Aktualności HEUTHES

Zobacz archiwum wiadomości:

29 grudnia 2016

HEUTHES Gepardem Biznesu 2016

Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Najnowszy ranking firm został opracowany na podstawie wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu. Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Z rankingu wynika, że HEUTHES rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jego wartość rynkowa. W rankingu firm zajęliśmy 2965 miejsce ze 190% dynamiką wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016.

Kompletny ranking:
http://businessnow.pl/12176,gepard-biznesu-business-gepard-2016-2.html

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

14 grudnia 2016

Trzy miliony transakcji bankowych na godzinę w nowej wersji MULTICENTAUR PAYMENT HUB

Firma HEUTHES po okresie intensywnych testów, badań i rozwoju udostępniła klientom nową wersję systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Dotychczasowe rozwiązanie wykonywało około 1 miliona transakcji bankowych na godzinę. Nowa wersja, jeszcze bez optymalizacji wydajnościowej okazała się trzykrotnie szybsza, umożliwiając wykonanie 3 milionów transakcji na godzinę. System został zaprojektowany do obsłużenia nawet 10 milionów transakcji w ciągu 60 minut. Wzrost wydajności został spowodowany zmianą architektury i nie obejmował jeszcze zaawansowanej parametryzacji pracy serwerów bankowych. To znaczne przyspieszenie zostało uzyskane bez konieczności ponoszenia przez banki wydatków na nową infrastrukturę sprzętową.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB jest jednym z największych rozwiązań bankowych w Polsce. Integruje systemy zarówno otoczenia bankowego, jak i wewnętrzne banku. Wszelkie systemy wykorzystują go do wymiany informacji i do pośredniczenia w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. Rozliczenia realizowane przez system obejmują SWIFT, ELIXIR, TARGET2, EUROELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, Płatności natychmiastowe EXPRESS ELIXIR oraz wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.). System składa się z dwóch powiązanych części. Pierwsza z nich to część wsadowa, w której dane są przetwarzane dużymi pakietami (np. sesje ELIXIR). Druga to część interaktywna, w której dane są przetwarzane na bieżąco (np. SWIFT, EXPRESS ELIXIR). Nowa wersja sprawnie łączy te dwie przestrzenie. Obecny skokowy wzrost wydajności w części wsadowej nie wpłynął negatywnie na część interaktywną, która jest zbudowana wokół serwera aplikacyjnego HDB NG opracowanego przez HEUTHES.

Rozwój systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB wpisuje się w obecną tendencję obserwowaną na rynku bankowym, w ramach której znacznie wzrasta ilość transakcji bezgotówkowych inicjowanych przez aplikacje w smartfonach i karty bezstykowe. Rosnąca ilość tego typu transakcji oznacza jednocześnie wzrost ogólnej liczby operacji. Systemy bankowe muszą się stale rozwijać aby sprostać tym zjawiskom. Przykładem są coraz powszechniejsze usługi typu Blik, PeoPay, Google Payments, które umożliwiają wykonanie smartfonem w łatwy sposób operacji finansowych.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w banku PEKAO SA od 1996 roku, a w SGB-Banku od 2006 roku, uwzględniając konsolidacje i przekształcenia w historii tych podmiotów. System jest ciągle rozbudowywany. HEUTHES dokonuje w nim stale zmian technologicznych, obecnie głównie w zakresie wykorzystania technologii chmurowych i rozproszonego przetwarzania danych. Innym, równie intensywnie rozwijanym obecnie systemem HEUTHES, w którym obserwowany jest znaczny wzrost wolumenu operacji bankowych jest GRYFCARD, do obsługi operacji kartowych, który może współpracować z MULTICENTAUR PAYMENT HUB.

13 grudnia 2016

Kwalifikowany podpis cyfrowy wbudowany w system ISOF dla JPK, VAT-7 i PIT-11

Firma HEUTES opracowała aplet do przeglądarki internetowej, do podpisywania dokumentów cyfrowych w systemie ISOF. Został on opracowany zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej (dyrektywa 2006/123/EC, biblioteka eSignature's DSS). Nowe rozwiązanie umożliwia, wprost w przeglądarce internetowej, podpisywanie cyfrowe kluczem kwalifikowanym m.in. dokumentów JPK i wysyłanie ich bezpośrednio do Ministerstwa Finansów z serwerów SaaS systemu ISOF, przy pomocy dwóch kliknięć.

Wszystkie pliki JPK tworzone w ISOF, są zgodne z przepisami i aktualnym schematem struktur JPK opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Dokumenty są generowane w postaci plików XML. Pliki można uwiarygodnić w systemie ISOF jednym z dostępnych na rynku kwalifikowanych podpisów cyfrowych i wysłać do Ministerstwa Finansów. Pliki mogą być również zapisane na lokalnym dysku użytkownika i przetwarzane, podpisane oraz wysłane za pomocą aplikacji dostarczonej przez Ministerstwo Finansów, ale trwa to o wiele dłużej i wymaga wielu operacji.

Obecnie trwają testy JPK VAT oraz rozwój obsługi VAT-7 i PIT-11 o zintegrowany z przeglądarką system podpisu kwalifikowanego dla tych deklaracji, który HEUTHES udostępni w I kw. 2017 r. Z kolei w najbliższym czasie zostanie wprowadzone podpisywanie dokumentów PDF w DMS podpisem kwalifikowanym, oprócz już dostępnej pieczęci cyfrowej.

Podpis kwalifikowany wykonuje się lokalnie na stacji roboczej użytkownika, z zapisem w pamięci komputera, zamiast na dysku lokalnym. Po prawidłowym przebiegu procesu podpisu, wynik trafia do serwera i jest zapisywany w chmurowym systemie zarządzania dokumentami elektronicznymi DMS, zintegrowanym z ISOF. Stamtąd jest transmitowany do serwerów Ministerstwa Finansów.

Dzięki nowym rozwiązaniom znacznie upraszcza się proces wysyłania Deklaracji VAT-7 i PIT-11 i JPK. Użytkownik wykonuje tylko dwa kliknięcia: 'utwórz i podpisz deklarację' oraz 'wyślij'. Uzyskanie potwierdzenia UPO może odbywać się automatycznie w tle.

Na nową funkcjonalność czekały szczególnie Biura Rachunkowe, które dzięki raportowi Aktualność Danych w systemie FK mogą łatwo sprawdzić w jednym miejscu status i historię wszystkich deklaracji podatkowych swoich klientów od wystawienia, zatwierdzenia, podpisania, poprzez wysłanie z potwierdzeniem UPO, aż do rozliczenia. Tym samym proces obsługi tych deklaracji znacznie się usprawnia.

Warto przypomnieć, że dokumenty PDF w module DMS/Workflow mogą być już od dawna podpisywane i zabezpieczane w ISOF za pomocą pieczęci cyfrowej, która w odróżnieniu od podpisu cyfrowego, może być w firmie przypisana do wielu osób. Pieczęć, podobnie jak podpis cyfrowy, zapewnia nienaruszalność treści i dat oraz niezaprzeczalność pochodzenia pliku. Podpisywanie dokumentów pieczęcią cyfrową, wykonuje się w wygodny dla użytkownika sposób na serwerze systemu, bez udziału jego stacji roboczej.

Nowe rozwiązanie podpisu cyfrowego w systemie zostanie udostępnione klientom wraz z kolejną wersją systemu ISOF jeszcze w grudniu 2016 r. Rozwój systemu w zakresie obsługi podpisu cyfrowego odbył się bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

5 grudnia 2016

Nowości w wersji 17.1.4 systemu ISOF

Firma HEUTHES 1 grudnia 2016 r. udostępniła klientom kolejną wersję 17.1.4 systemu ISOF. W systemie wprowadzono wiele zmian funkcjonalnych obejmujących m.in. Magazyn, Oferty, Zamówienia od klientów, Rachunkowość, CRM Operacyjny, CRM Formularze, CRM Portfolio, DMS i Administrację. Do wersji zostanie także dołączona przedpremierowa wersja nowego modułu Produkcja.

W Magazynie zmiany objęły listę dokumentów magazynowych w której dodano nowe pozycje w filtrze wyszukiwania. W Kartotece towarów wprowadzono nowe możliwości wyszukiwania pozycji i ułatwiono seryjną zmianę danych.

W Ofertach umożliwiono automatyczne wyznaczanie daty dostawy na Ofercie oraz ułatwiono podgląd powiązanych dokumentów.

W Zamówieniach od klientów dodano możliwość zdefiniowania dla użytkownika domyślnego magazynu dla zamówień od klienta.

W Rachunkowości stworzono nowe mechanizmy przy generowaniu Wezwań do zapłaty wprowadzając integrację z systemem DMS. Pozwoliło to wykorzystywać Formularze i tzw. „smart tags” do definiowania treści wezwań w zależności od grupy klientów, czy według innych zadanych kryteriów. Docelowy format PDF dokumentu wytwarzany jest na podstawie wzorca graficznego, który można łatwo utworzyć w LibreOffice. Na liście Wezwań do zapłaty wprowadzono rozróżnienie kolorystyczne dla dokumentów o różnym statusie. Zmiany w tym module objęły również Dekretację, w której rozbudowano listę przycisków na pasku narzędziowym.

W module CRM Operacyjny dodano nowe funkcje na pasku narzędziowym oraz wprowadzono w Aktywnościach automatyczne wybieranie Kontrahenta i Kampanii powiązanych z Projektem, po wyborze Projektu do Aktywności.

W CRM Portfolio zmieniono domyślny sposób filtrowania projektów podczas ich wiązania z Ofertami i Zamówieniami od klienta. W Zestawieniu bilansów projektów dodano możliwość konfiguracji kolumn raportu. Wprowadzono także możliwość definiowania szablonu numeracji Projektów.

W CRM Formularze dodano przycisk podglądu formularza, na ekranie tworzenia nowego formularza.

W DMS zmieniono sposób wyszukiwania dokumentów według ich zawartości. Wprowadzono wyszukiwanie uwzględniające całe frazy, ciągi wyrazów, rozwijając dotychczasowy mechanizm wyszukiwania każdego ze słów z osobna. Wraz z rozbudową funkcji wyszukiwania zmodyfikowano również ranking trafności dokumentów zawierających poszukiwane słowa.

W nowej wersji możliwe jest wyszukiwanie wystąpienia całych fraz złożonych z wielu słów kluczowych w zawartości plików tekstowych, emailach, zintegrowanej skrzynce wiadomości, plikach PDF, RTF, HTML, XML oraz dokumentach pakietu Microsoft Office i LibreOffice. Wyszukiwanie obsługuje słowa podstawowe wraz z odpowiadającymi im odmianami (słowami pochodnymi). Warto zauważyć, że w ISOF stosowana jest unikalna i rzadko spotykana w rozwiązaniach OCR funkcja indeksowania całotekstowego w plikach graficznych (np. zdjęciach, skanach i faksach). Gdy system zostaje zasilony plikami graficznymi formatów TIFF, JPG, PNG, BMP, GIF mechanizm OCR rozpoznaje zawarte w nich znaki graficzne i zamienia je na tekst, który zostaje zapisany i wykorzystywany przez mechanizm wyszukiwania całotekstowego w DMS. Dodatkowo możliwe jest określenie języka w skanowanym materiale co zwiększa precyzję dopasowania i identyfikowania tekstu. Niezależnie od tego rozwiązania wyszukiwanie jest prowadzone również w obrębie informacji rozszerzonych - metadanych EXIF plików graficznych, a także w dokumentach systemu ISOF, które obejmują faktury, dokumenty magazynowe, opisy towarów i kontrahentów, a także raporty generowane do DMS.

W ramach modułu Administracja wprowadzono powiadomienia informujące o kończącej się ważności certyfikatu, pokazywane użytkownikowi bezpośrednio po zalogowaniu do systemu. Dla każdego użytkownika będzie możliwe również zdefiniowanie posiadania dostępu do sprzętowego lub programowego podpisu kwalifikowanego.

HEUTES zamierza również przed końcem roku dołączyć do systemu przedpremierową wersję modułu Produkcja. Moduł był od pewnego czasu dostępny do testów i zapoznania się z jego możliwościami. Obecnie został uzupełniony o integrację z Formularzami w DMS/Workflow, które są wykorzystywane do tworzenia Kart Pracy. Karty Pracy można wypełnić offline, bez konieczności posługiwania się komputerem, na bazie wydruków szablonów z systemu. Z kolei na stanowiskach produkcyjnych wyposażonych w tablety lub komputery, Karty mogą być wypełnione, edytowane i zatwierdzane online. Więcej o tym module w kolejnych informacjach, gdy Produkcja zostanie zintegrowana z bieżącą wersją ISOF. Moduł Produkcji będzie jednym z najnowocześniejszych w Polsce, zgodnym z najnowszą koncepcją Przemysł 4.0.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

5 grudnia 2016

Konferencja "EOIF GigaCon" z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w kolejnej edycji konferencji "Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie" GigaCon, poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. w Gdańsku w hotelu Hotel Mercure Hevelius (ul. Jana Heweliusza 22).

Główne obszary tematyczne konferencji to:

 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • workflow - zarządzanie procesami biznesowymi,
 • systemy archiwizacji danych,
 • masowe wydruki,
 • e-faktura,
 • narzędzia back-office,
 • systemy OCR/OMR,
 • systemy faksowe,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Zarządzanie obiegami dokumentów na przykładzie systemu ISOF-Workflow", który wygłosi o godz. 12.10 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/eoif_gdansk_2016/

Zapraszamy!

5 grudnia 2016

Wysokie notowania HEUTHES w rankingu IT@BANK 2016

Rozstrzygnięto doroczny ranking „Miesięcznika Finansowego BANK" skupiający najlepsze firmy informatyczne specjalizujące się w rozwiązaniach dla bankowości oraz branży finansowej. Była to już IX edycja rankingu, tradycyjnie organizowanego przez redakcję "Miesięcznika Finansowego Bank", wydawanego przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Sporządzono go na podstawie ankiet przygotowanych specjalnie przez finansistów oraz analityków rynku bankowego.

W rankingu głównym IT@BANK 2016 skupiającym firmy informatyczne pracujące na potrzeby sektora finansowego i instytucji publicznych spółka HEUTHES zajęła wysokie 19 miejsce. W rankingu pozycji w sektorze banków spółdzielczych firma zajęła 15 miejsce. Z kolei 29 miejsce HEUTHES osiągnął w rankingu pozycji w sektorze finansowym. Ocena punktowa uzyskana w rankingach to wypadkowa aż 11 wskaźników dotyczących różnych obszarów działalności firmy w 2015 r. i pierwszym półroczu 2016 r.

Warto zauważyć, że HEUTHES corocznie plasuje się na wysokich pozycjach w poszczególnych zestawieniach. Wysokie miejsca zajmowane przez HEUTHES w zestawieniach za lata 2008-2016 potwierdzają, że strategia rozwoju systemów informatycznych dla sektora finansowego, obrana w 1989 r. przez zarząd firmy była słuszna i efektywna. Opiera się ona na koncepcji budowy aplikacji zawierających własne, wysokozaawansowane technologie. Do najważniejszych należą CLIENT-WEB-SERVER, INFOSTRADA BANKOWA i INFOSTRADA BIZNESOWA. Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF - rozwiązanie ERP/CRM/DMS dla przedsiębiorstw dostępne zarówno w trybie SaaS, jak i licencji (na rynku już od 17 lat).

Obecnie systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych) oraz bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

10 listopada 2016

Nowa wersja mechanizmu wyszukiwania całotekstowego w ISOF

Firma HEUTHES zakończyła prace nad nową wersją mechanizmu wyszukiwania całotekstowego w module DMS systemu ISOF oraz ISOF-WORKFLOW.

Dzięki technologii TAPIR, która zamienia formaty plików, możliwe jest wyszukiwanie wystąpienia całych fraz złożonych z wielu słów kluczowych w zawartości plików tekstowych, emailach, zintegrowanej skrzynce wiadomości, plikach PDF, RTF, HTML, XML oraz dokumentach pakietu Microsoft Office i LibreOffice. Wyszukiwanie obsługuje słowa podstawowe wraz z odpowiadającymi im odmianami (słowami pochodnymi).

Warto zauważyć, że w ISOF stosowana jest unikalna i rzadko spotykana w rozwiązaniach OCR funkcja indeksowania całotekstowego w plikach graficznych (np. zdjęciach, skanach i faksach). Gdy system zostaje zasilony plikami graficznymi formatów TIFF, JPG, PNG, BMP, GIF mechanizm OCR rozpoznaje zawarte w nich znaki graficzne i zamienia je na tekst, który zostaje zapisany i wykorzystywany przez mechanizm wyszukiwania całotekstowego w DMS. Dodatkowo możliwe jest określenie języka w skanowanym materiale co zwiększa precyzję dopasowania i identyfikowania tekstu.

Niezależnie od tego rozwiązania wyszukiwanie jest prowadzone również w obrębie informacji rozszerzonych - metadanych EXIF plików graficznych, a także w dokumentach systemu ISOF, które obejmują faktury, dokumenty magazynowe, opisy towarów i kontrahentów, a także raporty generowane do DMS.

Wraz z rozbudową funkcji wyszukiwania zmodyfikowano również ranking trafności dokumentów zawierających poszukiwane słowa.

Obecnie prowadzony jest etap testów przed udostępnieniem klientom systemu nowej funkcjonalności pod koniec listopada 2016 r. wraz z nową wersją 17.1.4 systemu, zawierającą obok nowych rozwiązań również bazę danych PostgreSQL uaktualnioną do wersji 9.6.

Wszystkie zmiany w ISOF są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

7 listopada 2016

HEUTHES rozbudował swój szczeciński oddział

Firma HEUTHES rozbudowała swój szczeciński oddział, w którym znajduje się dział produkcji i badawczo-rozwojowy. W nowych pomieszczeniach znajdują się gabinety wiceprezesów firmy, będących jednocześnie liderami kluczowych projektów oraz dział analityczny, dział techniczny. W nowej części znajduje się także pokój do prowadzenia wideokonferencji, które już w tej chwili stanowią ponad 80% spotkań z klientami HEUTHES. Nowy segment zajmuje 113 m2, dzięki czemu całkowita powierzchnia szczecińskiego oddziału wzrosła do 635 m2. Remont dotychczasowej części i pozyskanie nowej powierzchni jest związane z rosnącą liczbą zamówień na produkcję oprogramowania i potrzebą zatrudniania nowych pracowników. Obecnie HEUTHES poszukuje pięciu programistów oraz administratora-projektanta zaawansowanych platform dla systemów bankowych. Firma stale zaprasza studentów starszych lat informatyki na staże i do pracy na część etatu do zakończenia studiów. Zgłoszenia można przesyłać na adres pracaisof.pl.

Firma HEUTHES Sp. z o. o. istnieje na rynku oprogramowania dla bankowości, instytucji finansowych i firm od 1989 roku i zajmuje na nim jedną z czołowych pozycji. Systemy HEUTHES pracują w banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych obejmujących 559 Banków Spółdzielczych z siecią 4444 placówek. Dwa zrzeszenia tworzą w Polsce bank BPS SA i Grupa BPS (ponad 350 Banków Spółdzielczych) oraz bank SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa (ponad 200 Banków Spółdzielczych). Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA i Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

27 października 2016

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB w Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Bank Polskiej Spółdzielczości SA podpisał umowę na wdrożenie systemu HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES sp. z o.o. Beneficjentem rezultatów wdrożenia będą zrzeszone Banki Spółdzielcze, które wraz z Bankiem BPS SA będą korzystały z jednolitego systemu obsługi transakcji z zachowaniem autonomii w ramach Grupy.

System HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia wysoką wydajność obsługi transakcji. Technologie, które wykorzystano przy jego produkcji zostały sprawdzone w praktyce w środowiskach bankowych. Rozwiązanie oferowane przez HEUTHES obsługuje obecnie z powodzeniem zarówno banki o strukturze jednorodnej, jak i środowiska o złożonej, rozproszonej infrastrukturze.

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku oraz jego klientami. Zapewnia obsługę zagadnień CFT, anti-fraud oraz szeroko pojętych rozliczeń wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych ELIXIR, EuroELIXIR (XCT, SCT - SEPA), SORBNET2, SWIFT, TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę logistyczną wszelkich transakcji bankowych. W zakresie przetwarzania wewnętrznego integruje wiele systemów informatycznych banku takich jak: system księgowy i kartowy, bankowość internetową, bankowość korporacyjną, ERP dla zaplecza i wiele innych. Komunikuje się także z systemami zewnętrznymi otoczenia banku. HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB łącząc te dwa obszary, zewnętrzny i wewnętrzny, tworzy tzw. główny "hub transakcyjny" banku - dedykowane miejsce przetwarzania wszystkich transakcji.

Warto przypomnieć, że HEUTHES MULTICENTAUR PAYMENT HUB pracuje w bankach już od 20 lat, w 2013 r. został wyróżniony tytułem Rekomendacja w dorocznym, prestiżowym konkursie "Hit Roku 2013 dla Instytucji Finansowych" organizowanym przez Gazetę Bankową.

17 października 2016

Konferencja "Elektroniczny obieg dokumentów" z systemem ISOF-Workflow

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "Elektroniczny Obieg Dokumentów", poświęconej najnowszym technologiom elektronicznego przetwarzania, składowania i obiegu informacji w instytucjach, organizacjach oraz przedsiębiorstwach. Konferencja odbędzie się w dniu 18 października 2016 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • identyfikacja głównych problemów związanych z wdrożeniem systemów elektronicznego obiegu dokumentów,
 • czy to już czas na przejście do przechowywania, backupu i archiwizacji dokumentów w chmurze? Jakie kryteria zastosować przy wyborze dostawcy?
 • prezentacje najlepszych praktyk w zakresie wdrażania systemów elektronicznego obiegu dokumentów,
 • prezentacja rozwiązań przeznaczonych do archiwizacji i wyszukiwania dokumentów,
 • dyskusja nad obniżeniem kosztów wydruku i skanowania w firmie.

Główni adresaci konferencji to:

 • kadra podejmująca strategiczne decyzje – prezesi zarządów, dyrektorzy finansowi, dyrektorzy IT,
 • kadra menedżerska odpowiedzialna za podejmowanie strategicznych decyzji w firmie,
 • starostowie, wójtowie i burmistrzowie urzędów powiatowych i gminnych,
 • kierownicy projektów IT, ds bezpieczeństwa, administratorzy systemów IT,
 • analitycy biznesowi,
 • osoby odpowiedzialne za procesy związane z zarządzaniem dokumentami, informacjami, korespondencją masową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Zarządzanie obiegami dokumentów na przykładzie systemu ISOF-Workflow", który wygłosi o godz. 10.30. zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: www.konferencjeksi.pl/?page_id=1057

Zapraszamy!

23 września 2016

HEUTHES na IFA 2016

HEUTHES już od wielu lat śledzi z uwagą największe w Europie targi elektroniki użytkowej IFA w Berlinie. Firma koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na rozwoju tabletów, smartfonów i peryferyjnego sprzętu mobilnego, na którym będą pracować użytkownicy systemów HEUTHES.

Na tegorocznych targach po raz kolejny imponująco zaprezentowała się firma Samsung, która w olbrzymiej hali przedstawiła szeroki zakres tematyczny urządzeń z kręgu IT, audio, video, agd i virtual reality.

Ciekawa była prezentacja zegarka Gears S3, telewizorów serii Quantum Dot oraz kart pamięci miroSD dla profesjonalistów.

Zaskakujący był brak nowych, przełomowych modeli telewizorów tej firmy. Palma pierwszeństwa w tym zakresie należała na tegorocznych targach do firmy LG i jej oferty telewizorów OLED, które oferują najlepszy na rynku kontrast, niemożliwy do osiągnięcia przez modele LCD.

Przejście pod tunelem zakrzywionych odbiorników OLED LG zachwycało wszystkich i mogło się podobać.

Philips od lat oferuje kolejne odmiany kolorowego oświetlenia Ambilight, dzięki którym w czasie oglądania filmu widać na ścianie i tyle odbiornika poświatę, odpowiadającą barwom obrazu widzianego na ekranie.

Dziwne jest, że promowany na targach standard telewizorów OLED przeznaczony dla rynku konsumenckiego nie znajduje swojego odbicia w szerokiej liczbie analogicznych rozwiązań monitorów dla korporacji. Wydaje się, że naturalnym segmentem rynku zainteresowanym takimi rozwiązaniami są graficy, projektanci i architekci.

Zastanawiający jest również regres w dziedzinie tabletów – np. z przeznaczeniem do pracy w systemie ISOF. Wydaje się, że obecnie jedynie firma ASUS wierzy jeszcze w rozwój tego segmentu i proponuje nowe, przyciągające uwagę rozwiązania.

Wprowadzona w Niemczech druga generacja standardu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T2 wraz z poprawą jakości może dać kolejny impuls zakupowy w segmencie TV. Szkoda, że w Polsce nie jest tak rozpowszechniony jak w Niemczech standard naziemnej radiofonii cyfrowej DAB, który umożliwia przesył informacji o problemach drogowych do nawigacji samochodowych. Słabością tego rozwiązania w Polsce jest niska jakość dźwięku i odbiorcy w Polsce nie widząc zdecydowanej korzyści nie są przekonani do tej technologii.

Kolejny rok z rzędu zwiększa się oferta produktów dla inteligentnego domu. Jednak oferowane rozwiązania są w dalszym ciągu niedojrzałe. Odczuwalny jest brak standaryzacji czujników dla smart home, które nie współpracują ze sobą i utrudniają budowę kompleksowego rozwiązania dla całego budynku. Dziwne jest również, że rozwiązania smart home nie były szeroko prezentowane z przeznaczeniem dla inteligentnego biura, gdzie mogłyby przynieść istotne oszczędności i wzrost komfortu pracy.

Zastanawiający jest również regres w dziedzinie rozwiązań audio. Nowe głośniki są w dużej części mobilne i przeznaczone do odtwarzania przesyłanych strumieniowo mediów, często o niskiej jakości parametrów.

W dalszym ciągu nie mogą przebić się rozwiązania dla kina domowego z obrazem 4K Blue Ray i dźwiękiem Dolby Atmos ze ścieżkami dźwiękowymi dla głośników umieszczonych na suficie. Idąc pod prąd tej strategii Yamaha zaprezentowała soundbar YSP-5600 produkujący dźwięk przestrzenny w standardach Dolby Atmos i DTS:X.

Podsumowując tegoroczne targi IFA wydaje się że, elektronika użytkowa skręciła wyraźnie w stronę zastosowań indywidualnych zostawiając niezagospodarowany obszar na rynku biznesowym.

14 września 2016

JPK wdrożony w systemie ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła 12 września Jednolity Plik Kontrolny w systemie ISOF. Obejmuje on 6 struktur: Księgi rachunkowe, Podatkową księgę przychodów i rozchodów, Wyciągi bankowe, Magazyn, Ewidencję zakupu i sprzedaży VAT, oraz Faktury VAT.

Wszystkie pliki tworzone w ISOF, są zgodne z przepisami i aktualnym schematem struktur JPK opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Dokumenty są generowane w postaci plików XML, które dzięki transformacji XSLT umożliwiają również wygodny dla użytkownika podgląd danych przed ich wysyłką. Pliki można zapisać na dysku użytkownika i po uwiarygodnieniu jednym z dostępnych na rynku kwalifikowanych podpisów cyfrowych, wysłać do Ministerstwa Finansów.

W chwili obecnej HEUTHES zaleca wykorzystywanie do wysyłania plików aplikacji udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. Równolegle opracowywane jest wykorzystywanie do podpisywania dokumentów apletu do przeglądarki internetowej, który zaleca Unia Europejska (dyrektywa 2006/123/EC, biblioteka eSignature's DSS). Zapewni to możliwość podpisywania cyfrowego online dokumentów JPK i wysyłania ich do MF również z poziomu ISOF, bez konieczności używania zewnętrznych aplikacji i ich wcześniejszego zapisywania na lokalnym dysku. Prace nad tym własnym mechanizmem wysyłki, zintegrowanym z podpisem cyfrowym, są poważnie zaawansowane.

Dostęp do zbiorczych raportów JPK umieszczonych w module Rachunkowość oraz do pojedynczych raportów w poszczególnych modułach ISOF, regulowany jest nowym zestawem uprawnień, które należy włączyć odpowiednim użytkownikom w module Administracja. Firma zachęca obecnych użytkowników ISOF do przesyłania uwag związanych z JPK.

HEUTHES przygotował specjalną ofertę migracji dla firm, które obecnie użytkują inne systemy nie wspierające JPK lub w których przejście na nową wersję systemu nie jest łatwe. HEUTHES wspiera takie firmy w migracji do ISOF oraz pomaga firmom spełnić wymagania MF stosunkowo tanio i wygodnie.

Rozwój systemu w zakresie JPK odbył się bez dodatkowych kosztów dla użytkowników ISOF, gdyż wszystkie zmiany funkcjonalne są tradycyjnie wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu w trybie SaaS oraz udostępniane klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji ISOF.

8 września 2016

Wideokonferencje HEUTHES w standardzie WebRTC

Firma HEUTHES przeprowadziła testy wykorzystania protokołu WebRTC do prowadzenia audio i wideokonferencji z użytkownikami własnych systemów dla przedsiębiorstw i dla banków. WebRTC, rozwiązanie z zakresu Open Source, pracuje w najnowszym standardzie HTML5/H.265 i służy do komunikacji w czasie rzeczywistym przez przeglądarkę internetową. Pierwsze testy w przeglądarce Firefox są zachęcające.

Nowe rozwiązanie zostało udostępnione dla klientów firmy. HEUTHES pracuje nad integracją tego rozwiązania ze swoim oprogramowaniem Client-Web-Server. Będzie je można wykorzystywać zarówno w systemie ISOF, jak i w systemach bankowych GRYFCARD i MULTICENTAUR. Ma ono postać serwera wirtualnego w standardzie Docker.

Dzięki niemu użytkownicy systemów HEUTHES mogą uruchamiając wyłącznie przeglądarkę internetową przeprowadzić audio oraz wideokonferencję, a także chat z działem wsparcia i sprzedaży HEUTHES, bez konieczności instalowania żadnego oprogramowania na swojej stacji roboczej. Z kolei w zakresie sprzętowym, do prowadzenia konferencji, potrzebna jest kamera i mikrofon, w które wyposażona jest większość nowoczesnych laptopów, tabletów oraz smartfonów. W przypadku ich braku należy zaopatrzyć się w zewnętrzne zestawy tych urządzeń. Nowe rozwiązanie umożliwia również współdzielenie pulpitów lub konkretnych okien aplikacji.

23 sierpnia 2016

Dwa raporty JPK w systemie ISOF

Nawiązując do wcześniejszych zapowiedzi firma HEUTHES informuje klientów, że wdrożyła w systemie ISOF środowisko dla Jednolitego Pliku Kontrolnego. Pierwszymi dokumentami są raporty z Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów oraz Magazynu. Kolejne są testowane i w miarę postępów będą sukcesywnie udostępniane.

Funkcjonalność JPK w ISOF umożliwia przeglądanie danych XML, w czytelnym dla użytkownika formacie na ekranie, przed eksportem danych do pliku i wysyłką raportu do Ministerstwa Finansów.

W dalszej kolejności zostaną udostępnione raporty JPK w zakresie Ewidencji sprzedaży i zakupów VAT oraz Faktur VAT. Następnie zostaną wprowadzone raporty Ksiąg rachunkowych i Wyciągów bankowych. HEUTHES spodziewa się, że raporty zostaną wdrożone na przełomie III i IV kw 2016 r.

Ministerstwo Finansów udostępniło 22 sierpnia aplikację kliencką do wysyłania plików JPK zgodną z wymogami MF opisanymi w specyfikacji. W chwili obecnej HEUTHES testuje przydatność tego oprogramowania do współpracy z ISOF.

12 sierpnia 2016

JPK w systemie ISOF

Firma HEUTHES kontynuuje intensywne prace nad Jednolitym Plikiem Kontrolnym w systemie ISOF. Pierwszym dostępnym dokumentem JPK będzie raport Księgi Przychodów i Rozchodów. Oprócz tego, że będzie wygenerowany dokument XML, dzięki transformacji XSLT będzie dostępny wygodny dla użytkownika podgląd dokumentu JPK. Plik będzie można zapisać na dysku użytkownika i wysłać do Ministerstwa Finansów.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że 22 sierpnia udostępni aplikację kliencką do wysyłania plików JPK zgodną z wymogami MF opisanymi w specyfikacji. W związku z tym, na chwilę obecną HEUTHES zrezygnował z produkcji własnej aplikacji do wysyłania JPK. Po udostępnieniu tego narzędzia, HEUTHES podejmie decyzję czy poprzestanie na tym rozwiązaniu, czy też stworzy własne.

HEUTHES planuje wprowadzanie nowych funkcjonalności zgodnie z precyzyjnie opracowanym harmonogramem dopasowanym do terminów ustalonych w poprawce do ordynacji podatkowej. Firma przewiduje rozpoczęcie wdrożenia i testowanie nowej funkcjonalności w ciągu najbliższego miesiąca.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

9 sierpnia 2016

Wielowątkowość w systemach Client-Web-Server firmy HEUTHES po stronie stacji roboczej użytkownika

Firma HEUTHES rozpoczęła prace badawczo-rozwojowe nad wdrożeniem wielowątkowości po stronie stacji roboczej użytkownika, we własnych systemach Client-Web-Server. Ostatnie prace rozwojowe firmy w zakresie podniesienia wydajności koncentrowały się na wdrożeniu obsługi protokołu HTTP/2 (informowaliśmy o tym w newsie z 24.6.2016), który zdecydowanie poprawia szybkość komunikacji między przeglądarką a serwerem aplikacyjnym.

Kolejnym wąskim gardłem jest brak wykorzystania przez biblioteki JavaScript wielowątkowości na stacjach roboczych użytkowników. Najnowsze prace mają na celu poprawę wydajności stacji roboczych użytkowników, które w większości są obecnie wyposażone w procesory z minimum dwoma, a bardzo często z czterema i więcej rdzeniami, zarówno w PC i laptopach, jak i tabletach oraz smartfonach.

Użycie nowych modułów klienckich systemów Client-Web-Server zapewnia wykorzystanie w pełni możliwości wszystkich rdzeni procesorów stacji roboczych użytkowników. Wstępne testy bibliotek JavaScript dostosowanych do pracy wielowątkowej wykazały, w zależności od platformy i przeglądarki, nawet pięciokrotny wzrost szybkości przetwarzania.

Obecne na rynku najnowsze przeglądarki Firerox 47, Chrome 52 i IE 11 obsługują biblioteki wielowątkowe JavaScript. Wyjątkiem są przestarzałe już dziś przeglądarki IE8 oraz IE9.

Wszystkie aplikacje HEUTHES w technologii Client-Web-Server mają wbudowany zestaw testów wydajności pracy w chmurze. Obejmują one testy szybkości sieci – połączenia TCP/IP, szybkości połączenia z serwerem aplikacyjnym HDB, wydajności przeglądarki oraz sprawności i jakości komunikacji przeglądarki w przypadku dużej ilości niewielkich plików. Ten ostatni test wykazuje znaczną poprawę przy zastosowaniu protokołu HTTP/2.

Test wydajności przeglądarki, stosowany od bardzo dawna, był dotychczas jednowątkowy. HEUTHES zmienił ten test na nowy, który bada maksimum wydajności, kolejno przy coraz większej liczbie wątków. Wynikiem tej analizy jest liczba tym większa, im większa wydajność przeglądarki i komputera oraz liczba wątków przy której wydajność była maksymalna. Odpowiada ona w przybliżeniu liczbie rdzeni procesora.

Poniżej przedstawiono w tabeli wyniki wydajności dla pracy w poszczególnych przeglądarkach i systemach dla komputera wyposażonego w procesor z dwoma rdzeniami AMD Athlon II X2 3.0 GHz.

Przeglądarka Firefox 47 Chrome 52 Chrome 49 IE 11 IE 8
Tryb pracy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy 1-wątkowy 2-wątkowy
Windows 10 10173 5189 9592 4519 - 7452 3779 -
Windows XP - - 7864 3947 - - 506
Linux (Fedora 24) 10101 4851 10092 4793 - - -

Maksymalne wyniki wydajności uzyskane w teście przez Firefox potwierdzają konsekwentną politykę Mozilli stabilnego rozwoju tej przeglądarki. Z drugiej strony niski wynik otrzymany przy użyciu IE8 potwierdza prawidłowość decyzji HEUTHES o przesunięciu tej przeglądarki na „czarną” listę przeglądarek niezalecanych do pracy z systemami Client-Web-Server.

W przypadku przeglądarek jednowątkowych i procesorów jednordzeniowych test wykonuje się jednowątkowo. Dzięki nowej postaci testu użytkownicy systemów, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w bankach będą mogli lepiej ocenić stacje robocze oraz platformy i ich przydatność do pracy z systemami HEUTHES.

HEUTHES przewiduje wdrożenie nowej funkcjonalności w ciągu najbliższego miesiąca.

30 czerwca 2016

Dobra sytuacja finansowa firmy potwierdzona przez zewnętrznego audytora i Walne Zgromadzenie HEUTHES

HEUTHES podsumował wyniki finansowe za 2015 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż badanie takie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES obliguje firmę do stosowania podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej. Walne Zgromadzenie akcjonariuszy HEUTHES mając dostęp do wyników badania bilansu uznało, że sytuacja finansowa firmy jest stabilna. Ponadto w trakcie Zgromadzenia rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z działalności spółki, a Zarząd firmy otrzymał absolutorium z wykonania pełnionych obowiązków.

28 czerwca 2016

Nowości w wersji 17.1.3 systemu ISOF

Firma HEUTHES 16 czerwca 2016 r. udostępniła klientom kolejną wersję 17.1.3 systemu ISOF. W systemie wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych obejmujących m.in. Fakturowanie, Produkcję, Książkę Przychodów i Rozchodów, DMS, Kartoteki, Faktury sprzedażowe i zakupowe.

Wprowadzono uzupełnienie cyklu życia faktury o zdarzenia wynikające z obsługi procesów windykacyjnych i przyjęto nowe statusy faktur (skierowana do postępowania ugodowego, sądowego, komorniczego, umorzona), które są obsługiwane przez ISOF. Dzięki temu użytkownik posiada pełniejszą informację o fakturach i ma możliwość wyświetlenia kompletnych raportów dotyczących faktur. Nowe statusy faktur mają również odzwierciedlenie w Portfolio zmieniając bilans projektów z uwzględnieniem odzyskiwania VAT. Dodatkowo można ręcznie wpisać koszty postępowania windykacyjnego, które zostają uwzględnione w bilansie projektu. Po tych zmianach cykl życia faktur został domknięty i umożliwia wszechstronne raportowanie i analizę tych dokumentów.

Znaczący postęp został osiągnięty w rozwijanym module Produkcji w którym wprowadzono wykres Gantt'a harmonogramu zlecenia, wykrywanie i oznaczanie na wykresie konfliktów zasobów produkcyjnych oraz nowy raport kosztu kalkulacyjnego produktu.

Przebudowie uległ sposób dekretacji dokumentów w Książce Przychodów i Rozchodów. W elastyczny sposób możliwy jest import kosztów z wprowadzonych do systemu delegacji z wykorzystaniem zdefiniowanych schematów i funkcji z modułu Dekretacja. W przyszłości wszystkie dokumenty księgowe będą dekretowane w ten elastyczny sposób. Unifikacja dekretowania zbliża Książkę i system F-K, umożliwiając dużo łatwiejsze i w przewidywalny sposób przechodzenie firmom pomiędzy obydwoma typami księgowań.

Wprowadzono mechanizm integrujący LibreOffice OnLine (LOOL) z modułem DMS. Nowe rozwiązanie zostanie wkrótce udostępnione w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW. Ciekawą funkcją jest możliwość pracy grupowej nad tym samym dokumentem. Jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany (pisaliśmy o tym w newsie z 18 maja 2016).

W Kartotekach dodano funkcję kopiowania usługi zaznaczonej na liście oraz nowy wygląd i sposób filtrowania listy urządzeń. W fakturach sprzedażowych dodano możliwość uwzględniania faktur zaliczkowych i zaliczek podczas wystawiania faktur do dokumentów WZ. Z kolei w fakturach zakupowych dodano opcję systemową sterującą automatycznym zatwierdzanie korekt faktur zakupu przy zapisie.

Obecnie trwają intensywne prace nad kolejną wersją systemu w której HEUTHES zapowiada wdrożenie JPK, dalszą rozbudowę edytora LibreOffice OnLine o integrację z powiadomieniami, które staną się zaproszeniem do wspólnej edycji oraz integrację LOOL z systemem tzw. smart tags w ISOF i systemem formularzy.

Wszystkie zmiany są tradycyjnie udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

24 czerwca 2016

HEUTHES wdrożył technologię HTTP/2 w systemie ISOF

Firma HEUTHES wdrożyła nową wersję 17.1.3 systemu ISOF, która oprócz zmian funkcjonalnych zawiera obsługę protokołu HTTP/2. Tym samym ISOF jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce i jednym z niewielu na świecie systemem ERP dostępnym w SaaS, wspierającym tą technologię. HTTP/2 zdecydowanie poprawia szybkość komunikacji między przeglądarką a serwerem aplikacyjnym.

System w nowej konfiguracji został przetestowany na pilotażowych wdrożeniach u wybranych klientów ISOF. Firma HEUTHES była gotowa do przywrócenia poprzedniej architektury, jednak pozytywne rezultaty testów zadecydowały o rozszerzeniu rozwiązania dla wszystkich użytkowników. Testy wykazały zauważalny wzrost wydajności, zwłaszcza w komunikacji między przeglądarką internetową a serwerem aplikacyjnym oraz nieco mniejszy między serwerem aplikacyjnym a bazą danych. Zmniejszyła się również liczba plików pobieranych z serwera. Przekłada się to na przyspieszenie przynajmniej o 15% mierzalnych wskaźników szybkości pracy w systemie np.: czas logowania spadł o około 15%, podobny efekt zmierzono dla czasów wystawiania dokumentów sprzedażowych i magazynowych.

Obecne wdrożenie HTTP/2 jest zwieńczeniem prac prowadzonych przez HEUTHES od października 2011 r. (informowaliśmy o tym w newsie z 19.10.2011). Pierwotnie były to prace nad protokołem SPDY, który został ostatecznie wchłonięty przez HTTP/2. Z kolei prace nad tym ostatnim HEUTHES kontynuował od lutego 2015 (news z 25.2.2015).

Pomimo tego, że HTTP/2 nie jest ciągle powszechnie obowiązującą normą, jednak jego elementy są stale implementowane w przeglądarkach. Użytkownicy najnowszych wersji Firefox i Chrome już obecnie korzystają z tej technologii pracując w Windows, Linux i na Androidzie. Z kolei Internet Explorer 11 jedynie w wersji Windows 10 obsługuje HTTP/2.

W dalszej kolejności HEUTHES planuje wdrożyć HTTP/2 w systemach bankowych i w tym środowisku liczy na podobne korzyści dla klientów, które uzyskano w systemie ISOF. Pewną przeszkodą jest konserwatywne podejście środowiska bankowego do przeglądarek i korzystanie w szerokim zakresie z opóźnionych technologicznie rozwiązań firmy Microsoft.

Protokół komunikacyjny HTTP/2 zastąpi stosowaną od 1999 r. wersję HTTP 1.1. Obecne rozwiązanie określające w jaki sposób przeglądarka komunikuje się z serwerem jest już niewystarczające i negatywnie wpływa na szybkość otwierania stron WWW, szczególnie w aplikacjach Client-Web-Server. Prędkość pobierania danych limitowana przez HTTP 1.1 do 5 Mb/s, dzięki nowemu protokołowi jest znacznie większa. HTTP 1.1 nie korzysta z połączeń szerokopasmowych, uniemożliwiając osiągnięcie dużych szybkości ładowania. Z kolei dane wysyłane poprzez HTTP/2 docierają do celu szybciej, dodatkowo zmniejszając przy tym obciążenie serwera.

HEUTHES stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdraża kolejne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia komfortu pracy użytkowników systemów chmurowych. Dzięki temu system ISOF stale absorbuje najnowsze technologie informatyczne. Tradycyjnie są one udostępnione bez żadnych dodatkowych opłat klientom trybu SaaS, gdyż są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu oraz klientom trybu licencji z wykupioną subskrypcją nowych wersji.

14 czerwca 2016

Finalne testy LibreOffice OnLine w ISOF

W związku z udostępnieniem kodu źródłowego stabilnej wersji oprogramowania LibreOffice OnLine, firma HEUTHES przystąpiła do ostatecznych testów przed finalnym udostępnieniem tego rozwiązania w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm jest przygotowany (jak informowaliśmy w newsie z 18 maja 2016) i jest obecnie testowany u wybranych użytkowników ISOF. Każda zainteresowana firma może przetestować LOOL po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Rozwijając nowy model HEUTHES wprowadził możliwość pracy grupowej nad tym samym dokumentem, gdzie jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany. Dalszy etap rozwoju integracji z LOOL planowany jest na przełomie III i IV kw. br., kiedy przy pomocy systemu LOOL będzie można łatwo edytować szablony wydruków formularzy oraz obsługiwać tzw. znaczniki „smart tags”, przydatne np. przy tworzeniu korespondencji seryjnej. Dotychczas nieodzowne było zapisywanie dokumentów na dysku i używanie do edycji lokalnej instalacji LibreOffice, co już nie będzie konieczne.

LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW. LOOL pozwala na tworzenie i edycję większości formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów ISOF-DMS oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej i jak wyżej wspomniano wspólna edycja dokumentu w tym samym czasie.

10 czerwca 2016

HEUTHES partnerem DevRace Hackathon Szczecin 2016

Firma HEUTHES jest partnerem wydarzenia "DevRace Hackathon Szczecin 2016", czyli 24-godzinnego maratonu programistycznego dla studentów wszystkich szczecińskich uczelni. Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie aplikacji realizującej jeden z tematów zasugerowanych przez partnerów wydarzenia.

Organizatorem całego przedsięwzięcia jest Grupa.NET, czyli studenci Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, którzy - korzystając z najnowszych technologii i narzędzi - wspólnie rozwijają pasje z zakresu IT i pracują nad doskonaleniem swoich umiejętności. Członkowie Grupy.NET prowadzą m.in. cykl warsztatów z technologii powiązanych z iOS, Android, UWP, Front-end czy z bezpieczeństwem aplikacji.

Impreza rozpocznie się w piątek 10 czerwca 2016 o godzinie 18:00 na terenie Technoparku Pomerania (Szczecin, ul. Cyfrowa 6). Po całodobowym "kodowaniu" odbędzie się krótkie podsumowanie wydarzenia i ogłoszenie wyników.

Więcej informacji na stronie www.devrace.zut.edu.pl.

1 czerwca 2016

Tytuł "Efektywna Firma 2015" dla HEUTHES

HEUTHES został laureatem rankingu "Efektywna Firma 2015". Konkurs przeprowadzony na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu został przygotowany przez wywiadownie gospodarcze, na podstawie danych z KRS.

W tej edycji konkursu Instytut Europejskiego Biznesu wybrał przedsiębiorstwa, które w latach 2013 - 2014 miały każdego roku ponad pół miliona zł przychodów, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału własnego była dodatnia. Znaleziono ponad 30 tysięcy takich polskich przedsiębiorstw.

Spośród nich tytuł Efektywna Firma 2015 uzyskały 7224 firmy, w których średnia stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2013-2014 wyniosła minimum 5 proc.

Firma HEUTHES zajęła w tym rankingu 902 pozycję.

Warto przypomnieć, że HEUTHES był już laureatem rankingu Efektywna Firma w 2012 oraz 2010 roku.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

18 maja 2016

HEUTHES rozbudował funkcjonalność pakietu biurowego LibreOffice OnLine w systemie ISOF

Firma HEUTHES opracowała nową wersję pakietu biurowego LibreOffice OnLine (LOOL) zintegrowanego z modułami DMS/Workflow systemu ISOF. Umożliwia ona pracę grupową nad tym samym dokumentem. Jedna osoba może edytować dokument, a druga w tym samym czasie oglądać w czasie rzeczywistym wprowadzane zmiany. Nowe rozwiązanie zostanie w przyszłości zintegrowane z wysyłaniem powiadomień i zaproszeń do wspólnej edycji dokumentu oraz z modułem Obszarów Roboczych w DMS/Workflow. HEUTHES pracuje obecnie również nad umożliwieniem wykorzystania w LOOL tzw. znaczników „smart tags”, przydatnych np. przy tworzeniu korespondencji seryjnej oraz do obsługi szablonów wydruków formularzy.

Udostępniony kod źródłowego oprogramowania LibreOffice OnLine w dalszym ciągu nie jest jeszcze stabilny, wobec czego firma HEUTHES zdecydowała się poczekać z finalnym udostępnieniem tego rozwiązania w komercyjnej wersji systemu ISOF dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm jest obecnie testowany zarówno wewnątrz firmy, jak i u wybranych użytkowników ISOF. Każda zainteresowana firma może przetestować LOOL na demonstracyjnej wersji ISOF po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Warto przypomnieć, że LOOL to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest zainstalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW.

LOOL pozwala na tworzenie i edycję większości formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów ISOF-DMS oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej.

16 maja 2016

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016

Firma HEUTHES - jako jeden z liderów branży oprogramowania bankowego - weźmie udział w Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016, które odbędzie się w dniach 18-19 maja 2016 r. w Hotelu Gromada w Warszawie. Forum organizuje Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawca portalu aleBank.pl, a także m.in. pism Miesięcznik Finansowy BANK i Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

W trakcie tegorocznego Forum omówione zostaną zagadnienia strategiczne dla sektora banków spółdzielczych oraz nowe rozwiązania technologiczne, wspierające rozwój ich działalności.

Jak co roku w Forum wezmą udział prezesi i wiceprezesi, a także dyrektorzy oraz naczelnicy zainteresowani rozwojem banków spółdzielczych.

Ważną częścią forum będzie wieczorny bankiet, podczas którego zostaną nagrodzeni laureaci rankingu Wyróżniające się banki spółdzielcze 2016. Jego wyniki zostaną opublikowane w majowym numerze miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy, organizatora rankingu i patrona medialnego FTBS.

Zachęcamy do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, gdzie wszyscy zainteresowani otrzymają merytoryczne informacje na temat narzędzi IT wspierających nowoczesne zarządzanie bankiem.

Więcej informacji o Forum: http://konferencje.alebank.pl/konferencje/forum-technologii-bankowosci-spoldzielczej-2016/

27 kwietnia 2016

HEUTHES na XI Targach Pracy

Firma HEUTHES weźmie udział w XI Targach Pracy organizowanych przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego. Targi odbędą się w dniu 28 kwietnia 2016 r. w godz. 9-15 w Szczecinie (hala sportowa Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinie, ul. Sowińskiego 1).

Impreza co roku przyciąga kilkudziesięciu wystawców z konkretnymi ofertami pracy zarówno dla studentów, absolwentów, jak i osób szukających odmiany w swoim życiu zawodowym. To doskonała okazja, aby zaczerpnąć informacji na temat firmy u samego źródła lub nawiązać pierwszy kontakt z przyszłym pracodawcą.

Firma HEUTHES w czasie targów - oprócz prezentacji swoich walorów jako pracodawcy - będzie chciała pozyskać kandydatów do pracy na stanowisku programisty.

Wstęp dla osób odwiedzających jest bezpłatny!

Więcej informacji o Targach Pracy na stronie http://targipracy.szczecin.pl

25 kwietnia 2016

Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej z HEUTHES

W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbędzie się w Warszawie (Centrum Konferencyjne CEMED, ul. Pory 78, V piętro) VIII Forum Informatyki w Bankowości Spółdzielczej. Tematem przewodnim spotkania będą narzędzia informatyczne wspierające funkcjonowanie Banku Spółdzielczego. Udziałem w Forum mogą być zainteresowani przedstawiciele zarządów banków, dyrektorzy i specjaliści odpowiedzialni za informatyzację.

W trakcie Forum, zastępca dyrektora handlowego HEUTHES, Marek Paszkowski, wygłosi prezentację pt. "ISOF-WORKFLOW jako dynamiczny system obsługi dokumentów elektronicznych i formularzy w banku" (godz. 11.10). Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska firmowego, gdzie można będzie uzyskać wyczerpujące informacje na temat rozwiązań informatycznych przeznaczonych do obsługi Banków Spółdzielczych. Więcej informacji o Forum na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/fbs/index.php

Zapraszamy!

21 kwietnia 2016

System MC-IMMEDIATE TRANSACTION Hitem Roku 2016 dla Instytucji Finansowych

System MC-IMMEDIATE TRANSACTION firmy HEUTHES, który został wdrożony w SGB-BANK SA już w 2014 r., otrzymał od Gazety Bankowej nagrodę główną Hit Roku 2016 dla Instytucji Finansowych.

Stało się to 14 kwietnia 2016 r. w trakcie uroczystej gali w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Gazeta Bankowa w tym dniu rozstrzygnęła wyniki IX edycji konkursu Hit Roku 2016 dla Instytucji Finansowych nagradzając najbardziej innowacyjne i przełomowe produkty proponowane instytucjom finansowym przez dostawców systemów IT.

Najpierw system MC-IMMEDIATE TRANSACTION, w gronie zgłoszonych do konkursu rozwiązań w kategorii Bankowość i Finanse został wyróżniony tytułem Rekomendacja. Niezależni eksperci, którzy stanowili kapitułę konkursu, podjęli kolejną decyzję o przyznaniu nagrody głównej systemowi MC-IMMEDIATE TRANSACTION.

EXPRESS ELIXIR to opracowany i wdrożony przez KIR system rozliczeń płatności natychmiastowych w złotych. Dzięki niemu SGB-Bank SA i zrzeszone z nim 202 Banki Spółdzielcze oraz inni uczestnicy systemu mogą w trybie dostępności 24/7/365, w czasie zbliżonym do rzeczywistego wykonywać przelewy pomiędzy rachunkami w różnych bankach w Polsce.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB zapewnia obsługę wszelkich transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych i zagranicznych SWIFT, ELIXIR, TARGET, EURO ELIXIR – SEPA, STEP2, SORBNET2, EXPRESS ELIXIR oraz Western Union. Obsługuje wymianę międzysystemową (np. systemy kartowe, ERP, maklerskie, itp.), faktoring i Home/Corporate-Banking, rozlicza czeki zagraniczne oraz nalicza prowizje.

Warto przypomnieć, że w 2015 r. rekomendację w konkursie Hit Roku uzyskał system MULTICENTAUR-CFT, w 2014 r. system ISOF-PROFAP, w 2013 r. system MULTICENTAUR PAYMENT HUB, w 2012 r. system MULTICENTAUR-SRB2, w 2011 r. system MULTICENTAUR-FAKTOR, w 2010 r. system ISOF-WORKFLOW, a w 2009 r. system GRYFCARD - wszystkie wyprodukowane przez HEUTHES.

W 2015 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa SA wydała firmie HEUTHES Certyfikat dla potwierdzenia zgodności komunikatów generowanych przez system informatyczny MULTICENTAUR PAYMENT HUB z wymaganiami Systemu Rozliczeń Płatności Natychmiastowych EXPRESS ELIXIR w zakresie komunikatów RTTR.

Systemy bankowe firmy HEUTHES pracują obecnie w bankach PEKAO SA, SGB-BANK SA i w zrzeszonej z nim grupie 202 banków spółdzielczych z siecią ponad 1500 placówek oraz w DNB Bank Polska SA, a także w wielu przedsiębiorstwach.

5 kwietnia 2016

Konferencja "CRM i BPM" z firmą HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w konferencji "CRM i BPM", poświęconej najnowszym technologiom z zakresu zarządzania relacjami z klientami oraz zarządzania procesami biznesowymi. Konferencja odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2016 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Businessman Institute (Trakt Lubelski 40a).

Najważniejsze obszary tematyczne, które zostaną omówione na konferencji to:

 • ewolucja systemów CRM,
 • Big Data w marketingu i sprzedaży,
 • narzędzia informatyczne do analiz marketingowych,
 • automatyzacja marketingu,
 • CRM i Big Data a serwisy społecznościowe,
 • workflow,
 • zarządzanie procesami biznesowymi,
 • systemy pracy grupowej,
 • rozwiązania mobilne.

Główni adresaci konferencji to:

 • prezesi zarządów, dyrektorzy ds. marketingu, sprzedaży, finansów, dyrektorzy IT,
 • członkowie zarządu ds. finansów, marketingu, bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych,
 • dyrektorzy, menadżerowie odpowiedzialni za inwestycje dotyczące rozwiązań związanych z marketingiem, sprzedażą, analityką,
 • kierownicy ds. bezpieczeństwa w firmie,
 • kierownicy projektów IT,
 • projektanci aplikacji IT,
 • pracownicy działów IT, marketingu, sprzedaży oraz administratorzy systemów IT.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Usprawnianie procesów biznesowych i rozwiązywanie problemów operacyjnych z wykorzystaniem ISOF-CRM oraz ISOF-WORKFLOW", który wygłosi o godz. 10.00 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://www.konferencjeksi.pl/?page_id=911

Zapraszamy!

18 marca 2016

Milionowe straty polskich firm z powodu awarii IT

Jak informuje forbes.pl polskie przedsiębiorstwa tracą miliony dolarów z powodu awarii systemów IT.

Z badań firmy Veeam Software wynika, że w 2015 roku duże firmy miały na świecie średnio po 15 nieplanowanych przestojów związanych z awariami systemów IT. Oznacza to średni koszt rzędu 16 mln dolarów. Wynika on m.in. z utraconych możliwości i przychodów oraz obniżonej produktywności. Oprócz ubytku finansowego, niedostępność usług IT negatywnie wpływa na zaufanie klientów (przyznało to 68 % ankietowanych) i wizerunek marki (62 % zapytanych). W dodatku awarie trwają coraz dłużej, a powrót do prawidłowego funkcjonowania zajmuje coraz więcej czasu.

W Polsce średnia wynosi 21 przestojów, których koszt oszacowano na 14 mln dolarów. W ponad 50% badanych firm liczba przestojów mieściła się w przedziale 20-50. Zdarzały się również przedsiębiorstwa w których przerwy występowały przeciętnie raz w tygodniu.

Obecnie rozwój firm jest nieodłącznie związany z posiadaniem i nieprzerwanym dostępem do odpowiedniego oprogramowania. Według badania 84 % decydentów IT przyznaje, że w ich firmie występuje tzw. „deficyt dostępności”. Oznacza on różnicę między tym, co może zapewnić dział IT a tym, czego domagają się użytkownicy firmowi.

W takim kontekście nowego znaczenia nabierają rozwiązania chmurowe, które zapewniają wysoką dostępność IT na potrzeby przedsiębiorstw.

Według statystyk firmy HEUTHES podsumowujących 16 letnie działanie systemu ISOF, w tym okresie zdarzyło się tylko kilka przerw o długości nie dłuższej niż dwie godziny. Oznacza to, że HEUTHES zapewnia dostępność swoich rozwiązań chmurowych na poziomie 99,98%. W praktyce oznacza to możliwość zajścia w ciągu roku pojedynczej awarii, nie dłuższej niż dwie godziny.

HEUTHES będzie mógł niebawem znacznie poprawić ten wynik dzięki nowemu mechanizmowi bazy PostgreSQL, który znacznie ułatwia powrót po awarii z systemu zapasowego do głównego. Ponieważ w systemie ISOF dane są replikowane w głównym centrum danych i do ośrodka zapasowego w przypadku awarii występuje bardzo krótki czas przełączania na serwer zapasowy. Dotychczas pewnym problemem było jednak powrotne przełączanie po usunięciu awarii z systemu zapasowego na system główny. Dlatego HEUTHES wstrzymywał się z przełączaniem na system zapasowy, jeżeli z informacji o prawdopodobnych przyczynach awarii wynikała możliwość jej usunięcia w ciągu jednej godziny. Nowy system replikacji znacznie ułatwia proces wycofywania się z pracy na systemie zapasowym.

Wysoki poziom dostępności systemu ISOF został osiągnięty dzięki zastosowaniu kilku własnych technologii HEUTHES. Do najważniejszych należy Proaperman (ang. Probabilistic Application Performance Management) służący do ciągłej rejestracji i analizy wydajności serwerów oraz systemów opartych na technologii Client-Web-Server. Zapewnia to opymalizację parametrów ich pracy oraz profilaktykę. Równie ważna jest technologia Profap (ang. Probabilistic Failure Prediction) umożliwiająca zaawansowaną ocenę numeryczną prawdopodobieństwa awarii złożonych systemów technicznych oraz R2O, dzięki której można zamieniać kod programu bez zatrzymywania aplikacji, co pozwala na prowadzenie niedostrzegalnych dla użytkowników uaktualnień lub akcji serwisowych w trakcie pracy.

Zapytany o to w jaki sposób wzmacniać niezawodność systemów IT, p. Wojciech Grzybek, Prezes HEUTHES odpowiedział: „Należy stosować rozwiązania, które w ciągu blisko 30 lat wypracował HEUTHES, pierwotnie do systemów bankowych. Do głównych elementów należy stosowanie podejścia numerycznego do zagadnień niezawodności i zarządzania ryzykiem jak w technologii Profap, korzystanie z otwartego oprogramowania Linux, Java, PostgreSQL, stosowanie zaawansowanego mechanizmu monitorującego szereg parametrów pracy, od temperatury w serwerowni do wydajności serwerów i nieustanne poprawianie każdego aspektu związanego z przyczynami awarii.”

Jedną z przyczyn problemów w analizie niezawodności systemów IT jest nonszalanckie podejście producentów, którzy często nie podają realnych danych dla swoich produktów. Przykładem są dyski twarde, które według badań Google mają 10-krotnie zaniżone wartości jeżeli chodzi o niezawodność sprzętu. Zdarzają się przypadki, że AFR (ang. Annualized Failure Rates) dla dysków twardych podawany przez producenta wynosi 0,6%, a w praktyce w 2 i 3 roku użytkowania osiąga wartość 8-9%. Współczesne systemy IT składają się z olbrzymiej ilości części. Przy takim poziomie złożoności wzrasta prawdopodobieństwo awarii i zajścia tzw. efektu motyla, gdzie pozornie nieistotny element wpływa znacząco na cały system.

Również niektóre aplikacje o zamkniętym kodzie, głównie systemy operacyjne, też sprawiają spore trudności w zakresie stabilności rozwiązania. Producenci często nie przykładają wagi do tego parametru. Każda aplikacja powinna mieć rejestrator czasu i parametrów dostępu. Zdarza się, że użytkownicy jednostkowe, subiektywne odczucia rozciągają na całość pracy z systemem. Konieczne jest wbudowanie wewnątrz systemu, jak w ISOF lub rozwiązaniach bankowych HEUTHES, mechanizmów rejestracji zdarzeń aby posiadać wiarygodne dane o stabilności pracy aplikacji.

Według oceny HEUTHES małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające własne serwery mają problem z uzyskaniem niezawodności na poziomie 98 % (ISOF uzyskuje 99,98 %). Niezależnie od tego często mają również kłopoty z uzyskaniem ich odpowiedniej wydajności. Z kolei stosowanie niezawodnych i efektywnych systemów HEUTHES może w realny sposób przełożyć się na korzyści finansowe w firmach, gdyż każdy przestój w świetle badań jest dla przedsiębiorstwa kosztowny.

Warto też dodać, że według badań HEUTHES koszty wynajmu (SaaS) są ponad dwukrotnie niższe niż koszty posiadania własnego systemu IT przy ponad stukrotnie większej niezawodności.

11 marca 2016

Nowa technologia BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER wspiera PRZEMYSŁ 4.0 w ISOF

HEUTHES opracował nową wersję własnej technologii CLIENT-WEB-SERVER. Innowacyjne rozwiązanie nosi nazwę BIFILAR CLIENT-WEB-SERVER (BCWS) i jest przeznaczone do łączenia aplikacji dostępnych przez przeglądarkę WWW z wszelkiego rodzaju urządzeniami lokalnymi i zdalnymi, także z zakresu IoT (ang. Internet of Things). W nowej metodzie aplikacje łączą się przez serwer aplikacyjny z bazami danych, a lokalne urządzenia mogą być podłączone poprzez specjalny lokalny mini serwer WWW będący bramą do urządzeń lokalnych.

W ramach nowej technologii HEUTHES wdrożył u swoich klientów systemu ISOF podłączenie drukarek fiskalnych do tego chmurowego rozwiązania. Ten sam mechanizm umożliwia wykorzystanie drukarek tekstowych, które w wielu firmach są wykorzystywane do wydruków np. dokumentów magazynowych. Dzięki sterownikom niezależnym od systemu operacyjnego stacji roboczej będzie je można wykorzystywać jeszcze przez długie lata.

Nowe rozwiązanie powstało w opozycji do rozwiązań promowanych przez Google, w których urządzenia są podłączone bezpośrednio do chmury zapewniającej komunikację. W takim modelu serwery aplikacji chmurowej są obciążone transmisją tysięcy urządzeń. W przypadku lokalnego serwera w ramach BCWS ruch odbywa się w minimalnym stopniu, jaki jest potrzebny w zakresie biznesowym i poufna transmisja danych nie wycieka do chmury. Rozwiązanie jest też elastyczne i można je zastosować do szerokiego spektrum urządzeń zarówno automatyki przemysłowej jak i np. systemów automatyki budynku, czujników, kamer, audio-video, itd.

HEUTHES w ramach prac badawczych prowadzonych od kilku lat powiązał np. system ISOF z rozwiązaniami sterowania inteligentnym budynkiem.

System ISOF przy pomocy BCWS wspiera koncepcję "Przemysł 4.0" (niem. Industrie 4.0, ang. Smart Factory). Oznacza ona nowe podejście do produkcji, objętej wszechstronnym wsparciem nowoczesnych technologii wielu stron uczestniczących w grze rynkowej. HEUTHES opracowuje obecnie w ISOF nowy Moduł Produkcji, który realizuje wiele postulatów koncepcji Przemysł 4.0 - także za pomocą BCWS. W ramach prac planowane jest wdrożenie wsparcia obsługi różnych urządzeń, które są niezbędne w procesie produkcji.

Już od dawna w ISOF zintegrowano systemy analityczne oparte na języku R służącym do analiz statystycznych i wizualizacji danych zarówno o działaniu sprzętu i aplikacji, jak i parametrach środowiskowych. Systemy te mogą monitorować informacje spływające od urządzeń IoT dołączonych w ramach BCWS.

HEUTHES już obecnie używa rozwiązań "inteligentnego budynku" w zakresie rejestracji parametrów temperatury, wilgotności, natężenia oświetlenia oraz zawartości w powietrzu CO2 i wykrywania dymu, które służą do sterowania wentylacją i klimatyzacją oraz oświetleniem, a także ochroną pomieszczeń. Integracji z BCWS podlega również monitoring pomieszczeń dzięki strumieniowaniu danych audio-video.

Każda nowoczesna firma powinna w najbliższych latach brać pod uwagę koncepcję Przemysł 4.0, aby rozwijać się i zwiększać swoje udziały w rynku” – powiedział Wojciech Grzybek, Prezes Zarządu HEUTHES sp. z o.o.

22 lutego 2016

Konferencja z systemem ISOF-WORKFLOW

Firma HEUTHES będzie uczestnikiem konferencji Workflow & Document Management Trends, która odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. w Warszawie w Millenium Plaza Golden Floor (Al. Jerozolimskie 123A).

Celem konferencji jest zaprezentowanie w jaki sposób systemy elektronicznego obiegu dokumentów, usprawniają i optymalizują pracę przedsiębiorstw prywatnych oraz instytucji państwowych.

Wybrane zagadnienia, które omawiane będą w trakcie konferencji: platformy automatyzujące pracę biura,

 • workflow - automatyzacja procesów biznesowych,
 • systemy i portale korporacyjne,
 • systemy automatyzujące pracę działu kadr i księgowości,
 • dokumenty w chmurze,
 • OCR/ICR/OMR - inteligentna rejestracja dokumentów,
 • digitalizacja dokumentów,
 • zarządzanie uprawnieniami i dostępem,
 • elektroniczna archiwizacja,
 • skanowanie i przetwarzanie dokumentów,
 • zarządzanie dokumentami papierowymi,
 • masowe wydruki.

Konferencja jest skierowana do osób odpowiedzialnych za: procesy związane z zarządzaniem dokumentami i informacjami w organizacji,

 • zarządzanie drukiem i korespondencją,
 • rozwój IT w danej firmie,
 • pozyskiwanie i utrzymanie infrastruktury technicznej firmy,
 • wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz administracyjnych,
 • rozwój biznesu, innowację oraz organizację firmy,
 • wybór, zakup i wdrażanie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zapraszamy wszystkich chętnych na wykład pt. „System ISOF-Workflow jako narzędzie optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami”, który wygłosi o godz. 10.30 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wszystkie informacje na temat konferencji dostępne są pod adresem: http://workflowtrends.pl

Zapraszamy!

19 lutego 2016

Konferencja IT w UBEZPIECZENIACH z HEUTHES

Firma HEUTHES weźmie udział w XVI edycji konferencji "IT w UBEZPIECZENIACH" poświęconej informatyzacji sektora ubezpieczeniowego. Wydarzenie odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 r. w Warszawie (Hotel Courtyard, ul. Żwirki i Wigury 1). W trakcie konferencja będzie można dowiedzieć się m.in. jakie systemy informatyczne usprawnią zarządzanie, zoptymalizują koszty i podniosą efektywność pracy. Wykłady przeprowadzą m.in. niezależni eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ubezpieczeniowego.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:

 • ubezpieczeniowe systemy zintegrowane,
 • systemy wspierające pośrednictwo ubezpieczeniowe,
 • systemy klasy ERP,
 • systemy klasy CRM,
 • narzędzia klasy Business Intelligence,
 • zarządzanie inwestycjami finansowymi (asset management),
 • Call Center/Contact Center,
 • elektroniczny obieg informacji,
 • nowoczesne systemy zarządzania pracą,
 • narzędzia wsparcia sprzedaży produktów ubezpieczeniowych,
 • ochrona i bezpieczeństwo danych.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzenia stoiska firmy HEUTHES, a także na wykład pt. „Optymalizacji obiegów pracy nad dokumentami ubezpieczeniowymi z wykorzystaniem systemu ISOF-Workflow", który wygłosi o godz. 12.40 zastępca dyrektora handlowego, Marek Paszkowski.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie: http://gigacon.org/event/ubezpieczenia_2016.

Zapraszamy!

11 lutego 2016

HEUTHES Gepardem Biznesu 2015

Firma HEUTHES została uhonorowana tytułem Gepard Biznesu 2015. Ranking prowadzony jest przez Instytut Nowoczesnego Biznesu od 2006 roku. Najnowszy ranking powstał na podstawie wartości rynkowej firm za okres marzec 2014 – marzec 2015.

Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2014 - 2015 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, minimum 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.

W styczniu 2016 znaleziono 15325 polskich przedsiębiorstw i policzono ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2015 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Z rankingu wynika, że HEUTHES rozwija się dynamicznie i szybko rośnie jego wartość rynkowa. W rankingu firm zajęliśmy 534 miejsce z 73% dynamiką wzrostu wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2015.

Zobacz również inne nagrody i wyróżnienia dla produktów i firmy HEUTHES.

25 stycznia 2016

HEUTHES zakończył pierwszy etap wdrożenia pakietu biurowego LibreOffice OnLine w systemie ISOF

Firma HEUTHES zakończyła pierwszy etap intensywnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie integracji systemu LibreOffice OnLine (LOOL) z modułami DMS/Workflow systemu ISOF. Nowemu rozwiązaniu wdrożonemu obecnie na wersji demonstracyjnej systemu ISOF, firma HEUTHES nadała nazwę LibreOffice Virtual Edition (LOVE).

LOVE to specjalna wersja pakietu biurowego LibreOffice, umożliwiająca dostęp do niego poprzez przeglądarkę WWW, przy użyciu HTML5 i JavaScript. Pakiet jest instalowany w serwerze centralnym ISOF, dzięki czemu nie jest konieczna instalacja dodatkowego oprogramowania na stacji roboczej użytkownika, wystarczy przeglądarka WWW.

Dotychczas w modułach DMS/Workflow był dostępny edytor pracujący w przeglądarce i umożliwiający edycję plików tekstowych i html. Dzięki LOVE będzie możliwość edycji różnorodnych formatów, na czele z Microsoft Office i LibreOffice. Obecnie LOVE pozwala na tworzenie i edycję wszystkich formatów dostępnych w LibreOffice oraz edycję zarówno tekstów, jak i arkuszy kalkulacyjnych oraz prezentacji pakietu Microsoft Office. Możliwe jest drukowanie, zapisywanie plików w wybranej ścieżce drzewa dokumentów oraz zapis w formacie PDF, opatrywanie pieczęcią cyfrową i wysłanie dokumentu e-mailem, a także dodawanie komentarzy, szczególnie użyteczne przy pracy grupowej.

W drugim etapie rozwoju firma planuje wprowadzenie porównywania plików i wersji pliku oraz obsługę szablonów wydruków i szablonów formularzy. Możliwe będzie również generowanie niektórych raportów systemu ISOF bezpośrednio do formatu Microsoft Excel/LibreOffice. Trzeci etap obejmie wdrożenie rozwiązania LOVE w systemach bankowych HEUTHES.

Udostępniony kod źródłowego oprogramowania LibreOffice nie jest jeszcze stabilny, wobec czego firma HEUTHES zdecydowała się poczekać z finalnym wdrożeniem tego rozwiązania do komercyjnej wersji systemu ISOF, dostępnej dla wszystkich klientów. Nowy mechanizm LOVE można jednakże przetestować na demonstracyjnej wersji ISOF po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Pracę w systemie można również zobaczyć na filmie dostępnym na stronie www.isof.pl/filmy/html5/love.

ISOF jest prawdopodobnie pierwszym w Polsce i na świecie systemem ERP/DMS/CRM zintegrowanym z oprogramowaniem LibreOffice OnLine.

Początkowo cena nowego rozwiązania będzie wynosiła 9 zł za użytkownika w miesięcznym abonamencie systemu ISOF. Ze względu na wprowadzenie LOVE firma HEUTHES będzie musiała znacznie rozbudować infrastrukturę IT, gdyż LOVE do wygodnej pracy setek klientów wymaga osobnych serwerów o dużej mocy obliczeniowej. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników, HEUTHES przewiduje spadek opłat.

W najwyższym pakiecie ISOF-WORKFLOW PREMIUM nowa funkcjonalność będzie dostępna bez dodatkowych opłat.

5 stycznia 2016

50% obniżka ceny systemu ISOF-START

Firma HEUTHES wprowadziła od 1 stycznia 2016 roku nową, obniżoną o ponad 50% cenę pakietu ISOF-START. Obecnie wynosi ona 49 zł za roczny dostęp do systemu. Obniżka ceny została wprowadzona po blisko 4 latach od udostępnienia uproszczonej wersji systemu na rynku (pełna wersja ISOF-ERP jest sprzedawana od 2000 r.). Jednocześnie wydłużono do 60 dni możliwość pracy w ISOF-START bez opłat, w trakcie których użytkownicy mogą zweryfikować przydatność systemu w swojej firmie.

Obniżka cen jest związana m.in. z wdrożeniem nowych rozwiązań, architektur i technologii, które zmniejszają obciążenie serwerów przy przeliczeniu na pojedynczą, małą firmę, z jednoczesnym zwiększeniem szybkości działania aplikacji w porównaniu do poprzedniego modelu.

Warto przypomnieć, że ISOF-START to uproszczona wersja systemu ISOF-ERP przeznaczona specjalnie dla niewielkich firm, w tym również dla jednoosobowych i rodzinnych oraz start-up. System zawiera moduły Fakturowanie, Magazyn, Księga Przychodów i Rozchodów, eDokument, CRM Aktywności i elementy CRM Analitycznego, Kasa-Bank (obsługa przelewów, wyciągów i raportów kasowych oraz współpraca z Home-Bankingiem), Delegacje, Cenniki.

Oprócz wyżej wymienionych modułów, ISOF-START posiada również wiele innych funkcji przydatnych małym firmom i obsługującym je biurom rachunkowym. Należą do nich m.in. Sprzęg do drukarki fiskalnej, Zestawienia VAT, Windykacja, Środki trwałe, Kadry-Płace. System obsługuje faktury walutowe, a także kasę walutową. Praca z ISOF-START jest możliwa nie tylko na komputerach PC, ale także na tabletach i smartfonach.

Inne ciekawe funkcje systemu, które odróżniają go od rozwiązań dostępnych na rynku, to dostęp do kopii bezpieczeństwa na nośniku trwałym zgodny z Ustawą o Rachunkowości oraz rozbudowana oferta szkoleń tradycyjnych z możliwością prowadzenia ich w formie telekonferencji, a także system szkoleń e-learningowych i wsparcie serwisowe firmy HEUTHES.

Przejście z systemu ISOF-START na pełną wersję ISOF-ERP jest bardzo łatwe. Niepotrzebne jest długotrwałe wdrożenie. Wystarczy dokupić odpowiednią opcję i w szybki sposób uzyskuje się dostęp do pełnej wersji systemu m.in. z rozszerzonym Magazynem, modułami CRM Portfolio, CRM Zadaniowy, CRM Marketingowy, CRM Serwisowy, DMS, Finanse-Księgowość i Centrum Dowodzenia, obsługą Zamówień od Klientów i do Dostawców, Ofert, EDI oraz Pieczęci Cyfrowej. Dostępna jest też wtedy dodatkowo wersja angielska i niemiecka interfejsu.

5 stycznia 2016

Zmarł Peter Naur, jeden z pionierów IT

W wieku 88 lat, 3.1.2016, w duńskim Herlev zmarł Peter Naur. Był on duńskim naukowcem, jednym z pionierów informatyki. Współtworzył notację Backusa-Naura powszechnie wykorzystywaną w informatyce do zapisu składni języków programowania i protokołów komunikacyjnych. Notacja zastosowana została do zdefiniowania składni języka programowania Algol. Algol z kolei wpłynął na rozwój innych języków programowania, w tym języka Pascal. Programowanie proceduralne w tych językach zostało zastąpione obecnie przez powszechnie stosowane programowanie obiektowe.

W latach 50-tych ubiegłego wieku pozycja europejskich naukowców i ich wkład w rozwój informatyki były w przeciwieństwie do dzisiejszych czasów bardzo wysokie.

Peter Naur był laureatem nagrody Turinga z 2005 roku, często określanej jako "Nagroda Nobla z informatyki". Był współtwórcą inżynierii oprogramowania i architektury oprogramowania. Wykładał w Instytucie Nielsa Bohra, Wyższej Szkole Technicznej w Danii oraz na Uniwersytecie w Kopenhadze, gdzie do 1989 roku był profesorem informatyki.

W dzisiejszym, burzliwym świecie zapominamy, że ogromny postęp w dziedzinie IT odbywa się dzięki takim wybitnym jednostkom jak Peter Naur, które często nie są doceniane i dostrzegane.

Zobacz archiwum wiadomości: