Aktualności HEUTHES

Zobacz archiwum wiadomości:

16 grudnia 2021

Informacja firmy HEUTHES w sprawie krytycznej podatności biblioteki Apache Log4j na zagrożenia exploitami

W związku z coraz częstszymi doniesieniami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej, dotyczącymi nowego zagrożenia w języku programowania Java, o krytycznej podatności na exploity popularnej biblioteki Apache Log4j (luka CVE-2021-44228), firma HEUTHES zapewnia swoich Odbiorców, że systemy firmy ISOF-ERP, ISOF START i ISOF WORKFLOW oraz oprogramowanie narzędziowe HDB, TAPIR i BIFILAR są wolne od tego problemu.

Exploit umożliwia wykonywanie wrogiego kodu na serwerze wykorzystując popularną bibliotekę Javy - Apache Log4j, która służy do logowania zdarzeń.

Nasi Klienci mogą czuć się bezpiecznie i nieprzerwanie korzystać ze wspomnianego oprogramowania. W wykorzystywanych przez nas bibliotekach z zakresu Javy nie zaistniało niebezpieczeństwo wystąpienia ataku poprzez Log4j, ponieważ nie wykorzystujemy tej biblioteki.

W modelu SaaS, infrastruktura serwera pozostaje pod pełną kontrolą firmy HEUTHES. Stosowane są dodatkowe zabezpieczenia, które uniemożliwiają wykorzystanie odkrytej podatności.

Jednocześnie informujemy, iż Dział Badań i Rozwoju firmy HEUTHES na bieżąco sprawdza pozostałe systemy pod kątem ewentualnego pojawienia się zagrożenia Log4j. W systemach bankowych obecna podatność ma mniejsze znaczenie, gdyż w większości są one odizolowane od Internetu.

30 listopada 2021

HEUTHES na wysokich pozycjach w nowym rankingu IT@BANK 2021

Jak co roku, koniec listopada to czas kiedy Miesięcznik Finansowy BANK organizuje konferencję połączoną z ogłoszeniem rankingu IT@BANK najlepszych firm informatycznych współpracujących z sektorem finansowym. W tym roku odbyła się 16. edycja tego rankingu.

Aby uczestniczyć w najnowszej edycji raportu IT@BANK 2021 każda z firm technologicznych przesłała wypełnione ankiety zawierające informacje, na podstawie których zostały obliczone poszczególne wskaźniki.

W obecnej edycji rankingu firm IT pracujących na potrzeby sektora finansowego firma HEUTHES została ujęta aż w 6 kategoriach:

Nazwa rankingu Miejsce
Ranking główny 22
Sektor dostawców dla Banków Spółdzielczych 6
Dystrybutorzy oprogramowania 12
Pozycja w sektorze finansowym 19
Firmy z najwyższym potencjałem rozwoju 38
Efektywność 14

W rankingu udział wzięło 46 podmiotów, a porównując z rokiem ubiegłym firma HEUTHES utrzymała swoją pozycję w Rankingu głównym, awansowała o dwa miejsca w Sektorze dostawców dla Banków Spółdzielczych oraz podniosła notowanie w kategorii Dystrybutorów oprogramowania.

Do najważniejszych, autorskich technologii HEUTHES należą Client-Web-Server, HDB, CADABAT, VIMI, KOBADIBUS, RTAPU, Blockchain Security Module, Proaperman, R2O, HEURISTICS PATTERN FINDER, BIFILAR.

Główne systemy informatyczne firmy to MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD, GRYFBANK, ISOF-WORKFLOW oraz ISOF-ERP.

Systemy firmy pracują w Banku PEKAO SA (od 1989 r.), a także w obydwu Zrzeszeniach Banków Spółdzielczych (Bank BPS SA i Grupa BPS oraz SGB-BANK SA i Spółdzielcza Grupa Bankowa). Rozwiązania HEUTHES pracują także w DnB Bank Polska SA, Volkswagen Bank GmbH oraz w wielu firmach z sektora MSP.

29 listopada 2021

Nowa wersja 21.0.1 systemu ISOF

Firma HEUTHES cały czas prowadzi intensywne prace nad rozwojem i udoskonalaniem swojego internetowego systemu obsługi firmy ISOF. Efektem tych prac jest kolejna, nowa wersja 21.0.1 systemu.

Do najważniejszych funkcjonalności wprowadzonych do nowej wersji systemu należy obsługa płatności z terminala płatniczego podczas wystawiania dokumentów sprzedaży. Usprawnia ona, ułatwia i skraca proces wystawiania paragonów i faktur w procesie sprzedaży. Korzystając z bezpośredniej płatności z terminala za pośrednictwem systemu ISOF, sprzedawca unika możliwości pomyłki w kwocie do zapłaty. Pozwala to unikać korekt, tym samym zaoszczędza czas obu stronom transakcji.

Wraz z nową wersją rozbudowie uległa mobilna wersja systemu. Możliwa jest inwentaryzacja magazynu na urządzeniach mobilnych, w tym zwłaszcza na terminalach danych on-line. Mobilna wersja systemu została rozbudowana również o obsługę magazynowych dokumentów rozchodowych MMW, WZ, RW, WW polegającą na usprawnieniu ich wystawiania na terminalu lub też na smartfonach i tabletach (obsługa ekranu dotykowego). Dzięki tej rozbudowie możliwe jest wybieranie partii/podpartii towaru, który ma zostać wydany poprzez zeskanowanie kolejno towaru i położenia w jakim się on znajduje. Zmianie uległ również mechanizm rozkładania towaru opisanego dokumentami przychodowymi na położenia - umożliwione zostało rozkładanie towaru na dowolnym poziomie zagnieżdżenia sektor, regał, półka. Dzięki temu rozszerzeniu magazynowe dokumenty rozchodowe dołączyły do innych dokumentów magazynowych obsługiwanych na mobilnym terminalu danych, co znacznie upraszcza i przyspiesza obsługę magazynu. Korzystanie z terminala ułatwia także wystawianie dokumentów przyjęcia PZ oraz weryfikację położenia towaru w magazynie i jego przesunięcie.

Kolejną nowością jest możliwość użycia firmowej, cyfrowej pieczęci kwalifikowanej, która jest dla firm tym, czym podpis kwalifikowany wydawany dla osób fizycznych. Dzięki niej można pieczętować dowolne dokumenty czy pliki, używając wyłącznie danych firmowych, bez danych osobowych. Na początek będzie to możliwe poprzez rozwiązanie oferowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA (SZAFIR), który jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi zaufania. Opatrzenie dokumentu taką pieczęcią zapewni niezaprzeczalność jego pochodzenia, a także integralność treści i daty dokumentu oraz podpisu.

W module Produkcja wprowadzono obsługę e-kart pracy obsługiwanych na ekranach dotykowych przez pracowników produkcyjnych. Zwiększono powiązaną z procesem produkcji funkcjonalność (synchronizacja, automatyczna aktualizacja) realizacji ZK przy pomocy ZKR.

W Sprzedaży wprowadzono szablon domyślny na liście faktur sprzedaży. Z kolei wersja językowa na wydruku faktury jest teraz pobierana z kontrahenta. Usprawniono drukowanie paragonów na drukarkach fiskalnych i ich obsługę. Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych firmy NOVITUS. W raportach dokumentów sprzedaży dodano filtr umożliwiający podsumowanie wartości KGO w żądanym okresie. Udostępniono generowanie QR kodu z płatnością, na wydruku dokumentu sprzedaży.

W Magazynie wprowadzono nowy raport z obrotów towarów z wyszczególnieniem: partii, dokumentu źródłowego, dostawcy, numeru seryjnego i daty ważności. Przy tworzeniu kompletu dodano obsługę w walutach.

W Zamówieniach od klienta wprowadzono przenoszenie informacji dodatkowych z nowego okna realizacji ZK (z ZKR) na WZ. Ujednolicono sposób pobierania danych z ZK i wysyłanych stanów dla obsługiwanych platform e-sklepowych (Shoper, IdoSell Shop, WooCommerce, Allegro). Wprowadzono możliwość zmiany stawki VAT na wszystkie pozycje ZK. W raportach ZK dodano filtr umożliwiający wyświetlenie zamówień które zostały zafakturowane w danym przedziale czasowym.

Z kolei w Portalu zamówieniowym wprowadzono obsługę opakowań zbiorczych i dodawanie ich ilości do koszyka.

W Kontrahentach dodano filtr ze zgodami RODO.

W Rachunkowości w zakresie Księgi Przychodów i Rozchodów wprowadzono nową rejestrację ręczną zakupów, dodano dodatkowe kolumny w zestawieniach miesięcznych, a także umożliwiono bezpośrednie wprowadzania BRUTTO do rejestrów VAT, uproszczono wprowadzanie sprzedaży z poziomu Księgi. Z kolei w ramach modułu F-K wprowadzono możliwość bezpośredniego wprowadzenia i poprawy BRUTTO, a w deklaracji VAT-UE uwzględniono dekrety z rejestrem EXPUE lub IMPUE bez dokumentu źródłowego ISOF.

W DMS włączono rozpoznawanie formatu VCARD w załącznikach pobieranych emaili.

W CRM Portfolio wprowadzono możliwość podłączania dokumentu DMS do wielu pozycji w harmonogramie Projektu. Na karcie Projektu, w zakładce Aktywności, w kolumnie Dokumenty pokazywane są dokumenty DMS załączone do Aktywności. Z kolei w zakładce Harmonogram widoczne są dokumenty systemowe OF, FS, ZK dodane do Aktywności i przypisane do Projektu. W zakładce DMS widoczne są powiązane dokumenty dodane do Aktywności (pliki, maile). W CRM Aktywności dodano nowy filtr umożliwiający filtrowanie Projektów.

Zmodyfikowano Centrum Autoryzacji Kluczy HEUTHES aby uprościć i skrócić proces generowania i instalowania Certyfikatów Bezpieczeństwa dla systemów ISOF.

Nowości zostały udostępnione 27.11.2021 wraz z wersją 21.0.1 systemu ISOF, bez żadnych dodatkowych opłat Klientom trybu SaaS, ponieważ są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

Więcej informacji na stronach www.isof.pl

26 listopada 2021

Kwalifikowana pieczęć cyfrowa w systemie ISOF

Pieczęć cyfrowa to elektroniczny odpowiednik pieczątki tradycyjnej, stawianej na dokumentach papierowych, zawierającej dane potrzebne do uwiarygodnienia wystawianego dokumentu. W związku z tym, iż dokumentacja papierowa w firmach jest sukcesywnie zamieniana na postać elektroniczną, to pieczęcie i podpisy na niej widniejące również przybierają formę cyfrową. Ułatwia to i znacznie przyspiesza przepływ wszelkich dokumentów pomiędzy firmami i instytucjami.

Firma HEUTHES, jako dostawca oprogramowania, umożliwia swoim kontrahentom dostęp do wszelkiego rodzaju nowinek technologicznych, w tym również do posługiwania się pieczęcią cyfrową w systemie ISOF. Dotychczas w systemie występowała możliwość wygenerowania niekwalifikowanej pieczęci cyfrowej dla każdej firmy, która była certyfikowana przez Centrum Autoryzacji (CA) HEUTHES.

W nowej wersji oprogramowania ISOF, opatrzonej numerem 21.0.1 pojawi się możliwość użycia firmowej pieczęci cyfrowej kwalifikowanej. Dzięki niej można będzie pieczętować dowolne dokumenty czy pliki, używając wyłącznie danych firmowych, bez danych osobowych. Na początek będzie to możliwe poprzez rozwiązanie oferowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA (SZAFIR), który jest kwalifikowanym podmiotem świadczącym usługi zaufania. Opatrzenie dokumentu taką pieczęcią zapewni niezaprzeczalność jego pochodzenia, a także integralność treści i daty dokumentu oraz podpisu.

W systemie ISOF pieczęć cyfrowa jest powszechnie używana do uwiarygodniania faktur sprzedażowych. Dzięki modułowi DMS istnieje możliwość pieczętowania również innych dokumentów, np. korespondencji elektronicznej, ofert i ulotek handlowych, prawnych rozporządzeń firmowych i oficjalnych dokumentów firmowych.

System ISOF w zakresie podpisów elektronicznych obsługuje format PAdES, dedykowany do podpisania plików PDF, a także cztery typy formatu XAdES (otoczony, otaczający, zewnętrzny i równoległy) dedykowanego zwłaszcza do podpisywania dokumentów XML, szeroko wykorzystywanego w obrębie EDI oraz do przesyłania deklaracji i rozliczeń do urzędów publicznych (m.in. Ministerstwo Finansów i ZUS). W nowej wersji ISOF usprawniono weryfikację podpisu zewnętrznego, opisy zastosowań, a także weryfikacje podpisów na stacji roboczej.

Zaletą pieczęci kwalifikowanej jest również rozpoznawanie jej zarówno przez wszystkie przeglądarki i dokumenty w nich wyszukiwane, jak i popularny czytnik plików PDF Adobe Acrobat. Stosując kwalifikowaną pieczęć cyfrową nie trzeba wgrywać certyfikatu CA HEUTHES ponieważ znajduje się on w zestawie urzędów certyfikacyjnych, standardowo w przeglądarce.

Kwalifikowana pieczęć cyfrowa w ISOF spełnia wszystkie wymogi prawa UE i jest zgodna z rozporządzeniem eIDAS.

Pieczęć kwalifikowana jest wygodna w zastosowaniu ponieważ nie wymaga instalacji dodatkowego sprzętu na stacji roboczej, całość procesu odbywa się na serwerze. W związku z tym pieczęć będzie dostępna nie tylko na komputerach stacjonarnych i laptopach, ale i na urządzeniach mobilnych – smartfonach i tabletach. W celu jej zastosowania w systemie firmowym użytkownika ISOF potrzebna jest aktywacja pieczęci. W tym celu prosimy o kontakt z Działem Wdrożeń HEUTHES.

Nowa funkcjonalność zostanie udostępniona Klientom wraz z wersją 21.0.1 jeszcze w listopadzie 2021 r.

Więcej informacji na stronach www.isof.pl

16 listopada 2021

HEUTHES Laureatem rankingu Diamenty Forbesa 2022

Miło nam poinformować, iż firma HEUTHES znalazła się wśród laureatów prestiżowego rankingu Diamenty Forbesa 2022, miesięcznika Forbes.

Diamenty Forbesa to ranking polskich przedsiębiorstw najszybciej zwiększających swoją wartość w ciągu ostatnich trzech lat działalności. Lista laureatów przygotowana jest we współpracy z, gwarantującym silną metodologię, Bisnode Polska. W zestawieniu brane są pod uwagę firmy, które w terminie złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim B.

Lista Diamentów Forbesa opracowana jest przez firmę Dun&Bradstreet Sp. z o.o. na podstawie szwajcarskiej metody wyceny wartości firm, która łączy metodę majątkową i dochodową.

Dun&Bradstreet Sp. z o.o. wybiera firmy, które w terminie złożyły do KRS swoje sprawozdania finansowe za ostatni rok badania. Wybrane zostają firmy o dodatnim wyniku finansowym, nie będące w upadłości bądź likwidacji oraz o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym według ratingu. Na listach znalazły się firmy o największej dynamice wzrostu wartości.

Do wyceny Diamentów Forbesa 2022 wykorzystano oficjalne dane z lat 2016-2020, między innymi: poziom sprzedaży, zysk netto, wartość majątku trwałego, zapasów, należności oraz nakładów na inwestycje.

Wśród nagrodzonych tytułem Diamenty Forbesa, firma HEUTHES znalazła się już po raz trzeci. Wcześniej miało to miejsce w roku 2011 i 2012.

19 października 2021

Bankowość Spółdzielcza we współpracy z HEUTHES poszerza wachlarz produktowy i uruchamia nową usługę przelewy na telefon P2P w aplikacjach mobilnych

Oprogramowanie HEUTHES po raz kolejny miało okazję wesprzeć rozwój funkcjonalny Banków Spółdzielczych.

W ostatnich miesiącach, oferowany przez HEUTHES system MULTICENTAUR–HUB-BLIK został rozbudowany o funkcjonalność przelewów natychmiastowych na telefon, obsługiwanych we współpracy z Polskim Standardem Płatności (PSP).

W ramach wdrożenia rozbudowano komunikację z PSP, notyfikacje dla aplikacji mobilnych, procesy autoryzacji i księgowania transakcji. Dodatkowo wszystkie niezbędne narzędzia do procesu inicjowania i obsługi przelewów na telefon oraz API dla aplikacji mobilnych, zostały wystawione na MULTICENTAUR-HUB-BS-API, co rozszerzyło wachlarz usług oferowanych przez Banki Zrzeszające dla współpracujących z nimi Banków Spółdzielczych.

BS API to nowatorska aplikacja mobilna firmy HEUTHES, która umożliwia użytkownikom, po bezpiecznym zalogowaniu się z wykorzystaniem biometrii, dostęp do rachunku i historii transakcji. Aplikacja daje również sposobność wykonywania przelewów i płatności mobilnych, dodawania i zarządzania kartami dodanymi w ramach płatności BLIKiem, portfeli cyfrowych oraz ułatwia i przyspiesza zakupy w sklepach internetowych.

Sposób oferowania usługi P2P jest związany ze wspólną inicjatywą Bankowości Spółdzielczej polegającą na unifikacji rozwiązań, oferowanych dostawcom systemów funkcjonujących w Bankach Spółdzielczych.

Dzięki takiej formie implementacji przelewów na telefon P2P, mogą one zostać uruchomione we wszystkich 560 Bankach Spółdzielczych funkcjonujących w ramach Spółdzielczej Grupy Bankowej - SGB i Banku Polskiej Spółdzielczości – BPS, w dowolnym czasie wybranym przez dany Bank Spółdzielczy.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES to jeden z największych systemów bankowych w Polsce, który zapewnia obsługę transakcji bankowych.

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API umożliwia centralizację usług płatniczych. Umożliwia on konsolidację odmiennych sposobów przetwarzania płatności funkcjonujących w poszczególnych bankach danego zrzeszenia w jednolity, ustandaryzowany i skoordynowany proces. Tym samym umożliwia globalne zarządzanie wszystkimi typami płatności, a to z kolei redukuje koszty zakupu i utrzymania oprogramowania oraz infrastruktury bankowej.

System MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS API dla Bankowości Spółdzielczej został wyróżniony nagrodą główną Hit Roku 2020 w konkursie Gazety Bankowej, przeznaczonym dla firm, które swoje usługi i produkty polecają bankom, firmom i instytucjom finansowym.

We wrześniu 2020 firma HEUTHES podpisała list intencyjny o współpracy przy dalszym rozwoju BS API Bankami zrzeszającymi Banki Spółdzielcze – SGB Bank S.A. i BPS S.A., Związkiem Banków Polskich oraz z firmami informatycznymi i izbami gospodarczymi. Rozbudowa BS API o przelewy na telefon jest wkładem firmy HEUTHES w realizację tego porozumienia.

18 października 2021

HEUTHES rozbudowuje system naliczania prowizji bankowych dla Jednoosobowej Działalności Gospodarczej i klientów 75+

W związku z wejściem w życie nowych przepisów o preferencyjnych stawkach prowizji bankowych dla klientów z grupy Jednoosobowa Działalność Gospodarcza i 75+, moduł prowizyjny systemu MULTICENTAUR CHM (ang. Charging Module), zarządzający stawkami opłat i prowizji oraz naliczający je dla zdefiniowanych produktów Bankowych, został rozbudowany i dostosowany do wymagań ustawodawcy.

W ten sposób rozwiązanie, które zapewnia Bankom kompleksową obsługę standardowych i  indywidualnych stawek prowizyjnych przewidzianych w taryfach prowizji i opłat bankowych dla dowolnych produktów oferowanych klientom, zyskał zgodność z najnowszymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi zasad naliczania opłat i prowizji uprzywilejowanym grupom użytkowników.

MULTICENTAUR-CHM firmy HEUTHES to system, który prowadzi słownik kodów prowizji ("rodzaje transakcji"), od których są naliczane prowizje wg zasad opisanych wewnątrz modułu. Ma możliwość wprowadzania wyodrębnionych kodów transakcji dla ściśle określonej grupy transakcji. CHM zapewnia możliwość grupowania zasad indywidualnych na poziomie: numeru rachunku, CIS, REGON lub ściśle określonej grupy rachunków. CHM umożliwia indywidualne definiowanie zasady naliczania prowizji (stawki stałe, progowe, procentowe). System zapewnia również możliwość symulacyjnego naliczenia prowizji (np. w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych parametrów, itp.). Możliwe jest też definiowanie dowolnych parametrów w dowolnym momencie. Moduł Prowizyjny prowadzi tabelę z saldami dotyczącymi prowizji. W tabeli tej system utrzymuje aktualne salda dla każdego klienta (dla którego naliczano prowizje) w rozbiciu na rodzaje salda.

Powierzenie wyliczania i księgowania opłat od wszystkich produktów bankowych do jednego systemu ma wiele zalet. Począwszy od jednego miejsca dokonywania zmian w Banku w przypadku zmiany przepisów lub zmiany taryfy prowizji i opłat. Poprzez ujednolicenie i ułatwienie sposobu zarządzania naliczaniem opłat klientom przez Bank i skończywszy na możliwości uzależniania prowizji naliczanych dla danego produktu od opłaty powstającej przy obsłudze zupełnie innego produktu. Ten ostatni aspekt w dużej mierze wspiera w Bankach cross-selling czyli sprzedaż krzyżową - strategię polegającą na oferowaniu produktów i usług dodatkowych do zakupionego przez klienta produktu.

MULTICENTAUR PAYMENT HUB firmy HEUTHES to jeden z największych systemów bankowych w Polsce, który zapewnia obsługę transakcji bankowych. Integruje systemy otoczenia bankowego i systemy wewnętrzne banku, tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. Wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku i jego klientami.

7 października 2021

Strategie firmy HEUTHES w zakresie zmian prawnych w 2021 i 2022 roku związanych z obsługą Rachunkowości w systemie ISOF-ERP

W związku z szeregiem zmian prawnych w obsłudze Rachunkowości, które muszą znaleźć odzwierciedlenie w systemach ERP, firma HEUTHES sukcesywnie aktualizuje swój system ISOF dopasowując go do wymogów poszczególnych instytucji w tym Ministerstwa Finansów i ZUS.

Wprowadzane obecnie zmiany dotyczą pięciu obszarów:

1. JPK_VAT

Od 1 stycznia 2022 roku zacznie obowiązywać nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją. 26 sierpnia 2021 roku, aby umożliwić dostosowanie systemów informatycznych do wprowadzanych zmian, opublikowano roboczą wersję struktury logicznej JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2). Zaktualizowana struktura JPK_VAT z deklaracją uwzględnia wszystkie zmiany, które wchodzą w życie w okresie od 1 lipca 2021 roku do 1 stycznia 2022 roku.

2. E-Faktury

E-faktury zostaną w Polsce wprowadzone obligatoryjnie od 2023 roku, natomiast firmy będą zachęcane do ich używania już od stycznia 2022 poprzez możliwość wcześniejszego zwrotu VAT.

3. Płace – wprowadzenie kodu zawodu w ZUS ZUA i ZUS ZZA

Rozbudowane zostaną zestawy kadrowe o występujące w zmienionych dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kody wykonywanego zawodu wykonywanego przez ubezpieczonego.

4. Platforma Elektronicznych Faktur

Zgodnie z rozporządzeniem 2014/55/UE oraz polską ustawą o elektronicznym fakturowaniu z dnia 9 listopada 2018 roku, nakładającym na wszystkie instytucje publiczne stosujące się do ustawy Prawo zamówień publicznych korzystanie z Platformy Elektronicznych Faktur (PEF) w celu odbioru od wykonawców faktur w formie elektronicznej, zamawiający w ramach procedury zamówień publicznych musi odbierać od dostawcy faktury przez platformę PEF.

Obecnie na rynku funkcjonują dwaj brokerzy PEF wybrani przez Ministerstwo Rozwoju: Infinite IT / PEFexpert, udostępniający dwie bezpłatne platformy mające za zadanie odbiór faktur elektronicznych od wykonawców.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów firma HEUTHES podjęła działania aby w ramach procedury zamówień publicznych można było wysyłać dokumenty w postaci elektronicznej do PEF. Będzie to możliwe na trzy sposoby:

 • przesłanie plików XML z ISOF bezpośrednio do PEF (przez API).
 • eksport plików XML z ISOF, do zaimportowania ręcznego w platformie brokera PEF.
 • obsługa dokumentów bezpośrednio w platformach brokerów PEF, bez ISOF.

W pierwszej kolejności HEUTHES zajmie się wersją komunikacji przez API, który służy do bezpośredniego przesyłania XML z ISOF do PEF. Do korzystania z API potrzebne jest firmowe bezpłatne Konto Podmiotu w PEF. W planach jest również wprowadzenie ręcznego eksportu/importu plików XML z ISOF.

W następnej kolejności firma HEUTHES zamierza umożliwić import do ISOF dokumentów wygenerowanych w platformach PEF.

Europejska wersja krajowej PEF to Open Peppol - sieć akredytowanych europejskich punktów dostępu do wymiany ustandaryzowanych europejskimi normami dokumentów między podmiotami. Z Polski możliwe są trzy punkty dostępu, w tym dwóch krajowych brokerów PEF.

Warto zauważyć, że w Platformie Elektronicznych Faktur są nie tylko faktury. PEF obsługuje cały proces zamówień publicznych. Obsługuje 6 dokumentów: zamówienie, fakturę, fakturę korygującą, notę księgową, awizo dostawy i potwierdzenie odbioru.

5. Rozwój funkcjonalności i ergonomii

Prowadzony rozwój obejmuje również:

 • Wprowadzenie funkcji odwrócenia na początku roku następnego księgowania wyceny bilansowej PLN sald kont walutowych na koniec roku.
 • Wprowadzenie obsługi ryczałtu do Biur Rachunkowych od przychodów ewidencjonowanych.
 • Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności za wybrane towary lub usługi, udokumentowane fakturą, w której kwota brutto przekracza 15 tys. PLN.
 • Zmiany w PIT 4R i PIT 8AR, PIT 11.
 • Wprowadzenie uproszczonych sprawozdań finansowych w ISOF-FK (e-sprawozdania) dla tzw. jednostek micro i jednostek małych.
 • W module Środki Trwałe wprowadzenie obsługi trybów amortyzacji ST podatkowej i bilansowej.
 • Rozbudowę korekt podatku VAT dotycząca okresów poprzednich.
 • Zmiany w Książce Podatkowej obejmujące m.in. kody GTU, dekretację delegacji i amortyzacji, cykliczne księgowania (szablony).
 • Zmiany wizualizacji i poprawę funkcjonalności: wprowadzania początkowych sald kont walutowych, JPK VAT7, ręcznych wielopozycyjnych dekretów księgowych do bufora FK z wykorzystaniem pozycji w części tzw. księgowań równoległych oraz Zestawienia stanu należności i zobowiązań firmy na jednym raporcie.

Jak wynika z powyższego wyliczenia zmiany prawne w tym sezonie znowu przysporzą dużo pracy nad ISOF. Jednak użytkownicy systemu otrzymają te zmiany w ramach opłat abonamentowych bez dodatkowych kosztów.

Więcej informacji na stronach www.isof.pl

6 października 2021

Współpraca systemu ISOF z terminalami płatniczymi - płatność bezpośrednia z terminala

Firma HEUTHES, za pośrednictwem systemu ISOF, stworzyła możliwość płatności bezpośrednio z terminala płatniczego. Udogodnienie to powstało z myślą o poprawie komfortu pracy operatora.

Płatność bezpośrednia z terminala to nowa funkcjonalność, która usprawnia, ułatwia i skraca proces wystawiania paragonów i faktur w procesie sprzedaży.

Z terminala można skorzystać podczas wystawiania paragonu i faktury sprzedaży w dokumentach sprzedaży. Przy wystawianiu dokumentu należy wybrać jako formę płatności Terminal płatniczy.

Korzystając z bezpośredniej płatności z terminala za pośrednictwem systemu ISOF, sprzedawca unika możliwości pomyłki w kwocie do zapłaty. Pozwala to unikać korekt, tym samym zaoszczędza czas obu stronom transakcji.

Przy transakcji z użyciem terminala można dokonywać płatności kartą. W przypadku udanej transakcji drukowany jest paragon i dokument jest zapisywany. W razie niepowodzenia, transakcja jest przerywana i dokument nie jest zapisywany. Terminal płatniczy posiada własne okienko konfiguracji, w którym należy skonfigurować połączenie pomiędzy ISOF a terminalem. Po skonfigurowaniu połączenia, system ISOF automatycznie łączy się z terminalem po przejściu do modułu dokumentów sprzedaży.

Na chwilę obecną firma HEUTHES wspiera terminale firmy eService. Jak na razie przetestowana jest komunikacja z terminalem poprzez sieć IP.

Więcej informacji na stronach www.isof.pl

2 lipca 2021

Nowa wersja modułu SWITCH firmy HEUTHES

W ramach rozwoju systemu GRYFCARD – modułu obsługi kart bankowych - opracowana została nowa wersja modułu SWITCH, który służy do bezpośredniej komunikacji z systemami centrów rozliczeniowych kart, np. First Data PolCard.

Firma HEUTHES opracowała nową wersję programu MCJSwitch (31.20.11.0), która została uruchomiona w Banku SGB w dniu 2021-06-20. Wersja ta rozszerza istniejącą funkcjonalność w zakresie obsługi płatności BLIK (działającą we współpracy z systemem PSP) oraz pozwala na autoryzację transakcji typu AutoPay (płatności za korzystanie z dróg szybkiego ruchu we współpracy z systemem Blue Media). Dużym atutem nowej wersji modułu SWITCH jest znacznie zwiększona wydajność systemu oraz większa stabilność czasów przetwarzania pojedynczych komunikatów autoryzacyjnych.

System GRYFCARD to autorski system firmy HEUTHES, od ponad 27 lat z dużym powodzeniem eksploatowany w bankach komercyjnych i bankowości spółdzielczej.

System GRYFCARD zapewnia pełen obszar współpracy pomiędzy procesorem (np. FDP, MPTS), a systemami Banku. Zawiera bazę kart płatniczych i urządzeń, co pozwala na elektroniczną wymianę wniosków, autoryzację transakcji, naliczanie opłat i prowizji, rozliczenie operacji kartowych i bankomatowych oraz integrację z systemami księgowymi Banku. Platforma GRYFCARD może zarządzać wszystkimi dostępnymi typami kart (kredytowe, debetowe, charge, Pre-Paid oraz karty spersonalizowane i niespersonalizowane), obsługiwanymi w różnych technologiach we współpracy z Visa oraz MasterCard. Ponadto zawiera funkcjonalności umożliwiające udostępnienie klientom usług związanych z PayPass/PayWave, Pre-Paid, CashBack, NFC, HCE, preautoryzacją, limitami bezstykowymi, Secure Codem (3D Secure) i „PIN by SMS”.

1 lipca 2021

Rozwój obsługi magazynu w ISOF na terminalach mobilnych on-line

System ISOF dopasowywany jest do współpracy z terminalami danych online opartymi na systemie Android. Terminale te umożliwiają odczytanie kodów kreskowych (kody 1D) oraz QR kodów (kody 2D). Dzięki systemowi operacyjnemu Android na terminalu można uruchomić oprogramowanie Mobilny ISOF, co w efekcie prowadzi do uruchomienia na skanerze pełnej wersji systemu ISOF, a wykorzystując specjalne funkcje można w wygodny sposób realizować czynności magazynowe, zapisując wyniki w czasie rzeczywistym w centralnej bazie danych firmy.

Firma HEUTHES nieprzerwanie pracuje nad udoskonalaniem systemu ISOF i dopasowywaniem go do rosnących wymagań klientów. W związku z tym, w ostatnim czasie, mobilna wersja systemu została rozbudowana o obsługę magazynowych dokumentów rozchodowych MMW, WZ, RW, WW polegającą na usprawnieniu ich wystawiania na terminalu lub też na smartfonach i tabletach (obsługa ekranu dotykowego).

Dzięki tej rozbudowie możliwe jest wybieranie partii/podpartii towaru, który ma zostać wydany poprzez zeskanowanie kolejno towaru i położenia w jakim się on znajduje. Wybór poprzez skanowanie uwzględnia blokady towaru uniemożliwiając wydawanie zablokowanych partii. Ponadto po wystawieniu dokumentu MMW możliwe jest natychmiastowe przejście do rozkładania na położenia towaru przenoszonego przez MMP.

Zmianie uległ również mechanizm rozkładania towaru opisanego dokumentami przychodowymi na położenia - umożliwione zostało rozkładanie towaru na dowolnym poziomie zagnieżdżenia sektor, regał, półka, pojemnik.

Dzięki temu rozszerzeniu magazynowe dokumenty rozchodowe dołączyły do innych dokumentów magazynowych obsługiwanych na mobilnym terminalu danych, co znacznie uprości i przyspieszy obsługę magazynu.

Korzystanie z terminala ułatwia także wystawianie dokumentów przyjęcia PZ oraz weryfikację położenia towaru w magazynie i jego przesunięcie.

Trwają dalsze prace nad rozwojem obsługi zagadnień magazynowych na terminalach on-line.

Więcej informacji na stronach www.isof.pl

23 czerwca 2021

Potrójny sukces systemów HEUTHES w konkursie Hit Roku 2021

Gazeta Bankowa ogłosiła 22 czerwca zwycięzców XIV edycji konkursów technologicznych TechnoBiznes w konkurencjach Hit Roku 2021 i Lider 2020. Najbardziej dumni jesteśmy z nagród dla dwóch naszych Klientów: banku SGB-Bank SA oraz Banku Spółdzielczego w Brodnicy. Cieszymy się również rekomendacją dla naszego systemu.

SGB-Bank SA otrzymał wyróżnienie za aplikację SGB Mobile, w konkursie Lider 2020, w kategorii Bankowość. Jesteśmy współautorami tego sukcesu, ponieważ HEUTHES dostarczył do tego rozwiązania system oprogramowania back-office wykorzystujący możliwości własnych systemów MULTICENTAUR PAYMENT HUB oraz GRYFCARD, a także sprzęgów integracyjnych w ramach platformy BS API.

Z kolei Bank Spółdzielczy w Brodnicy uzyskał trzecie miejsce w grupie banków spółdzielczych, w kategorii Najlepszy Bank 2021. Dla tego banku dostarczyliśmy hub do obsługi usługi mojeID KIR oraz system do obsługi płatności natychmiastowych Express Elixir.

Nasz system MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB otrzymał Rekomendację 2021 w kategorii Bankowość, w konkursie Hit Roku 2021. MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB to system bankowy back office funkcjonujący pomiędzy bankowością internetową banków – dostawców tożsamości a systemem KIR SA udostępniającym usługę mojeID. Usługa oferowana przez KIR SA umożliwia integracje banków z Profilem Zaufanym, dzięki czemu banki mogą oferować klientom możliwość zakładania i wykorzystywania Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości internetowej.

Firma HEUTHES w zakresie obsługi mojeID KIR opracowała i wdrożyła w 2020 r. w bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej i Grupy BPS własny system MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB, który zapewnia: natychmiastową integrację z systemem KIR SA w zakresie mojeID; bezpieczeństwo komunikacji; pełną zgodność ze standardami regulacyjnymi; szybkie wdrożenie; wgląd w przebieg procesu uwolnienia danych.

System bankowy back office MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB dedykowany do obsługi mojeID KIR może być zintegrowany z kolejną platformą HEUTHES, systemem MULTICENTAUR PAYMENT HUB, pozwalając w łatwy sposób na połączenie zarządzania tożsamością z różnymi kanałami transakcji bankowych. MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB został zaprojektowany tak, aby możliwe było dodanie do niego obsługi kolejnych rozwiązań identyfikacji i weryfikacji tożsamości, np. integracji z e-dowodem. Rozwiązanie HEUTHES pozwala na szybką integrację z systemem bankowości internetowej dostawcy tożsamości we współpracy z dostawcą IT tego systemu.

Rozwiązanie firmy HEUTHES realizuje procesy wymagane w ramach mojeID KIR po stronie dostawców tożsamości i składa się z modułów pełniących funkcję koordynatora komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi usługę mojeID. W technicznym ujęciu polega to na sterowaniu przepływem komunikatów autoryzacyjnych (żądań) płynących pomiędzy przeglądarką klienta–użytkownika, systemem KIR SA a bankiem i jego systemem bankowości internetowej. System HEUTHES zapewnia też definiowanie treści zgód podpisywanych przez klienta w bankowości internetowej.

MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB jest częścią innego rozwiązania HEUTHES – systemu MULTICENTAUR PAYMENT HUB. Zapewnia on centralizację usług płatniczych i konsolidację odmiennych sposobów przetwarzania płatności funkcjonujących w bankach, w jednolity i skoordynowany proces. Tym samym umożliwia globalne zarządzanie wszystkimi typami płatności, a to z kolei redukuje koszty zakupu i utrzymania oprogramowania oraz infrastruktury bankowej. MULTICENTAUR PAYMENT HUB może być wdrożony zarówno w pojedynczym banku, jak i w grupie bankowej. W praktyce system wymienia informacje i pośredniczy w komunikacji z otoczeniem banku (KIR, SWIFT itd.) oraz jego klientami poprzez systemy funkcjonujące w banku (system kartowy, bankowość internetowa itp.), tworząc dedykowane miejsce gromadzenia i przetwarzania transakcji bankowych. System zapewnia obsługę mechanizmów wykorzystywanych w wysyłanych i otrzymywanych operacjach krajowych oraz zagranicznych Elixir, Express Elixir, Euro Elixir (XCT, SCT – SEPA), BLIK, SORBNET2, SWIFT i TARGET2. System obsługuje polecenia zapłaty, komunikację w ramach Ognivo, faktoring i Home/Corporate–Banking, rozlicza czeki zagraniczne, nalicza prowizje, a także zapewnia obsługę zagadnień CFT i antifraud. Integruje wiele systemów informatycznych banku, takich jak system księgowy i kartowy, bankowość internetową, bankowość korporacyjną, ERP dla zaplecza i wiele innych. System MULTICENTAUR PAYMENT HUB wspiera także kontrolę dostępności usług, co stanowi jeden z priorytetów dla każdego banku.

Wsparcie dla cyfrowej identyfikacji w MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB umożliwia klientom banków dostęp do świata usług cyfrowych obejmujących m.in. coraz szerszy portfel rozwiązań e-commerce, usługi sektora energetycznego, usługi i produkty medyczne, opłacanie różnorodnych abonamentów mediów, sprzedaż polis ubezpieczeniowych, dostęp do usług publicznych (w tym wniosków do urzędów) i dostęp do informacji zgromadzonych w publicznych bazach danych.

Warto przypomnieć, że w poprzednich latach zarówno nagrodę główną, jak i tytuły Rekomendacja w tym samym konkursie Gazety Bankowej otrzymały inne systemy firmy HEUTHES.

Model działania usługi mojeID KIR poprzez platformę MULTICENTAUR PAYMENT ID HUB

14 czerwca 2021

Awaria w Orange usunięta - przywrócony telefon +48 91 460 89 74

Informujemy, że Orange usunęła awarię i przywróciła nam łącze telefoniczne w Szczecinie, co oznacza wznowienie rozmów telefonicznych z firmą HEUTHES poprzez numer +48 91 460 89 74.

Praca serwerów systemów ISOF zarówno w ośrodku głównym, jak i zapasowym przebiegała bez zakłóceń.

11 czerwca 2021

Awaria sieci telefonicznej Orange w Szczecinie – prosimy o kontakt z HEUTHES przez numer komórkowy +48 605 453 880

Informujemy, że awaria sieci telefonicznej firmy Orange, która dotknęła Szczecin ma również wpływ na możliwość inicjowania rozmów telefonicznych z firmą HEUTHES poprzez numer +48 91 460 89 74.

Prosimy o wykonywanie połączeń z naszą firmą poprzez numer komórkowy +48 605 453 880.

Klienci firmy HEUTHES mają stałą możliwość zgłaszania swoich uwag, wniosków i zapotrzebowania na kontakt ze strony HEUTHES przez udostępnione dla każdej firmy indywidualne Portale Serwisowe 24/7.

Praca serwerów systemów ISOF zarówno w ośrodku głównym, jak i zapasowym przebiega bez zakłóceń.

02 czerwca 2021

32. Walne Zgromadzenie HEUTHES potwierdza bardzo dobrą sytuację finansową firmy

32. Walne Zgromadzenie HEUTHES udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Wojciechowi Grzybkowi z wykonania pełnionych obowiązków oraz zatwierdziło sprawozdanie Zarządu. Udziałowcy przeanalizowali działalność firmy za 2020 rok po corocznym badaniu bilansu przeprowadzonym przez niezależną firmę audytorską. Pomimo tego, iż takie badanie nie jest wymuszone przepisami prawa, charakter działalności HEUTHES, producenta systemów informatycznych dla sektora bankowego i przedsiębiorstw, obliguje firmę do stosowania od lat podwyższonych standardów sprawozdawczości księgowej.

W roku 2020 firma HEUTHES po raz kolejny zanotowała rekordową sprzedaż od początku jej powstania, po również rekordowym 2019 r. W związku z tym uznano, że sytuacja firmy, jej rentowność i perspektywy na kolejne lata są bardzo dobre. Sytuacja finansowa firmy jest niezmiennie stabilna od jej założenia w 1989 roku i przewidywalna w dłuższym okresie czasu. Warto zauważyć, że rekordowy wynik finansowy osiągnięto pomimo trudnego okresu pandemii Covid-19. Potwierdzeniem doskonałej sytuacji firmy są nagrody i wyróżnienia, które HEUTHES rokrocznie zdobywa w prestiżowych konkursach branży IT, również w 2020 roku.

Ofertę firmy dla banków tworzą przede wszystkim systemy MULTICENTAUR PAYMENT HUB, GRYFCARD oraz GRYFBANK. W ofercie dla przedsiębiorstw znajduje się rodzina systemów ISOF. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje ISOF-ERP oraz ISOF-WORKFLOW obejmujący zarządzanie dokumentami i obiegami elektronicznymi, ISOF-BIURA RACHUNKOWE dla biur rachunkowych i ich Klientów oraz ISOF-START dla mikro i małych firm. Firma z jednej strony prowadzi duże projekty informatyczne, z drugiej intensywnie rozwija własne technologie wykorzystywane do budowy nowoczesnych systemów dla bankowości i firm.

Systemy HEUTHES pracują obecnie w banku PEKAO S.A. (od 1989 r.), a także w obydwu zrzeszeniach banków spółdzielczych, które tworzą w Polsce bank BPS S.A. i Grupa BPS oraz bank SGB-BANK S.A. i Spółdzielcza Grupa Bankowa. HEUTHES współpracuje również z DnB Bank Polska SA, Volkswagen Bank GmbH. Rozwiązania firmy od wielu lat pracują także w dużych przedsiębiorstwach oraz w wielu firmach z sektora MSP.

26 kwietnia 2021

Nowa wersja 20.2.1 systemu ISOF

Firma HEUTHES pomimo pracy w trybie zdalnym, która trwa już od ponad roku, intensywnie rozbudowuje i aktualizuje swój system ISOF, czego efektem jest kolejna, nowa wersja 20.2.1 systemu ISOF dla przedsiębiorstw, która została udostępniona 26.4.2021 r.

Najwięcej zmian wprowadzono w module Sprzedaż – Fakturowanie. Nowości to:

 • w e-fakturze dodano przyczynę korekty w szablonie emaila,
 • w legendzie dokumentu ZK pogrupowano dane stron zamówienia,
 • w masowym wydruku FS dodano podpisywanie wydruków pieczęcią firmową,
 • zmiany w mechanizmie wprowadzania pozycji ZK - po dodaniu pozycji czyszczone są pola do wyszukiwania,
 • dodano ikonkę "Wystaw paragon" w Inteligentnym Asystencie HUD,
 • możliwość scalenia nazwy i opisu towaru na wydrukach Ofert,
 • dodano nazwę i adres jednostki organizacyjnej na wydruku raportu kasowego i dokumentu kasowego,
 • wydruk faktury w dwóch językach: polskim i angielskim,
 • wyświetlanie na fakturze daty tabeli kursów,
 • uwzględnianie jednostki organizacyjnej podczas generowania wirtualnego konta bankowego,
 • plik eksportu przelewów w formacie Banku Millenium,
 • możliwość dodawania na usłudze znacznika JPK – EE,
 • w JPK-V7M/JPK-V7M dodano znacznik TP przy zapisie faktury FS z kontrahentem z oznaczeniem Jednostka powiązana,
 • drukowanie kodów katalogowych oraz kreskowych - Oferty walutowe,
 • w fakturze VAT krajowej wprowadzono wersje wydruku w językach obcych,
 • w zestawieniu dokumentów sprzedaży dodano wyszukiwanie po wielu numerach faktur,
 • dodanie kodów GTU na podglądzie usługi,
 • dodanie kodów CN2020 na wydrukach,
 • sprawdzanie kontrahentów w KAS przy generowaniu przelewów,
 • dodanie nowych opcji do szablonu numeracji faktur,
 • w złożonej formie płatności wprowadzono możliwość definiowania dowolnej ilości płatności składowych i odblokowano edycję dat (terminów płatności),
 • powiązanie PH z adresami dostaw (adresami zdefiniowanymi dla kontrahenta) na dokumentach sprzedaży.

Obszerne zmiany nastąpiły również w modułach Magazyn/Logistyka. Wprowadzone innowacje to:

 • moduł Kurierzy dla inPost - dodanie wysyłki z nadaniem w paczkomacie i dostawą przez kuriera,
 • dokumenty wydania (WW, RW, PL, ZWD, MMW) – wprowadzono możliwość pokazania na wydruku danych o dostawcy (Numer FZ, Numer Obcy, Data Zakupu, Dostawca) i dostawie (z PZ),
 • dodanie mechanizmu ukrywania na wydruku WZ położenia,
 • wystawianie zbiorczo FZ z PZ z uwzględnieniem korekt KPZ,
 • rozszerzenie importu adresu kontrahenta o powiat i gminę,
 • rozszerzenie importu osób kontaktowych w kartotece kontrahentów,
 • rozkładanie partii na wiele położeń,
 • automatyczna blokada zajętości położeń z obsługą miejsc tymczasowych wraz z uwzględnieniem w raportach położeń,
 • optymalizacja raportu "Położenia",
 • położenie - obsługa na terminalu on-line informacji o zajętości i blokadzie zajętego położenia,
 • na liście partii dla dokumentu PZ (dostawa i dostawa org.) dodano numer FZ i datę zakupu,
 • optymalizacja wydruków raportów i dokumentów magazynowych pod przeglądarki Microsoft Edge (Chromium) i Google Chrome,
 • analiza rotacji w wersji Offline - dostosowanie raportu do wywołania w trybie offline,
 • dodanie adresu magazynu na wydrukach dokumentów magazynowych,
 • rozszerzenie możliwości dodawania wielu skanów do dokumentów magazynowych (PZ),
 • dodanie opcji szukania przesyłek przez link w module Kurierzy,
 • eCommerce - automatyczna synchronizacja danych ze sklepem.

W module DMS wprowadzono otwieranie pliku powyżej 50MB oraz we właściwościach dokumentu dodany został filtr do wersji dokumentu.

W module Rachunkowość dodane zostały usprawnienia:

 • raporty rejestrów VAT – wprowadzono dodatkowe podsumowanie "Sprzedaż podlegająca należnemu VAT" (bez rejestru SD-sprzedaż detaliczna RO),
 • zmiany w funkcjach generacji JPK_V7 z wykorzystaniem nowego rejestru VAT [SD-Sprzedaż detaliczna RO] - ewidencja sprzedaż z danych KPR,
 • optymalizacja wydruków raportów księgowych pod przeglądarki Microsoft Edge (Chromium) i Google Chrome,
 • filtrowanie po kontrahencie w JPK_FA i JPK_Magazyn.

Moduł Płace rozszerzony został o jeden przelew PPK i eksport danych do PPK.

Portal Zamówieniowy wzbogacony został o funkcję pamiętania koszyka między logowaniami, obsługę ilości minimalnych zamówień na towarze po stronie Portalu oraz tłumaczenie Portalu Zamówieniowego na język niemiecki. Dodano także informację o terminie dostępności towaru.

Portal Serwisowy został zintegrowany z ISOF, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie zgłoszenia serwisowego wprost z ISOF, przy zastosowaniu jednokrotnego logowania.

Aplikacja Mobilny ISOF stała się kompatybilna z trybem DEX. Aktualizacja obejmuje drobne poprawki oraz obsługę trybu Samsung DEX. Umożliwia on przełączenie się z pracy na smartfonie/tablecie z obsługą ekranu dotykowego, na pracę z oknami przy pomocy myszki i klawiatury jak w PC.

Cały system ISOF został przetłumaczony na język rosyjski. Jest to trzeci język obcy, po angielskim i niemieckim, w którym można korzystać z systemu.

Wymienione zmiany są udostępniane bez żadnych dodatkowych opłat Klientom trybu SaaS, ponieważ są wliczone w miesięczny lub roczny abonament wynajmu systemu.

Więcej informacji na stronach www.isof.pl

23 kwietnia 2021

Firma HEUTHES z tytułami Brylant Polskiej Gospodarki 2020, Gepard Biznesu 2020, a także Efektywna Firma 2020 oraz Mocne Firmy 2020

HEUTHES sp. z o.o. po raz kolejny został laureatem konkursu organizowanego przez Instytut Europejskiego Biznesu. Za rok 2020 firma została uhonorowana czterema tytułami.

W konkursie wzięło udział ponad 85 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Ranking został utworzony w wyniku analizy przeprowadzonej na podstawie najświeższych, wiarygodnych danych za lata 2018-2019 z Krajowego Rejestru Sądowego. Tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2020 jest przyznawany na podstawie wartości rynkowej firm w październiku 2020 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tytuł Efektywna Firma jest przyznawany przedsiębiorstwom, które rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania i w których stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wyniósł minimum 5 procent. Firmy, w których średnia z dynamik zysku i przychodów była wyższa niż 10 procent otrzymały tytuł Gepard Biznesu 2020.

I tak: w rankingu Brylant Polskiej Gospodarki 2020 firma HEUTHES zajęła 2037 miejsce w województwie mazowieckim, w rankingu Gepard Biznesu 2020 jest to 7809 pozycja, jako Efektywna Firma 2020 HEUTHES zajął 3081 miejsce.

Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuły Gepard Biznesu 2020 i Efektywna Firma 2020, Instytut Europejskiego Biznesu uznaje za Mocne Firmy i w tym rankingu HEUTHES uplasował się na 3049 miejscu w województwie mazowieckim.

Nagrody te potwierdzają dobrą i wysoką pozycję firmy HEUTHES na rynku polskiej przedsiębiorczości. Wymienione konkursy, w których wyróżniona została firma, nie są jedynymi, których HEUTHES jest laureatem. Od wielu lat firma jest nagradzana przez różne niezależne instytucje, tak biznesowe jak i branżowe i zajmuje wysokie pozycje w rankingach.

Wszystkie te tytuły i wyróżnienia są efektem konsekwentnej realizacji planów oraz twórczej i innowacyjnej koncepcji działania. Śmiało można powiedzieć, iż po ponad 30 latach od rozpoczęcia działalności firma HEUTHES należy do liderów wśród firm branży informatycznej.

Cykliczność zdobywanych laurów, a także znaczące pozycje w nowych rankingach powodują, że firma HEUTHES jest doświadczonym, wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem.

Inne nagrody i wyróżnienia firmy HEUTHES.

23 marca 2021

Protokół QUIC w systemach HEUTHES i rezygnacja z przeglądarki Internet Explorer 11

Firma HEUTHES wycofuje starsze nieefektywne algorytmy szyfrowane TLS 1.2 stosowane w internecie przez przeglądarki i serwery. Algorytmy te są dość słabe i niezbyt efektywne. Zastępuje je algorytm TLS 1.3, który jest dużo lepszą wersją poprzednika i zapewnia wyższe bezpieczeństwo przetwarzania danych. Jednocześnie HEUTHES kończy wsparcie dla przeglądarki Internet Explorer 11.

Podstawową przeglądarką zalecaną dla ISOF jest Microsoft Edge (Chromium), drugą co do ważności jest przeglądarka Google Chrome, a trzecią Firefox. Firefox ostatnio stracił spory udział w rynku, dla HEUTHES jest mniej wygodny ponieważ nie obsługuje Magazynu certyfikatów Windows i wymaga w związku z tym wielu dodatkowych czynności od użytkownika.

Zmiana algorytmu spowodowana jest tym, że firma HEUTHES od ubiegłego roku prowadzi intensywne prace nad implementacją protokołu QUIC, na którym opiera się HTTP/3, będący trzecią wersją protokołu Hypertext Transfer Protocol służącego do wymiany informacji w sieci WWW. QUIC zmniejsza opóźnienia w komunikacji pomiędzy serwerem, a przeglądarką internetową.

W chwili obecnej protokół QUIC jest dość dobrze wspierany przez wspomniane wyżej przeglądarki ale jeszcze słabo przez serwery WWW. Wszystko jednak wskazuje na to, że wkrótce to się zmieni i protokół QUIC spowoduje, że sprawność technologii CLIENT-WEB-SERWER, od 1996 dostarczanej przez HEUTHES w swoich systemach informatycznych, ulegnie kolejnej znaczącej poprawie.

22 marca 2021

Technologia VIMI integruje Portal Serwisowy z systemem ISOF

Firma HEUTHES przy pomocy technologii VIMI zintegrowała własny Portal Serwisowy z systemem ISOF.

Portal Serwisowy to część systemu CRM istotnego w zarządzaniu kontaktami z klientami. CRM serwisowy jest rodzajem CRM zorientowanym na obsługę posprzedażną klientów. Funkcjonalność pozwala na gromadzenie i obsługę zgłoszeń klientów, odpowiednią ich kwalifikację oraz dostosowanie późniejszych działań do ich charakteru. Portal serwisowy to narzędzie, które umożliwia nie tylko zgłaszanie usług o charakterze serwisowym, ale również podgląd stanu ich realizacji, czy akceptowanie wykonanych prac. Portal jest połączony logicznie z systemem ISOF, co pozwala na udostępnienie określonych danych klientom, ale jednocześnie stanowi odrębny system, wydzielony od systemu bazowego ISOF, który zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

Portal Serwisowy gwarantuje klientowi zawsze jednolity sposób obsługi i sprawia, że zarówno usługodawca, jak i usługobiorca pracują na jednej bazie informacyjnej co maksymalnie upraszcza obsługę zgłoszeń serwisowych. Przyspiesza i usprawnienia pracę ze zgłoszeniami klientów, zwiększa jakość oferowanych towarów, produktów i usług. Dzięki Portalowi Serwisowemu następuje lepsze zorientowanie na nowe potrzeby i wymagania klientów. Skraca się czas obsługi zdarzeń serwisowych, a obsługa klientów jest dostępna online.

Poprzez integrację Portalu Serwisowego z systemem ISOF za pomocą technologii VIMI możliwe będzie dokonywanie zgłoszenia serwisowego z dowolnego systemu HEUTHES, w tym systemu ISOF przy zastosowaniu jednokrotnego logowania.

VIMI (ang. Virtual user Identity Modules cross Integration) to autorska technologia firmy HEUTHES. Działanie technologii polega na tym, że użytkownik wykorzystując przeglądarkę WWW i mechanizm jednokrotnego logowania do jednego systemu informatycznego może korzystać z danych z innych systemów chmurowych opartych o serwery aplikacyjne HDB. W transakcyjnym systemie bankowym można, na przykład, podejrzeć zarchiwizowane w systemie DMS raporty, wraz ze wszystkimi szczegółami.

Dzięki temu użytkownicy systemu ISOF, wykorzystując jednokrotne logowanie mogą bezpośrednio z systemu logować się do Portalu Serwisowego i dokonywać zgłoszeń serwisowych.

Portal Serwisowy jest dostępny 24h, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.

Technologia HEUTHES – VIMI umożliwiająca dostęp z jednego systemu do wielu innych systemów, wykorzystywana była do tej pory powszechnie w rozwiązaniach ISOF dla Biur Rachunkowych, a także w systemach bankowych firmy HEUTHES.

12 lutego 2021

Firma HEUTHES zintegrowała e-dowód z systemem ISOF

W marcu 2019 roku wprowadzono możliwość posiadania dowodu osobistego w wersji elektronicznej. Od tej chwili coraz więcej osób dysponuje takim dokumentem. Obecnie to około 2 miliony osób. W takim dowodzie znajdują się standardowo 3 certyfikaty:

 1. certyfikat do potwierdzania obecności (nie jest wymagany kod PIN),
 2. certyfikat do identyfikacji uwierzytelniania (zabezpieczony kodem PIN o długości 4 cyfr),
 3. certyfikat do podpisu osobistego.

Opcjonalnie do dowodu może być zakupiony i wgrany certyfikat kwalifikowany.

HEUTHES testuje i wdraża możliwość użycia certyfikatu osobistego oraz certyfikatu kwalifikowanego do realizacji podpisu cyfrowego w systemie ISOF.

W systemie ISOF podpis cyfrowy ma wszechstronne zastosowanie. Za pomocą podpisu kwalifikowanego można podpisywać dokumenty księgowe JPK i wysłać tak uwiarygodnione do Ministerstwa Finansów. Również sprawozdania finansowe wysyłane do KRS mogą być w systemie ISOF podpisywane cyfrowo. Oprócz tego przy pomocy certyfikatu osobistego lub kwalifikowanego można opatrywać wszelkiego rodzaju dokumenty elektroniczne w formatach PDF i XML jako podpisy osadzone w dokumencie. Można również podpisać dowolny plik elektroniczny podpisem w pliku zewnętrznym. Podpis cyfrowy w systemie ISOF może być także użyty do zainicjowania łańcucha Blockchain zabezpieczającego system (Blockchain Security Module).

Ażeby zastosować podpis cyfrowy przy pomocy e-dowodu osobistego w systemie ISOF i podpisywać dokumenty, niezbędne są: moduł BIFILAR, czytnik NFC ze złączem USB i zainstalowana w komputerze aplikacja "e-dowód Menadżer" dostarczana przez wydawcę dowodu oraz odpowiednia parametryzacja systemu ISOF. W aplikacji „e-dowód Menadżer” trzeba podać numer CAN dowodu ( numer zapisany na awersie oraz rewersie - jako kod kreskowy e-dowodu) przed użyciem e-dowodu z modułem BIFILAR oraz ISOF.

Szczególnie atrakcyjna dla firm użytkujących system ISOF jest możliwość użycia certyfikatu osobistego, który od razu jest w e-dowodzie z datą ważności 10 lat i nie trzeba go dokupować. Może on być używany jako tzw. podpis pracowniczy w wewnętrznych dokumentach firmy, a także służyć do uwiarygadniania niektórych dokumentów biznesowych niższej rangi. Jednak tam gdzie wymagany jest podpis odręczny i występuje zobowiązanie prawne, można go zastąpić tylko podpisem kwalifikowanym.

Urzędowy podpis cyfrowy stosowany z e-dowodem osobistym to drugie, po mojeID KIR (dostępne dzięki technologii HEUTHES BS-API w 440 Bankach Spółdzielczych - około 1,5 miliona klientów) rozwiązanie do weryfikacji i potwierdzania tożsamości osoby oraz dokumentów w internecie, w które zaangażował się ostatnio HEUTHES. Równolegle dział badawczo rozwojowy firmy pracuje nad zastosowaniem e-dowodu w bankowości. To kolejny krok do zastępowania dokumentacji papierowej elektroniczną. Technologia ta znacznie przyspiesza komunikację z firmami, urzędami i bankami oraz powoduje szybsze rozpatrywanie spraw bez wizyty osobistej.

Wszystkie zmiany, które były niezbędne do uzyskania integracji e-dowodu z ISOF zostaną udostępnione Klientom wraz z wersją 20.2 systemu ISOF w połowie marca 2021 r.

Zobacz archiwum wiadomości: