Aktualności HEUTHES

Zobacz archiwum wiadomości:

8 grudnia 2017

HEUTHES przenosi przeglądarkę Microsoft Edge na „szarą listę” do pracy w ISOF

HEUTHES informuje, że przeglądarka Microsoft Edge została przeniesiona z „czarnej” na „szarą listę” rozwiązań rekomendowanych do pracy z systemem ISOF. Proces ten jest związany z rozwojem tej przeglądarki i lepszym dotrzymywaniem standardów WWW, a także z aktualizacją własnej biblioteki komponentów ekranowych, używanych w aplikacjach HEUTHES, które usprawniają współpracę systemu z wiodącymi przeglądarkami Chrome, Firefox i Internet Explorer. Ewentualne przeniesienie Edge na „białą” listę musi być poprzedzone okresem testów oraz zdobyciem przez tę przeglądarkę znaczącego udziału w rynku.

Firma HEUTHES przypomina, że zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w internecie. Zgodnie z powyższym przeglądarki zostały podzielone na trzy listy: białą, szarą i czarną. Lista biała obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie i objęte są serwisem HEUTHES. Lista szara to przeglądarki, którymi można zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działania wszystkich jego funkcji. Jednak w przypadku najnowszych przeglądarek większość potrzebnych funkcji działa prawidłowo. Ta lista nie jest objęta serwisem HEUTHES. Z kole Lista czarna zawiera przeglądarki, z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF.

Aktualna klasyfikacja przeglądarek do pracy z ISOF znajduje się na stronie www.isof.pl/przegladarki.html.

7 grudnia 2017

Nowa wersja GRYFCARD

Firma HEUTHES udostępniła bankom nową pod względem technologicznym wersję systemu GRYFCARD, opartą o serwery aplikacyjne Tomcat i język programowania Java. Wprowadzone zmiany przyczyniły się do ujednolicenia architektury, łatwiejszej pracy w chmurze obliczeniowej, zwiększyły niezawodność i prędkość działania systemu.

W kolejnym kroku firma planuje wdrożenie przetwarzania z użyciem technologii CADABAT (pisaliśmy o tym w newsie z 6.12.2017) co powinno jeszcze bardziej przyspieszyć przetwarzanie wsadowe.

Dzięki temu, że wdrożenia systemu GRYFCARD odbyły się w kilku bankach, prowadzone są w nim w trybie ciągłym prace rozwojowe, które pozwalają na to, aby na bieżąco był on platformą nowoczesną pod względem funkcjonalnym, jak i technicznym.

GRYFCARD zapewnia pełną współpracę pomiędzy agentami rozliczeniowymi transakcji dokonywanych kartami (np. FDP, MPTS) a systemami banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku.

Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane) obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz MasterCard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i „PIN by SMS”.

Z uwagi na konieczność współpracy z systemami zewnętrznymi funkcjonującymi u agenta rozliczeniowego transakcji dokonywanych kartami (np. FDP, MPTS) oraz z wewnętrzną infrastrukturą informatyczną Banku, GRYFCARD jest systemem otwartym na integrację.

Pierwsza wdrożenie systemu GRYFCARD miało miejsce w 1995 r. w banku PBKS SA (wszedł później w skład banku PEKAO SA). Kolejnym bankiem, który w 1998 r. wdrożył system był Bank Gospodarki Żywnościowej SA. W 1999 roku dołączył do nich Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, w 2004 r. Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych SA (obecnie DnB Bank Polska SA), a w roku 2006 Mazowiecki Bank Regionalny SA (w chwili obecnej wchodzi w skład SGB-BANK SA). HEUTHES szacuje, że GRYFCARD obsługuje obecnie około 2 milionów kart płatniczych w Polsce.

Warto przypomnieć, że Miesięcznik Gazeta Bankowa w ramach prestiżowego konkursu „Hit Roku dla Instytucji Finansowych”, przeznaczonego dla firm, które swoje produkty i usługi polecają bankom i instytucjom finansowym, wyróżnił w 2009 r. system GRYFCARD tytułem „Rekomendacja” w kategorii „Produkt”. Kapitułę konkursu stanowi corocznie grono niezależnych ekspertów.

6 grudnia 2017

CADABAT – nowa technologia HEUTHES

Firma HEUTHES zdecydowała się ujawnić swoją nową technologię CADABAT (Caching Access DataBase Table). Wąskim gardłem aplikacji porozumiewających się z bazami danych przy wykorzystaniu łącza JDBC jest wydajność przy operacjach masowych. Z kolei wdrożenie w firmach baz i technologii „in-memory” pozwalających zminimalizować to niekorzystne zjawisko jest zazwyczaj skomplikowanym i drogim rozwiązaniem.

HEUTHES znając te problemy opracował CADABAT - swoją wersję oprogramowania, które umożliwia przenoszenie do pamięci niektórych tabel baz danych, co znacznie przyspiesza przetwarzanie i dostęp do często przetwarzanych danych. W niektórych zastosowaniach uzyskano nawet dziesięciokrotne przyspieszenie. Mechanizm wykorzystuje inteligentne zarządzanie dostępem do tabel bazy danych z użyciem lokalnej pamięci, tak aby odczyt był wykonywany z maksymalną prędkością w samym programie, a nie poprzez spowalniające zewnętrzne interfejsy.

Technologia CADABAT pozwala na zunifikowaną pracę w środowisku wielu aplikacji i wielu serwerów, dzięki zaawansowanym technikom współdzielenia tych buforów w hierarchicznym układzie master-slave.

Nowa technologia jest stosowana od dłuższego czasu w bankowym systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz systemie MC-CFT, który służy do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rozwiązanie pracuje w trybie on-line, monitorując wszystkie transakcje i umożliwiając przeprowadzenie szeregu operacji z wychwyconymi działaniami. Dzięki CADABAT system charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością, np. dla 2,5 miliona wzorców, czas odpowiedzi wynosi 50 ms.

Pozyskiwanie danych, z bazy która nie jest zintegrowana z aplikacją, obciąża bazę kosztem przetwarzania. Z tego powodu dane w bazie są buforowane. Jednak w takim rozwiązaniu tkwi pewna pułapka. Dane w bazie są modyfikowane co powoduje, że zawartość bufora jest nieaktualna. Wszystkie implementacje cache muszą sobie z tym radzić. Znanych jest szereg rozwiązań, które mają wspólną cechę – pozwalają na bezpośrednią modyfikację bazy danych za pomocą modyfikacji cache. Są to zwykle złożone rozwiązania, które dodatkowo spowalniają wielowątkowe zastosowania, co w efekcie skutkuje coraz wolniejszym dostępem do bazy.

W trakcie przetwarzania danych w bazie wykorzystywane są tabele słownikowe, które nie są modyfikowane w trakcie przetwarzania oraz tzw. tabele operacyjne, które podlegają modyfikacjom. W trakcie pracy aplikacji, liczba odwołań bazodanowych do niemodyfikowanych tabel słownikowych jest olbrzymia. Są to bowiem dane parametryczne do wszystkich operacji przetwarzania danych. HEUTHES umieścił tabele słownikowe w pamięci cache, w trybie tylko do odczytu – pozbawiając je możliwości wstecznej modyfikacji. Doprowadziło to w efekcie do o wiele bardziej wydajnego przetwarzania wielowątkowego. Jest to spowodowane tym, że bardzo często proces przetwarzania wygląda w ten sposób, iż tabele wczytywane są tylko na początku procesu i w trakcie przetwarzania dane słownikowe pozyskiwane są bezpośrednio z pamięci cache nie angażując w ten proces w ogóle bazy danych. Mając na uwadze, że tabel może być kilkadziesiąt, a przetwarzanie odbywa się wielowątkowo, można mówić o wielokrotnym przyspieszeniu przetwarzania danych dzięki CADABAT.

W najbliższym czasie HEUTHES planuje wdrożenie technologii CADABAT także w najnowszej wersji systemu GRYFCARD.

Zobacz inne technologie firmy HEUTHES

5 grudnia 2017

ISOF-WORKFLOW na konferencji „Elektroniczny Obieg Dokumentów”

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji dotyczącej Elektronicznego Obiegu Dokumentów, na której zaprezentuje system ISOF-WORKFLOW, usprawniający przepływ informacji i obieg dokumentów w organizacjach. Konferencja odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Celem konferencji jest:

 • Prezentacja rozwiązań przeznaczonych do skanowania, archiwizacji i wyszukiwania dokumentów;
 • Dyskusja nad obniżeniem kosztów wydruku i skanowania w firmie;
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów e-dokument;
 • Czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jaki typ Cloud Computing wybrać? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • Prezentacje case study najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów e-dokument i rozwiązań do kontroli kosztów wydruków i skanowania. Jak przejść od rozwiązania do zarządzania dokumentami do środowisku, platformie wymiany informacji?

Adresatami konferencji są:

 • kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
 • kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych;
 • kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT;
 • analitycy biznesowi;
 • osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. ”Zarządzanie obiegami dokumentów na przykładzie systemu ISOF-WORKFLOW” o godz. 9.30, którą wygłosi Marek Paszkowski, Zastępca Dyrektora Handlowego, HEUTHES.

Udział w konferencji jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie www.konferencjeksi.pl/?page_id=1435.

Zapraszamy!

4 grudnia 2017

HEUTHES w rankingu 50 największych firm IT dla sektora finansowego IT@BANK 2017

Podczas konferencji IT@BANK w Warszawie, zostały przyznane nagrody rankingu „Miesięcznika Finansowego BANK” dla najlepszych firm informatycznych działających na rzecz banków komercyjnych i spółdzielczych. Wyniki rankingu zostały opublikowane w najnowszym, listopadowym numerze cenionego w branży Miesięcznika Finansowego BANK.

W dwunastej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta w 5 klasyfikacjach. W rankingu głównym IT@BANK 2017 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie 19. miejsce. W rankingu pozycji w sektorze dostawców dla banków spółdzielczych firma zajęła 8. miejsce. Z kolei 17. miejsce HEUTHES osiągnął w rankingu pozycji w sektorze finansowym. W rankingu efektywności firma zajęła 12. miejsce, a 48. wśród firm o najwyższym potencjale rozwoju.

Ranking sporządzono na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego. Ocena punktowa uzyskana w rankingach to wypadkowa kilkunastu wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy w 2016 i w pierwszym półroczu 2017 r.

Warto zauważyć, że HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach IT@BANK. Miejsca zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2017 są wynikiem rozwijanej konsekwentnie od 1989 r. strategii rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego w oparciu o własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą CLIENT-WEB-SERVER, HDB i INFOSTRADA BANKOWA. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych (bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa) obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Rozwiązania HEUTHES od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA.

Zobacz inne nagrody firmy HEUTHES.

22 listopada 2017

VAT-7 podpisywany i wysyłany z ISOF do Ministerstwa Finansów kilkoma kliknięciami

HEUTHES dołączył deklarację VAT-7 do grupy dokumentów, które można podpisać w systemie ISOF podpisem kwalifikowanym w przeglądarce internetowej i wysłać je wprost do Ministerstwa Finansów, a także automatycznie archiwizować w DMS.

Obecnie w systemie ISOF możliwe jest podpisywanie cyfrowe w przeglądarce dokumentów: VAT-7, VAT-27, JPK_VAT, pozostałych struktur JPK, PIT-11, PIT-4R, plików XML oraz plików PDF. HEUTHES pracuje nad zapewnieniem przedsiębiorcom możliwości podpisywania cyfrowego i wysyłki z systemu kompletnego zestawu dokumentów, które firmy przesyłają do urzędów publicznych: US i ZUS. Już obecnie deklaracje JPK, PIT i VAT mogą być wysyłane z ISOF do Ministerstwa Finansów, z uzyskaniem potwierdzenia UPO. Wszystkie wysłane dokumenty gromadzone są w archiwum DMS w systemie. Na przełomie 1. i 2. kwartału 2018 planowane jest wprowadzenie analogicznego sprzęgu dla dokumentów elektronicznych wysyłanych do ZUS.

Do zarządzania wszelkimi deklaracjami HEUTHES stworzył w Raportach systemu FK specjalną funkcję Aktualność Danych. Dzięki niej zarząd firmy może łatwo sprawdzić w jednym miejscu status i historię wszystkich deklaracji podatkowych od wystawienia, zatwierdzenia, podpisania, poprzez wysłanie z potwierdzeniem UPO, aż do rozliczenia.

Firma wykorzystuje do obsługi podpisywania dokumentów w przeglądarce własną technologię BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER. Dzięki niej proces podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym i niekwalifikowanym sprowadza się w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć. Umożliwia to korzystanie z podpisu cyfrowego we wszystkich przeglądarkach, w tym w Chrome, Firefox i Internet Explorer oraz zapewnia łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Podpisy cyfrowe mają też zastosowanie w formularzach cyfrowych, które po przetwarzaniu mogą być utrwalone w postaci PDF, z zabezpieczeniem pieczęcią lub podpisem cyfrowym. Także dokumenty skanowane często przechowuje się w formacie PDF i dzięki pieczęci lub podpisowi cyfrowemu uzyskuje się uwiarygodnienie zawartości skanu na zgodność z oryginałem.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF-ERP promocję JESIENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF-ERP w trybie UZPI (SaaS).

Nowa funkcjonalność związana z podpisem VAT-7 została wprowadzona bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

9 października 2017

Testy ISOF na Kiano SlimNote

HEUTHES kontynuuje prace związane z usprawnianiem i testowaniem pracy w systemie ISOF na smartfonach i tabletach. W ostatnim czasie uruchomiono m.in. nową wersję modułu CRM Aktywności dedykowaną dla smartfonów, a także utworzono nową aplikację HEUTHES-CAK do generowania i certyfikowania kluczy kryptograficznych na platformie Android. Jednocześnie firma intensywnie testuje nowe rozwiązania na smartfonach i tabletach (pisaliśmy o tym 3.10.2017).

Obecnie firma HEUTHES postanowiła przetestować laptopy Kiano SlimNote pod kątem pracy z systemem ISOF. W popularnej w Polsce sieci sklepów detalicznych pojawiły się nowe wersje tanich laptopów Kiano SlimNote w wersjach z wyświetlaczem 10.1” (399 zł) i 14.1” (699 zł). Do testów wybrano Kiano SlimNote 14.1+, wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Intel Atom x5-Z8350 1.44 GHz, 4 GB RAM, 32 GB pamięci z możliwością rozszerzenia o 64 GB za pomocą karty microSD, system Windows 10, wyświetlacz IPS o przekątnej 14.1" z rozdzielczością 1366 x 768 pikseli. Komunikację zapewniają: WiFi w standardzie 802.11 b/g/n, wyjście mini HDMI, Bluetooth 4.0, a także dwa porty USB 2.0 i 3.0. W Kiano SlimNote 14.1+ zamontowano również kamerę wideo 0.3 MP, a także akumulator o pojemności 10000 mAh.

Zaletą laptopa jest brak wentylatora i tym samym jego bardzo cicha praca. Jakość dźwięku nie jest najwyższa, jednak w przypadku zastosowań biznesowych nie jest to najważniejszy parametr. W praktyce przydaje się również podłączenie myszki.

Testy ISOF na Kiano SlimNote

Wbudowany w ISOF test wydajności systemu na tym laptopie osiągnął wynik blisko 12 tys. Dla porównania test wydajności systemu na najnowszym smartfonie Samsung Galaxy Note 8 wynosi 50 tys.

Pulpit systemu ISOF na Kiano SlimNote

Systemy HEUTHES stworzone w technologii Client-Web-Server nie są wymagające po stronie stacji roboczej użytkownika, a testowany laptop jest wystarczająco wydajnym urządzeniem do pracy zarówno z systemem ISOF-START, jak i ISOF-ERP.

System ISOF-START zawiera Fakturowanie, Raporty Kasowe, Cenniki, Magazyn, Księgę Przychodów i Rozchodów, Kasę-Bank, Majątek Trwały, Zakupy, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny i jest dostępny w cenie 49 zł za rok wynajmu. Razem z Kiano SlimNote może stanowić kompletne środowisko ERP dla małej firmy. Laptop Kiano SlimNote jest na tyle wydajnym rozwiązaniem, że można pracować na nim również z pełną wersją systemu ISOF-ERP zawierającą obsługę m.in. zaawansowanej logistyki, pełnej księgowości, rodziny modułów CRM, DMS z obiegami pracy oraz portali internetowych B2B.

6 października 2017

Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2016 dla HEUTHES

Firma HEUTHES uzyskała tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2016. Instytut Europejskiego Biznesu w październiku 2017 r. zbadał 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Spośród nich wybrał te których wartość rynkowa w latach 2015-2016 wzrosła o więcej niż 10%, a średni stosunek zysku netto do przychodów wyniósł minimum 5%. Dla firmy HEUTHES wskaźniki te wynoszą odpowiednio 21,1% i 23%. Firma HEUTHES uplasowała się w rankingu firm z siedzibą w województwie mazowieckim na 1908 pozycji, spośród 2924 firm z tytułem Mocna Firma Godna Zaufania 2016.

Zobacz inne nagrody firmy HEUTHES.

6 października 2017

ISOF - najszybszy chmurowy system ERP na rynku

HEUTHES udostępnił nową platformę sprzętową dla zlokalizowanych w Data Center serwerów chmurowego systemu ISOF. Rosnąca liczba użytkowników skłoniła firmę HEUTHES do przyspieszenia inwestycji w to nowe rozwiązanie sprzętowe.

W porównaniu do poprzednio stosowanych, po raz pierwszy pojawiły się dedykowane dla centrów danych dyski SSD z interfejsem NVMe, co przyczyniło się do znacznego przyspieszenia przetwarzania danych w ISOF. Jednocześnie zoptymalizowano oprogramowanie dopasowując je do nowej platformy.

Wydajność systemu bazy danych w nowym układzie sprzętowym opartym o dyski SSD wzrosła 10-krotnie, co oznacza w praktyce dla klientów ISOF przyspieszenie realnej pracy operacyjnej w systemie.

Wcześniej wprowadzono w systemie nową wersję bazy PostgreSQL 9.6 co zwiększyło szybkość przetwarzania danych i pozwoliło na przeszukiwanie całotekstowe fraz w bazie, w porównaniu z dotychczasowym przeszukiwaniem tylko pojedynczych wyrazów. Obecnie HEUTHES pracuje nad wdrożeniem 10. wersji PostgreSQL, która prawdopodobnie zostanie wprowadzona jeszcze w tym roku lub w I kw. 2018.

HEUTHES do ciągłej rejestracji, analizy wydajności i optymalizacji parametrów pracy serwerów oraz aplikacji partych na technologii CLIENT-WEB-SERVER wykorzystuje własną technologię PROAPERMAN (ang. Probabilistic Application Performance Management). Na Rys. 1 przedstawiono miary statystyczne czasu wystawienia faktury. Okres obserwacji wynosił miesiąc. W ostatnim tygodniu, w którym serwery pracowały już w nowej architekturze widoczny jest zdecydowany spadek poszczególnych miar.

Rys. 1. Miary statystyczne (mediana, średnia, kwartyle, decyle i percentyle) w analizie czasu wystawienia faktury w ciągu miesiąca.

Również na Rys. 2 widać, że przy dużej liczbie wystawionych faktur średni czas wystawienia faktury w ciągu dnia, z serwerami w nowej architekturze zmniejszył się kilkukrotnie w porównaniu z poprzednią architekturą.

Rys. 2. Funkcja średniego czasu wystawienia faktur w zależności od ich liczby w ciągu dnia.

W systemie ISOF-PROFAP przeprowadzono także numeryczną ocenę prawdopodobieństwa awarii nowej architektury sprzętowej. Dla całego układu sprzętowego uzyskano jego charakterystykę numeryczną w postaci rozkładu gęstości prawdopodobieństwa awarii, wyrażoną przy pomocy współczynników AFR (ang. Annualized Failure Rates). W wyniku analizy zdecydowano o połączeniu dwu kart w macierz RAID1.

Rys. 3. Współczynnik AFR dla nowej konfiguracji sprzętowej systemu ISOF.

Zakończony właśnie przez HEUTHES pierwszy etap prac jest tylko początkiem większego procesu zmian. Na początku IV kw. HEUTHES zmodyfikuje infrastrukturę sieciową w swoim Data Center wprowadzając nowe, zaawansowane rozwiązania sieciowe oparte o najnowsze przełączniki dostępowe 10-Gigabit. Pozwoli to w przyszłości na dynamiczną aranżację sieci w zależności od potrzeb, a także na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania sieciowego przez wprowadzenie silniejszej niż dotychczas redundancji połączeń. Wprowadzane urządzenia sieciowe są obecnie testowane i konfigurowane w laboratoriach HEUTHES, a ich wdrożenie spowoduje wzrost wydajności, a także niezawodności systemów.

Wysiłek wkładany przez HEUTHES w prace badawczo-rozwojowe nad nową architekturą sprzętową i sieciową będzie miał duże znaczenie również dla systemów bankowych. Wszystkie nowe rozwiązania zostaną wdrożone także w tej grupie rozwiązań HEUTHES, w celu jeszcze lepszej optymalizacji w zakresie wydajności i niezawodności.

3 października 2017

Testy ISOF na smartfonach

HEUTHES w czasie ostatnich kilku miesięcy włożył spory wysiłek aby usprawnić pracę w systemie ISOF na smartfonach i tabletach. W tym celu utworzono m.in. nową wersję modułu CRM Aktywności, dedykowaną dla smartfonów oraz utworzono nową aplikację HEUTHES-CAK, którą będzie można pobrać z Google Play, do generowania i certyfikowania kluczy kryptograficznych na platformie Android.

Jednocześnie firma HEUTHES przetestowała działanie swoich systemów na najnowszych smartfonach. Ciekawe było testowanie systemu na najnowszym smartfonie Samsung Galaxy Note 8, który świetnie nadaje się do pracy mobilnej. Już sam ekran Note 8 jest stosunkowo duży - 6,3" (2960×1440 pikseli). Ciekawym rozwiązaniem jest włożenie smartfona do stacji dokującej Samsung DeX. Do stacji można podłączyć przez port HDMI monitor oraz przez port USB myszkę i klawiaturę, można także podłączyć kabel sieci Ethernet. Urządzenie DeX jest zasilane przez port USB-C i może jednocześnie doładowywać baterię telefonu. W efekcie ze smartfona można korzystać jak z tabletu lub komputera. Na ekranie wyświetlana jest specjalna wersja „desktopowa” Androida. W praktyce stacja DeX zamienia poręcznego smartfona w tablet/komputer z wystarczającą rozdzielczością Full HD.

Testy ISOF na smartfonie Samsung Galaxy Note 8

W takim układzie można mobilnie i bezproblemowo pracować w systemie ISOF, nie tylko w nowej, specjalnie przystosowanej do smartfonów wersji CRM Aktywności, ale także z pozostałymi modułami i dokumentami, m.in. z fakturami Sprzedaży i Zakupów, Zamówieniami od klientów i Zamówieniami do dostawców, DMS, Produkcją, Rachunkowością oraz Magazynem. Dzięki integracji systemu z LibreOffice OnLine można edytować w przeglądarce dokumenty pakietów Microsoft Office i LibreOffice. Po zakończonej pracy odłącza się po prostu smartfona od podstawki i zabiera go do kieszeni. Takie rozwiązanie redukuje TCO (całkowite koszty posiadania rozwiązań IT).

Firma HEUTHES jest zaskoczona wydajnością uzyskaną przy pracy w ISOF na smartfonie. Wbudowany w ISOF, wewnętrzny test szybkości zbliża się do poziomu 50 tys., co stanowi wynik porównywalny z przeciętnymi laptopami. Jest to znaczny postęp w porównaniu z testami systemu na wcześniejszych smartfonach, np. na Samsung Galaxy S II (pisaliśmy o tym 2.4.2012). Galaxy S II na aktualnej wersji systemu ISOF oraz Android uzyskuje w tym samym teście wynik 7,2 tys., a więc wydajność wzrosła w ciągu 5-lat siedmiokrotnie.

5 września 2017

Mobilny ISOF na smartfonie w nowej wersji 18.0.3 ISOF

Firma HEUTHES udostępniła do testów nową wersję modułu CRM Aktywności dedykowaną na smartfony. Każda zainteresowana firma może przetestować mobilną pracę w ISOF zakładając demo systemu pod adresem www.isof.pl/demo.

System ISOF rozpoznaje przeglądarkę Chrome Mobile, odczytuje parametry smartfonów lub tabletów i dopasowuje interfejs CRM Aktywności do stosunkowo niewielkiego ekranu tych urządzeń i obsługi dotykowej.

Praca z systemem ISOF na smartfonie i tablecie

Mobilna wersja CRM Aktywności umożliwia w smartfonie podgląd, edycję i dodawanie nowej Aktywności, wyświetlanie Aktywności w postaci listy z zaawansowanym filtrem wyszukiwania, obsługę notatek oraz możliwość wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną Aktywnością, również w trybie telekonferencji. Wybór powiązanego z Aktywnością kontrahenta następuje przy wykorzystaniu mechanizmu autosugestii z automatycznym wyborem. Szablony filtrów zapisują ulubione ustawienia generowanej listy.

Kolejne etapy rozwoju tej wersji mobilnej obejmują m.in. włączenie obsługi emaili z Aktywności oraz dołączanie załączników w postaci zdjęć, nagrań audio i video. Wprowadzona zostanie także obsługa geolokalizacji przy tworzeniu nowej Aktywności i logowaniu do systemu.

Mobilna wersja CRM Aktywności wspiera mechanizmy presellingu i vansellingu. Preselling oznacza dotarcie sprzedawcy do jak największej ilości niewielkich punktów sprzedaży i zebranie zamówień sprzedażowych w punkcie detalicznym. Vanselling w ISOF usprawnia pracę przedstawicieli, którzy prowadzą sprzedaż wprost z samochodu.

Wersja mobilna systemu ISOF

Oczywiście na smartfonach i tabletach można uruchomić dowolną, inną niż CRM Aktywności, funkcję ISOF. W takich przypadkach interfejs systemu jest obracany do pozycji horyzontalnej, a rozdzielczość jest optymalizowana do niewielkiego ekranu. Przy czym w takiej sytuacji interfejs nie jest dopasowany w pełni do obsługi palcem - sprawdza się wtedy urządzenie z rysikiem.

HEUTHES rozwija również aplikację na smartfony i tablety z Androidem, ułatwiającą proces generowania, instalowania i odnawiania certyfikatów.

Nowa wersja CRM Aktywności, po obecnych testach, zostanie we wrześniu udostępniona wszystkim klientom wraz z nową wersją 18.0.3 systemu ISOF. Inne zmiany funkcjonalne, które zostaną wprowadzone wraz z tym uaktualnieniem obejmują przede wszystkim moduły DMS i Produkcja.

W Produkcji wprowadzono kopiowanie definicji Produktu z etapu kompletacji. W emailach włączono obsługę bezpośrednich linków do dokumentów DMS. W szablonach emaili podobne linki mogą kierować do Portalu Serwisowego i Zamówieniowego. W Tablicy Wyników wprowadzono możliwość łączenia i podziału komórek.

1 września 2017

28 rocznica rozpoczęcia działalności przez HEUTHES sp. z o.o.

Firma HEUTHES obchodzi dzisiaj dwudziestą ósmą rocznicę rozpoczęcia działalności. Historia firmy sięga roku 1986, kiedy to powstała nieformalna grupa programistów pod nazwą HEUTHES The Software Group of Wojciech Grzybek. Początkowo programiści wchodzący w skład zespołu pracowali w różnych firmach, które współpracowały w tworzeniu oprogramowania. Jednak niezależnie od tego, gdzie programy powstawały, sygnowane były znakiem HEUTHES. Pierwszym produktem był system zarządzania informacją HEUTHES (grec. "heuristics thesaurus" oznacza skarbiec wiedzy o niealgorytmicznych technikach rozwiązania problemów). Można go określić mianem protoplasty współczesnych stron WWW.

Firma została założona 29 marca 1989 roku i rozpoczęła działalność 1 września tego roku. Do dnia dzisiejszego stała się znanym na rynku producentem oprogramowania. Jej specjalizacją jest produkcja kompleksowych rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego (HEUTHES corocznie plasuje się w czołówce branżowych rankingów producentów oprogramowania finansowo-bankowego w Polsce), a także zaawansowanych systemów klasy ERP.

28 rocznica rozpoczęcia działalności przez HEUTHES sp. z o.o.

Ofertę dla banków tworzą przede wszystkim systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD oraz GRYFBANK. W ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się rodzina systemów ISOF. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje ISOF-ERP dla firm z sektora MSP oraz ISOF-WORKFLOW obsługujący zarządzanie dokumentami i obiegami elektronicznymi, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i ich klientów, ISOF-START dla mikro i małych firm, a także ISOF-PROFAP umożliwiający ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych.

Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek i w wielu firmach. Dwa zrzeszenia banków spółdzielczych tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP. Potwierdzeniem wysokiej stabilności finansowej HEUTHES jest zlecany corocznie audyt (od 20 lat), wykonywany przez niezależnych audytorów i publikacja wyników w KRS.

28 lipca 2017

HEUTHES na rzecz rozwoju regionu szczecińskiego

Przedstawiciel naszej firmy uczestniczył w spotkaniu zespołu branżowego ds. nowoczesnych usług, powołanego przez Prezydenta Miasta Szczecina i współpracującego z Radą Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecina (więcej na Facebooku www.facebook.com/HeuthesIT/posts/1790833434268027).

Tematem spotkania były możliwości uatrakcyjnienia oferty miasta dla studentów i absolwentów szczecińskich uczelni w kontekście podejmowania przez nich pracy w firmach IT. Do dynamicznego rozwoju firm IT w regionie potrzebne są m.in. strategiczne działania, które zachęcą ludzi do pracy i życia w Szczecinie.

W ostatnim czasie firma HEUTHES zatrudniła w oddziale szczecińskim 5 osób i w dalszym ciągu poszukuje programistów (na stronie www.heuthes.pl/praca znajdują się oferty pracy, stażu i praktyk w HEUTHES). Działania firmy w poszukiwaniu pracowników wsparła akcja Szczecin Rekrutuje (www.kariera.szczecin.eu) pod patronatem Urzędu Miasta Szczecina.

HEUTHES jest wiarygodnym i sprawdzonym producentem systemów informatycznych dla bankowości i przedsiębiorstw, posiadającym 28-letnie doświadczenie na rynku. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

21 lipca 2017

Mobilny ISOF na smartfonie - nowa wersja modułu CRM Aktywności

Firma HEUTHES rozpoczęła prace nad nową wersją modułu CRM Aktywności w systemie ISOF-ERP. Po zalogowaniu system rozpoznaje rozdzielczość i dopasowuje interfejs do stosunkowo niewielkiego ekranu smartfona i obsługi dotykowej. Na tabletach opartych na Androidzie systemu nie trzeba dopasowywać, gdyż pełna wersja desktopowa umożliwia efektywną  ergonomiczną pracę.

Już od trzech lat można pracować w systemie ISOF-ERP na tablecie (pisaliśmy o tym w newsie z 8.4.2014). Prace nad dopasowaniem systemu do smartfonów zostały podjęte z jednej strony w wyniku wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników, z drugiej jako odpowiedź na coraz doskonalsze rozwiązania nowych telefonów.

Moduł CRM Aktywności w ISOF-ERP dedykowany na smartfony

HEUTHES podzielił prace na dwa etapy. Na początku uzyskany zostanie podgląd, edycja i dodawanie nowej aktywności, wyświetlanie aktywności w postaci listy i kalendarza z zaawansowanym filtrem wyszukiwania oraz możliwością wywoływania połączenia telefonicznego do kontrahenta powiązanego z wybraną aktywnością. Na demonstracyjnej wersji systemu można już przetestować pierwszą aktualizację modułu.

W kolejnym kroku zaplanowano włączenie obsługi emaili z Aktywności oraz dołączanie załączników w postaci zdjęć, nagrań audio i video. Z poziomu CRM Aktywności będzie można uzyskać dostęp do modułu Zamówienia od klienta, również dopasowanego do smartfona. Wprowadzona zostanie także obsługa geolokalizacji. W praktyce oznacza to, że przy tworzeniu nowej aktywności będzie można zapisać aktualną pozycję GPS telefonu. Podobny zapis informacji o lokalizacji będzie możliwy przy logowaniu do systemu.

W praktyce, nawigacja w zakresie dedykowanych dla smartfonów wersji modułów CRM Aktywności i Zamówienia od klienta, następuje z wykorzystaniem ikon na pulpicie głównym systemu oraz Inteligentnego Asystenta. Oczywiście można uruchomić dowolną, inną funkcję systemu tylko trzeba się liczyć z tym, że nie jest ona dopasowana do tak małych ekranów. W takich przypadkach sprawdza się urządzenie z rysikiem (np. Samsung Galaxy Note 5).

Pełna wersja nowego rozwiązania na smartfony będzie dostępna na przełomie III i IV kw. bieżącego roku.

HEUTHES rozważa obecnie rozpoczęcie prac również nad mobilnymi funkcjami modułu Magazyn, które będą umożliwiały przykładowo łatwe przenoszenie towaru z półki na półkę z obsługą czytników kodów kreskowych na smartfonach.

Kolejne prace rozwojowe z tego zakresu zmierzają do stworzenia aplikacji na smartfony, ułatwiającej proces generowania, instalowania i odnawiania certyfikatów, który jest słabo wspierany przez system Android i przeglądarkę Chrome Mobile. Dostęp do systemu, oprócz hasła, zabezpieczony jest certyfikatem w standardzie X.509 z bezpieczną komunikacją z serwerem zapewnioną przez protokół TLS 1.2.

W pierwszym półroczu 2017 r. HEUTHES udostępnił nową wersję modułu ISOF-POS (Point of Sale) będącego połączeniem funkcji dedykowanych specjalnie dla stanowisk sprzedaży detalicznej. Nowa wersja została także nakierowana na ekrany dotykowe i umożliwia pracującemu w punkcie sprzedaży szybkie wystawianie paragonów i innych dokumentów sprzedażowych z dostępem do Raportów kasowych i Magazynu. Dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER moduł ISOF-POS jest zintegrowany z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych.

Warto przypomnieć, że ISOF-ERP zawiera jeden z najbardziej zaawansowanych na rynku systemów CRM. Jest to rodzina sześciu modułów obejmujących CRM: Aktywności, Serwisowy, Portfolio (z projektami), Zadaniowy, Analityczny i Marketingowy. CRM jest zintegrowany z obiegami dokumentów i zaawansowanymi formularzami elektronicznymi w DMS. Wraz z innymi modułami ISOF-ERP umożliwia to kompletną obsługę klienta od pierwszego kontaktu, poprzez obsługę ofert, logistykę zamówień, po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. System zawiera także trzy portale internetowe B2B: Serwisowy, Zamówieniowy i Dokumentowy.

16 czerwca 2017

Nowa Tablica wyników w ISOF-Workflow/DMS

Firma HEUTHES wprowadziła nowy typ dokumentu elektronicznego - ‘Tablicę wyników’ w systemie ISOF-Workflow oraz module DMS systemu ISOF.

Dotychczasowa ‘Tablica wyników’ była tworzona ręcznie za pomocą wbudowanego w powyższych systemach edytora HTML, którym można było edytować zbiorczy raport składający się pojedynczych raportów offline generowanych automatycznie w ISOF. W ten sposób można było uzyskać ‘Tablicę’ składającą się z tabel i wykresów generowanych na podstawie różnorodnych danych. Jednak tworzenie tych ‘Tablic’ wymagało znajomości składni języka HTML, co nie jest wygodne.

Przykładowa Tablica Wyników

Obecnie HEUTHES rozwinął swoje dotychczasowe rozwiązanie, tworząc w ISOF nowy typ dokumentu pod nazwą ‘Tablica wyników’. W rzeczywistości jest to oparty o HTML dokument występujący w dwóch odsłonach: do prezentacji na ekranie albo do edycji.

W trybie edycji jest możliwość definiowania układu Tablicy, która jest tablicą z komórkami i umieszczonymi w nich dokumentami. Użytkownik może swobodnie definiować układ tej tabeli, liczbę wierszy i kolumn tworzących komórki na dokumenty DMS, którymi mogą być np. wykresy i raporty offline. Przy czym dostępna jest również funkcjonalność „drag and drop”, umożliwiająca łatwe umieszczenie dokumentu w konkretnej komórce tabeli lub jej przemieszczanie. Nowe rozwiązanie umożliwia szybkie, niemal intuicyjne tworzenie Tablicy wyników.

Jednocześnie z poziomu edycji dokumentu można edytować i ustalać harmonogram raportów offline. „Na żywo” można zobaczyć czy ustawienia w szablonie offline są prawidłowe. Tym samym wzrasta łatwość operowania szablonami.

Edycja Tablicy Wyników

Nowe rozwiązanie umożliwia łatwe scalenie wielu raportów w ramach jednej ‘Tablicy wyników’, która może być generowana dla poszczególnych pracowników w ramach strategii zarządzania strategicznego Balanced Scorecard. Innym zastosowaniem jest tworzenie tzw. pulpitów menedżerskich.

Praktycznie we wszystkich modułach systemu ISOF można zapisać szablony z ustawieniami raportów offline. Takie szablony mogą być używane do wykonywania raportów w dowolnym czasie (np. w nocy). W ten sposób możliwe jest codzienne, automatyczne przygotowywanie dla kadry menadżerskiej gotowego zestawu wielu raportów, bez potrzeby czasochłonnego niekiedy oczekiwania na poszczególne wyniki.

Raporty zapisane w DMS na podstawie szablonów offline zachowują się tak samo jak te w trybie interakcyjnym. Wyświetlając taki raport można klikać znajdujące się w nim obiekty, co otwiera kolejne informacje, które umożliwiają drążenie danych.

HEUTES dołączył nowe rozwiązanie do wersji 18.0.2 systemu ISOF-ERP w czerwcu br.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF promocję WIOSENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF w trybie UZPI (SaaS)

Zobacz film Jak tworzyć nową Tablicę wyników.

13 czerwca 2017

Dobra sytuacja finansowa firmy HEUTHES potwierdzona przez zewnętrznego audytora i Walne Zgromadzenie

HEUTHES podsumował wyniki finansowe HEUTHES za 2016 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż takie badanie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES obliguje firmę do stosowania od lat podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Na Walnym Zgromadzeniu Udziałowców HEUTHES zatwierdzono sprawozdanie Zarządu, a Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi przyznano absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

Uznano, że sytuacja firmy i perspektywy na kolejne lata są dobre. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych zwiększyły się w 2016 roku o ponad 18% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku.

Rok 2016 był dla HEUTHES wyjątkowo udany. Firma podpisała umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA na wdrożenie systemu HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Beneficjentem rezultatów wdrożenia są zrzeszone Banki Spółdzielcze, które wraz z Bankiem BPS SA mogą korzystać z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy. HEUTHES zrealizował również wiele dużych zadań dla banku PEKAO SA. Firma z jednej strony prowadzi duże projekty informatyczne, z drugiej intensywnie rozwija własne technologie wykorzystywane do budowy nowoczesnych systemów dla bankowości i firm. Najważniejsze technologie to CLIENT-WEB-SERVER, HDB, INFOSTRADA BANKOWA, KOBADIBUS i PROAPERMAN.

Ważne dla HEUTHES jest stałe zainteresowanie rynku zarówno rozwiązaniami dla banków (systemy MULTICENTAUR, GRYFCARD, GRYFBANK oraz ISOF-WORKFLOW), jak również aplikacjami dla przedsiębiorstw (systemy ISOF-ERP, ISOF-START, ISOF-WORKFLOW, ISOF-BIURO RACHUNKOWE oraz ISOF-PROFAP).

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

23 maja 2017

Podpis cyfrowy w technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER

Firma HEUTHES opracowała zastosowanie do podpisu cyfrowego swojej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER jako alternatywy dla apletów, których obsługa w przyszłości w przeglądarkach jest niepewna. Dodatkowo umożliwia to korzystanie z podpisu cyfrowego we wszystkich przeglądarkach, w tym w Chrome, Firefox i Internet Explorer oraz zapewnia łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER firmy HEUTHES proces podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym i niekwalifikowanym może odbywać się wprost w systemie ISOF, w przeglądarce internetowej, sprowadzając się w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć.

W systemie ISOF już od 2011 r. jest możliwość opatrywania dokumentów PDF pieczęcią cyfrową co jest wykorzystywane np. w fakturach elektronicznych zabezpieczając nienaruszalność treści, niezaprzeczalność pochodzenia i wiarygodność dat. Wprowadzenie w 2016 r. podpisu cyfrowego umożliwia podpisywanie plików PDF i XML kluczami indywidualnymi kwalifikowanymi bądź nie. Funkcjonalność ta jest wykorzystywana także w module JPK do podpisywania deklaracji (np. JPK-VAT) i automatycznej wysyłki dokumentów do Ministerstwa Finansów.

Podpisy cyfrowe mają też zastosowanie w formularzach cyfrowych, które po przetwarzaniu mogą być utrwalone w postaci PDF, z zabezpieczeniem pieczęcią lub podpisem cyfrowym. Także dokumenty skanowane często przechowuje się w formacie PDF i dzięki pieczęci lub podpisowi cyfrowemu uzyskuje się uwiarygodnienie zawartości skanu na zgodność z oryginałem.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF-ERP promocję WIOSENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF-ERP w trybie UZPI (SaaS).

HEUTES dołączy nową funkcjonalność do wersji 18.0.2 systemu ISOF-ERP w drugim kwartale 2017 r. Nowa funkcjonalność związana z podpisem zostanie wprowadzona bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

17 maja 2017

Nowa wersja ISOF-POS

Firma HEUTHES wprowadzi nową wersję modułu ISOF-POS (Point of Sale) będącego połączeniem funkcji dedykowanych specjalnie dla stanowisk sprzedaży detalicznej.

Pierwsza wersja została wprowadzona na rynek blisko trzy lata temu (pisaliśmy o tym w newsie z 14.7.2014), a obecna aktualizacja powstała w wyniku wsłuchania się w głosy użytkowników ISOF.

Nowa wersja modułu jest nakierowana na ekrany dotykowe i umożliwia pracującemu w punkcie sprzedaży szybkie wystawianie paragonów i innych dokumentów sprzedażowych z dostępem do Raportów kasowych, Magazynu oraz sprzęgiem do drukarki fiskalnej i czytnika kodów kreskowych.

Dzięki dodatkowym funkcjom możliwe jest wprowadzenie zindywidualizowanej pracy i obsługi systemu przez wielu użytkowników (sprzedawców) na tym samym, pojedynczym urządzeniu.

Z kolei zarządzający siecią sprzedaży ma dostęp do wszystkich modułów systemu ISOF-ERP obejmujących m.in. CRM, DMS, Logistykę z Zamówieniami do dostawców oraz Zamówieniami od klientów, Magazyn z centralnym dostępem do informacji o stanach magazynowych w każdym magazynie i sklepie, Rachunkowość, Płace i Kadry.

Dzięki nowemu ISOF-POS można niewielkim kosztem obsłużyć dziesiątki sklepów połączonych w jeden organizm, z jednym punktem zarządzającym całością. Punkty sprzedaży nie potrzebują specjalnego oprogramowania, ponieważ do ich obsługi wystarcza Internet i urządzenie z przeglądarką internetową. Dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER możliwe jest zintegrowanie z ISOF-POS czytników kodów kreskowych i drukarek fiskalnych.

Kolejnym rozwiązaniem które przygotowuje firma HEUTHES jest specjalna wersja modułu CRM Operacyjny z przeznaczeniem na smartfony. W dalszej kolejności zostaną dołączone do tego rozwiązania Zamówienia od klientów.

HEUTES dołączy nową wersję ISOF-POS do wersji 18.0.2 systemu ISOF-ERP w drugim kwartale 2017 r.

Firma HEUTHES oferuje obecnie nowym klientom ISOF-ERP promocję WIOSENNE PORZĄDKI. Po uruchomieniu wersji demonstracyjnej systemu można uzyskać rabat 30% na pierwsze trzy miesiące wynajmu ISOF-ERP w trybie UZPI (SaaS).

19 kwietnia 2017

ISOF-ERP na konferencji „Call Center i CRM”

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji „Call Center i CRM”, poświęconej tematyce oprogramowania w chmurze oraz ewolucji integracji systemów związanych z obsługą klienta. Konferencja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Celem konferencji jest:

 • Prezentacja tendencji w rozwoju Call Center / Contact Center; CRM;
 • Dostarczenie aktualnej wiedzy na temat technologii i aplikacji stosowanych w Call Center;CRM
 • Informacje jak zdefiniować, określić wymagania funkcjonalności wobec Call Center / Contact Center;
 • Przedstawienie kryteriów wyboru Call Center / Contact Center; CRM;
 • Prezentacja oprogramowania do zarządzania Call Center / Contact Center; CRM;
 • Omówienie problemów związanych z integracją Call Center / Contact Center z systemami ERP, CRM.

Konferencja dedykowana jest:

 • kadrze podejmującej strategiczne decyzje – prezesom zarządów, dyrektorom finansowym, dyrektorom marketingu i sprzedaży, IT;
 • osobom zarządzającym Call Center, Contact Center, CRM;
 • kadrze menedżerskiej odpowiedzialnej za podejmowanie strategicznych decyzji w obszarze marketingu, IT, serwisu, administratorom aplikacji.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. ”Jak usprawnić procesy biznesowe i działania operacyjne z wykorzystaniem CRM i DMS w systemie ISOF”, którą wygłosi o godz. 10.30 – 11.00 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny po zarejestrowaniu się na stronie http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=1232.

Zapraszamy!

13 kwietnia 2017

HEUTHES wycofuje wsparcie dla przeglądarek Microsoft Internet Explorer 8 i 9 do pracy w ISOF

HEUTHES informuje, że ze względu na podniesienie standardów bezpieczeństwa w ISOF, od dnia 1 maja 2017 r. praca z systemem w przeglądarce Internet Explorer 8 i 9 nie będzie już możliwa. Wymienione przeglądarki nie wspierają najnowszych rozwiązań kryptograficznych. Firma prosi użytkowników o zaktualizowanie tych przeglądarek do wersji 11 lub o zainstalowanie innej przeglądarki z listy wspieranych przez HEUTHES.

Wszelkich informacji i pomocy udziela Dział Wdrożeń HEUTHES.

Do pracy w systemie ISOF niezbędne jest posiadanie zainstalowanej na komputerze przeglądarki internetowej. W związku z tym, iż ISOF jest dla przeglądarek treścią znacząco inną niż typowe strony lub serwisy WWW, do pracy z tym systemem konieczne jest poprawne skonfigurowanie opcji wybranej przeglądarki. Na rynku dostępnych jest wiele przeglądarek na różne platformy systemowe.

Firma HEUTHES zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w internecie (Chrome, Firefox, Internet Explorer).

Zgodnie z powyższym przeglądarki zostały podzielone na trzy listy: białą, szarą i czarną. Lista biała obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie i objęte są serwisem HEUTHES. Lista szara to przeglądarki, którymi można zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działania wszystkich jego funkcji. Jednak w przypadku najnowszych przeglądarek Chrome lub Firefox większość potrzebnych funkcji działa prawidłowo. Ta lista nie jest objęta serwisem HEUTHES. Lista czarna zawiera przeglądarki, z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF.

Aktualna klasyfikacja przeglądarek do pracy z ISOF (stan na dzień 13.4.2017) znajduje się na stronie https://www.isof.pl/przegladarki.html.

5 kwietnia 2017

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych Hitem Roku 2017 dla Instytucji Finansowych

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych firmy HEUTHES otrzymał od Gazety Bankowej tytuł Rekomendacja w kategorii Bankowość i Finanse konkursu Hit Roku 2017 dla Instytucji Finansowych.

Stało się to 5 kwietnia 2017 r. w trakcie uroczystej gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Gazeta Bankowa w tym dniu rozstrzygnęła wyniki X edycji konkursu Hit Roku 2017 dla Instytucji Finansowych nagradzając najbardziej innowacyjne i przełomowe produkty proponowane instytucjom finansowym przez dostawców systemów IT.

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych, w gronie zgłoszonych do konkursu rozwiązań, w kategorii Bankowość i Finanse, głosem niezależnych ekspertów, którzy stanowili kapitułę konkursu został wyróżniony tytułem Rekomendacja.

Warto zauważyć, że obydwa Zrzeszenia Banków Spółdzielczych w Polsce, obejmujących ponad 550 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek korzystają obecnie z funkcjonalności dostępnych w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa. Głównym beneficjentem rezultatów wdrożenia systemu HEUTHES, są zrzeszone Banki Spółdzielcze, które wraz z bankami zrzeszającymi korzystają z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, ELIXIR, TARGET, EURO ELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, EXPRESS ELIXIR oraz Western Union. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

W 2016 r. rekomendację w konkursie Hit Roku uzyskał system MC-IMMEDIATE TRANSACTION, w 2015 r. system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MULTICENTAUR-SRB2, w 2011 r. system MULTICENTAUR-FAKTOR, w 2010 r. system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD - wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

Z kolei w 2015 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA wydała firmie HEUTHES Certyfikat dla potwierdzenia zgodności komunikatów generowanych przez system informatyczny MULTICENTAUR PAYMENT HUB z wymaganiami Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych EXPRESS ELIXIR w zakresie komunikatów RTTR.

Warto przypomnieć, że HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB w podstawowej odsłonie pracuje w bankach już od 20 lat, a w wersji dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych od 2014 r.

Więcej informacji o systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB dla Zrzeszenia Banków Spółdzielczych dostępnych jest na stronie www.heuthes.pl.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

4 kwietnia 2017

HEUTHES na Konferencji r@bbIT

Firma HEUTHES weźmie udział w Konferencji r@bbIT, która odbędzie się 5 kwietnia 2017 roku w godz. 10.00-14.00 na Wydziale Informatyki ZUT w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 52.

Wydarzenie co roku przyciąga wielu wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. Będzie to doskonała okazja, aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła lub nawiązać pierwszy kontakt z przyszłym pracodawcą.

Firma HEUTHES w czasie targów będzie się wystawiała na swoim stoisku, a także będzie chciała pozyskać kandydatów do pracy na stanowisku programisty.

W ramach tegorocznej konferencji r@bbIT odbędą się prezentacje, targi pracy IT, pokazy i prezentacje potencjału badawczego wybranych laboratoriów Wydziału Informatyki.

Wstęp dla osób odwiedzających jest bezpłatny!

Więcej informacji znajduje się na stronie http://rabbit.zut.edu.pl/index.php/program-2017

Zapraszamy

28 marca 2017

HEUTHES na konferencji GigaCon „IT W PRODUKCJI”

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "IT W PRODUKCJI" GigaCon, poświęconej nowych technologii stosowanych w procesach produkcji. Konferencja odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. w Warszawie w hotelu Courtyard (ul. Żwirki i Wigury 1).

Główne obszary tematyczne konferencji to:

 • MES (Manufacturing Execution System) – systemy do śledzenia oraz nadzorowania produkcji i przepływu materiałów
 • SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) – oprogramowanie do zbierania danych dotyczących sterowanego procesu
 • HMI (Human-Machine Interface) – interfejs zapewniający bezpośredni dialog człowieka i maszyny
 • PLM (Product Lifecycle Management) – zarządzanie cyklem życia produktu
 • PDM (Product Data Management) – zarządzanie dokumentacją techniczną i około techniczną produktu
 • APS (Advanced Planning and Scheduling) – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji
 • EAM/CMMS (Enterprise Asset Management/Computerised Maintenance Management Systems) zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa oraz wspomaganie utrzymania ruchu
 • EDI (Electronic Data Interchange) – elektroniczna wymiana danych
 • SFC (Shop Floor Control) – sterowanie produkcja
 • MRP (Materials Requirment Planning) – planowanie zapotrzebowania materialowego
 • Cloud computing w sektorze produkcji
 • Nowoczesne systemy ERP dla sektora produkcji
 • Technologie mobilne

Konferencja przeznaczona jest dla:

 • Dyrektorów firm produkcyjnych
 • Kierowników działów produkcji, zaopatrzenia i logistyki
 • Kierowników serwisu technicznego
 • Specjalistów ds. kontroli jakości
 • Menadżerów ds. utrzymania ruchu
 • Specjalistów ds. lean manufacturing
 • Kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za zakup urządzeń i oprogramowań
 • Informatyków odpowiedzialnych za systemy zarządzania w firmie
 • Osób odpowiedzialnych za normowanie pracy na stanowiskach

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na prelekcję pt. ”System ISOF-ERP w planowaniu i zarządzaniu produkcją”, którą wygłosi o godz. 11.40 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/produkcja_17/

Zapraszamy!

23 marca 2017

HEUTHES udostępnia nowy moduł Produkcja w ISOF-ERP

Firma HEUTHES udostępniła w systemie ISOF-ERP nowy moduł Produkcja. Jest on jednym z najnowocześniejszych w Polsce, zgodnym z koncepcją Przemysł 4.0. Oznacza ona nowe podejście do produkcji, objętej wszechstronnym wsparciem automatyzacji, nowoczesnych technologii i SaaS. ISOF-ERP wykorzystuje Internet, a także Internet rzeczy (ang. IoT) dzięki technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER.

Cechą charakterystyczną nowego modułu Produkcja, obok pracy w przeglądarce internetowej, jest integracja z wieloma innymi modułami systemu ISOF-ERP, m.in. z DMS, Magazynem, Rachunkowością, Zamówieniami od klienta i Zamówieniami do dostawców, Portalem Zamówieniowym, CRM Zadaniowym i CRM Serwisowym oraz Portalem Serwisowym.

Nowy moduł pozwala na obsługę kompletnego procesu produkcji: od definicji produktu, poprzez zamówienie od klienta, realizację, finalne rozliczenie FK, aż do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Ważną cechą charakterystyczną modułu Produkcja jest wszechstronne zastosowanie swobodnie definiowanych formularzy elektronicznych dotyczących produktów i operacji.

HEUTES dołączył nowy moduł Produkcja do wersji 18.0 systemu ISOF-ERP. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać się do HEUTHES (kontaktheuthes.pl, tel. 91 460 89 74 w. 25).

Wraz z premierą nowego modułu, firma HEUTHES zapowiada promocję „MODUŁ ISOF-PRODUKCJA ZA ZŁOTÓWKĘ”, w ramach której można używać modułu Produkcja, do końca 2017 roku, za symboliczną złotówkę miesięcznej opłaty w trybie SaaS (www.isof.pl/promocje).

Moduł Produkcja i system ISOF-ERP, dostępny na rynku od 2000 r. przeznaczony jest dla małych i średnich firm produkcyjnych i handlowych.

8 marca 2017

HEUTHES podsumował wysyłkę deklaracji JPK_VAT i PIT-11 wprost z ISOF do MF

Pod koniec lutego upłynęły terminy wysyłki deklaracji PIT-11 i JPK_VAT z firm do Ministerstwa Finansów. Po raz pierwszy można było wprost w systemie ISOF podpisać te dokumenty podpisem kwalifikowanym i wysłać je również bezpośrednio z ISOF do Ministerstwa Finansów.

Firma HEUTHES podsumowała te działania oceniając, że proces podpisywania i wysyłki przebiegał najszybciej i bezproblemowo przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego Certum.

Warto przypomnieć, że na liście kwalifikowanych dostawców podpisów elektronicznych znajdują się: Certum – Powszechne Centrum Certyfikacji, CenCert – Kwalifikowane Centrum Certyfikacji, EuroCert – Nowe Centrum Certyfikacji, Sigillum – Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz Szafir – Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego. Rejestr Kwalifikowanych dostawców usług zaufania jest tworzony przez Narodowe Centrum Certyfikacji prowadzone przez Narodowy Bank Polski.

Dzięki własnemu apletowi firmy HEUTHES do przeglądarki internetowej cały proces w systemie ISOF sprowadza się obecnie w praktyce do wykonania tylko kilku kliknięć typu 'utwórz i podpisz deklarację' oraz 'wyślij', z uzyskaniem potwierdzenia UPO.

HEUTHES pracuje obecnie nad zastosowaniem do podpisu kwalifikowanego swojej technologii BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER jako alternatywy dla apletów, których obsługa w przyszłości w przeglądarkach jest niepewna. Dodatkowo umożliwi to korzystanie z podpisu cyfrowego w przeglądarce Chrome i być może zapewni łatwiejszą pracę z różnymi dostawcami certyfikatów.

Nowe funkcjonalności związane z podpisem zostały wprowadzone bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

2 marca 2017

HEUTHES w Raporcie ERP - Perspektywy 2017

Ukazała się najnowsza edycja Raportu ERP - Perspektywy 2017. Jest to podsumowanie działań kluczowych dostawców rozwiązań ERP w 2016 roku na polskim rynku oraz prezentacja kierunków rozwoju systemów w 2017 roku.

Zapraszamy do lektury zamieszczonej w Raporcie wypowiedzi Prezesa HEUTHES sp. z o.o. - Pana Wojciecha Grzybka.

7 lutego 2017

VIMI – nowa technologia wirtualizacji tożsamości w systemach HEUTHES

Firma HEUTHES opracowała nową technologię VIMI (ang. Virtual user Identity Modules cross Integration) związaną z wirtualizacją tożsamości użytkowników. Jest ona wykorzystywana w systemie ISOF dla Biur Rachunkowych i firm wielozakładowych oraz MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD dla banków. Jej działanie polega na tym, że użytkownik wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania (ang. single sign-on) do jednego systemu informatycznego może korzystać z danych z innych systemów chmurowych opartych o serwery aplikacyjne HDB NG.

Architektura współczesnych złożonych systemów informatycznych opiera się na wielu serwerach posadowionych na różnorodnych rozwiązaniach sprzętowo-systemowych, w wielu rozproszonych terytorialnie ośrodkach komputerowych. Od strony użytkowników systemów dochodzą wtedy problemy z różnorodnymi systemami uprawnień i koniecznością logowania się do każdego systemu osobno.

Do komunikacji pomiędzy aplikacjami serwerowymi stosuje się zwykle od dawna znaną tzw. „szynę danych” np. ESB. Dotychczas nie było jednak wygodnego rozwiązania umożliwiającego komunikację aplikacji na poziomie prezentacji danych na stacji roboczej w przeglądarce WWW.

Nowa technologia VIMI umożliwia pewną autoryzację użytkowników oraz bezpieczne przekazywanie sesji z jednego systemu do drugiego z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa kryptograficznego zawartego w procedurach wymiany informacji o tożsamości.

Pierwsze wdrożenie tych rozwiązań miało miejsce blisko 10 lat temu w systemie ISOF-Biura Rachunkowe. Pracownik Biura może zalogować się do systemu ISOF dedykowanego dla Biura Rachunkowego i łatwo jednym kliknięciem przechodzić do systemów swoich klientów bez potrzeby każdorazowej autoryzacji.

Obecnie technologia ta została rozbudowana i wbudowana w systemy bankowe. Zawierają one węzły aplikacji, które wymieniają dane. Użytkownik może widzieć w jednej aplikacji bankowej dane z innej aplikacji bankowej przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i uprawnień. Dodatkowo VIMI ułatwia podział systemu na mniejsze moduły, z łatwiejszą aktualizacją i uproszczonym testowaniem poszczególnych funkcji, a nie całego, dużego systemu bankowego.

W systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB nowy mechanizm umożliwia jednokrotne logowanie i swobodne przechodzenie do innych podsystemów bankowych. Dodatkowo w oknie interfejsu jednego systemu można wyświetlić dane z innej aplikacji. Buduje to wirtualną chmurową przestrzeń pracy złożoną z wirtualnych komponentów dostarczających różnorodne informacje pracownikom banku.

Jednym z ciekawszych zastosowań w systemach bankowych jest powiązanie aplikacji bankowej z systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi ISOF-DMS/WORKFLOW. Dzięki temu raporty bankowe zamiast drukowania, pieczętowania i wieloletniego przechowywania w tradycyjnym archiwum mogą być zapisane w elektronicznym archiwum dokumentów, opatrzone pieczęcią cyfrową lub podpisane cyfrowo i po upływie kategorii archiwalnej utylizowane. W tym przypadku do systemu dołącza się elementy VIMI i 3 kontenery aplikacyjne (w standardzie Docker):

 • aplikację główną DMS (związaną z systemem zarządzania dokumentami elektronicznymi),
 • serwer aplikacyjny TAPIR (który zawiera oprogramowanie do zamiany formatu danych i OCR, a także integrację z pocztą elektroniczną),
 • pakiet LibreOffice OnLine (umożliwiający pracę z dokumentami biurowymi w oknie przeglądarki WWW, przykładowo otwieranie w przeglądarce arkusza kalkulacyjnego z raportem z systemu bankowego).

Zwrotnie w systemie bankowym możemy widzieć okno z aktualnymi raportami z poszczególnych stanowisk pracy, pochodzące z zewnętrznej - w odniesieniu do systemu bankowego - aplikacji DMS, pracującej na innych serwerach i z inną bazą danych.

Tak więc w technologii VIMI firmy HEUTHES aplikacje i systemy współdzielą dynamicznie użytkownika, a jednocześnie użytkownik współdzieli na ekranie dane z wielu różnych systemów.

7 lutego 2017

ISOF-WORKFLOW na konferencji „Elektroniczny Obieg Dokumentów” w Warszawie

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Elektroniczny Obieg Dokumentów", poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w organizacjach traktowanych jako podstawy element efektywnych decyzji biznesowych. Konferencja odbędzie się w dniu 7 lutego 2017 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • Prezentacja rozwiązań przeznaczonych do skanowania, archiwizacji i wyszukiwania dokumentów;
 • Obniżenie kosztów wydruku i skanowania w firmie;
 • Identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów e-dokument;
 • Czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jaki typ Cloud Computing wybrać? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • Prezentacje najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów e-dokument i rozwiązań do kontroli kosztów wydruków i skanowania. Jak przejść od rozwiązania do zarządzania dokumentami do środowisku, platformie wymiany informacji?

Główni adresaci konferencji to:

 • Kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT;
 • Kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie;
 • Starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych;
 • Kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT;
 • Analitycy biznesowi;
 • Osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „ISOF-WORKFLOW – system zarządzania dokumentami elektronicznymi. E-dokument, Obiegi, Formularze, CRM, B2B, Przemysł 4.0”, który wygłosi o godz. 11.30 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=1135

Zapraszamy!

3 stycznia 2017

Wzrost sprzedaży HEUTHES w 2016 roku

HEUTHES podsumował wstępnie wyniki finansowe za 2016 rok jeszcze przed badaniem bilansu przeprowadzanym corocznie przez niezależną firmę audytorską. Całkowite przychody firmy ze sprzedaży rozwiązań informatycznych zwiększyły się w 2016 roku o 18,1% w porównaniu z rokiem poprzednim, przy analogicznej rentowności. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od założenia w 1989 roku.

Ostateczne dane finansowe zostaną udostępnione przez HEUTHES w KRS w pierwszej połowie 2017 r., po badaniu bilansu przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w DnB Bank Polska SA oraz w wielu firmach z sektora MSP.

Zobacz archiwum wiadomości: