Aktualności HEUTHES

Zobacz archiwum wiadomości:

22 grudnia 2015

Integracja LibreOffice OnLine w module DMS/Workflow systemu ISOF

HEUTHES prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe w zakresie integracji systemu LibreOffice OnLine (LOOL) z modułami DMS/Workflow systemu ISOF.

LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez lokalną przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript, przy czym sam pakiet jest zainstalowany na serwerze centralnym.

Dotychczas w modułach DMS/Workflow był dostępny edytor pracujący w przeglądarce i umożliwiający edycję plików tekstowych i html. Dzięki LOOL będzie możliwość edycji różnorodnych formatów, na czele z Microsoft Office i LibreOffice. Obecnie LOOL pozwala na edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych, a także prezentacji.

Główny ciężar prac HEUTHES polega na napisaniu sprzęgu systemu plików modułów DMS/Workflow z LOOL. Firma ma nadzieję, że również inne funkcje, takie jak porównywanie tekstów, np. kolejnych wersji zapisanych w DMS, będzie także możliwe tą metodą. HEUTHES planuje ponadto, że edytora wzorców graficznych formularzy do wydruku, będzie można używać w trybie on-line, co znacznie uprości pracę.

W systemie ISOF funkcjonuje również mechanizm inteligentnych znaczników (ang. smart tags), który także wykorzystuje formaty LibreOffice. Pozwoli to stworzyć zaawansowane graficznie dokumenty, z użyciem danych zawartych w systemie ERP.

Komplementarnym rozwiązaniem będzie z pewnością pieczęć cyfrowa, która funkcjonuje już w DMS/Workflow i która pozwoli na zabezpieczanie dokumentów biurowych na niezbędnym poziomie (zapewniając nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku).

HEUTHES zakłada, że prototyp nowego rozwiązania powstanie w I kw. 2016 r., a wejście do określonych odmian systemu dostępnych wszystkim klientom, uzależnione jest od udostępnienia wersji stabilnej LOOL, a także od testów zarówno wewnątrz firmy, jak i u wybranych użytkowników ISOF. Dotyczy to testów funkcjonalnych, wydajnościowych, a także zużycia zasobów pamięci, mocy obliczeniowych oraz przepustowości sieci.

Możliwość korzystania z systemu biurowego LibreOffice bez konieczności instalowania go na stacji roboczej i edycja złożonych dokumentów w miejscu ucieszy na pewno wielu klientów firmy HEUTHES.

9 grudnia 2015

Konferencja "EOIF GigaCon" z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" GigaCon, poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 r. w Gdańsku w hotelu Hotel Mercure Hevelius (ul. Jana Heweliusza 22).

Główne obszary tematyczne konferencji:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • systemy archiwizacji danych,
 • masowe wydruki,
 • e-faktura,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • narzędzia back-office - Systemy OCR/OMR,
 • systemy faksowe,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „System ISOF-Workflow jako narzędzie optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami", który wygłosi o godz. 11.15 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/eoif_12_2015/

Zapraszamy!

2 grudnia 2015

Certyfikat KIR dla systemu HEUTHES-MULTICENTAUR PAYMENT HUB

Krajowa Izba Rozliczeniowa SA wydała firmie HEUTHES Certyfikat dla potwierdzenia zgodności komunikatów generowanych przez system informatyczny HEUTHES-MULTICENTAUR PAYMENT HUB z wymaganiami Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych Express Elixir w zakresie komunikatów RTTR.

Express Elixir to opracowany i wdrożony przez KIR system rozliczeń płatności natychmiastowych w złotych. Dzięki niemu, uczestnicy systemu mogą w trybie dostępności 24/7/365, w czasie zbliżonym do rzeczywistego wykonywać przelewy pomiędzy rachunkami w różnych bankach w Polsce. Przy wykorzystaniu infrastruktury KIR środki finansowe są znacznie bardziej bezpieczne niż w przypadku modelu z wykorzystaniem firm pośredniczących, ponieważ nie opuszczają bankowych systemów transakcyjnych i nie wymagają pośredników.

HEUTHES wdrożył obsługę Express Elixir w systemie MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w SGB-BANK SA już w 2014 r. Ponad 26-letnie doświadczenie HEUTHES w produkcji i wdrożeniach systemów bankowych oznacza dla Klientów firmy możliwość szybkiego wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych rozszerzających portfolio usług bankowych.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, Elixir, Target2, Euro Elixir – SEPA, STEP2, SORBNET2, płatności natychmiastowe Express Elixir. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

Warto przypomnieć, że miesięcznik Gazeta Bankowa w ramach konkursu „Hit Roku dla Instytucji Finansowych”, przeznaczonego dla firm, które swoje produkty i usługi polecają bankom i instytucjom finansowym, wyróżnił w 2013 r. MULTICENTAUR PAYMENT HUB tytułem Rekomendacja w kategorii Produkt. Podobne wyróżnienie przyznano innym rozwiązaniom HEUTHES. W 2015 r. otrzymał je system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2012 r. system MC-SRB2, w 2011 r. system MC-FAKTOR, w 2010 roku system ISOF-Workflow, a w 2009 system GRYFCARD.

26 listopada 2015

Wysokie notowania HEUTHES w rankingu IT@BANK 2015

Rozstrzygnięto doroczny ranking „Miesięcznika Finansowego BANK" skupiający najlepsze firmy informatyczne specjalizujące się w rozwiązaniach dla bankowości oraz branży finansowej. Była to już VIII edycja rankingu, tradycyjnie organizowanego przez redakcję "Miesięcznika Finansowego Bank", wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Sporządzono go na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego.

W rankingu głównym IT@BANK 2015 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie 12 miejsce. Również 12 miejsce firma zajęła w rankingu pozycji w sektorze banków spółdzielczych, z kolei 27 miejsce w rankingu pozycji w sektorze finansowym. Ocena punktowa uzyskana w rankingach to wypadkowa aż 11 wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy.

Warto zauważyć, że HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach. Wysokie miejsca zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2015 potwierdzają to, że strategia rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, obrana w 1989 r. przez zarząd firmy była słuszna i efektywna. Opiera się ona na koncepcji budowy aplikacji zawierających własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą Client-Web-Server i HDB NG. Obecnie główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF - rozwiązanie ERP/CRM/DMS dla przedsiębiorstw dostępne zarówno w trybie SaaS, jak i licencji.

23 listopada 2015

Nowa funkcja ISOF - wysyłanie załączników poczty w obieg

Firma HEUTHES wsłuchując się w głosy klientów – użytkowników ISOF-WORKFLOW i DMS w ISOF rozszerzyła możliwości tych systemów. Jednym z nowych rozwiązań jest funkcja wbudowana „wyślij w obieg”. Dotychczasowe rozwiązanie umożliwiało przenoszenie tego samego dokumentu pomiędzy dwoma obiegami. Nowy mechanizm pozwala wysłać w obieg dokument powiązany, zamiast dokumentu głównego. Pozwala to przykładowo skierować do obiegu wybrany dokument z załącznika, którym może być faktura elektroniczna (PDF) otrzymana w wiadomości email od dostawcy. W dokumentach powiązanych z PDF widoczny jest otrzymany e-mail, dzięki czemu użytkownik ma możliwość szybkiego dotarcia do źródłowej wiadomości, np. w celu jej dodatkowej weryfikacji. Usprawnia to proces obsługi dokumentów obcych i obniża pracochłonność przy wyszukiwaniu podglądu dokumentów w systemie F-K oraz faktur sprzedaży i zakupu.

Kolejną funkcją jest rozbudowa mechanizmu przenoszenia dokumentów pomiędzy folderami. Dotychczas odbywało się to między wybranymi folderami. Obecnie celem dla plików może być tzw. archiwum. W takim przypadku powoduje to utworzenie adekwatnych ścieżek lat i miesięcy. Ma to znaczenie przy przenoszeniu dużej ilości dokumentów, które chce się oglądać bezpośrednio. Nowe rozwiązanie usprawnia tym samym pracę z fakturami sprzedaży i zakupu. W przyszłości archiwum będzie można przenosić na nośniki trwałe.

Trzecią funkcją pomocną w obsłudze faktur przychodzących jest wprowadzona możliwość podglądu dokumentu elektronicznego podczas rejestracji faktury zakupu. W jednym oknie system wyświetla obok siebie formularz do wprowadzania danych faktury zakupu oraz podgląd obsługiwanego dokumentu, np. skan otrzymanej faktury lub PDF z fakturą elektroniczną. Dotychczas było to realizowane w oddzielnych oknach. Zastosowanie tego rozwiązania usprawnia obieg faktur zakupu i ich przetwarzanie w systemie.

Mechanizm będzie rozbudowany w kolejnych wersjach o obsługę rozpoznawania tekstu OCR i o szablony OCR, które pozwolą na automatyczne przenoszenie danych ze skanowanego dokumentu do formularzy elektronicznych.

Nowe rozwiązania są testowane w ramach wersji 17.0.4. u wybranych klientów. Ich finalna postać zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom wraz z kolejną wersją systemu. Z kolei wdrożenie mechanizmu obsługi OCR planowane jest w II kw. 2016 r.

20 listopada 2015

Nowości w wersji 17.0.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES udostępniła klientom kolejną wersję 17.0.4 systemu ISOF. W systemie wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych obejmujących m.in. Fakturowanie, Magazyn, Terminy Dostaw, Kasę-Bank, Oferty, Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców, DMS, CRM Analityczny, CRM Formularze, Portal Zamówieniowy, Portal Serwisowy oraz sterowanie wywoływaniem okien w systemie i dodatkowe zabezpieczenie ekranu logowania.

W module Fakturowanie zmieniono format pokazywania danych o numerze rachunku bankowego na dokumentach sprzedaży oraz dodano obsługę faktur zaliczkowych w obrocie unijnym oraz faktur zaliczkowych korygujących eksportowych. Równocześnie na kolejnych formularzach faktur sprzedaży obejmujących faktury korygujące i dokumenty eksportowe dodano graficzne oznaczenie pól wymaganych.

Z kolei w module Magazyn wprowadzono ułatwienia w obsłudze listy numerów seryjnych przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Wprowadzono także możliwość zarządzania własnymi blokadami partii towaru oraz zmodyfikowano sposób zatwierdzania dokumentów MMW/MMP.

Dodano nową funkcjonalność obsługi planowanego terminu dostawy towaru dla kontrahentów i grup kontrahentów obejmującą wszystkie towary, wybrane grupy towarów lub wybrane towary. Terminy dostaw mogą być definiowane jako okres od daty bieżącej, na wskazany dzień lub okres od ostatniej dostawy.

W module Kasa-Bank, w zakresie Raportów Kasowych dodano uprawnienie do wyboru rozrachunku na nowym dokumencie kasy oraz dołączono możliwość automatycznego pobrania kursu waluty z tabeli NBP podczas wystawiania dokumentu kasy w kasie walutowej.

W Ofertach wprowadzono oznaczenie pól wymaganych na formularzu nowej oferty. Dodano również opcję, która decyduje czy po edycji oferty przez innego użytkownika, użytkownik ten ma zostać zapisany jako wystawca dokumentu.

W Zamówieniach od klientów rozdzielono uprawnienia do rejestracji nowego i edycji istniejącego zamówienia od klienta oraz wprowadzono możliwość zdefiniowania domyślnej waluty zamówienia.

W Zamówieniach do dostawców dodano możliwość pokazania w dokumentach powiązanych numeru zamówienia do dostawcy.

W ramach DMS zainicjowano zmiany przygotowujące do wprowadzenia możliwości automatycznego przesyłania w obieg dokumentu powiązanego, przesyłania dokumentów do archiwum w układzie rok/miesiąc oraz podglądu dokumentu elektronicznego podczas rejestracji faktury zakupu. W Obszarach roboczych wprowadzono funkcję umożliwiającą dodawanie nowej wersji dokumentu z dysku.

W Bazie marketingowej modułu CRM Analityczny dodano możliwość pokazania tabeli z pozycjami poszczególnych ofert dla wybranego kontrahenta.

W module CRM Formularze dodano podpole Numer obcy do pola Faktura zakupu. Rozszerzono także obsługę pól w wiadomościach generowanych z szablonu w obiegu o pole z nazwą kontrahenta. Wprowadzono również automatyczne wiązanie formularza głównego z zagnieżdżonymi.

W Portalu Zamówieniowym dodano nowe raporty dla użytkowników portalu. Raporty umożliwiają wygenerowanie zestawień w postaci plików w formacie CSV.

W Portalu Serwisowym dodano nowe pola o realizacji zgłoszenia w zakładce Obsługa.

W ISOF dodano także możliwość sterowania sposobem wywoływania okien w systemie. Okna, które dotychczas były wywoływane jako okna przeglądarki (pop-up) mogą być wywoływane w dotychczasowy sposób lub jako pływające okno HTML.

Wprowadzono także dodatkowe, opcjonalne zabezpieczenie do ekranu logowania wykorzystujące kod typu CAPTCHA.

Nowe funkcjonalności są już dostępne dla użytkowników bez dodatkowych opłat, wraz z nową wersją 17.0.4 systemu.

10 listopada 2015

UMCS w Lublinie dołączył do programu ISOF dla Uczelni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie podpisał umowę na wykorzystanie systemu ISOF w edukacji studentów. Jest to kolejna uczelnia wyższa, która dołączyła do ogólnopolskiego programu „ISOF dla Uczelni”. HEUTHES ocenia, że obecnie około 2500 studentów korzysta w procesie dydaktycznym z dostępu w trybie SaaS do systemu ISOF. Każda uczelnia przystępująca do programu otrzymuje zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności ISOF dla studentów, szkolenia dla kadry naukowo-dydaktycznej oraz dostęp do systemu szkoleń elektronicznych. Studenci w ramach zajęć mogą, po egzaminie, uzyskać imienne certyfikaty, wydawane przez HEUTHES i podpisane przez prowadzącego zajęcia, potwierdzające znajomość zagadnień związanych z ERP.

Dzięki temu, że system jest zainstalowany w Data Center HEUTHES i udostępniany w trybie SaaS, uczelnie muszą zapewnić studentom jedynie dostęp do komputerów z aktywnym łączem internetowym i przeglądarką internetową. Warte podkreślenia jest, że uczelnie pracują zawsze na najnowszej wersji systemu, który jest aktualizowany przez HEUTHES kilka razy w roku bez angażowania użytkowników w ten proces.

Założeniem programu „ISOF dla Uczelni” jest nauka modelowania i zarządzania procesami biznesowymi przy wykorzystaniu systemu informatycznego ERP. Realizacja tego założenia jest możliwa dzięki temu, że ISOF składa się z wielu modułów odpowiadających poszczególnym płaszczyznom działalności biznesowej. Główne z nich stanowią CRM, DMS (Workflow), Sprzedaż, Zakupy, Magazyn, Rachunkowość, Płace i Kadry, Kasa-Bank, Logistyka, Zamówienia i Portale Internetowe: Serwisowy, Dokumentowy i Zamówieniowy.

W chwili obecnej w programie uczestniczy 13 uczelni, do których należą:

 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Politechnika Śląska,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 • Politechnika Rzeszowska,
 • Akademia Morska w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu,
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi.

Dla uczelni zainteresowanych przystąpieniem do programu „ISOF dla Uczelni” HEUTHES dedykuje stronę www.isof.pl/uczelnia.

Zobacz archiwum wiadomości: