Dla centrali, oddziałów i banków stowarzyszonych w grupach

GRYFCARD

System przeznaczony do rozliczania operacji dokonanych przez klientów banku kartami płatniczymi. Umożliwia współpracę pomiędzy centrum rozliczeniowym kont a systemem księgowym.
więcej...

MULTICENTAUR

System przeznaczony do obsługi transakcji bankowych. Integruje wiele systemów bankowych i służy do wymiany międzysystemowej i międzybankowej w tym międzynarodowej.
więcej...

GRYFBANK

Centralny moduł księgowy. Zawarta jest w nim obsługa wszelkich produktów bankowych, zaplecza księgowego, wymiany międzyoddziałowej i międzybankowej, oraz funkcje sprawozdawcze i zarządcze.
więcej...

HOME/CORPORATE BANKING

Dwa systemy: BASET lub ISOF-BASET, przeznaczone do zarządzania przelewami. Zaawansowane funkcje cash-management, automatyczne sterowanie przepływem przelewów, wybór najtańszej lub najszybszej drogi to tylko niektóre funkcje realizowane przez nasze produkty.
więcej...

ARCHEO

System ARCHEO został stworzony by wspierać obsługę archiwum danych. W ramach obsługi przechowuje bazy danych stworzone w dowolnych systemach informatycznych, gwarantuje dostęp do znajdujących się tam informacji i umożliwia generowanie raportów z baz danych, przez użytkownika.
więcej...

CENTAUR ON-LINE

Centaur On-Line umożliwia oddziałom banku wymianę informacji pomiędzy sobą na bieżąco. W związku z tym łączy on wszystkie oddziały banku w jeden zintegrowany system, w którym wymiana informacji zachodzi w czasie rzeczywistym.
więcej...

CRM

Przez system CRM firma HEUTHES rozumie oprogramowanie wspierające rejestrację i gromadzenie danych, oraz planowanie różnego rodzaju zdarzeń z klientami oraz analizowanie zarejestrowanych danych w różnych przekrojach. Dlatego też w systemie ISOF wprowadzono pewien podział różnych typów działań oraz zdarzeń w ramach CRM.
więcej...

DMS

W ISOF zarządzanie dokumentami realizowane jest w module DMS (Document Management System). Moduł ten przeznaczony jest do gromadzenia, udostępniania i wyszukiwania różnego rodzaju dokumentów powstających w firmie lub też przychodzących z zewnątrz.
więcej...

ERP dla zaplecza banków - ISOF

ERP dla zaplecza banków - ISOF posiada moduły: Logistyka, Zamówienia od jednostek organizacyjnych, Zamówienia do dostawców, Gospodarka magazynowa, Elektroniczny obieg faktur zakupowych, Ewidencja majątku trwałego, Inwentor, Płace i kadry.
więcej...

Kryptografia

Oprogramowanie kryptograficzne firmy HEUTHES® umożliwia wykonywanie wszystkich działań związanych ze stosowaniem kryptografii w określonej organizacji (takiej jak bank, przedsiębiorstwa przemysłowe, organizacje wojskowe). Dzięki szyfrowaniu dane nabierają takich cech, jak nienaruszalność, poufność, niezaprzeczalność.
więcej...

Oprogramowanie narzędziowe

Moduł HDB jest interpreterem prostego języka skryptowego, który służy do generowania plików tekstowych na podstawie zawartości baz danych. Jego podstawowym zadaniem jest generowanie "na bieżąco" stron WWW zawierających dane uzyskane za pomocą zapytań sformułowanych w języku SQL. Jest doskonałym i zarazem prostym narzędziem do budowy aplikacji bazodanowych działających w przeglądarkach WWW z wykorzystaniem protokołu HTTP.
więcej...

Starsze oprogramowanie HEUTHES wycofane z eksploatacji lub zastąpione nowym

Firma HEUTHES Sp z o.o. istniejąc na rynku od 1989 r. do chwili obecnej stworzyła kilkadziesiąt systemów informatycznych obejmujących pełny zakres obsługi banku. Część z nich funkcjonuje do dnia dzisiejszego pod niezmienionymi nazwami. Pewna grupa produktów została już jednak wycofana lub zastąpiona nowymi rozwiązaniami.
więcej...

Zobacz także systemy ERP do obsługi firm i zaplecza bankowego

Wszystkie znaki towarowe, usługowe oraz nazwy handlowe wymienione w tej witrynie są własnością odpowiednich firm