. Wgląd do danych osobowych (umożliwia wydruk danych dla osoby, której dane są przetwarzane).
 10. Blokowanie byłych pracowników (umożliwia ukrywanie na różnych formularzach wyboru danych osób, które nie są już pracownikami firmy).

W systemie wprowadzono nowy mechanizm autosugestii w module Zakupy oraz usprawniono ten sam mechanizm w module Sprzedaż.

Wprowadzono także responsywne menu systemu automatycznie dopasowujące się do różnorodnych rozdzielczości ekranów laptopów, tabletów i smartfonów. HEUTHES w ostatnim czasie zajął się usprawnieniem pracy w systemie ISOF na smartfonach i tabletach. W tym celu utworzono m.in. nowe wersje modułów CRM Aktywności i Zamówienia od klienta, dedykowane dla smartfonów, a także utworzono nową aplikację HEUTHES-CAK, którą można pobrać z Google Play, do generowania i certyfikowania kluczy kryptograficznych dostępu do systemu ISOF na platformie Android.

W tablicy Kanban, w module DMS, dodano możliwość kolorowania tła kart. Wcześniej można było oznaczać na kartach kolorem tzw. etykiety. Obecnie, w zależności od preferencji można stosować układ dwóch rożnych oznaczeń kolorystycznych na kartach Kanban. Kanban umożliwia organizację, planowanie i sterowanie pracą grupową. W ISOF, w układzie kolumnowym przedstawione są etykiety z działaniami planowanymi, trwającymi i wykonanymi. Metodą drag and drop można przenieść poszczególne etykiety do innego stanu. Jednocześnie w tle następują operacje na powiązanych dokumentach.

Wersja 19.0.1 została 22 maja udostępniona na wersji demo systemu ISOF oraz w demach dedykowanych przynależnych klientom gdzie mogą się zapoznać z nowościami. HEUTHES przewiduje iż wdrożenie systemy u Klientów nastąpi do końca bieżącego miesiąca.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

18 kwietnia 2018

HEUTHES na Konferencji r@bbIT

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą w firmie IT do odwiedzenia stoiska HEUTHES na największych w regionie Targach Pracy IT, 18.4.2018, w godz. 10.00-15.00, na Wydziale Informatyki ZUT, ul. Żołnierska 52 w Szczecinie!

W ramach konferencji r@bbIT odbędą się:

 • Targi Pracy branży IT - swoją ofertę zatrudnienia, staży oraz praktyk przedstawi 36 firm ze Szczecina i Polski
 • Ciekawe prezentacje o nowościach technologicznych i perspektywach rozwoju
 • Pokazy technologii
 • Warsztaty dla studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 • Dni otwarte Wydziału Informatyki ZUT w Szczecinie
12 kwietnia 2018

Hit Roku 2018 dla ISOF-ERP i Rekomendacja 2018 dla MULTICENTAUR-DMS

System ISOF-ERP otrzymał od Gazety Bankowej nagrodę główną, tytuł Hit Roku 2018 w kategorii Przemysł 4.0 w 11. edycji konkursu technologicznego Hit Roku. W tym samym konkursie w kategorii Bankowość system MULTICENTAUR-DMS otrzymał Rekomendację.

Patronat honorowy nad konkursem objęło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Infrastruktury oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W konkursie Gazety Bankowej, najstarszego w Polsce pisma o tematyce ekonomicznej, nagrodzone zostały najciekawsze i najbardziej innowacyjne systemy IT proponowane firmom i instytucjom finansowym, które w tym roku mogą stać się hitami rynkowymi.

Zgodnie z zasadami konkursu, niezależne jury najpierw kwalifikuje wybrane produkty do konkursu i przyznaje im swoje rekomendacje, następnie wybiera rozwiązanie, które zasługuje na miano hitu.

W skład jury konkursu weszli:

 • Minister Jadwiga Emilewicz - Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Wiceminister Michał Kurtyka - Ministerstwo Energii,
 • Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Prof. Alojzy Z. Nowak - dziekan Wydziału Zarządzania UW, kierownik Katedry Gospodarki Narodowej UW,
 • Dr hab. Andrzej Sobczak - Profesor Szkoły Głównej Handlowej i kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH,
 • Prof. Maciej Chorowski - dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Prezes Patrycja Sass-Staniszewska - prezes zarządu, Izba Gospodarki Elektronicznej,
 • Dr hab. Zbigniew Krysiak - Profesor Szkoły Głównej Handlowej, ekspert ekonomiczny, doradca wiceministra finansów,
 • Tomasz Pisula - prezes PAIH,
 • Romuald Orzeł - prezes zarządu Wydawnictwa Fratria,
 • Henryk Uzdrowski - członek zarządu Wydawnictwa Fratria,
 • Maciej Wośko - redaktor naczelny Gazety Bankowej,
 • Stanisław Koczot - zastępca redaktora naczelnego Gazety Bankowej.

Gościem specjalnym Gali Technologicznej, podczas której wręczono nagrody, była Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, która w trakcie wystąpienia powiedziała „Chciałabym podziękować, bo ten konkurs pokazuje, że wszyscy dążymy do tego, aby innowacyjne wdrożenia przestały być zaklęciem”.

Nagrodzony tytułem Hit Roku 2018 system ISOF-ERP firmy HEUTHES jest zaawansowanym rozwiązaniem obejmującym wszystkie obszary funkcjonowania firm, takie jak: Zamówienia, Produkcja, Sprzedaż i Zakupy, Magazyny, Rachunkowość i wiele innych. Zawiera jednocześnie obsługę szeregu najnowszych technologii biznesowych stosowanych w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw: CRM, DMS, Logistykę oraz Internetowy Portal Zamówieniowy, Serwisowy i Dokumentowy. System ISOF-ERP jest stosowany również w bankowości, np. do komunikacji z klientami korporacyjnymi oraz do wspomagania elektronicznych kanałów usług bankowych, a także do obsługi procedur reklamacyjnych. Praca z systemem odbywa się w przeglądarce internetowej. Dostępny jest od 2000 r. w trybie wynajmu w Internecie oraz jako licencja.

Z kolei wyróżniony tytułem Rekomendacja 2018 system MULTICENTAUR-DMS wspiera w bankach zarządzanie dokumentami począwszy od ich tworzenia, poprzez ich obsługę w obszarach roboczych i obiegach zgodnych z procesami biznesowymi, a skończywszy na długoterminowej archiwizacji. Dzięki możliwości integracji MULTICENTAUR-DMS z pozostałą infrastrukturą banku, zarchiwizowane dokumenty mogą być z jednego miejsca pozyskiwane i odczytywane przez inne aplikacje bankowe.

Obszerny opis nagrodzonych systemów znajduje się na stronie www.isof.pl i www.heuthes.pl, a także w wydaniu specjalnym 1/2018 Techno Biznes 2018, będącym dodatkiem do Gazety Bankowej. Relacja z gali znajduje się na stronie http://wgospodarce.pl/informacje/48495-gazeta-bankowa-wybrala-technologiczne-hity-2018.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach tytuł Rekomendacja w tym samym konkursie Gazety Bankowej otrzymały inne systemy firmy HEUTHES. Więcej o nagrodach i wyróżnieniach dla firmy HEUTHES na stronach www.isof.pl/nagrody.hdb.

26 marca 2018

Nowy system MULTICENTAUR-DMS dla instytucji finansowych

Firma HEUTHES udostępniła nowe rozwiązanie MULTICENTAUR-DMS, dedykowane dla sektora finansowego (www.heuthes.pl). Dzięki niemu banki i inne firmy z branży finansowej mogą zdecydowanie ograniczyć wytwarzanie dokumentacji papierowej w obszarze współpracy z klientem, obsługi wewnętrznych procedur związanych z własną działalnością, a także w zakresie związanym z systemami księgowymi i powstającymi przy ich obsłudze potwierdzeniami, wydrukami i raportami.

Nowy system umożliwia m.in. aby wybrane wydruki czy raporty tworzone w systemie bankowym były automatycznie zapisywane w dedykowanym e-Archiwum i opatrywane pieczęcią cyfrową, która zapewnia ich niezmienność i niezaprzeczalność pochodzenia. W przypadku gdy dokument bankowy powinien posiadać podpis osoby go sporządzającej może zostać opatrzony podpisem elektronicznym. Dzięki takiemu podejściu kompletna dokumentacja danego procesu jest archiwizowana elektronicznie. Przynosi to znaczne oszczędności przy jej wytwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu w przypadku kontroli lub konieczności ponownej weryfikacji, a także przy utylizacji.

System MULTICENTAUR-DMS wspiera w bankach kompletny cykl życia dokumentów od ich tworzenia np. z zapisanych szablonów, poprzez ich obsługę w obszarach roboczych i obiegach zgodnych z procesami biznesowymi, a skończywszy na długoterminowej archiwizacji. Ponadto, dzięki możliwości integracji z infrastrukturą IT banku, zarchiwizowane dokumenty mogą być z jednego miejsca pozyskiwane i odczytywane przez inne aplikacje bankowe.

Analizy firmy HEUTHES mówią, że MULTICENTAUR-DMS wprowadzając eliminację zbędnego papieru, w zamian za utrzymanie rozwiązania informatycznego, daje oszczędności około 50% kosztów ponoszonych przez bank na obsługę dokumentacji papierowej.

Przy tworzeniu MULTICENTAUR-DMS zostały wykorzystane najnowsze technologie firmy HEUTHES. Wśród nich znajdują się m.in. Single Sign-On, VIMI oraz BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER. Technologia Single Sign-On umożliwia uzyskanie dla użytkownika dostępu do wielu systemów za pomocą jednego procesu logowania, VIMI polega na tym, że użytkownik wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania do jednego systemu informatycznego, może korzystać z danych z innych systemów chmurowych. Z kolei BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER ułatwia proces podpisywania dokumentów elektronicznych podpisem kwalifikowanym w przeglądarce internetowej. Trwają prace nad implementacją technologii blockchain w systemie MULTICENTAUR-DMS (pisaliśmy o tym w newsie z 19.3.2018).

MULTICENTAUR-DMS jest zintegrowany z najnowszą, 12. wersją systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Trwają również prace nad integracją z systemem GRYFCARD. Warto zauważyć, że system MULTICENTAUR-DMS bierze udział w Konkursie Hit Roku 2018 dla Instytucji Finansowych, organizowanym przez Gazetę Bankową.

21 marca 2018

Nowy Firefox 59. szybszy niż Chrome 65. w ISOF-ERP

Wszystkie aplikacje HEUTHES w technologii Client-Web-Server, zarówno dla bankowości, jak i przedsiębiorstw, mają wbudowany zestaw testów wydajności pracy stacji roboczej w chmurze. Obejmują one testy szybkości sieci – połączenia TCP/IP, szybkości połączenia z serwerem aplikacyjnym HDB, wydajności przeglądarki oraz sprawności i jakości komunikacji przeglądarki w przypadku dużej ilości niewielkich plików. Ten ostatni test jest czuły na zastosowanie protokołu HTTP/2.

HEUTHES stosuje wielowątkowy test wydajności przeglądarki w oparciu o Web Worker. Nowa, 59. wersja Mozilla Firefox zaczęła używać wielowątkowości w zaawansowany sposób i dzięki temu uzyskała wynik blisko o 8% lepszy od najnowszej 65. wersji przeglądarki Chrome, która dotychczas dominowała w testach wydajności. Testy były przeprowadzone na typowych laptopach z procesorem i5, w systemie Windows 10.

Przeglądarka Firefox 59. uzyskuje w teście wydajności 33088 punktów

Przeglądarka Chrome 65. uzyskuje w teście wydajności 30711 punktów

Maksymalne wyniki wydajności uzyskane w teście przez Firefox potwierdzają konsekwentną politykę Mozilli stabilnego rozwoju tej przeglądarki. Bardzo ciekawie zapowiada się również zapowiedziana przez Mozillę funkcja centralnego zarządzania przeglądarkami, która będzie bardzo przydatna w zastosowaniach biznesowych. Stabilność i przewidywalność rozwoju przeglądarki Firefox oraz łatwość jej użycia sprawia, że HEUTHES rekomenduje ją do używania w swoich aplikacjach.

HEUTHES stwierdza jednak, że w przeglądarce Firefox brakuje możliwości stosowania skrótów do aplikacji. Firefox zaprzestał rozwijania własnej technologii Prism, która umożliwiała ich stosowanie. Są one natomiast dostępne w przeglądarce Chrome. Dzięki skrótom możliwe jest uruchomienie systemu ISOF (www.isof.pl) bezpośrednio na pulpicie komputera w specjalnym oknie, w którym nie są wyświetlane elementy przeglądarki. W wyniku tego interfejs systemu ma wygląd podobny do klasycznych aplikacji, a dodatkowo uzyskuje się przyspieszenie pracy z ISOF. Ponadto, dzięki skrótom do aplikacji bezpieczniej pracuje się z innymi aplikacjami chmurowymi, np. z zakresu Home-Bankingu i poczty elektronicznej.

19 marca 2018

Nowy Blockchain Security Module w systemach IT firmy HEUTHES

Firma HEUTHES opracowuje nowe rozwiązanie Blockchain Security Module, które umożliwia wykorzystanie technologii blockchain we własnych systemach informatycznych dla bankowości i przedsiębiorstw. Zdobywająca obecnie rozgłos technologia blockchain była rozwijana i wykorzystywana przez HEUTHES od lat 90-tych XX w. Dzięki niej systemy bankowe (www.heuthes.pl) i ISOF-ERP (www.isof.pl) firmy HEUTHES są jednymi z pierwszych na świecie w których zastosowano blockchain.

Technologia ta jest używana przez HEUTHES m.in. przy porównywaniu kopii bezpieczeństwa na nośniku trwałym z aktualną wersją. Można to zrobić dla całego systemu, sprawdzając czy obie wersje są identyczne lub też jeżeli występują różnice można analizować poszczególne składowe oddzielnie (np. faktury czy dokumenty magazynowe), aż do momentu w którym zostanie znaleziona różnica. Taka różnica może powstać przy wystawieniu korekty faktury, już po zrobieniu kopii bezpieczeństwa. Mechanizmy blockchain firma HEUTHES wykorzystuje również przy przenoszeniu danych do swoich nowych systemów IT. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w rozwiązaniach bankowych.

Blockchain Security Module będzie uniwersalnym narzędziem, które zapewni spójność, nienaruszalność i niezaprzeczalność danych zarówno w odniesieniu do faktów, danych, jak i reguł, które są przechowywane w bazie danych.

Unikalnym, autorskim rozwiązaniem, w które wyposażony jest Blockchain Security Module firmy HEUTHES jest obiekt nazwany „szekla” (ang. shackle), który pozwala łączyć rożne łańcuchy bloków między sobą oraz pozwala je skracać, np. przy archiwizacji danych. „Szekle” wykorzystują zaawansowane mechanizmy kryptografii asymetrycznej. Kolejną unikalną cechą rozwiązania Blockchain Security Module jest to, że HEUTHES traktuje blockchain jako informację o dowolnej, a nie tylko jednokierunkowej strukturze. Zakłada przy tym, że blockchain może mieć dowolną strukturę drzewiastą i sieciową z możliwością powiązania wielu różnych struktur ze sobą.

HEUTHES przewiduje wdrożenie rozwiązania Blockchain Security Module początkowo w swoim systemie ISOF-ERP w lecie 2018 r., a w następnej kolejności w systemach bankowych na przełomie III i IV kw. 2018 r. Blockchain Security Module będzie miał też duże znaczenie w ISOF-Workflow/DMS firmy HEUTHES, ponieważ zapewnia ciągłość zapisów w systemie zarządzania dokumentami, a także pozwala na weryfikację dokumentów.

„Blockchain nie jest zupełnie nowym rozwiązaniem w informatyce. Z pewnością innowacyjne było jego użycie w wirtualnej kryptowalucie Bitcoin. Natomiast zastosowanie technologii blockchain w obszarze rozwiązań informatycznych dla biznesu czy bankowości musi uwzględniać bardziej wyrafinowane metody matematyczne leżące u podstaw zastosowań IT, a także musi brać pod uwagę specyfikę charakteru tych obszarów działalności. HEUTHES skupił się na zastosowaniu blockchain nie tyle w środowisku zdecentralizowanych baz danych, ale bardziej w środowiskach z centralną bazą danych oraz z wieloma chmurowymi serwerami aplikacyjnymi” - powiedział Pan Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

7 marca 2018

ISOF-WORKFLOW na konferencji „Elektroniczny Obieg Dokumentów”

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji dotyczącej Elektronicznego Obiegu Dokumentów w dniu 8 marca 2018 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a), na której zaprezentujemy możliwości systemu ISOF-WORKFLOW.

W trakcie konferencji będzie poruszana następująca tematyka:

 • Do kogo są adresowane rozwiązania w zakresie automatyzacji zarządzania i obiegu dokumentów? Kiedy należy wdrażać tego typu rozwiązania?
 • Przyszłe kierunki rozwoju archiwizacji dokumentów w administracji.
 • Archiwizacja w chmurze. Zarządzanie dokumentami jako usługa (ang. Managed Document Services).
 • Skalowalność rozwiązań do zarządzania obiegu dokumentów.
 • Regulacje prawne w zakresie e-dokumentów.
 • Jak zintegrować aplikacje zarządzania dokumentami z systemami autoryzującymi.
 • Systemy zarządzania dokumentami jako podstawowe wsparcie informatyczne mobilnych pracowników agencji i urzędów.
 • Bezpieczeństwo danych w przypadku korzystania z netbooków, tabletów, smartfonów? (VPN, szyfrowanie danych, zdalne zarządzanie mobilnymi urządzeniami).
 • Zarządzanie cyklem życia dokumentu – od jego utworzenia do archiwizacji i zniszczenia.
 • Tendencje w rozwoju rozwiązań do elektronicznego zarządzania, dystrybucji i przechowywania (archiwizacji i wyszukiwania) dokumentów, poczty elektronicznej, faksów.
 • Integracja systemów zarządzania dokumentami z rozwiązaniami portalowymi typu e-urząd, e-commerce, systemami ERP, CRM.
 • E-faktury, jako część e-dokumentów, systemu wymiany danych EDI (Electronic Data Interchange) oraz e-płatności.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. ”Zarządzanie obiegami dokumentów elektronicznych, formularzami, CRM i B2B w systemie ISOF-WORKFLOW” o godz. 10.00, którą wygłosi Marek Paszkowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES”.

Udział w konferencji jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=1490.

Zapraszamy!

30 stycznia 2018

HEUTHES na konferencji "Nowoczesna kancelaria i dział prawny - bezpieczeństwo danych, obieg dokumentów i zarządzanie sprawami"

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w konferencji "Nowoczesna kancelaria i dział prawny - bezpieczeństwo danych, obieg dokumentów i zarządzanie sprawami", która odbędzie się 30.01.2018 r. w Warsaw Trade Tower w Warszawie.

Na konferencji poruszane będą następujące tematy:

 • Skuteczne rozwiązania usprawniające proces obsługi klienta.
 • W jaki sposób konkurują ze sobą kancelarie prawne?
 • Ochrona, kontrola i monitoring cyfrowych danych.
 • Rosnąca świadomość konieczności ochrony danych i wyzwania związane z ich wyciekami w kancelariach.
 • Automatyzacja Procesów Dla Kancelarii Prawniczych.
 • Nowoczesne narzędzia oceny kompetencji sprzedażowych prawników.
 • Tworzenie wizerunku nowoczesnej kancelarii w mediach społecznościowych a bezpieczeństwo danych.
 • Najczęściej popełniane błędy w tworzeniu koncepcji promocji marki kancelarii prawnej i skuteczne unikanie ich w przyszłości.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. "Zarządzanie obiegami dokumentów w kancelariach prawniczych na przykładzie ISOF-WORKFLOW" o godz. 11.10, którą wygłosi Marek Paszkowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES.

Więcej informacji na stronie http://successpoint.pl/nowoczesna_kancelaria_2018.

Zachęcamy do rejestracji do udziału w tym wydarzeniu!

15 stycznia 2018

Tablica KANBAN w ISOF

HEUTHES podjął decyzję o rozpoczęciu prac rozwojowych dotyczących tablicy Kanban w systemie ISOF. Nowa funkcjonalność jest związana z Obszarami roboczymi i będzie dostępna w systemach ISOF-ERP i ISOF-WORKFLOW.

Kanban jest metodyką umożliwiającą organizację, planowanie i sterowanie pracą. W ISOF, w układzie kolumnowym przedstawione są etykiety z działaniami planowanymi, trwającymi i wykonanymi. Metodą drag and drop można przenieść poszczególne etykiety do innego stanu. Jednocześnie w tle następują operacje na powiązanych dokumentach.

Kanban w systemie ISOF jest zintegrowany z grupą dokumentów obejmującą moduły (i odpowiednie funkcje systemu): CRM Aktywności (Aktywność), Sprzedaż/Zakupy (Faktura sprzedaży/zakupu), DMS (dowolne dokumenty elektroniczne np. Microsoft Excel i Word, PDF oraz Formularze ISOF), Kartoteka kontrahentów (Kontrahent), Oferty (Oferta), Portfolio (Projekt), CRM Zadaniowy (Zadanie), Zamówienia (Zamówienie od klienta), CRM Serwisowy (Zgłoszenie serwisowe), a także Produkcja (Zlecenie produkcyjne).

Dotychczas Obszary robocze w ISOF ułatwiały pracę grupową z dokumentami elektronicznymi. Wzbogacenie tej funkcjonalności o Kanban dodaje możliwość sterowania pracą operacyjną członków odpowiednich grup w firmie i pokazywanie statusu dokumentu i jego zmian oraz komentarzy.

Prace nad Kanbanem są już na tyle zaawansowane, że firma szacuje udostępnienie pierwszej wersji nowej funkcjonalności na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

10 stycznia 2018

Komunikat HEUTHES w związku z wykryciem luki w architekturze procesorów Intel

W związku z wykryciem luki w architekturze procesorów Intel, która może spowodować wyciek informacji informacji przechowywanych w pamięci CPU, zaleca się użytkownikom systemu ISOF:

 1. w przypadku użytkowania przeglądarki Firefox: aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji (minimum 57.0.4) – klikając tutaj
 2. w przypadku użytkowania przeglądarki Chrome: aktualizację przeglądarki do najnowszej wersji (klikając tutaj) oraz włączenie flagi: #enable-site-per-process (instrukcja poniżej)

Firma Heuthes informuje jednocześnie, że wykrycie luki w procesorach Intel może być zagrożeniem jedynie po stronie stacji roboczych użytkownika. Infrastruktura serwerowa systemu ISOF funkcjonuje wykorzystując procesory firmy AMD, przez co nie jest narażona na wyciek informacji.

Instrukcja ustawienia flagi #enable-site-per-process w przeglądarce Chrome:

 1. Po uruchomieniu przeglądarki należy wpisać w pasek adresu URL: chrome://flags/
 2. W liście należy wyszukać podpunkt: Strict site isolation lub w opisie: #enable-site-per-process oraz ją włączyć (przestawić znacznik na wartość: Enabled)
 3. Uruchomić ponownie przeglądarkę.

Włączenie flagi #enable-site-per-process spowoduje znaczne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.

8 stycznia 2018

Wstępne podsumowanie sprzedaży HEUTHES w 2017 roku

HEUTHES podsumował wstępnie wyniki finansowe za 2017 rok jeszcze przed badaniem bilansu przeprowadzanym corocznie przez niezależną firmę audytorską. Firma zanotowała dodatni wynik finansowy, chociaż całkowite przychody ze sprzedaży rozwiązań informatycznych w 2017 roku w niewielkim stopniu spadły, w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności. HEUTHES ma obszernie wypełniony portfel zamówień na cały 2018 rok i częściowo na 2019 rok.

Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym okresie czasu.

Ostateczne dane finansowe zostaną udostępnione przez HEUTHES w KRS w pierwszej połowie 2018 r., po badaniu bilansu przez niezależną firmę audytorską, która została wybrana przez Walne Zgromadzenie na lata 2018-2019. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska S.A. oraz w wielu firmach z sektora MSP.

2 stycznia 2018

System HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB wdrożony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

W Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. wdrożono system HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES sp. z o.o. Beneficjentem rezultatów wdrożenia jest Grupa BPS, którą tworzą 351 zrzeszone Banki Spółdzielcze i dwa banki współpracujące, które wraz z Bankiem BPS S.A. korzystają z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy.

System HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia wysoką wydajność. Technologie, które wykorzystano przy jego produkcji zostały wcześniej sprawdzone w praktyce w środowiskach bankowych. Rozwiązanie oferowane przez HEUTHES obsługuje obecnie z powodzeniem zarówno banki o strukturze jednorodnej, jak i środowiska o złożonej, rozproszonej infrastrukturze.

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę zagadnień CFT, anti-fraud oraz szeroko pojętych rozliczeń wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EURO ELIXIR (SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, płatności natychmiastowe Express ELIXIR, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza Western Union i czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę logistyczną wszelkich transakcji bankowych. W zakresie przetwarzania wewnętrznego integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetową, bankowość korporacyjną, ERP dla zaplecza i wiele innych. Komunikuje się także z systemami zewnętrznymi otoczenia banku. HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB łącząc te dwa obszary, zewnętrzny i wewnętrzny, tworzy tzw. główny "hub transakcyjny" banku - dedykowane miejsce przetwarzania wszystkich transakcji.

Warto przypomnieć, że HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w bankach już od 21 lat (w banku PEKAO S.A.). W 2017 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych został wyróżniony tytułem „Rekomendacja” w dorocznym, prestiżowym konkursie "Hit Roku 2017 dla Instytucji Finansowych" organizowanym przez Gazetę Bankową.

Zobacz archiwum wiadomości: