Aktualności HEUTHES

Zobacz archiwum wiadomości:

16 grudnia 2022

Nowa cyfrowa pieczęć spersonalizowana firmy HEUTHES

Firma HEUTHES opracowała założenia do nowego rodzaju pieczęci cyfrowej. Aktualnie firma obsługuje w swoich systemach pieczęcie cyfrowe kwalifikowane oraz niekwalifikowane wydane przez własne Centrum Autoryzacji i w podobnym zakresie indywidualne podpisy cyfrowe. Są one w firmach wykorzystywane do podpisywania dokumentów i raportów generowanych przez działy kadrowo-płacowe, handlowe czy obsługi magazynowe. Dzięki temu możliwa jest rezygnacja z dokumentów papierowych i stosowanie ich odpowiedników elektronicznych.

W dokumentach podpisywanych standardową pieczęcią cyfrową nie ma informacji o osobie, która podpisała dokument. Nowa pieczęć cyfrowa rożni się tym od znanych rozwiązań, że zawiera dane personalne osoby, która ten podpis wykonała. Jest to rozwiązanie zbliżone do podpisu profilem zaufanym ePUAP, w którym osoba podpisująca jest uwiarygadniania pieczęcią podpisu zaufanego Ministra ds. Informatyzacji.

Dzięki nowemu typowi pieczęci uzyskuje się nie tylko niezaprzeczalność pochodzenia w odniesieniu do firmy, ale również w odniesieniu do pracownika, który podpisał ten dokument. Firma używająca pieczęci spersonalizowanej weryfikuje i odpowiada za daną osobę.

Zaletą nowego rozwiązania jest fakt, iż do wykonania takiej pieczęci nie trzeba mieć żadnego sprzętu po stronie stacji roboczej użytkownika, ponieważ cały proces odbywa się na serwerze. Kolejną zaletą jest możliwość wstawienia takiej pieczęci również za pomocą telefonu komórkowego. Zwykle w takich przypadkach jest problem z dołączeniem do smartfonów urządzeń z podpisem cyfrowym zakończonych wtyczką USB.

Użycie nowej pieczęci w wielu przypadkach może zastąpić cyfrowy podpis imienny, a jedynym warunkiem jest identyfikacja danej osoby przez firmę, która zarządza użytkownikami systemu. Takie podejście do spersonalizowanej pieczęci w wielu przypadkach może zastąpić podpis imienny i będzie prawdopodobnie popularne zwłaszcza w środowisku bankowym gdzie wiele dokumentów musi być oznaczonych osobą, która je podpisuje. Chociaż w przypadku zwykłej pieczęci można w rejestrach systemowych sprawdzić, kto ją wykonał, jednak zintegrowanie tej informacji w pieczęci umożliwia stwierdzenie podpisującego po stronie użytkownika.

Nowe rozwiązanie zostanie wprowadzone w systemach HEUTHES w 1. kwartale 2023 roku.

28 listopada 2022

HEUTHES na wysokich pozycjach w nowym rankingu IT@BANK 2022

Miesięcznik Finansowy BANK ogłosił coroczny ranking IT@BANK 2022 najlepszych firm informatycznych współpracujących z sektorem finansowym. W tym roku odbyła się już 17. edycja tego rankingu. Pozycje w rankingu są określane na podstawie wskaźników obliczanych na podstawie informacji przesłanych w ankietach przez poszczególne firmy.

W obecnej edycji rankingu IT@BANK 2022 sklasyfikowano 43 firmy IT pracujące na potrzeby sektora finansowego, a HEUTHES został ujęty aż w 5 kategoriach:

Nazwa rankingu Miejsce
Ranking główny 5
Sektor dostawców dla Banków Spółdzielczych 8
Pozycja w sektorze finansowym 16
Firmy z najwyższym potencjałem rozwoju 27
Efektywność 17

HEUTHES zajął 5. miejsce w rankingu głównym, odnotowując bezprecedensowy wzrost o 17 pozycji w porównaniu do ubiegłorocznego zestawienia i wzrosty w pozostałych rankingach. Firma zauważa, że tak jak latach ubiegłych, w podrankingu firm z najwyższym potencjałem rozwoju jej miejsce jest zaniżone i nie oddaje jej wzrostu w rankingu głównym.

Wysokie pozycje w rankingach firma zawdzięcza wdrożeniom systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS API w obydwu Zrzeszeniach Banków Spółdzielczych, które stanowią Bank BPS SA z Grupą BPS oraz SGB-BANK SA i Spółdzielczą Grupą Bankową. Również w 2023 roku HEUTHES zamierza tak jak dotychczas prowadzić intensywne prace badawczo-rozwojowe, które doprowadzą do rozwoju nowego oprogramowania oraz powstania kolejnych autorskich technologii obok Client-Web-Server, HDB, CADABAT, VIMI, KOBADIBUS, RTAPU, Blockchain Security Module, Proaperman, R2O, HEURISTICS PATTERN FINDER i BIFILAR.

Firma ocenia, że kolejne rankingi będą dla niej równie korzystne przy szacowanym wzroście sprzedaży w 2022 roku o 25%. Plany rozwojowe firmy obejmują także wprowadzenie nowych produktów na rynek, a wśród nich nowego systemu produktowo-bankowego GRYFBANK. Nowa odsłona jest dopasowana do środowiska chmurowego i będzie również dostępna wersja dla Banków Spółdzielczych.

Obecnie główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP. Rozwiązania HEUTHES pracują w Banku PEKAO SA (od 1989 r.), w SGB-BANKU SA i Spółdzielczej Grupie Bankowej (od 1999 r.), w Banku BPS SA i Grupie BPS (od 2017 r.), w Banku Ochrony Środowiska SA (od 2022 r.), w Volkswagen Bank GmbH (od 2018 r.), w Banku Pocztowym SA (od 2020 r.), w Banku Spółdzielczym w Brodnicy (od 2019 r.), w Banku Spółdzielczym w Bieczu (od 2022 r.) oraz w wielu przedsiębiorstwach.

16 listopada 2022

Nowy HEUTHES-BIFILAR 7.1

HEUTHES-BIFILAR 7.1 to nowa wersja autorskiej technologii HEUTHES będącej warstwą pośredniczącą pomiędzy systemami firmy, a urządzeniami lokalnymi. Jest ona wykorzystywana m.in. przy obsłudze certyfikatów dostępowych ISOF, podpisów elektronicznych kwalifikowanych i niekwalifikowanych, drukarek fiskalnych, tekstowych drukarek igłowych oraz szyfrowaniu plików. Firma cały czas pracuje nad ulepszaniem tej technologii czego przykładem jest jej najnowsza wersja 7.1 udostępniona 16.11.2022.

Nowa wersja wprowadza przede wszystkim uproszczenie instalacji certyfikatów dostępowych do systemu ISOF i zapewnia ujednolicenie tego procesu w systemie Microsoft Windows 7/10 dla przeglądarek Microsoft Edge, Chrome i Firefox. Ułatwienia objęły też proces recertyfikacji przed wygaśnięciem ważności certyfikatu. Jednocześnie poprawiono komunikację z drukarkami fiskalnymi.

Przy recertyfikacji system ISOF wykryje poprzednie wersje HEUTHES-BIFILAR i zaproponuje pobranie i instalację najnowszej wersji. Po instalacji, proces przełączenia jest niezauważalny dla użytkowników.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl.

13 października 2022

BS SOLUTION - nowy system dla bankowości spółdzielczej konsorcjum firm HEUTHES sp. z o.o. oraz I-BS.PL sp. z o.o.

Firmy I-BS.PL sp. z o.o. i HEUTHES sp. z o.o. ogłosiły powołanie Konsorcjum, którego owocem jest BS SOLUTION - nowoczesny i kompletny system do obsługi banku.

HEUTHES i I-BS.PL to dobrze znani na rynku producenci oprogramowania dla sektora bankowego. Obie Spółki produkują nowoczesne, innowacyjne oprogramowanie w oparciu o własne rozwiązania i projekty.

Ofertę Konsorcjum dla banków tworzą systemy: produktowo-księgowy GRYFBANK oraz bankowość internetowa EBO Bank Online i mobilna EBO Mobile PRO wraz z systemami powiązanymi. Zintegrowane ze sobą tworzą spójne, nowoczesne narzędzie do obsługi banku na wszystkich płaszczyznach jego działalności, pracujące w trybie 24/7 bez przerwy podczas zamknięcia dnia!

Prowadzenie i obsługa rachunków, rozliczenia, transakcje, sprawozdawczość obowiązkowa, zarządzanie ryzykiem, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, analityka zarządcza, nowoczesne kanały komunikacji zapewniają efektywne zarządzanie usługami 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

BS SOLUTION to kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i przyspieszające obsługę klienta poprzez kreowanie produktów bankowych samodzielnie przez Bank. Możliwość budowania własnej oferty handlowej podnosi konkurencyjność banku, a zautomatyzowanie procesów skraca czas wykonywania uciążliwych, powtarzalnych zadań, poprawia jakość pracy i obniża koszty własne banku.

BS SOLUTION to nowoczesny portal bankowości internetowej i mobilnej. To nieograniczony czasowo dostęp do rachunków i usług bankowych z każdego miejsca i z każdego urządzenia przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

Zawarcie umowy Konsorcjum pozwala na zacieśnienie współpracy w sektorze bankowości spółdzielczej poprzez połączenie potencjału informatycznego i kapitału intelektualnego. Efektem współpracy jest BS SOLUTION – wszechstronne, nowoczesne i kompletne oprogramowanie do zarządzania bankiem i budowania relacji z klientami.

Więcej informacji na stronach www.heuthes.pl oraz www.i-bs.pl.

13 października 2022

Rozszerzenie Tomcat w ISOF

Firma HEUTHES wdraża w architekturze systemu ISOF rozwiązanie rozproszonego przetwarzania danych w oparciu o usługi uruchamiane na serwerze aplikacyjnym Tomcat i tworzone w języku Java.

Nowe rozwiązanie w pierwszej kolejności zostało wykorzystane przy rozwoju sprzęgu systemu ISOF z platformą danych statystycznych API GUS. Wykorzystując jeden z udostępnionych w niej systemów, API REGON, Kontrahenci w systemie ISOF zostaną w dalszej kolejności zasileni na bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w centralnej bazie danych REGON.

Z kolei powiązanie z biblioteką Quartz, która służy do definiowania zadań i ich uruchamiania zgodnie ze zdefiniowanym kalendarzem umożliwi tworzenie harmonogramów dla zadań wykonywanych cyklicznie takich jak: pobieranie poczty z serwerów pocztowych do DMS, obsługa raportów off-line o dużej złożoności, aktualizowanie danych kontrahentów i filtrów antyspamowych.

Ponadto pozwoli to na przeniesienie różnych serwisów i usług, obecnie rozwijanych w ramach systemu ISOF, na serwer aplikacyjny Tomcat i uniezależnienie ich od rozwoju własnego serwera aplikacyjnego HDB, czy kolejnych wersji systemu ISOF. Ułatwi to elastyczne dostosowywanie się do specyficznych wymagań użytkowników, jak również wprowadzi łatwość w aktualizacji serwera HDB do nowych wersji Java, czy poszczególnych funkcjonalności (np.: generowanie plików PDF) do najnowszych wersji bibliotek. Rozproszenie przetwarzania umożliwi również łatwe balansowanie obciążenia serwerów i możliwość szybkiego zwiększania ich mocy obliczeniowej.

Część powyższych procesów pojawi się jeszcze w 2022 r., a reszta w I kw. 2023.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl

12 października 2022

Zaktualizowany sprzęg systemu ISOF z platformą Allegro

Firma HEUTHES cały czas rozbudowuje integrację platformy sprzedażowej Allegro z własnym systemem internetowej obsługi firm ISOF. System jest nieustannie i na bieżąco dostosowywany do aktualnych wymogów rynku, a celem jest wprowadzanie nowych funkcjonalności, które usprawniają proces zakupowo - sprzedażowy.

W ramach rozbudowy sprzęgu z platformą Allegro w najnowszej wersji systemu ISOF udostępniono kolejne funkcje. Są to między innymi: w module Administracja, ustawienia synchronizacji Allegro (wybór magazynu), pobieranie ofert z Allegro i łączenie ich z produktami z ISOF, mapowanie usług kurierskich ISOF z usługami z cennika Allegro. Możliwe jest pobieranie zamówień z Allegro oraz podgląd danych z zamówienia, a także podgląd logów zdarzeń importu zamówień z Allegro (pokazanie błędów importu). Można sprawdzać statusy zamówień i dokonywać ich automatycznej synchronizacji oraz automatycznie synchronizować stany magazynowe. Wprowadzono również inne udogodnienia do których należy: przesyłanie numerów nadania z ISOF do Allegro, generowanie etykiet kurierskich InPost Paczkomaty, DPD, Program Smart, import cenników usług z Allegro, szybka realizacja zamówień (automatyczne WZ), rozbudowa filtrów w menu zamówień oraz kont Allegro.

Warto przypomnieć, że poprzednia aktualizacja wprowadziła: przygotowanie kont testowych, ofert i zamówień, mapowanie usług kurierskich w ISOF z usługami z cennika Allegro, pobierania zamówień z Allegro oraz podgląd danych z zamówienia, podgląd logów zdarzeń importu zamówień z Allegro, statusów zamówień i ich automatycznej synchronizacji oraz automatyczną synchronizację stanów magazynowych i obsługi wysyłek.

ISOF jest dobrym narzędziem dla firm do prowadzenia działań z zakresu e-commerce. Oprócz sprzęgu z Allegro zawiera również obsługę WooCommerce, Shoper, IdoSell Shop, a także firm kurierskich DPD, DHL i InPost. Dzięki temu obsługuje całościowo procesy biznesowe przy sprzedaży internetowej.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl

11 października 2022

Mechanizm LDAP/AD w trybie licencyjnym ISOF

W trybie licencyjnym systemu ISOF zastosowano interfejs LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) / AD (Active Directory) wprowadzając uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników z użyciem mechanizmów MS Active Directory.

Przyjęty został model stosowany dotychczas w systemach bankowych firmy HEUTHES dla aplikacji dostępnych przez WWW (w przeglądarce). Wszystkie systemy bankowe HEUTHES umożliwiają logowanie poprzez mechanizm AD. Zastosowanie tego rozwiązania w najnowszej wersji ISOF udostępnia tę metodę w trybie licencji. Nie jest ona dostępna w trybie chmurowym UZPI.

Przestawione przez użytkownika poświadczenia są weryfikowane przez Active Directory. Po skutecznym uwierzytelnieniu, atrybuty użytkownika (grupy) są używane jako podstawa dalszej autoryzacji. Interfejs LDAP/AD został wbudowany do serwera aplikacyjnego opracowanego przez HEUTHES - HDB, a proces uwierzytelniania składa się z trzech faz: wyszukiwania identyfikatora, uwierzytelniania oraz autoryzacji.

LDAP to protokół przeznaczony do korzystania z usług katalogowych, bazujący na standardzie X.500 (zbiór standardów sieciowych pokrywających usługi katalogowe). LDAP to również nazwa usługi katalogowej pozwalającej na wymianę informacji za pośrednictwem TCP/IP. LDAP definiuje standardową metodę dostępu do informacji i ich aktualizacji w bazie danych, lokalnej lub zdalnej, w przypadku modelu klient/serwer. Protokół jest zoptymalizowany pod kątem czytania, przeglądania i wyszukiwania katalogów. Z kolei Active Directory pozwala administratorom sieci, centralnie, z poziomu jednego komputera (odpowiednio skonfigurowanego serwera) zarządzać całym zbiorem użytkowników w sieci, określać ich uprawnienia do zasobów sieciowych, a także konfigurować komputery, na których pracują.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl

10 października 2022

Nowa wersja systemu back-office firmy HEUTHES w SGB Mobile dla klientów firmowych

Zrzeszenie SGB wprowadza nową wersję aplikacji SGB Mobile dla klientów firmowych. Rozwiązanie będzie odpowiedzią na potrzeby w zakresie bankowości mobilnej Klientów prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa.

Firma HEUTHES dostarcza do tego rozwiązania system oprogramowania back-office wykorzystujący możliwości własnych systemów MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD, a także sprzęgów integracyjnych w ramach platformy BS API.

To właśnie w oparciu o platformę BS-API rozbudowano, oferowane dotychczas przez SGB, rozwiązanie w ramach aplikacji mobilnej SGB Mobile o obsługę klientów instytucjonalnych. Jest to kontynuacja prac, które firma HEUTHES od ponad dwóch lat wykonuje dla SGB-Banku S.A. udoskonalając backend aplikacji dostępnej dla wszystkich Banków Spółdzielczych z Grupy SGB. Od chwili powstania SGB Mobile w 2020 roku, Klienci indywidualni banków SGB korzystają z aplikacji mobilnej o o bardzo szerokim i zróżnicowanym spektrum usług.

Wersja aplikacji mobilnej dla firm została stworzona na bazie wypracowanych i sprawdzonych komponentów z aplikacji dla klientów indywidualnych i wzbogacona o specyficzne funkcjonalności dedykowane firmom. Tak jak wcześniej, tak i w tym przypadku firma HEUTHES zadbała o pełną integrację nowej wersji SGB Mobile ze wszystkimi niezbędnymi, do jej prawidłowego funkcjonowania systemami eksploatowanymi w Zrzeszeniu SGB. Całość rozwiązania oparta jest na komunikacji poprzez HUB-BS-API (również autorstwa HEUTHES). Wykorzystanie wielu autorskich technologii HEUTHES pozwala na to, że firma może, oprócz obsługi bogatej palety usług, pochwalić się niezawodną wydajnością warstwy pośredniczącej dla aplikacji mobilnej. Uzyskanie wysokich parametrów wydajnościowych oraz ich bieżące skalowanie możliwe jest dzięki rozbudowanej technologii monitoringu pracy systemów i sprzętu, pracujących w warstwie wsparcia aplikacji mobilnej.

Aktualnie trwają prace nad kolejnymi usługami, które zostaną udostępnione klientom Banków Spółdzielczych SGB, a dla których HEUTHES przygotowuje API (BS-API) do wymiany danych pomiędzy kompletną wymaganą infrastrukturą informatyczną SGB i aplikacją mobilną. Jednym z ciekawszych obszarów rozbudowy funkcjonalnej będzie dodanie obsługi programu lojalnościowego dla kart płatniczych „Bezcenne chwile”, które wymagają integracji rozwiązania HEUTHES bezpośrednio z systemami organizacji płatniczej MasterCard.

07 października 2022

Prace rozwojowe firmy HEUTHES nad 21 wersją systemu GRYFBANK

GRYFBANK to funkcjonujący z powodzeniem od 1992 roku w bankowości komercyjnej w Polsce system autorstwa HEUTHES, który nieustannie jest poddawany gruntownym aktualizacjom. Prace te mają na celu dostosowywanie do wszelkich nowinek technologicznych ułatwiających korzystanie z systemu, zarówno przez banki jak i ich klientów.

GRYFBANK to centralny system bankowy zapewniający obsługę wszelkiego rodzaju produktów przeznaczonych dla klientów: od podstawowych rachunków rozliczeniowych, poprzez depozyty terminowe i kredyty, a na produktach specjalistycznych kończąc.

W najnowszej wersji 21 system otrzyma: nowoczesny i jeszcze bardziej przyjazny, przeglądarkowy interfejs użytkownika, wykorzystujący najnowszy zestaw komponentów ekranowych w wersji 8 biblioteki HDB, aktualizację środowiska programistycznego do standardów Java 17 oraz otwarte interfejsy w technologii REST, ułatwiające integrację ze zdalnymi kanałami dostępu.

Zastosowana w najnowszej wersji GRYFBANK technologia mikroserwisów, oprócz tradycyjnej instalacji na serwerach w banku, pozwoli na instalację i wykorzystanie w architekturze chmurowej, zależnie od wymagań klienta. Dodatkowymi atutami nowej wersji GRYFBANK jest jego integracja z archiwum elektronicznym, które będzie przechowywać cyfrową dokumentację klienta i raportów oraz możliwość połączenia z systemem ISOF, do zarządzania zapleczem banku.

Oferowane przez HEUTHES najnowsze technologie będą stanowić uzupełnienie dotychczasowych cech systemu, które od momentu jego powstania są doceniane przez użytkowników. Zalicza się do nich: elastyczna parametryzacja po stronie banku, możliwość kreowania własnych produktów z wykorzystaniem modułu BPCAD (Banking Product Computer Aided Design) i oddzielenie obsługi klienta od warstwy księgowości.

GRYFBANK jest częścią kompleksowego rozwiązania dla bankowości, na który składają się ponadto systemy MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD. Łącznie te trzy systemy zapewniają pokrycie znacznego obszaru funkcjonalnego zarówno małego jak i dużego banku.

Potwierdzeniem słuszności przyjętego przez HEUTHES kierunku rozwoju systemu GRYFBANK jest już jego 21 wersja oraz fakt, że otrzymała ona Rekomendację HIT ROKU 2022 w konkursie Gazety Bankowej.

16 września 2022

Nowa wersja 21.2 systemu ISOF

Firma HEUTHES podążając za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi pojawiającymi się na rynku, a które mają ułatwiać funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw, intensywnie rozbudowuje i aktualizuje swój internetowy system obsługi firm – ISOF. Efektem wytężonych prac zespołu jest nowa, kolejna już, wersja ISOF 21.2.

Najważniejsze nowości, które zostały wprowadzone to:

Obsługa eksportu i importu faktur z KSeF (Krajowy System Ewidencji Faktur). W zakresie eksportu obejmuje opcjonalną, kompletną funkcjonalność wysyłki do KSeF zwykłych faktur sprzedażowych i korekt oraz pobieranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) z obsługą tokenów przy wystawianiu faktur. Funkcjonalność ta polega na tym, że faktura jest wysyłana w formie elektronicznej do Ministerstwa Finansów, co w konsekwencji prowadzi do szybkiego zwrotu podatku VAT. Udostępniono również możliwość importowania do ISOF faktur zakupowych z KSeF. Firmy zainteresowane udostępnieniem proszone są o kontakt z Działem Wdrożeń systemów ISOF w HEUTHES.

Nowy moduł Ryczałt-Ewidencja i system ISOF-RYCZAŁT – to najważniejsza i oczekiwana nowość przygotowana z zakresu rachunkowości dla klientów firmy HEUTHES w systemie ISOF. Wprowadzenie do oferty systemu ISOF-Ryczałt związane jest z coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców właśnie taką formą prowadzenia księgowości. Więc tradycyjnie już, chcąc dostosować się do wymogów klientów, firma HEUTHES wprowadziła do swojego internetowego systemu obsługi firm nową usługę ISOF-Ryczałt. Nowa funkcjonalność Ryczałt jest trzecią formą księgowości w ISOF, po systemie pełnej księgowości FK i Księdze przychodów i rozchodów.

Moduł Ryczałt-Ewidencja jest zintegrowany z modułem faktur umożliwiając import dokumentów sprzedaży. W przypadku firm będących podatnikami VAT możliwe jest ewidencjonowanie wydatków oraz rozliczanie podatku VAT poprzez wysyłkę JPK-VAT wraz z deklaracją.

System ISOF-Ryczałt zawiera Fakturowanie, Magazyn, Ryczałt-Ewidencja, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-Ryczałt posiada również szereg funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Cenniki, Kasa-Bank, Raporty kasowe, współpraca z bankowością internetową, Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Środki trwałe, Kadry-Płace.

Wprowadzono Podpis cyfrowy uwidoczniony (visible), który bardzo upraszcza i przyspiesza wszelkie procedury formalne, pozwala zaoszczędzić czas poprzez możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną. Do tej pory, w systemie ISOF, podpis cyfrowy występował w formie niewidocznej, to znaczy tylko w systemie ISOF lub w zewnętrznych weryfikatorach można było sprawdzić, że dokument został podpisany cyfrowo. Od teraz na podpisywanych dokumentach PDF dodatkowo widoczna jest grafika z podpisem w formacie podpisu PDF (PAdES), z informacją kto i kiedy podpisał, uzasadnieniem i znakiem graficznym w wybranym miejscu, na wybranej stronie.

Pozostałe zmiany w modułach systemu ISOF wyszczególniono poniżej.

Magazyn

 1. Nowe okno w kartotece towarów - raport "Podgląd stanów".
 2. Poprawa wydruku etykiet towarowych i dodanie położenia na liście kodów kreskowych.
 3. Dodano MPK na WZ.
 4. Dodanie obsługę PW z ZK.
 5. Rozwój położeń o obsługę numerów seryjnych.
 6. Etap 1 inwentaryzacji na terminalu on-line.

Rachunkowość

 1. Rozszerzenie funkcjonalności RZiS/Bilansu i generacji częściowych e-sprawozdań.
 2. Aktualizacja CIT-8(31) i CIT-8(30).
 3. JPK FA - aktualizacja do wersji 4. sprawozdania.
 4. Poprawa wizualizacji plików XML sprawozdań finansowych i JPK.
 5. Aktualizacja korekt PIT-8AR i PIT-4R.
 6. W Kasa Bank wprowadzono import wyciągu bankowego walutowego dla PKO BP.
 7. W Dekretacji FK rozszerzono listy wyboru pozostałych dokumentów.
 8. Wprowadzono zmiany w wydrukach ZUS RCA i DRA.
 9. Wprowadzono zmiany w kodach zawodów w ZUS ZUA i ZUS ZZA.

E-commerce, Sprzedaż, Oferty

 1. Wprowadzony pełny sprzęg z usługami Allegro.
 2. W sprzęgu z WooCommerce dodano możliwości powiązania towarów z wariantami oraz import zgód marketingowych.
 3. Zmodyfikowano konfigurację wydruku dla faktury PL/EN.
 4. Rozszerzono deklarację Intrastat – Wywóz.
 5. W FS/FZ wprowadzono nowe pozycje: data szybko, anulowane, przedatowanie.
 6. W Ofertach wprowadzono możliwość dodania nowego towaru na dowolnej pozycji w ofercie.

Zamówienia od klientów, Zamówienia do dostawców

 1. Dodano produkty i usługi do dokumentu ZD.
 2. Kurier InPost. Dodano w konfiguracji opcję pre/post paid, wraz z odpowiednim filtrem.
 3. Kurierzy - przesyłki przychodzące. Dodano obsługę GLS, UPS, GEIS i ORLEN Paczka.
 4. ZK. W menu kontekstowym dodano funkcje do tworzenia formularza.
 5. Dodano obsługę ZK z PW.
 6. Dodano obsługę dodatkowej jednostki na dokumentach ZD.
 7. Na liście wydruków i na liście ZD dodano pola wagi.

Kartoteka usług

 1. Zwiększono ergonomię wyszukiwania i wyświetlania kartoteki.

DMS

 1. W raportach obiegów dodano filtr opcji wyboru pokazywania zablokowanych obiegów.

Administracja

 1. Zwiększono ergonomię okna podglądu Opcji systemowych.

Nowe funkcjonalności są dostępne od 16.9.2022 na wersji demonstracyjnej i zostaną udostępnione Klientom wraz z nową wersją 21.2 systemu ISOF od 19.9.2022 r.

Więcej informacji na stronach www.isof.pl

08 sierpnia 2022

Integracja TPM w laptopach i komputerach z systemami HEUTHES

Firma HEUTHES prowadzi zaawansowane prace badawcze nad zastosowaniem układów scalonych TPM (ang. Trusted Platform Module) do ochrony dostępu do systemu ISOF i innych oprogramowań swojego autorstwa. Pierwsze próby firmy w tym zakresie były prowadzone w 2012 (więcej informacji w newsie z 23.2.2012 https://www.isof.pl/aktualnosci_2012_1.hdb#akt120223).

Wcześniejsze prace były wstrzymane w wyniku braku upowszechnienia instalowania układów TPM w laptopach i płytach głównych komputerów stacjonarnych. Aktualnie Windows 11 wymaga do uruchomienia obecności układu TPM 2.0, co będzie niewątpliwie silnym impulsem wzrostu zasięgu dla tej technologii.

Aktualnie w dziale badawczo-rozwojowym HEUTHES stworzono wersję beta tego rozwiązania, w pierwszym etapie dla systemu Windows, połączoną ze zmianami w CAK (Centrum Autoryzacji Kluczy). Do tej pory były udostępniane certyfikaty sprzętowe PKCS #11 oraz programowe PKCS #12, będące kryptograficznym zabezpieczeniem pracy w systemach HEUTHES.

Metoda z TPM dla użytkownika wygląda podobnie jak dotychczasowy proces certyfikacji. Klient uruchamia proces generowania klucza z wykorzystaniem TPM i żądanie certyfikacji jest automatycznie wysyłane do CAK. Następnie CAK generuje certyfikat na podstawie tego żądania i użytkownik importuje go do systemowego managera certyfikatów, gdzie jest już kojarzony z odpowiednim kluczem.

Nowa metoda realizuje, znaną w świecie cyberbezpieczeństwa, formułę jednoczesnego „coś wiedzieć” (hasło) i „coś mieć” (fizyczne posiadanie tokena USB lub komputera z układem TPM na płycie głównej).

Token ePass 2003 wkładany do portu USB zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wsparciu algorytmów kryptograficznych RSA 512/1024/2048 bitów, ECDSA 192/256 bitów, DES/3DES, AES 128/192/256 bitów, SHA-1/SHA-256 oraz jest certyfikowany w zakresie spełnienia wymogów Common Criteria EAL 5+. Nowe rozwiązanie z TPM spełnia niższy poziom EAL 4+, tym niemniej jest to wystarczający poziom dla zastosowań w przemyśle i finansach na stanowiskach, które nie wymagają podwyższonego stopnia zabezpieczeń. Różnica w porównaniu z dotychczasowymi metodami jest taka, że klucz w układzie TPM jest przyporządkowany do komputera i nie ma możliwości przeniesienia go na inne urządzenie. W firmach często stosuje się zasadę, że przy pracy zdalnej pracownicy pracują na sprzęcie powierzonym przez pracodawcę. Nowe rozwiązanie umożliwia ścisłą kontrolę nad używanym sprzętem. Podobnie w sytuacji pracy na prywatnym sprzęcie można wymusić tylko jeden konkretny komputer.

Testy wersji beta potrwają do końca 3. kwartału, również wśród wybranych Klientów firmy, a finalna wersja zostanie upubliczniona w 4. kwartale obecnego roku. HEUTHES rozważy jednocześnie wprowadzenie zabezpieczonych sprzętowo certyfikatów na okres 2 lat, co powinno ułatwić pracę użytkownikom systemów HEUTHES.

Po wdrożeniu wersji dla Windows HEUTHES opracuje wersję dla systemu Linux.

Firma zapowiada, że nadal będą dostępne certyfikaty plikowe i USB, a także HSM. Najprawdopodobniej będzie można stosować TPM równolegle z LDAP/AD.

Prowadzone prace badawcze pozwalają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w systemie ISOF bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez klientów, a metoda z TPM może być w łatwy sposób zastosowana także w pracy z systemami bankowymi opracowanymi przez HEUTHES.

Więcej informacji na stronie www.isof.pl

02 sierpnia 2022

33. Walne Zgromadzenie HEUTHES zatwierdza sprawozdanie Zarządu i udziela absolutorium Prezesowi Zarządu

28 lipca 2022 roku odbyło się, już 33. Walne Zgromadzenie HEUTHES sp. z o.o. i udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi z wykonania pełnionych obowiązków, a także zatwierdziło sprawozdanie Zarządu wraz w wynikiem badania ksiąg rachunkowych przez audytora za rok 2021.

Udziałowcy przeanalizowali działalność firmy za 2021 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż takie badanie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania od lat podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Badanie wypadło pozytywnie, to znaczy że firma HEUTHES jest w dobrej kondycji finansowej.

W roku 2021 firma HEUTHES zanotowała wzrost sprzedaży. W związku z tym sytuacja firmy, jej rentowność i perspektywy na kolejne lata są niezmiennie stabilne i przewidywalne w dłuższym okresie czasu. Warto zauważyć, że ten dobry wynik finansowy osiągnięto pomimo trudnego, przedłużającego się okresu pandemii Covid-19.

Potwierdzeniem sytuacji firmy są nagrody i wyróżnienia, które HEUTHES rokrocznie zdobywa w prestiżowych konkursach branży IT, również w 2021 roku.

Ofertę firmy dla banków tworzą przede wszystkim systemy MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD oraz GRYFBANK. W ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się rodzina systemów ISOF. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje ISOF-ERP oraz ISOF-WORKFLOW obejmujący zarządzanie dokumentami i obiegami elektronicznymi, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i ich Klientów, ISOF-START dla mikro i małych firm, a także ISOF-PROFAP umożliwiający ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii systemów technicznych. Firma z jednej strony prowadzi duże projekty informatyczne, z drugiej intensywnie rozwija własne technologie wykorzystywane do budowy nowoczesnych systemów dla bankowości i firm.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych, które tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). HEUTHES współpracuje również z DnB Bank Polska SA, Volkswagen Bank GmbH. Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w dużych przedsiębiorstwach oraz w wielu firmach z sektora MSP.

01 lipca 2022

System GRYFBANK wersja 21 z Rekomendacją w konkursie Gazety Bankowej Hit Roku 2022

28 czerwca odbyła się coroczna, w tym roku jubileuszowa, gala Gazety Bankowej, podczas której nagrody odebrali laureaci konkursów technologicznych – Technobiznes 2022. Tryumfatorzy w konkursie Lider zostali uhonorowani po raz dwudziesty, a konkurs technologicznych hitów branży IT dla bankowości został zorganizowany po raz piętnasty. Gazeta Bankowa to najdłużej ukazujący się magazyn ekonomiczny na polskim rynku.

W prestiżowej konkurencji - Hit Roku, firma HEUTHES otrzymała od kapituły konkursu Rekomendację Hit Roku 2022 w kategorii Bankowość za system GRYFBANK wersja 21.

System GRYFBANK, autorski program HEUTHES, z powodzeniem funkcjonuje w bankowości polskiej od 1992 roku i jest na bieżąco rozwijany i aktualizowany.

GRYFBANK zapewnia obsługę całej palety rachunków bieżących, depozytów terminowych i kredytów. Poprzez interfejs graficzny systemu lub w kanałach zdalnych pozwala na realizację operacji we wszystkich krajowych kanałach rozliczeniowych: kartowych, Elixir, SORBNET, Express Elixir, BlueCash, a dodatkowo – po integracji bankowości mobilnej – z usługi BLIK. Pozwala także na obsługę rozliczeń zagranicznych: SEPA, TARGET2, czy bankowość korespondencką poprzez SWIFT. Umożliwia realizację operacji bezgotówkowych i gotówkowych, kasowo – skarbcowych, zleceń stałych i operacji własnych, a także obsługę rejestrów PPP (Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy). Cechą charakterystyczną systemu GRYFBANK jest rozdzielenie księgowości od obsługi produktów bankowych co wpływa na ograniczenie czasu i kosztów niezbędnych do wyszkolenia nowego pracownika obsługi klienta. Do definiowania produktów i reguł nimi rządzących, GRYFBANK zawiera moduł BPCAD (Banking Product Computer Aided Design). Raz zdefiniowany produkt jest wykorzystywany później przy obsłudze klienta, bez potrzeby operowania na kontach; wszelkie księgowania są wykonywane automatycznie w tle. Wraz z GRYFBANK-iem jest dostarczany moduł zarządzania dokumentami DMS, dzięki któremu raporty z systemu mogą być przechowywane w postaci elektronicznej z pieczęcią lub podpisem cyfrowym. DMS może też obsługiwać przepływ dokumentów i formularzy (Workflow). Na życzenie klienta, wraz z GRYFBANK, może również zostać dostarczony moduł ISOF do zarządzania zapleczem banku, zawierający takie podsystemy jak: Kadry-Płace, Środki trwałe, Magazyny (w tym Magazyny - archiwa dokumentów zintegrowane z DMS) i wiele innych. GRYFBANK jest budowany z zastosowaniem zaawansowanych technologii stworzonych przez HEUTHES takich jak: Kobadibus, CADABAT, Client-Web-Serwer, HDB, VIMI, PROAPERMAN, R2O, MODRIBUSMAN, Blockchain Security Module. Architektura bazująca na mikroserwisach stwarza możliwość instalacji i wykorzystania aplikacji w chmurach zarówno prywatnych jak i wynajętych. System jest częścią kompleksowego rozwiązania dla bankowości, na który składają się ponadto systemy MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD. Łącznie te trzy systemy zapewniają pokrycie znacznego obszaru funkcjonalnego zarówno małego jak i dużego banku.

Kolejna już wersja systemu GRYFBANK 21 została doceniona i nagrodzona Rekomendacją HIT ROKU 2022, przez jury konkursu Gazety Bankowej, a patronat honorowy nad tegoroczną edycją rywalizacji Technobiznes objęły: Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rozwoju Technologii oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nowa odsłona systemu przynosi, w wersji 21, nowy interfejs graficzny oparty na przeglądarce internetowej, otwartej architekturze bazującej na mikroserwisach w technologii REST oraz własnej technologii VIMI. GRYFBANK dzięki zastosowaniu szerokiego i otwartego zestawu funkcji API w technologii REST nie tylko wprowadza do banku najnowsze rozwiązania technologiczne, lecz także pozwala na łatwą integrację z innymi systemami. API umożliwia pełną obsługę klienta w bankowości internetowej czy mobilnej, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa rozwiązania.

System GRYFBANK wersja 21 zawiera ładunek doświadczeń zarówno największych polskich banków, które go używają, jak i firmy HEUTHES, która od ponad 30 lat systematycznie go rozwija. Pierwszy graficzny, przeglądarkowy interfejs systemu powstał i został wdrożony już w 1997 r.

Podsumowując, korzyści wynikające z wprowadzenia do bankowości systemu GRYFBANK i wszelkich jego innowacji to: samodzielne tworzenie produktów przez bank, elastyczne definiowanie opłat i prowizji oraz oprocentowania, dostęp poprzez przeglądarkę internetową, widok 360 klienta, architektura bazująca na mikro­serwisach, otwartość na integrację API REST, dostępność 24/7, wbudowane elektroniczne archiwum, bezpieczeństwo i audytowalność.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach zarówno nagrodę główną, jak i tytuły Rekomendacja w tym samym konkursie Gazety Bankowej otrzymały inne systemy firmy HEUTHES.

Więcej o nagrodach dla systemów HEUTHES na stronie https://www.isof.pl/nagrody.hdb

15 czerwca 2022

Relacja z pikniku firmowego HEUTHES – Na zielonej trawie

Zespół pałacowo-parkowy w Przelewicach w województwie zachodniopomorskim to miejsce, w którym 11 czerwca odbył się, już po raz szesnasty, piknik firmy HEUTHES.

Wspomniany obiekt to unikatowy zespół pałacowo – folwarczny wraz z ogromnym ogrodem dendrologicznym, którego powstanie datuje się na początek XIX wieku. Jednym z czterech kolejnych posiadaczy pałacu był bratanek króla Prus Fryderyka II, książę August Pruski. Wszyscy właściciele obiektu byli miłośnikami i pasjonatami świata roślin i przez dziesiątki lat zwozili do Przelewic najciekawsze okazy flory ze wszystkich zakątków ziemi. Efektem tych działań jest dziś, niespotykanej urody, muzeum dendrologiczne, w którym podziwiać można między innymi: ogród japoński z pawilonem herbacianym, wrzosowisko i aleję róż, wiele odmian rododendronów i bzów, magnolie, tulipanowce, azalie, paprocie, kaliny, hortensje. Wielkie wrażenie robi stary, dostojny drzewostan – świerki, sosny mamutowce, cyprysy i jałowce i wiele innych. Całości dopełniają trzy stawy z przepiękną kolekcją roślin wodnych i błotnych. Ta przelewicka osobliwość przyrody i architektury jest włączona w obszar chroniony Europejskiej Sieci Natura 2000.

I w takich niezwykłych okolicznościach przyrody spotkali się pracownicy firmy HEUTHES oraz zaproszeni goście, aby wspólnie spędzić czas i bawić się na rozległej, naturalnej zielonej łące.

Przygotowanych zostało wiele atrakcji. Wypełniły one wielogodzinne spotkanie na łonie natury będącej również tłem rozmów z dawno niewidzianymi znajomymi z pracy czego powodem była przerwa spowodowana pracą zdalną. Moderatorem pikniku był wodzirej, który czuwał nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem imprezy i z odpowiednim wyprzedzeniem informował o zbliżających się aktywnościach. Organizatorzy przygotowali wiele konkursów i warsztatów. Nie zapomnieli również o strefach dla najmłodszych. A były to: dmuchaniec - zjeżdżalnia gigant, skocznia góra dół oraz strefa małego budowlańca i plac zabaw. Wszystko było zorganizowane tak, aby udział w poszczególnych zabawach mogły brać całe rodziny. Chętnych do uczestnictwa było wielu zarówno do konkursów jak i warsztatów. Dużym powodzeniem cieszyły się gry zespołowe, a wśród nich 8 konkurencji w formie rywalizacyjno-konkursowej, a także gra terenowa na terenie Ogrodu Dendrologicznego w grupach rodzinnych. Dużym powodzeniem u kilkulatków cieszyły się przezroczyste, dmuchane kule Bumper Ball.

Osoby z zacięciem konstruktorskim mogły samodzielnie zbudować i wystrzelić rakietę na wodę i wziąć udział w konkursie na odległość, a jako kontynuację zamiłowań do lotnictwa można było skleić samolot z listewek, a potem zabrać jako trofeum do domu.

Niecodzienną atrakcją było spotkanie na kajaku z podróżnikiem - kajakarzem i pływanie po stawie pod okiem profesjonalisty. Dużym powodzeniem cieszyły się wycieczki po ogrodzie z inspirującym mówcą-praktykiem, opowiadającym o ciekawych okazach rosnących w ogrodzie. Można było też wykorzystać jego wiedzę z zakresu ekologii praktycznej.

Dużym zainteresowaniem cieszył się plener malarski dla dzieci, które dały upust swojej fantazji tworząc niepowtarzalne obrazy. Nie mniejsze powodzenie miał warsztat tworzenia, popularnych ostatnio, gniotków z kolorowych balonów wypełnianych mąką.

Wszyscy zwycięzcy konkursów zostali docenieni i nagrodzeni. Żeby tradycji stało się zadość, nie zabrakło dobrego jedzenia, a hitem był tzw. Sweetcar, z którego zabawna obsługa serwowała lody i gofry.

Niewątpliwym, dodatkowym urozmaiceniem dla uczestników pikniku były pawie, stali, wieloletni mieszkańcy ogrodu. Pawie indyjskie przechadzające się dostojnie po terenie parku nie stroniły od od gości firmowego spotkania, chętnie pozując do zdjęć w całej swojej okazałości.

W trakcie zabaw i rozmów przybyłym towarzyszyła muzyka odpowiednio dobrana przez didżeja, a specjalną atrakcją imprezy był występ legendarnego duetu Trzeci Oddech Kaczuchy. Zespół powstał w 1981 roku w Olsztynie. Maja Piwońska i Andrzej Janeczko to twórcy kabaretowo-poetycko-zaangażowani i już ponad 40 lat z powodzeniem komentują śpiewająco teraźniejszość. Tworzą program muzyczno-kabaretowy będący ciągłym dialogiem z publicznością, z którą zawsze mają doskonały kontakt, i która na żywo uczestniczy w widowisku.

Idea pikniku firmowo - rodzinnego po raz kolejny sprawdziła się. Wszyscy przybyli, a więc pracownicy firmy HEUTHES jak również przedstawiciele banków i firm wraz z rodzinami, opuszczali ogród w Przelewicach uśmiechnięci, wypoczęci i zrelaksowani.

Wszystkim obecnym bardzo dziękujemy za przybycie, tych którym nie udało się dojechać pozdrawiamy i zachęcamy do udziału w następnym pikniku.

07 czerwca 2022

Nowy moduł do bezpiecznej dystrybucji dokumentów bankowych drogą elektroniczną 2FSMD – Two Factor Secure Mailing Distribution

Firma HEUTHES, dbając o wysoki stopień bezpieczeństwa korespondencji, opracowała środowiska ochrony kryptograficznej systemów w bankowości.

Jednym z nowych opracowań jest mechanizm dwuskładnikowego uwierzytelniania dokumentów bankowych wysyłanych e-mailem. Dzięki tej innowacji bank może wysyłać dokumenty do swoich klientów w postaci zaszyfrowanej, jednocześnie dostarczając hasła do tych dokumentów przy pomocy innego kanału komunikacji na przykład SMS. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, które zapewnia silną ochronę poczty przed dostępem do dokumentu osób niepożądanych, i daje gwarancję, że tylko właściciel telefonu zna to hasło i ma wgląd w dokumenty.

Po wprowadzeniu dwuskładnikowego zabezpieczenia przesyłanych e-maili znacznie wzrośnie bezpieczeństwo dystrybucji dokumentów bankowych wysyłanych drogą elektroniczną. Jest to tym ważniejsze, iż posiadacze adresów mailowych mają dostawców o różnych poziomach zabezpieczeń. Wprowadzenie nowego modułu 2FSMD wpisuje się w trend przechodzenia od komunikacji tradycyjnej, w formie papierowej, do komunikacji w formie elektronicznej. Korzyści płynące z takiej zamiany to zwiększona poufność danych, eliminacja papieru, co obniża koszty korespondencji oraz zdecydowane skrócenie czasu dostarczenia, a także procedur związanych z podpisywaniem umów i innych dokumentów.

Firma HEUTHES dysponuje odpowiednią technologią, aby te operacje mogły być przeprowadzane na dużą skalę i z odpowiednią koordynacją obydwu kanałów - mailowego i SMS-owego. Moduł 2FSMD może być użyty do dowolnych dokumentów bankowych takich jak wyciągi, statementy i regulaminy. Może być również zastosowany przy podpisywaniu wszelkich umów ponieważ wykorzystać można pieczęcie i podpisy cyfrowe, a także znaki wodne. Pierwsze wdrożenie odbyło się w SGB-Bank SA, w 2020 roku – wdrożony został moduł do pomocy rolnikom w czasie pandemii.

06 czerwca 2022

Nowa wersja komponentów ekranowych v. 8 w bibliotece HDB 6

HEUTHES nieustannie pracuje nad unowocześnianiem i udoskonalaniem swoich systemów bankowych, w których jedną ze składowych jest serwer aplikacyjny HDB i zgodna z nim biblioteka komponentów ekranowych. W związku z tym opracowana została nowa wersja komponentów ekranowych związanych z technologią HDB w wersji 8.0. Proces ten to kontynuacja rozwoju bibliotek ekranowych, który rozpoczął się pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku i trwa nadal. Ostatnio, na przełomie roku 2021/2022, powstała nowa wersja wizualizacji ekranowej, a teraz, zgodnie z zapowiedziami oraz intensywnym rozwojem oprogramowania, następuje dalszy ciąg aktualizacji. Biblioteka komponentów ekranowych (graficznych składników urządzenia użytkownika), która funkcjonuje w serwerach aplikacyjnych HDB umożliwia atrakcyjny, interakcyjny interfejs konsumenta.

Wersja 8.0 stworzona przez HEUTHES, zapewnia nowatorskie podejście do obsługi ekranu. Została ona zaprojektowana od początku przez grafika i zawiera nowe możliwości, które będą stopniowo wdrażane w ramach aktualizacji systemów bankowych i systemu ERP ISOF. Tak jak przy wcześniejszych zmianach, tak i w przypadku nowej wersji będzie istniała możliwość zastosowania tej modyfikacji w starszych systemach.

03 czerwca 2022

Kolejne ogniwa systemu HEUTHES – MULTICENTAUR-PAYMENT-HUB wdrożone w SGB-Banku SA

Firma HEUTHES z sukcesem zakończyła kolejny etap wdrażania systemu HEUTHES – MULTICENTAUR-PAYMENT-HUB o obsługę płatności Elixir i SORBNET w SGB-Banku i w zrzeszonych w nim bankach spółdzielczych.

Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, który pozwala sprawnie realizować płatności uznaniowe i obciążeniowe w złotych polskich. System umożliwia wykonywanie przelewów przez osoby fizyczne, firmy, instytucje i same banki.

SORBNET to system rozrachunkowy służący do wykonywania przelewów wysokokwotowych.

Elixir i SORBNET został wdrożony w SGB Banku w ramach autorskiego systemu HEUTHES - MULTICENTAUR-PAYMENT-HUB, zapewniającego obsługę logistyczną transakcji bankowych, a także integrującego systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku. I są to kolejne dwa ogniwa MULTICENTAUR wdrożone w grupie kilkuset banków spółdzielczych.

Współpracę z SGB Bankiem firma HEUTHES rozpoczęła wiele lat temu od wprowadzenia modułów Swift, Western Union, Ekspress Eliksir, Split Payment po to żeby w roku 2019 wdrożyć do użytkowania system MULTICENTAUR HUB BS API. W tym samym roku wprowadzona została popularna usługa BLIK i API dla systemu Bankowości Mobilnej. Ważnym momentem w relacjach firmy HEUTHES i SGB Banku było wdrożenie w 2020 roku MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB - systemu bankowego back office funkcjonującego pomiędzy bankowością internetową banków – dostawców tożsamości, a systemem KIR SA udostępniającym usługę mojeID. Usługa oferowana przez KIR SA umożliwia integracje banków z Profilem Zaufanym, dzięki czemu banki mogą oferować klientom możliwość zakładania i wykorzystywania Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości internetowej. W drugim kwartale 2022 zakończone zostało wdrożenie systemu transakcyjnego Elixir oraz SORBNET. Ten ważny moment nastąpił bez problemów. System został wdrożony do pracy w ciągu soboty i ruszył od poniedziałku.

Dzięki temu wdrożeniu oba zrzeszenia korzystając z oprogramowania firmy HEUTHES będą mogły dokonywać w przyszłości większej integracji, zapewniając odpowiednio zaawansowane możliwości Bankowości Spółdzielczej. Uruchomienie jednego, jednolitego systemu Elixir i SORBNET w zrzeszeniu banków spółdzielczych stwarza dużo lepszy komfort pracy dla banków i ich klientów.

Następstwem dobrej współpracy pomiędzy HEUTHES i Bankiem SGB, było powierzenie stworzenia projektu standardu API dla dostawców IT zrzeszonych Banków Spółdzielczych firmie HEUTHES, przez Bank SGB. W ten sposób w Zrzeszeniu SGB zaistniał kolejny autorski system HEUTHES MULTICENTAUR-HUB-BS-API. Przy pomocy platformy BS API banki oraz dostawcy mogą dostarczać rozwiązania do wspólnego wykorzystania w ramach bankowości spółdzielczej, nastąpiła również unifikacja oprogramowania powodująca integralny interfejs do systemów transakcyjnych Elixir i SORBNET. Efektem tego procesu jest spójne, nowe oprogramowanie bankowości spółdzielczej i centrali, co powoduje wysoką efektywność na polu przeprowadzanych transakcji.

Pomimo, że wdrożenie systemów Elixir i SORBNET obejmowało kilkaset banków z grupy bankowości spółdzielczej, to odbyło się ono w spokojny, bezkolizyjny sposób, nie zakłócając działalności żadnego z oddziałów. System z powodzeniem zadziałał zapewniając nowe, komfortowe warunki pracy banków jako kolejny etap wdrożenia MULTICENTAUR-PAYMENT-HUB.

Firma HEUTHES pracuje nad tym, aby w najbliższym czasie systemy transakcyjne banków spółdzielczych zostały uzupełnione o wymagania związane z dostosowaniem kanału TARGET2 do najnowszych standardów MX narzucanych przez regulatora.

TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) - to czołowy europejski system płatności, którego właścicielem i operatorem jest Eurosystem. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych w euro w czasie rzeczywistym, z której korzystają banki centralne i komercyjne.

Jak wynika z powyższego, koncentracja oprogramowania postępuje, dzięki czemu banki spółdzielcze dysponują ujednoliconym sposobem współpracy z bankiem zrzeszającym. HEUTHES ma nadzieję, że ta technologiczna unifikacja zwiększy znacznie efektywność i konkurencyjność banków spółdzielczych na krajowym rynku bankowym.

11 kwietnia 2022

Kwalifikowany podpis elektroniczny w Microsoft Windows 11

Według potwierdzonej telefonicznie informacji uzyskanej w firmie Asseco Data Systems SA, podpis kwalifikowany Certum nie jest wspierany w systemie Microsoft Windows 11. W związku z tym występują problemy z prawidłowym działaniem bibliotek do podpisu kwalifikowanego w modułach JPK i DMS systemu ISOF. Musimy więc stanowczo odradzić aktualizację systemu Windows do wersji 11, do czasu aż te problemy nie zostaną usunięte przez dostawcę.

System ISOF był przetestowany z przeglądarką Chrome wer. 100 i Windows 11 i w tym środowisku pracuje stabilnie. Problemem są tylko sterowniki do podpisu cyfrowego dostarczane przez dostawcę podpisu kwalifikowanego.

Problem z Windows 11 może wystąpić też z podpisami innych dostawców. Prosimy o sprawdzenie wcześniej prawidłowości działania podpisu, tak aby nie zostawiać tej kwestii „na ostatnią chwilę”. Wyjściem awaryjnym jest podpisanie dokumentu narzędziami dostarczonymi przez dostawcę podpisu kwalifikowanego na innym komputerze z Windows 10.

Na stronie https://pomoc.certum.pl/pl/oprogramowanie/procertum-smartsign/ znajduje się informacja, że z systemów Windows z tym podpisem wspierane są tylko Windows 7, Windows 8 i Windows 10. Brak wsparcia przez producenta powoduje brak możliwości użycia podpisu Certum, w systemie ISOF, pracującym na stacji roboczej z Microsoft Windows 11.

Problem nie leży po stronie HEUTHES, jednakże testujemy i monitorujemy sprawę. Jak tylko dowiemy się nowych szczegółów, natychmiast przekażemy Państwu informację.

05 kwietnia 2022

Nowy moduł Ryczałt-Ewidencja i system ISOF-Ryczałt

Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy korzystający z takiej formy rozliczenia płacą podatek od przychodu, tym samym nie mają możliwości pomniejszania podatku o koszty jego uzyskania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma HEUTHES wprowadzi w kwietniu 2022 r. do swojego internetowego systemu obsługi firm tę nową możliwość prowadzenia księgowości w ramach usługi ISOF. Nowa funkcjonalność Ryczałt-Ewidencja, będzie trzecią formą księgowości w ISOF, po systemie pełnej księgowości FK i Księdze przychodów i rozchodów.

Moduł Ryczałt – Ewidencja, powstał w związku z korzystnymi zmianami podatkowymi wynikającymi z wprowadzenia planu odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19 - Polskiego Ładu i zwiększonego zainteresowania tą formą opodatkowania. Jest to uproszczona ewidencja sprzedaży, niewymagająca prowadzenia skomplikowanej księgowości, nie jest konieczne ewidencjonowanie wydatków - (w przeciwieństwie do podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Moduł Ryczałt-Ewidencja jest zintegrowany z modułem faktur umożliwiając import dokumentów sprzedaży. W przypadku firm będących podatnikami VAT możliwe jest ewidencjonowanie wydatków oraz rozliczanie podatku VAT poprzez wysyłkę JPK-VAT wraz z deklaracją.

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej,
 • przedsiębiorstwa w spadku,
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne,
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstw w spadku,
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 2 mln euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Obok nowego modułu, firma HEUTHES oferuje także nowy system ISOF-Ryczałt, który zawiera zestaw funkcji potrzebnych firmom, które wybrały ten system prowadzenia księgowości.

ISOF-RYCZAŁT jest uproszczoną wersją systemu ISOF-ERP przeznaczoną specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera Fakturowanie, Magazyn, Ryczałt-Ewidencja, eDokumenty oraz CRM Operacyjny i Analityczny. Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-RYCZAŁT posiada również szereg funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Cenniki, Kasa-Bank, Raporty kasowe, współpraca z bankowością internetową, Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Środki trwałe, Kadry-Płace.

Więcej informacji na stronach www.ryczalt.isof.pl

04 kwietnia 2022

Nowości w obsłudze Rachunkowości w systemie ISOF-ERP w I kw. 2022

W związku z szeregiem zmian prawnych w 2022 związanych z Polskim Ładem, w obsłudze Rachunkowości, firma HEUTHES sukcesywnie aktualizuje swój system ISOF dopasowując go do wymogów poszczególnych instytucji, w tym Ministerstwa Finansów i ZUS.

Wprowadzone zmiany dotyczą czterech obszarów:

1. JPK_VAT

Od 1 stycznia 2022 roku zaczęła obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją. Zaktualizowana struktura JPK_VAT z deklaracją uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

2. E-Faktury ustrukturyzowane (KSeF)

E-faktury zostaną w Polsce wprowadzone obligatoryjnie od 2023 roku, natomiast firmy są zachęcane do ich używania już w 2022 poprzez możliwość wcześniejszego zwrotu VAT. Obecnie jest dostępna kompletna funkcjonalność wysyłki do KSeF zwykłych faktur sprzedażowych i korekt oraz pobieranie UPO z obsługą tokenów. W pierwszej połowie kwietnia 2022 r. zostanie udostępniona możliwość importowania do ISOF faktur zakupowych z KSeF.

3. Płace – nowe ulgi, nowe ZUS DRA i RCA, kody zawodu w ZUS ZUA i ZUS ZZA

Wprowadzono obsługę ulgi dla klasy średniej, dla dużych rodzin oraz dla pracujących emerytów, jak również możliwość podwyższenia pierwszego progu podatkowego, zmian w składce zdrowotnej oraz kwoty wolnej od podatku. Warto zauważyć, że firma prowadzi obecnie prace rozwojowe w zakresie zapowiedzianych 24 marca 2022 r. przez Ministerstwo Finansów istotnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obniżenie stawki PIT z 17% na 12%, zmiany w zakresie składki zdrowotnej i rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej.

Wprowadzono nowe deklaracje DRA i RCA, powiązane z likwidacją RZA. Zestawy kadrowe rozbudowano o występujące w zmienionych dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kody wykonywanego zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego. Udostępnienie kodów w pierwszej połowie kwietnia.

4. Obsługa Ryczałtu w ISOF.

W kwietniu 2022 r. zostanie udostępniona nowa funkcjonalność Ryczałt-Ewidencja, która będzie trzecią formą księgowości w ISOF, po systemie pełnej księgowości FK i Księdze przychodów i rozchodów. Obok nowego modułu, firma HEUTHES wprowadzi także nowy system ISOF-Ryczałt, który zawiera zestaw funkcji potrzebnych firmom, które wybrały ten system prowadzenia księgowości.

31 marca 2022

Nowa wersja serwera aplikacyjnego HDB 6.1

Firma HEUTHES prowadzi intensywne prace nad rozwojem serwera aplikacyjnego HDB. Na przestrzeni ostatnich lat powstało kilka jego wersji. Ostatnie z nich to wersja 5.0 i 6.0. Teraz wprowadzana jest kolejna wersja 6.1. Dzięki zastosowaniu uniwersalnego serwera aplikacyjnego HDB NG, programy napisane w języku HDB, po transkompilowaniu ich do postaci binarnej są wykonywane przez serwer aplikacyjny. HDB pozwala na tworzenie aplikacji współpracujących z dowolną, relacyjną bazą danych (np. PostgreSQL, Oracle, inne) i pracujących na różnorodnych platformach sprzętowych.

Nowa wersja serwera to HDB 6.1 ze zmienionymi i zaktualizowanymi bibliotekami. Zmiana ta została dokonana w związku z podatnością popularnej biblioteki Log4j na atak. W nowej wersji serwera nie ma już wspomnianej biblioteki, została ona zastąpiona biblioteką logback.

Firma HEUTHES zaktualizowała również kilka innych bibliotek, w tym sterowniki JDBC do Oracle i PostgreSQL. Inne odświeżone to biblioteka FOP używana przy tworzeniu plików PDF, biblioteki używane do tworzenia i konwersji dokumentów OpenOffice oraz biblioteki obsługujące pliki graficzne.

Oprócz tego w HDB 6.1 wyeliminowano udokumentowane podatności bibliotek narzędziowych dla środowiska Java.

W planach firma HEUTHES ma już kolejną wersję 7.0 serwera HDB. Nastąpi rozwój architektury klastrowej z użyciem konteneryzacji. Zamierzenia są takie, żeby w wersji HDB 7.0 można było zarządzać klastrem („orchestration”) w środowisku Kubernetes/OpenShift. Będzie to wymagało współdzielenia sesji między różnymi instancjami HDB. Prowadzone są też prace, aby konfigurację tekstową przenieść do bazy danych (oczywiście poza konfiguracją dostępu do samej bazy danych).

30 marca 2022

Nowa wersja wizualizacji biblioteki ekranowej 8.0

Firma HEUTHES od 2016 roku rozwija nową generację bibliotek programistycznych wykorzystywanych do tworzenia interfejsów graficznych. Rozwiązanie jest stosowane na szeroką skalę w większości systemów bankowych HEUTHES.

Na początku 2022 roku biblioteka przeszła szereg zmian dotyczących wizualizacji i wersja ta otrzymała nowy numer 8.0.

Platforma programistyczna (Framework) służy do tworzenia nowoczesnych rozwiązań typu Frontend zgodnych z obecnymi standardami w przeglądarkach internetowych. Nowe rozwiązanie jest w pełni zintegrowane ze starszymi wersjami bibliotek HEUTHES. Oznacza to, że możliwe jest równoległe wdrożenie nowych rozwiązań w starszych systemach HEUTHES.

Nowa wersja biblioteki 8.0 umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych interfejsów graficznych użytkownika, które są dużo lepsze ergonomicznie i zgodne z obecnymi trendami na rynku.

Celem zmian wprowadzonych do nowej wersji biblioteki jest optymalizacja tworzenia i działania kodu, i są to:

 • utworzenie nowej formy wyrażania interfejsu graficznego,
 • wykorzystanie najnowszych możliwości języka JavaScript oraz arkuszy stylów CSS,
 • wykorzystanie w pełni możliwości programowania obiektowego języka HDB,
 • zastąpienie formatu XML formatem JSON,
 • możliwość dzielenia fragmentów ekranu na osobne kontrolery i umożliwienie ich wykorzystania w wielu miejscach,
 • rozwiązanie zaprojektowano ze zorientowaniem na modularność kodu,
 • możliwość renderowania po stronie serwera,
 • bezpośrednia integracja z aplikacjami działającymi na Tomcat,
 • obsługa mechanizmu zdalnego wywoływania funkcji z innych modułów aplikacji,
 • wsparcie do tworzenia własnych komponentów,
 • możliwość wykorzystania różnych źródeł danych,
 • możliwość pełnego sterowania logiką ekranu z poziomu warstwy Backend.
29 marca 2022

HEUTHES wprowadza podpis cyfrowy uwidoczniony (visible)

Podpis cyfrowy to nowoczesna forma podpisywania wszelkich dokumentów występujących w formie elektronicznej. Jest on odpowiednikiem podpisu odręcznego stawianego na dokumencie papierowym. Dzięki niemu wszystkie dokumenty można przesyłać w formie elektronicznej. Gwarantuje on i jednocześnie weryfikuje autentyczność osoby podpisującej.

Do tej pory, w systemie ISOF, podpis cyfrowy występował w formie niewidocznej, to znaczy tylko w systemie ISOF lub w zewnętrznych weryfikatorach można było sprawdzić, że dokument został podpisany cyfrowo. Od teraz na podpisywanych dokumentach PDF dodatkowo będzie widoczna grafika z podpisem w formacie podpisu PDF (PAdES), z informacją kto i kiedy podpisał, uzasadnieniem i znakiem graficznym w wybranym miejscu, na wybranej stronie.

Cyfrowy podpis uwidoczniony (visible) bardzo upraszcza i przyspiesza wszelkie procedury formalne, pozwala zaoszczędzić czas poprzez możliwość przesyłania dokumentów drogą elektroniczną. Ta kolejna nowinka świadczy o tym, że firma HEUTHES na bieżąco dostosowuje się do najnowszych rozwiązań proponując swoim klientom najbardziej aktualne technologie.

System ISOF w zakresie podpisów elektronicznych obsługuje format PAdES, dedykowany do podpisania plików PDF, a także cztery typy formatu XAdES (otoczony, otaczający, zewnętrzny i równoległy) dedykowanego zwłaszcza do podpisywania dokumentów XML, szeroko wykorzystywanego w obrębie EDI oraz do przesyłania deklaracji i rozliczeń do urzędów publicznych (m.in. Ministerstwo Finansów i ZUS). W nowej wersji ISOF usprawniono weryfikację podpisu zewnętrznego, opisy zastosowań, a także weryfikację podpisów na stacji roboczej.

Od niedawna, wraz z nową wersją oprogramowania ISOF, istnieje również możliwość stosowania firmowej pieczęci cyfrowej kwalifikowanej. Dzięki niej można pieczętować dowolne dokumenty czy pliki, używając wyłącznie danych firmowych, bez danych osobowych. W aktualizowanej wersji systemu również pieczęć cyfrowa uzyskała formę uwidocznioną, podobnie jak podpis cyfrowy.

28 marca 2022

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej w HEUTHES

Firma HEUTHES rozbudowała i zmieniła architekturę sprzętową serwerów na potrzeby Działów Produkcji Oprogramowania i Wdrożeń systemu ISOF. Poprzednio stosowano serwery Intel, obecnie nastąpiła zmiana na serwery AMD EPYC o nazwie kodowej Milan. Testy syntetyczne wykazały 3-krotne przyspieszenie przetwarzania na nowej platformie, testy matematyczne ponad 4-krotne przyspieszenie, testy matematyczne Java blisko 10-krotne przyspieszenie.

Serwery AMD osiągające rewelacyjne wyniki w testach Java są szczególnie przydatne dla rozwiązań HEUTHES, w których zarówno serwer aplikacyjny, jak i całe aplikacje wytworzone w technologii Client-Web-Server powstają w języku Java.

Rozbudowa infrastruktury sprzętowej polepszy warunki pracy Działów Produkcji Oprogramowania i Wdrożeń systemu ISOF, jest także odpowiedzą firmy HEUTHES na przedłużającą się pracę w trybie zdalnym. Nowa platforma ułatwia również prace serwisowe, daje możliwość szybkiej reakcji na ewentualne problemy i wzmacnia niezawodność tworzonych przez firmę aplikacji chmurowych. Do przyspieszenia inwestycji w to nowe rozwiązanie sprzętowe skłoniła firmę HEUTHES rosnąca liczba użytkowników systemów ISOF.

11 marca 2022

HEUTHES Solidarny z Ukrainą

24 lutego 2022 roku świat się zatrzymał. Niczym nieuzasadniona agresja Putina na suwerenne państwo w Europie wywołała konsternację całego cywilizowanego świata.

Wobec brutalnego ataku zbrojnego ze strony Rosji na Ukrainę, firma HEUTHES wyraża pełną solidarność z narodem ukraińskim, potępia zbrodnie ludobójstwa wobec ludności cywilnej oraz przyłącza się do pomocy jaką Polacy okazują Ukrainie.

W ramach wsparcia HEUTHES przeznaczył 50 tys. zł na pomoc charytatywną Ukrainie poprzez Caritas Polska.

Inną formą pomocy jest oferta stabilnej pracy w firmie HEUTHES skierowana do naszych ukraińskich kolegów z branży IT, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Aktualnie poszukujemy osób na stanowiska:

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (magisterskie) lub student ostatniego roku,
 • bardzo dobra znajomość systemów Linux oraz Windows,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami, bezpieczeństwem oraz sprzętem komputerowym,
 • umiejętność projektowania złożonych platform informatycznych,
 • znajomość problematyki wirtualizacji (KVM, Docker),
 • znajomość administracji relacyjnymi bazami danych (SQL),
 • znajomość administracji Apache, Tomcat,
 • zdolności analityczne i projektowe,
 • dyspozycyjność,
 • skrupulatność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie,
 • komunikatywna znajomość języka polskiego.

Oferujemy:

 • pracę przy zaawansowanych technologicznie, dużych projektach informatycznych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • elastyczny czas pracy.

Chętnie przyjmiemy młodych pracowników po studiach.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV na adres: praca@isof.pl lub klikając w przycisk aplikowania:

Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowychprzez HEUTHES sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub studenci ostatnich lat kierunków informatycznych,
 • solidne przygotowanie matematyczne,
 • znajomość języków Java, JS,
 • znajomość XML, HTML, SQL,
 • znajomość systemów: Linux, Windows,
 • zdolności analityczne i projektowe,
 • skrupulatność,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • komunikatywna znajomość języka polskiego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie informatycznej - na rynku od 1989 r.,
 • pracę przy zaawansowanych technologicznie projektach informatycznych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia zawodowe,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • elastyczny czas pracy,
 • pomoc mieszkaniową,
 • wsparcie aktywności sportowej.

Chętnie przyjmiemy młodych pracowników po studiach lub na ostatnim roku studiów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV na adres: praca@isof.pl lub klikając w przycisk aplikowania:

Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowychprzez HEUTHES sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.

Miejsce pracy: zachodniopomorskie / Szczecin

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (magisterskie),
 • zaawansowana znajomość Systemów Finansowo-Księgowych,
 • współpraca z Klientami i programistami w zakresie definiowania wymagańfunkcjonalno-technicznych w systemie ERP w obszarach finansowo-księgowych,
 • praktyczna znajomość systemów ERP,
 • łatwość komunikacji z Klientami w zakresie analizowania ich potrzeb oraz opisywania wymagań,
 • umiejętność dokumentowania potrzebnych zmian w systemie w procesachfinansowych,
 • szkolenie użytkowników,
 • zdolności analityczne i projektowe,
 • dyspozycyjność,
 • skrupulatność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie,
 • komunikatywna znajomość języka polskiego.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie informatycznej - na rynku od 1989 r.,
 • pracę przy zaawansowanych technologicznie projektach informatycznych,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • szkolenia zawodowe,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • elastyczny czas pracy,
 • pomoc mieszkaniową,
 • wsparcie aktywności sportowej.

Chętnie przyjmiemy młodych pracowników po studiach lub na ostatnim roku studiów.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie drogą elektroniczną CV na adres: praca@isof.pl lub klikając w przycisk aplikowania:

Aplikuj

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowychprzez HEUTHES sp. z o.o. w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. U Nr 133 poz. 883)”.

Osobom, które straciły swoje firmy na Ukrainie i chciałyby rozpocząć działalność w Polsce oferujemy rabat 20% na nasz internetowy system obsługi firmy ISOF (do czasu zakończenia konfliktu i ustabilizowania sytuacji).

Całym sercem jesteśmy z naszymi sąsiadami z Ukrainy i w pełni się z nimi solidaryzujemy. Podziwiamy ich heroiczną postawę wobec obrony swojej ojczyzny. Kierujemy ku nim wszystkie najserdeczniejsze myśli i wyrazy wsparcia. Wyrażamy również nadzieję na szybkie zakończenie tego bezsensownego konfliktu politycznego i zbrojnego. Wierzymy, że Ukraina będzie wolnym i bezpiecznym krajem dla wolnych i szczęśliwych ludzi.

20 stycznia 2022

Firma HEUTHES z tytułem Wielki Brylant Polskiej Gospodarki 2020

Firma HEUTHES została nagrodzona tytułem WIELKI BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI 2020 w konkursie organizowanym przez Portal Przedsiębiorców EuropejskaFirma.pl. W rywalizacji brało udział 99 705 polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w styczniu 2022 zbadał Instytut Europejskiego Biznesu.

W rankingu Brylanty Polskiej Gospodarki 2020 Branży Informatycznej firma HEUTHES zajęła 187. miejsce z wyceną 100,1 mln zl.

Tytuł Wielki Brylant Polskiej gospodarki otrzymały firmy, których wartość rynkowa w październiku 2020 roku była wyższa niż 100 mln złotych.

Analiza została przeprowadzona na podstawie wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie gospodarcze.

Nie jest to pierwszy tytuł przyznany firmie HEUTHES przez Instytut Europejskiego Biznesu. W 2019 firma otrzymała miano Brylant Polskiej Gospodarki 2018. W 2020 roku firma umocniła więc swoje notowanie i awansowała do szacownego grona firm z tytułem WIELKI BRYLANT POLSKIEJ GOSPODARKI.

Nagroda ta, to potwierdzenie bardzo dobrej i wysokiej pozycji firmy HEUTHES na rynku polskiej przedsiębiorczości. Wymieniony konkurs jest jednym z wielu, których HEUTHES jest laureatem. Od wielu lat firma jest nagradzana przez różne niezależne instytucje, tak biznesowe jak i branżowe i zajmuje wysokie pozycje w rankingach.

Każda nagroda i wyróżnienie dla HEUTHES jest efektem konsekwentnej realizacji planów oraz twórczej i innowacyjnej koncepcji działania. Śmiało można powiedzieć, iż po 33 latach od rozpoczęcia działalności firma HEUTHES należy do liderów wśród firm branży informatycznej.

Cykliczność zdobywanych laurów, a także znaczące pozycje w różnorakich rankingach powodują, iż firma HEUTHES jest doświadczonym, wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem.

Zobacz archiwum wiadomości: